ΤρΕφΠλημΑθ 5674/2017 Ενδοοικογενειακή βία – Αποδεικτικά μέσα – Βιντεοσκοπικό υλικό – Αρχή της αναλογικότητας – Μετατροπή κατηγορίας -.

335

Απόρριψη αιτήματος κατηγορουμένου περί αναπαραγωγής βιντεοσκοπικού υλικού, που ελήφθη χωρίς τη συναίνεση της εγκαλούσας συζύγου του και αναπαριστά προσωπική ιδιωτική τους στιγμή εντός της οικίας τους. Το ως άνω βιντεοσκοπικό υλικό συνιστά αποδεικτικό υλικό που απεκτήθη με παράνομη πράξη. Η απαγόρευση χρήσης του ως άνω αποδεικτικού υλικού δεν παραβιάζει εν προκειμένω την αρχή της αναλογικότητας. Το ιδιώνυμο πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης τελείται με δύο υπαλλακτικά οριζόμενους τρόπους: α) αν το μέλος της οικογένειας προξενεί σε άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, υπό την έννοια του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ΠΚ, και β) αν το μέλος της οικογένειας με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε άλλο μέλος εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας, υπό την έννοια του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο β΄ του ΠΚ. Επί του ως άνω ιδιώνυμου πλημμελήματος της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι πρόκειται για πλημμέλημα του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3500/2006, με προξένηση εντελώς ελαφράς σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας του άλλου μέλους της υγείας μετά συνεχή σκληρή συμπεριφορά, υπό την έννοια του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο β΄ του ΠΚ, συνιστά, αν διώκεται για προξένηση σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας του άλλου μέλους της οικογένειας υπό την έννοια του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ΠΚ, αυτοτελή ισχυρισμό, που κατατείνει στο ίδιο μεν πλαίσιο προβλεπόμενης και για τις δύο περιπτώσεις ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, πλην όμως σαφώς θα εκτιμηθεί το είδος της προξενηθείσας ηπιότερης βλάβης κατά τη δικαστική επιμέτρηση της ποινής σύμφωνα με την ΠΚ 79. Μία απλή εκχύμωση που ήδη μετά πάροδο δύο ημερών ευρίσκετο σε αποδρομή συνιστά όλως ελαφρά σωματική βλάβη. Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από το εδάφιο α΄ του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3500/2006 στο εδάφιο β΄.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός: 5674/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Του Α’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

Συνεδρίαση της 26-10-2017 σε συνέχεια της 29-9-2017

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Μικρούδης, Προεδρεύων Εφέτης

Αντιγόνη Κάστιζα, Βικτωρία Κατσάπη

Εφέτες

Αγορίτσα Καράτζιου

Αντεισαγγελέας Εφετών

Ερασμία Κανατά

Γραμματέας

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

… του … και της

γεν. στην Αθήνα

το έτος 1968

κάτοικο Αλίμου Αττικής,

οδός ….

ΠΑΡΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ

Ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη

Εξύβριση

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η συνεδρίαση, έγινε δημόσια, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος, εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος τον ρώτησε για τα στοιχεία του αυτός απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνήγορο του για να τον υπερασπιστεί την παρούσα δικηγόρο Βαρβάρα Λαμπροπούλου-Δημητριάδου, η οποία αποδέχτηκε το διορισμό.

Ο Πρόεδρος είπε στον κατηγορούμενο, να προσέξει την κατηγορία όπως θα απαγγελθεί από την Εισαγγελέα και τη συζήτηση, συγχρόνως δε τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του, καθώς και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Στο σημείο αυτό της δίκης εμφανίστηκε η …, κάτοικος Αλίμου Αττικής, η οποία δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για χρηματική ικανοποίηση 44 € με επιφύλαξη για την ηθική βλάβη που της προκάλεσαν οι κρινόμενες πράξεις και ότι διορίζει πληρεξούσιο της τον παρόντα δικηγόρο Διονύσιο ΜΠΑΡΑΤΗ, ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό και κατέθεσε το τριπλότυπο με αριθμό … για τα τέλη της παράστασης και συζήτησης της πολιτικής αγωγής.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε την έκθεση της έφεσης και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και παρέδωσε στον Πρόεδρο τον κατάλογο των μαρτύρων που κάλεσε για να υποστηρίξουν την κατηγορία και του οποίου αντίγραφο έχει επιδοθεί στον κατηγορούμενο, κατά το άρθρο 326 Κ.Ποιν.Δ., όπως προκύπτει από το αποδεικτικό που βρίσκεται στην δικογραφία.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα της μάρτυρας της κατηγορίας και βρέθηκε παρούσα η …

Κατόπιν ρώτησε τον κατηγορούμενο και το συνήγορο του, αν κλήτευσαν μάρτυρες υπεράσπισης και απάντησαν καταφατικά και παρέδωσε στον Πρόεδρο σημείωμα που έγραφε το όνομα του μάρτυρα. Επίσης ο Πρόεδρος ρώτησε την πολιτικώς ενάγουσα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, αν κλήτευσαν μάρτυρες και απάντησαν αρνητικά.

Αφού εκφωνήθηκε τα ονόματα των μαρτύρων της υπεράσπισης από τον Πρόεδρο, βρέθηκαν παρόντες οι:

Η Γραμματέας, με εντολή του Προέδρου, διάβασε το διατακτικό της εκκαλουμένης απόφασης, που περιέχει την κατηγορία.

