Πρόστιμο 220.000 ευρώ σε εταιρεία για την αποστολή 15 εκατομ. SMS χωρίς συγκατάθεση

564

Αποστολή εκατομμυρίων μηνυμάτων SMS για εμπορική προώθηση, χωρίς έγκυρη συγκατάθεση

Πρόστιμο ύψους 200.000 βρετανικών λιρών (περίπου 222.500 ευρώ) επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) σε εταιρεία για την αποστολή εκατομμυρίων μηνυμάτων SMS για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Έπειτα από έρευνες του ICO διαπιστώθηκε ότι, από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2017, η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπιών δεδομένων, αποστέλλοντας 14,8 εκατομμύρια μηνύματα SMS χωρίς έγκυρη συγκατάθεση μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών.

Ως υπεύθυνος για την διαφημιστική εκστρατεία, η εταιρεία θα έπρεπε να έχει λάβει εύλογα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι τα δεδομένα που έλαβε ανταποκρινόταν στα κριτήρια που θέτει η νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (PECR), στην οποία περιλαμβάνεται η λήψη συγκεκριμένης προηγούμενης συγκατάθεσης από τα άτομα που λαμβάνουν τα μηνύματα (opt in).

Διαβάστε επίσης: Η παροχή προσωπικών δεδομένων με αντάλλαγμα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει στην έννοια της “αμοιβής”

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ορισμένες από τις συγκαταθέσεις ελήφθησαν μέσω γενικής συγκατάθεσης τρίτων μερών μέσα από πολιτικές απορρήτου ορισμένων ιστοσελίδων.

Εντούτοις, ο ICO διαπίστωσε ότι η διατύπωση των πολιτικών αυτών δεν ήταν αρκετά σαφής, ενώ ούτε οι υπάλληλοι της Εταιρείας ούτε του τρίτου παρόχου αναφέρονταν στις περισσότερες από αυτές τις πολιτικές.

Ο I εξέδωσε επίσης ανακοίνωση εκτέλεσης της απόφασης (enforcement notice) στην Εταιρεία, διατάσσοντάς την να σταματήσει άμεσα τις παράνομες παράνομη δραστηριότητες μάρκετινγκ.