Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4571/2018 με τις αλλαγές στο πόθεν έσχες

990

Παρατείνονται τα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης – Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4571/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος περιλαμβάνει εκτενείς τροποποιήσεις στον Νόμο 3213/2003 για τα πόθεν έσχες.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η τροποποίηση της νοµοθεσίας αναφορικά µε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και τις δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του προσδιορισµού των κατηγοριών των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάσταση προσώπων, µε σκοπό την προσαρµογή αυτών στις νεότερες νοµοθετικές και διοικητικές εξελίξεις, στην εξειδίκευση του τρόπου και του περιεχοµένου του ελέγχου και την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των υποκειµενικών και των χρονικών ορίων του ελέγχου.

Πέραν των τροποποιήσεων του Ν. 3213/2003, ο νόμος 4571 περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διατάξεις.

Μεταξύ αυτών, η τροποποίηση του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα και η παράταση των μέτρων για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης (άρθρα 13 και 14, δείτε αναλυτικά εδώ) και η κατάργηση του άρθρου 407 του Ποινικού Κώδικα για την επαιτεία (άρθρο 23, δείτε αναλυτικά εδώ).

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4571/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.