Ύστερα, ο Πρόεδρος εξήγησε με σαφήνεια και με συνοπτική ακρίβεια στον κατηγορούμενο την εναντίον του κατηγορία. Ζήτησε δε από τον κατηγορούμενο πληροφορίες για τις πράξεις τις οποίες κατηγορείται και του υπενθύμισε ότι η απολογία που θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 343 Κ.Ποιν.Δ.

Ο κατηγορούμενος απάντησε ότι επιφυλάσσεται να εκθέσει τους ισχυρισμούς του κατά την απολογία του και ότι τώρα δεν έχει να πει τίποτα.

Κατόπιν ο Πρόεδρος διέταξε να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία.

Στο σημείο αυτό η συνήγορος υπεράσπισης αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ανέπτυξε προφορικώς και κατέθεσε γραπτώς τους παρακάτω αυτοτελείς ισχυρισμούς και αίτημα:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

του …, κατά τη δικάσιμο της 26-10-2017

– αναφέρω τους πρωτόδικους αυτοτελείς ισχυρισμούς μου:

1.- Όσον αφορά την κατηγορία για σωματική βλάβη, αν επήλθε εξαιτίας μου (ήταν σε κάθε περίπτωση αποτέλεσμα άμυνας μου, αλλά αυτό θα το αποδείξω στο ακροατήριο),

επικουρικά πρόκειται, για όλως ελαφρά σωματική βλάβη κατά την έννοια του αρθ. 308 παρ. Ιβ ΠΚ (εκχύμωση σε απορρόφηση ήδη από την τρίτη ημέρα, βλ. ιατροδικαστική έκθεση από 25-4-2016)

[όπως έχουν κριθεί εκχυμώσεις, θλάσεις, εκδορές, ερυθρότητα, ζάλη, κεφαλαλγία, εγκεφαλική διάσειση ΑΠ 621/2014, και εκεί αναφερόμενες 332/2005, 123/2004, 872/2003, 2009/2001],

[το αυτό χτυπήματα με γυμνά χέρια στο κεφάλι ΑΠ 433/1998 Ποιν.Χρον 1998 σ. 1073, Πλημμ Θεσσαλ. 806/2011 Ποιν Χρον 2012 σ. 469 κ.α.] και επομένως

α) δεν εμπίπτει στη διάταξη αρθ. 6 παρ. 1 Ν. 3500/2006, που απαιτεί να προέλθει μια τέτοια πράξη από συνεχή συμπεριφορά (για την οποία δεν κατηγορούμαι),

β) πρέπει να απαλλαγώ κατ’ άρθ. 308 παρ. 3 ΠΚ, διότι είχε προηγηθεί η ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση συμπεριφορά της εναντίον μου (κεφαλοκλείδωμα, επίθεση με τα δάχτυλα και τα νύχια της στο πρόσωπο μου κ.λπ., βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες από βίντεο του κινητού μου) και μάλιστα ενώπιον του ηλικίας μόλις 2 1/2 ετών έντρομου ανηλίκου τέκνου μας,

2.- Όσον αφορά την κατηγορία περί εξύβρισης, κατ’ αρχήν αρνούμαι την κατηγορία, επικουρικά δε, σε περίπτωση που τυχόν ήθελα κριθεί ένοχος, πρέπει να απαλλαγώ από κάθε ποινή κατ’ άρθ. 361 παρ. 3 σε συνδυασμό με 308 παρ. 3 ΠΚ, διότι είχε προηγηθεί η ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση συμπεριφορά της εναντίον μου (κεφαλοκλείδωμα, επίθεση με τα δάχτυλα και τα νύχια της στο πρόσωπο μου κλπ., βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες από βίντεο του κινητού μου) και μάλιστα ενώπιον του ηλικίας μόλις 2 1/2 ετών έντρομου ανηλίκου τέκνου μας,

Σε περίπτωση τυχόν καταδίκης μου

3.- Πρέπει να μου αναγνωρισθούν ελαφρυντικά α) του πρότερου εντίμου βίου (84 παρ. 2α ΠΚ), δηλ. έζησα έως το συμβάν έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, διότι εκτός από το λευκό ποινικό μου μητρώο, ποτέ δεν είχα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου συγγενικού ή τρίτου προσώπου, εκτελούσα πάντοτε ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου ως πιλότος της πολιτικής αεροπορίας, είχα άψογη συμπεριφορά απέναντι της, στο παιδί μας, στους γονείς και αδελφό μου, συναδέλφους, συγγενείς, δικούς μου και δικούς της, ιδιαίτερα δε στην γηραιά μητέρα μου, της οποίας έχω την αποκλειστική φροντίδα, β) ωθήθηκα από μη ταπεινά αίτια (84 παρ. 2β ΠΚ), ευρισκόμενος σε άμυνα,

γ) ωθήθηκα από την ανάρμοστη συμπεριφορά και την άδικη πράξη της παθούσης εναντίον μου. (84 παρ. 2γ ΠΚ),

δ) μετά δε την πράξη επέδειξα άψογη συμπεριφορά απέναντι της, την βοηθούσα στην ανατροφή του τέκνου μας και εκτός των ωρών επικοινωνίας μου μαζί του, υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι στοργικός πατέρας, το καλοκαίρι είχαμε κοινές διακοπές και την βοήθησα να περάσει καλά μαζί με το παιδί μας, έχω περιορίσει τις ανάγκες μου στο ελάχιστο, για να δίνω στο παιδί μου το καλύτερο δυνατόν, πέρα από τις υποχρεώσεις μου διατροφής του.

