ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΡΕΚΟΡ 470.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οι εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες κλήσεις (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) για εμπορική προώθηση μόνο έπειτα από τη συγκατάθεση του καλούμενου

Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 470 χιλιάδων ευρώ (400.000 λίρες) επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (Information Commissioner’s Office) σε εταιρεία η οποία πραγματοποίησε σε περίπου 100 εκατομμύρια τηλεφωνικές οχλήσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (αυτοματοποιημένες κλήσεις).

Η Keurboom Communications Ltd έγινε αποδέκτης του υψηλότερου προστίμου(link is external) που έχει επιβάλλει το ICO για αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές οχλήσεις, έπειτα από τις καταγγελίες περισσότερων από 1.000 αποδεκτών των κλήσεων.

Οι κλήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός διαστήματος 18 μηνών, αφορούσαν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων αξιώσεις για τροχαία ατυχήματα και ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Ορισμένοι από τους καταγγέλλοντες έλαβαν επανειλημμένες κλήσεις, μερικές φορές εντός της ίδιας ημέρας και κατά τη διάρκεια ακατάλληλων ωρών, ενώ η εταιρεία απέκρυπτε την ταυτότητά της, καθιστώντας δυσχερή την υποβολή παραπόνων.

Σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία, οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν αυτοματοποιημένες κλήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεση όσων καλούν, ωστόσο η Keurboom δεν είχε λάβει καμία προηγούμενη συγκατάθεση.

Μετά την έρευνα του ICO, η Keurboom Communications κήρυξε πτώχευση, με την Αρχή να δεσμεύεται πως θα ανακτήσει το πρόστιμο, συνεργαζόμενο με τους εκκαθαριστές και τους συνδίκους πτώχευσης.

Όπως επισημαίνει το ICO, οι εξουσίες του αναμένεται θα ενισχυθούν περαιτέρω με ένα νέο νόμο, ο οποίος θα του επιτρέπει να επιβάλλει πρόστιμα στους διευθυντές που βρίσκονται πίσω από τέτοιες εταιρείες, προκειμένου να μην έχουν την δυνατότητα να τα αποφύγουν μέσω πτώχευσης.

Εντός των ετών 2016-2017 το ICO επέβαλε σε 23 εταιρείες πρόστιμα συνολικού ύψους 1,9 εκατομμυρίων λιρών για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς.

To Top