Αθήνα, 26-10-2017

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΕΝΩΠΙΟΝ TOY A’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τον …, κατά τη δικάσιμο της 26-10-2017

Ζητώ να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο σας το βίντεο, το οποίο προσκομίζω σε δισκέτα (cd) και στικάκι (φλασάκι, flash), για να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, επειδή αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για την αθωότητα μου, για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρωί της 22-4-2016, για τα οποία αδίκως καταδικάσθηκα πρωτόδικα.

Α) Νόμιμα κτηθέν αποδεικτικό μέσο

Η εγκαλούσα είχε απόλυτη γνώση εξ αρχής της βιντεοσκόπησης με το κινητό μου τηλέφωνο, όσων γίνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της, διότι το κρατούσα εμφανώς μπροστά της, και της το είπα, ότι θα τη βιντεοσκοπήσω με το κινητό, στην προσπάθεια μου να σταματήσει τις ύβρεις και τη βιαιότητες μπροστά στο παιδί μας, δηλ. για υπέρτερο συμφέρον διαφύλαξης της ψυχικής υγείας και ηρεμίας του παιδιού μας. Συναινούσε απόλυτα στη βιντεοσκόπηση,

•          ελπίζοντας να το χρησιμοποιήσει εναντίον μου, και γι’ αυτό ισχυρίσθηκε μπροστά στην κάμερα του κινητού ότι δήθεν “εσύ με χτύπησες πριν” και μετά μέχρι τέλος της βιντεοσκόπησης, ότι καλούσε την αστυνομία σε βοήθεια της,

•          πρωτόδικα, τόσο στο Πλημμελειοδικείο, όσο και στα ασφαλιστικά μέτρα, όπου προσκόμισα φωτογραφικό υλικό από το βίντεο, δεν αντιτάχθηκε στη χρήση τους, και αποτέλεσαν και στα δύο Δικαστήρια αποδεικτικό υλικό (βλ. μεταξύ των αναγνωστέων, και εντός της δικογραφίας μέχρι σήμερα).

Β) Σε κάθε περίπτωση, επειδή αποτελεί το μοναδικό πρόσφορο και αναγκαίο αποδεικτικό μου μέσο για την αθωότητα μου, αφού κανείς άλλος δεν ήταν παρών, και από το οποίο αποδεικνύεται η αλήθεια, ότι δηλ. εκείνη με χτυπούσε και όχι εγώ, πρέπει οι όποιες ενδεχόμενα αντίθετες νομοθετικές διατάξεις του ΠΚ, ακόμα και οι διατάξεις αρθ. 19 παρ. 1 και 3 και 9α Συντ., να ερμηνευθούν με βάση την αργή της αναλογικότητας, άρθ. 25 παρ. 1 Συντ., “οι κάθε είδους περιορισμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας”,

            του άρθρου 2 παρ. 1 Συντ, που αναγνωρίζει ότι “ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση   της   Πολιτείας”, και ως μη αναθεωρήσιμη συνταγματική διάταξη αποτελεί τον ύπατο ερμηνευτικό κανόνα των νομικών διατάξεων (βλ. παρακάτω Τζ. Στράγγα-Ηλιοπούλου),

            αρθ. 5 παρ. 2 Συντ., για “απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας” Βλ. σχετικά ΑΠ (Ποιν) 653/2013, ΑΠ (Ποιν) 1323/2011 και εκεί αναφερόμενες ΑΠ 1261/2009, 813/2008, 611/2006, ότι είναι συνταγματικά υπέρτερο αγαθό η προσωπική ελευθερία από την ελευθερία της επικοινωνίας, ΑΠ (Ποιν) 840/2011, τίθενται σε διακινδύνευση τα απολύτου συνταγματικής προστασίας έννομα αγαθά της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας σε περίπτωση μη απόδειξης της αθωότητας του κατηγορουμένου, κάμπτεται ακόμα και η διάταξη 19 παρ. 3 Συντ, όταν το εν λόγω αποδεικτικό μέσο είναι το μόνο αναγκαίο και πρόσφορο, και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, στέρηση δικαιώματος ακροάσεως, ακυρότης 170 παρ. 2 ΚΠΔ, ΑΠ (Ποιν) 611/2006 και εκεί αναφερόμενες ΑΠ 1622/2005, 42/2004, κάμψη απαγόρευσης για διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά, Και η νομολογία του ΕΔΔΑ είναι σύμφωνη με τα παραπάνω (βλ. σχετικές αναφορές αποφάσεων ΕΔΔΑ στη γνωμοδότηση κ. Ανδρέα Ζύγουρα. Αντ/λέως ΑΠ. Νομικά Ζητήματα ΝΗ 2008 σελ. 1013 επ. (βλ. μελέτη Τζούλιας Στράγγα – Ηλιοπούλου, Ποινικός Λόγος 6/2002 σελ. 2175 επ. με παραπομπές σε νομολογία και θεωρία,

            ότι αν δεν χρησιμοποιηθεί αποδεικτικό μέσο που αποδεικνύει την αθωότητα προσώπου που άδικα κατηγορείται, ακόμη και όταν έχει κτηθεί παρανόμως, υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, αρθ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ,

            άτεγκτη εφαρμογή του κανόνα θα οδηγούσε σε προσβολή της ανθρώπινης αξίας,

•          η αθώωση του κατηγορουμένου αποτελεί ποιοτικά υπερέχον μέγεθος,

•          ο ιδεατός σκοπός της ποινικής δίκης δεν ανέχεται χάριν οποιωνδήποτε άλλων επιδιώξεων την καταδίκη αθώων,

•          η απόδειξη της αθωότητας αυτού που άδικα κατηγορείται, συνιστά υπέρτατο αγαθό σε μια πολιτεία δικαίου και πεμπτουσία της απονομής της δικαιοσύνης,

•          η ενδεχόμενη καταδίκη ενός αθώου κατηγορουμένου θα προσέβαλε βαρύτερα την έννομη τάξη από την χρήση παράνομων αποδεικτικών μέσων πλην ληφθέντων π.χ. με βασανιστήρια).

Επισυνάπτονται τα παραπάνω αναφερόμενα

                                            Αθήνα 26-10-2017

                                        Η πληρεξουσία δικηγόρος

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο πρότεινε την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών και του αιτήματος.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος της πολιτικής αγωγής αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ζήτησε την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών και του αιτήματος.

Η συνήγορος της υπεράσπισης αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι αυτοτελείς ισχυρισμοί και το αίτημα του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του με παρούσα και τη Γραμματέα κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του με αριθμό 5674/2017 η οποία είναι η εξής:

I)          Σύμφωνα με το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ αποδεικτικά μέσα που έχουν κτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στην αποδεικτική διαδικασία. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 370 Α ΠΚ παρ. 2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.

II)        Η χρησιμοποίηση στη δίκη, παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου, απαγορευμένου αποδεικτικού μέσου, όπως είναι αυτό που έχει αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ποινική διαδικασία συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο γιατί προσβάλλει τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. α Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως. Παρά τις επελθούσες με το άρθρο 10 του ν. 3674/2008 τροποποιήσεις στο άρθρο 370 Α Π.Κ. και στο άρθρο 177 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ. και της θεσπισθείσης απολύτου απαγορεύσεως της χρήσεως ως αποδεικτικών μέσων μαγνητοταινιών ή μαγνητοφωνήσεων που αποκτήθηκαν παρανόμως, από πλευράς ποινικού δικονομικού δικαίου η προβλεπομένη απόλυτη απαγόρευση δικονομικής αξιοποιήσεως τέτοιων αποδεικτικών μέσων πρέπει να ελέγχεται από το επιλαμβανόμενο της εκδικάσεως της υποθέσεως ποινικό δικαστήριο αν είναι συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. I και 25 παρ. 1δ του Συντάγματος, που προστατεύουν το απόλυτο αγαθό της ανθρώπινης αξίας με συνέπεια για να μη τίθεται σε διακινδύνευση έννομα αγαθά της ζωής της τιμής και της ελευθερίας του ατόμου τα οποία απολαύουν απόλυτης συνταγματικής προστασίας και πλην της χρήσεως αποδεικτικών μέσω παρανόμως κτηθέντων, κατόπιν βασανιστηρίων ή κατόπιν προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να κάμπτεται ο κανόνας του άρθρου 19 παρ. 3 του Συντάγματος της μη χρήσεως των παράνομος κτηθέντων αποδεικτικών μέσων είτε κατά είτε υπέρ του κατηγορουμένου όπως όταν αυτά αποτελούν το μόνο προτεινόμενο από τον κατηγορούμενο αποδεικτικό μέσο προς απόδειξη αθωότητας του, υπό τον περιορισμό της αρχής της αναλογικότητας, εάν δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη και της βαρύτητας του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται αυτός, το εν λόγω αποδεικτικό μέσο είναι το μόνο αναγκαίο και πρόσφορο για την απόδειξη της αθωότητας του, ώστε το δικαστήριο να συνεκτιμήσει τα ευνοϊκά σημεία του παρανόμου αποδεικτικού μέσου για τον προτείνοντα κατηγορούμενο (ΑΠ 653/2013).

Με βάση τις προπαρατεθείσες νομικές σκέψεις το αίτημα για αναπαραγωγή του επίμαχου βιντεοσκοπικού υλικού (που ελήφθη χωρίς τη συναίνεση της εγκαλούσης και κατά τους ισχυρισμούς του ιδίου του κατηγορουμένου αναπαριστά προσωπική ιδιωτική τους στιγμή εντός της οικία τους), και η χρησιμοποίηση του ως αποδεικτικού μέσου δεν μπορεί να γίνει δεκτό, διότι αφορά αποδεικτικό υλικό, που απεκτήθη με παράνομη πράξη (αρθ. 177 παρ. 2 ΚΠΔ). Ούτε παραβιάζεται εν προκειμένω η αρχή της αναλογικότητας (που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδήγησε σε κάμψη της εφαρμογής του άρθρου 177 ΚΠΔ), εφόσον η παράβαση του άρθρου 370 Α ΠΚ τιμωρείται με ποινή καθείρξεως, ενώ αυτής του αρθ. 6 Ν. 3500/2006 με ποινή φυλακίσεως (η οποία μάλιστα εν προκειμένω έχει ήδη οριοθετηθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε συνολική ποινή φυλακίσεως 34 μηνών με αναστολή). Εξάλλου το εν λόγω αποδεικτικό μέσο δεν είναι το μόνο πρόσφορο προς απόδειξη της αθωότητας του, εφόσον ο κατηγορούμενος έχει προτείνει μάρτυρες υπερασπίσεως, αλλά και ιδιωτική ιατροδικαστική έκθεση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο … γεν. στην Αθήνα το έτος 1968 κάτοικο Αλίμου Αττικής οδός …

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση του με αριθμό 2190 και χρονολογία 18-11-2016 κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών με αριθμό 37781/18-11-2016.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτημα αναπαραγωγής ψηφιακού δίσκου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριο του, σε δημόσια συνεδρίαση.

                 Αθήνα 26-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΕΦΕΤΗΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την μάρτυρα της κατηγορίας.

Προσήλθε η πρώτη μάρτυρας κατηγορίας, η οποία όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε το έτος 1986 στη Ρωσία, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός …, Ρωσίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλά και δεν είναι συγγενής της. Αφού δεν ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, με την ιδιότητα της ως πολιτικώς ενάγουσα κατά το άρθρο 221 §2 Κ.Ποιν.Δ., κατέθεσε τα εξής: Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια στην ίδια κατοικία, πάνω-κάτω. Ήρθε να πάρει το παιδί για το σχολείο. Με χτύπησε με το χέρι του. Με είπε πουτάνα, ζώο, καριόλα. Είχα μελανιά. Του ζήτησα να φύγει από το σπίτι. ʼρχισε να τραβάει βίντεο με το κινητό του και του είπα να σταματήσει γιατί το παιδί έκλαιγε. Του είπα θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Η διαφωνίαμας ήταν ότι την προηγούμενη μέρα είχε πάρει το παιδί για εργοθεραπεία και άρχισε να μου στέλνει μηνύματα ότι ήμουν τεμπέλα. Του είπα να κανονίσουμε τις μέρες. Δεν είχε βγει δικαστική απόφαση για τις μέρες. Ήρθε να πάρει το παιδί για να το πάει σχολείο, έτσι είχαμε κανονίσει. Είχαμε κουβέντα κι αφού έγραφε με το κινητό και δεν σταματούσε προσπάθησα να του το πάρω για να μην γράφει. Δεν άκουσε και κάλεσα την αστυνομία. Την περασμένη εβδομάδα έβγαλα το γύψο. Με είχε χτυπήσει πολλές φορές. Το Δικαστήριο έβγαλε απόφαση να φύγει από το σπίτι. Μου έστειλε μήνυμα ότι μου ζητά συγνώμη όταν με χτύπησε. Δεν έχω χτυπήσει τον κατηγορούμενο, μόνο σε άμυνα είχα βάλει τα χέρια μου. Τον θεωρώ επικίνδυνο. Δεν έχω χρήματα για αγωγή διαζυγίου. Έχω βγάλει κάποιο ποσό για τα έξοδα του παιδιού. Εγώ μόνο το κινητό προσπαθούσα να του πάρω εκείνη την ημέρα για να μην καταγράφει, δεν είμαστε τσίρκο. Ήμουν καθιστή είχα το παιδί στα πόδια μου και του έβαζα τα παπούτσια και με χτύπησε.

Στη συνέχεια, με πρόταση της Εισαγγελέα και εντολή του Προέδρου, και χωρίς να προβληθεί αντίρρηση από κανένα παράγοντα της δίκης αναγνώσθηκαν τα παρακάτω έγγραφα:

Η υπ’ αριθμ. 37781/18-11-2016 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών και τα πρακτικά αυτής.

Έκθεση σύλληψης

Έκθεση ένορκης εξέτασης

Δύο εκθέσεις ιατροδικαστικές

Δύο ένορκες βεβαιώσεις (…)

Έκθεση επίδοσης με αρ. …

Τροποποίηση καταστατικού

Τρία ΦΕΚ 4083,67,2345

Έκθεση κατάθεσης δικογράφου αρ. …/2016

Υπεύθυνη δήλωση …

Ιατρικό σημείωμα Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Φύλλο ασθενούς …

Εξέταση αίματος C 2

Εξέταση από Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Φωτογραφίες …

Εξετάσεις του ΜΗΤΕΡΑ

Διάφορα ΦΑΞ ιδιωτικής υφής

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης …

ʼδεια διαμονής …

Φαξ … Μηνύματα

Παραδείγματα βλαβών

Δήλωση …

Αίτηση … κατά …

E-mail προσωπικό

Δήλωση …

Ιατροδικαστική έκθεση – …

Έναρξη θεραπείας …

Έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου για …

ΕΙ του …

Φωτογραφίες

Έκθεση εξέτασης του «ΜΗΤΕΡΑ»

Η με αρ. πρωτ. …/22-9-2017 Ιατρική Βεβαίωση Τμήματος Επειγόντων

Περιστατικών του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

Η από 3-12-2016 Βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας

Η από 22-8-2016 Βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου

Η από 15-9-2016 απάντηση σε αίτηση της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης

Αττικής με απόσπασμα δελτίου οχήματος του υπ’ αρ. ΕΑ-…/20-8-16

Η υπ’ αρ. … έκθεση επίδοσης

Η με αριθμό … έκθεση επίδοσης

Φωτ/φο διαβατηρίου της …

Η από 11-11-2016 Δήλωση της …

Στη συνέχεια, με εντολή του Προέδρου,

Προσήλθε ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία του απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στην Αθήνα, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει απλά και δεν είναι συγγενής του. Αφού επέλεξε το θρησκευτικό όρκο, ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218§2 Κ.Ποιν.Δ., εξεταζόμενος, κατέθεσε τα εξής: Δεν έχει δεχτεί μεγάλο χτύπημα. Είναι απλή σωματική βλάβη. Ως προς την κρανιοεγκεφαλική κάκωση δεν ευσταθεί. Η εκχύμωση σε δύο μέρες είχε απορροφηθεί. Ο δεξιόχειρας χτυπάει στο αριστερό μέρος και θα έμεναν δαχτυλιές αν ήταν δυνατό το χτύπημα. Στο ξεριζωμένο μαλλί υπάρχει ρίζα.

Προσήλθε ο επόμενος μάρτυρας της υπεράσπισης, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία του απάντησε ότι ονομάζεται …, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στον Πειραιά, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο γνωρίζει και είναι συγγενής του. Αφού επέλεξε το θρησκευτικό όρκο, ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 §2 Κ. Ποιν. Δ., εξεταζόμενος, κατέθεσε τα εξής: Είμαι αδελφός του κατηγορουμένου. Με πήραν τηλέφωνο μετά το συμβάν. Έφυγαν, ήταν αναψοκοκκινισμένη από την ένταση και πήγαν στο Α.Τ. Δεν έχει βίαιη συμπεριφορά ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου, μου είχε παραπονεθεί για βίαιη συμπεριφορά της νύφης μου. Είχε πετάξει και κλειδιά στο κεφάλι της μητέρας της. Μπορεί να χτυπήθηκε μόνη της. Ο αδελφός μου είναι μαθηματικός και ιπτάμενος. Ήταν συνέταιρος και σε καφέ. Μετά το συμβάν ήταν καλή η συμπεριφορά του.

Σημειώνεται ότι οι μάρτυρες που αναφέρονται παραπάνω κλήθηκαν ένας – ένας και αφού εξετάστηκαν προφορικά έμειναν στο ακροατήριο και ότι μετά από κάθε μαρτυρία ο Πρόεδρος έδινε το λόγο στην Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στον πληρεξούσιο της πολιτικής αγωγής, καθώς και στη συνήγορο του κατηγορουμένου, για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τους μάρτυρες, καθώς και στον κατηγορούμενο, αν είχε κάτι να παρατηρήσει ή να υπενθυμίσει. Εκείνοι δε υπέβαλαν ερωτήσεις και οι μάρτυρες απαντούσαν στις ερωτήσεις αυτές, όπως στην κατάθεση κάθε μάρτυρα αναφέρεται.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και αυτός απολογούμενος, είπε: Μου είπε η … να υπογράψω το χαρτί για τα 2.500 ευρώ και αρνήθηκα. Δεν την ακούμπησα καθόλου. Είχε νεύρα πολλά η … γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Στο κεφαλοκλείδωμα που μου έκανε, έκανα το κεφάλι μου πίσω και τραυματίστηκε. Δεν άρχισα πρώτος, δεν έκανα τίποτα. Τον τελευταίο καιρό μιλούσαμε και το πρόβλημα της ήταν το οικονομικό. Δεν την έβρισα. Στο ίδιο σπίτι μέναμε και μετά τα ασφαλιστικά μέτρα έφυγα. Η μητέρα της με είχε δει πολλές φορές που με χτυπούσε γιατί χτυπούσε και την ίδια. Σκηνοθετεί περιστατικά και προσπαθεί να επιβιώσει. Μακάρι να μην είχαν γίνει αυτά. Οι λόγοι είναι οικονομικοί. Είναι επικίνδυνη για το παιδί μου. Όλα είναι στημένα.

Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, ο Πρόεδρος του υπέβαλε ερωτήσεις και κατόπιν έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα και στους Δικαστές για να υποβάλλουν και αυτοί ερωτήσεις, αν είχαν. Εκείνοι δε υπέβαλαν ερωτήσεις και ο κατηγορούμενος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους διαδίκους και στους συνηγόρους τους για να απευθύνουν, μέσω του Προέδρου, αν είχαν, ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο και αυτοί δεν υπέβαλαν.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος ρώτησε όλους τους παράγοντες της δίκης αν χρειάζονται κάποια συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και όταν αυτοί απάντησαν αρνητικά, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα, η οποία ανέπτυξε την κατηγορία και πρότεινε την ενοχή του κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας σε απλή σωματική βλάβη και την ενοχή του για την για εξύβριση.

Ο πληρεξούσιος της πολιτικής αγωγής, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο και ανέπτυξε την υπεράσπιση ζήτησε την απαλλαγή του.

Ο κατηγορούμενος, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο, αν έχει να προσθέσει τίποτα για την υπεράσπιση του απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, τη Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω του Προέδρου, δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφαση του, με αριθμό 5674/2017 η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή από την χωρίς όρκο κατάθεση της πολιτικής ενάγουσας, τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης, που εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο και οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά στα πρακτικά, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε:

Από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3500/2006 προκύπτει ότι εισάγεται ένα ιδιώνυμο πλημμέλημα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, τελούμενο με δύο – υπαλλακτικά οριζόμενους τρόπους, α) αν το μέλος της οικογένειας προξενεί σε άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, υπό την έννοια του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΠΚ, στην οποία βλάβη δε συμπεριλαμβάνεται η εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας και β) αν το μέλος της οικογένειας με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε άλλο μέλος εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας του, με την έννοια του εδαφίου β’ της παραπάνω διάταξης, περίπτωση που απαιτεί επί πλέον της πρώτης συνεχή σκληρή συμπεριφορά. Ήτοι αν προξενήθηκε εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας ενός μέλους οικογένειας από άλλο, όχι μετά από συνεχή σκληρή συμπεριφορά, δεν τιμωρείται κατά το παραπάνω άρθρο 6 παρ.1 του ν. 3500/2006, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αλλά κατά την κοινή διάταξη του άρθρου 308 παρ.1 εδάφ. β του ΠΚ, με κράτηση έως έξι(6) μήνες ή με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ. Για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εισαγόμενου ιδιωνύμου εγκλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, της απλής σωματικής βλάβης, απαιτείται πρόκληση σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας από ένα μέλος οικογένειας σε άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας και δόλος του δράστη κατευθυνόμενος στην παραγωγή αυτών των αποτελεσμάτων, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση των συγγενών αυτών είναι η συνοίκηση. Το έγκλημα της απλής σωματικής βλάβης διαβαθμίζεται κατά το άρθρο 308 ΠΚ, αναλόγως της σπουδαιότητας αυτής, σε απλή, σε όλως ελαφρά, η οποία χωρίς να είναι εντελώς επουσιώδης, έχει επιπόλαιες συνέπειες και σε ασήμαντη, που είναι η έχουσα ήπιες συνέπειες. Η σωματική κάκωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και βλάβη της υγείας, χωρίς να είναι τούτο απαραίτητο. Αλλά και η βλάβη υγείας μπορεί να επέλθει χωρίς σωματική κάκωση. Μπορεί επίσης, είτε να εμφανιστούν χωριστά, είτε να είναι η μία συνέπεια της άλλης. Σωματική κάκωση είναι κάθε εξωτερική επενέργεια επί του σώματος, όπως τραύματα, εκδορές, οιδήματα, παραμορφώσεις κλ.π., ενώ βλάβη της υγείας είναι κάθε διατάραξη των εσωτερικών λειτουργιών, η κάκωση δε μπορεί να είναι συγχρόνως και βλάβη της υγείας, αλλά η βλάβη της υγείας μπορεί να επέλθει και χωρίς κάκωση, καθώς, επίσης, μπορεί η καθεμία να επέλθει χωριστά ή να είναι η μία συνέπεια της άλλης και δε δημιουργείται αντίφαση από τη σωρευτική παραδοχή σωματικής κάκωσης και βλάβης της υγείας του παθόντος ταυτόχρονα. Η σχετική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται από τον ʼρειο Πάγο, ο οποίος, προκείμενου να συναγάγει τι δέχθηκε τούτα, δεν αρκείται στιςαφηρημένες εκφράσεις της προσβαλλόμενης αποφάσεως, αλλά εκτιμά τα πραγματικά περιστατικά, χα οποία εκείνο δέχθηκε, προκειμένου να αποφανθεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για το είδος της σωματικής βλάβης των προξενήθηκε (ΑΠ 1796/2008). Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου επί απλής σωματικής βλάβης, ότι κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, πρόκειται για όλως ελαφρά σωματική βλάβη, είναι αυτοτελής. Ως όλως ελαφρές σωματικές βλάβες κρίθηκαν από τον ʼρειο Πάγο εκχυμώσεις, θλάσεις, εκδορές, ερυθρότητα, ζάλη, κεφαλαλγία, εγκεφαλική διάσειση. (βλ. ΑΠ 332/2005, 123/2004, 872/2003, 2009/2001). Επί του άνω όμως ιδιωνύμου πλημμελήματος της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, α) ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι πρόκειται για πλημμέλημα του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3500/2006, με προξένηση εντελώς ελαφρός κάκωσης ή βλάβη της υγείας του ανηλίκου μετά συνεχή σκληρή συμπεριφορά, με την έννοια του εδαφίου β’ της παραπάνω διάταξης της παρ.1 του άρθρου 308 του ΠΚ, συνιστά αν διώκεται για προξένηση σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας του ανηλίκου, με την έννοια του εδαφίου α της παραπάνω διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΠΚ, αυτοτελή ισχυρισμό, που κατατείνει στο ίδιο μεν πλαίσιο προβλεπόμενης, και για τις δύο περιπτώσεις, ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, πλην όμως σαφώς θα εκτιμηθεί το είδος της προξενηθείσας ηπιότερης βλάβης κατά τη δικαστική επιμέτρηση της ποινής κατά τη διάτα η του άρθρου 79 του ΠΚ, που ορίζει ότι συνεκτιμάται και η βαρύτητα του εγκλήματος που έχει τελεσθεί (βλ. ΑΠ 621/2014).

Εν προκειμένω απεδείχθη ότι στις 22-4-2016 στον ʼλιμο Αττικής στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας της …, με αφορμή μια έντονη διαφωνία μεταξύ του ζεύγους κατηγορουμένου και μηνύτριας σχετικά με το ύψος της όποιας διατροφής εδικαιούτο η μηνύτρια, επήλθε συμπλοκή κατά τη διάρκειας της οποίας, ο κατηγορούμενος α) Πρόσβαλε με λόγο την τιμή άλλου και μάλιστα την τιμή της ανωτέρω εγκαλούσας εν διαστάσει συζύγου του …, με τις λέξεις: «Πουτάνα- καριόλα», που της απηύθυνε, επιδεικνύοντας καταφρόνηση στο πρόσωπο αυτής και β) με πρόθεση χτύπησε και τραυμάτισε στο πρόσωπο της τη μηνύτρια, με τα χέρια του, αλλά και με θλων αμβλύ όργανο, προξενώντας της όλως ελαφρά σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας της και ειδικότερα εκχύμωση στη δεξιά ζυγωματική χώρα, διαστάσεως 3,5 Χ 2 εκ., όπως σαφώς αποδεικνύεται από την …/25-4-2016 ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστού …. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι το όλο περιστατικό ουδέποτε συνέβη και είναι σκηνοθετημένο από πλευράς της μηνυτρίας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απολογία του στον πρώτο βαθμό, όπου εκεί, αν και αρχικά είχε και πάλι αρνηθεί ότι τη κτύπησε, εν συνεχεία παραδέχθηκε ότι τη χαστούκισε (βλ. σελ. 9 πρακτικών). Επομένως η από 18-9-2017 ιδιωτική ιατροδικαστική γνωμοδότηση εδράζεται επί αναληθούς βάσεως, το δε γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είναι δεξιόχειρας δεν απαγορεύει το επελθόν κτύπημα έχει επέλθει επί της δεξιάς πλευράς του προσώπου της παθούσης (ως αναφέρεται στην ιατροδικαστική), αφού το κτύπημα της χειρός μπορεί να είναι ανάστροφο, ενώ εξάλλου, ως αποδεικνύεται από τη ρηθείσα δημόσια ιατροδικαστική έκθεση (…) το κτύπημα έχει επέλθει και με θλων αμβλύ όργανο. Ως δε απεδείχθη από την κατάθεση της μηνυτρίας, αλλά κι αυτής ακόμη της καταθέσεως του μάρτυρος υπερασπίσεως (αδελφού του) στο πρωτόδικο δικαστήριο ο κατηγορούμενος έχει ξανακτυπήσει (χαστουκίσει) την παθούσα και στο παρελθόν (βλ. σελ. 7 πρακτικών εκκαλουμένης “μου είχε πει ότι τη χτυπούσε”). Ωστόσο με βάση τα όσα η ανωτέρω ιατροδικαστική έκθεση μνημονεύει, ήτοι μια απλή εκχύμωση, η οποία ήδη μετά πάροδο 2 ημερών ευρίσκετο σε αποδρομή, το δικαστήριο κρίνει ότι η επίδικη σωματική βλάβη είναι όλως ελαφρά (πρβλ. ΑΠ 621/2014, ΑΠ 332/2005, ΑΠ 123/2004), μεταβαλλόμενης έτσι επιτρεπτώς της κατηγορίας από το εδάφιο α’ του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 3500/2006 σε εκείνο του εδαφίου β’. Είναι γεγονός ότι από την ανωτέρω συμπλοκή τραυματίστηκε όλως ελαφρά και ο κατηγορούμενος, με απλές μικροεκδορές και απόσπαση επιδερμίδας στη βυκονητική χώρα διαστάσεων 0,7 Χ 0,4 εκ. (βλ. την …/25-4-2016 ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστού …), ωστόσο δεν απεδείχθη ότι η ενέργεια αυτή της εγκαλούσης προηγήθηκε της δικής του, πολύ δε περισσότερο δεν απεδείχθη προηγουμένη ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση εναντίον του συμπεριφορά της και συνεπώς ο αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής του άρθρου 308 παρ. 3 ΠΚ και 361 παρ. 3 ΠΚ απορριπτέος τυγχάνει ως ουσία αβάσιμος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο … γεν. στην Αθήνα το έτος 1968 κάτοικο Αλίμου Αττικής οδός …

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση του με αριθμό 2190 και χρονολογία 18-11-201 & κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών με αριθμό 37781/18-11-2016.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι: Στον Αλιμο Αττικής στις 22-4-2016:

1)         Με πρόθεση και με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξένησε σε άλλον όλως ελαφρά σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας του, και ειδικότερα ευρισκόμενος εντός του επί της …, διαμερίσματος πρώτου ορόφου, στο οποίο διαμένει η εγκαλούσα εν διαστάσει σύζυγος του …, επετέθη κατά αυτής και με τα χέρια του, την χτύπησε και την τραυμάτισε στο πρόσωπο της, προκαλώντας σε αυτήν ελαφρές σωματικές κακώσεις στο ανωτέρω σημείο του σώματος της.

2)         Πρόσβαλε με λόγο την τιμή άλλου και μάλιστα την τιμή της ανωτέρω εγκαλούσας εν διαστάσει συζύγου του …, με τις λέξεις: «Πουτάνα-καριόλα», που της απηύθυνε, επιδεικνύοντας καταφρόνηση στο πρόσωπο αυτής.

Απορρίπτει αυτοτελείς ισχυρισμούς περί συνδρομής των άρθρων 308 παρ. 3 ΠΚ και 361 παρ. 3 ΠΚ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριο του, σε δημόσια συνεδρίαση.

                   Αθήνα 26-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΕΦΕΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της απόφασης διαβάστηκε το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε να αναγνωριστεί στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του άρθρ. 84 παρ. 2 α Π.Κ.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, τη Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω του Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφαση του, με αριθμό 5674/2017, η οποία είναι η εξής:

Επειδή από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατ/νου, που υπάρχει στη δικογραφία, σε συνδ. με την κατάθεση του μάρτυρος υπερασπίσεως … αποδεικνύεται ότι ο κατ/νος έως την τέλεση του αδικήματος έζησε έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και εν γένει κοινωνική ζωή (84 παρ. 2α ΠΚ).

Αντιθέτως, για τους λόγους που εξετέθησαν στο σκεπτικό (βλ. σελ. 19) πρέπει να απορριφθεί το ελαφρυντικό του άρθ. 84 παρ. 2γ ΠΚ, διότι δεν απεδείχθη προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της μηνύτριας. Ομοίως απορριπτέο, εν όψει της φύσεως του αδικήματος, τυγχάνει το αιτούμενο ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2β ΠΚ (το οποίο ούτως ή άλλως αορίστως προτείνεται), όπως και το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2ε ΠΚ, αφού δεν προσκομίζονται σχετικά πιστοποιητικά περί μη διώξεως του κατ/νου και μεταξύ των μερών συνεχίζονται έριδες και προστριβές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Το Δικαστήριο δέχεται ότι ο κατηγορούμενος μέχρι το χρόνο που έγινε η πράξη έζησε έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή.

Απορρίπτει λοιπές ελαφρυντικές περιστάσεις.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε δημόσια αμέσως στο ακροατήριο του.

                     Αθήνα 26-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΕΦΕΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, που κηρύχθηκε ένοχος, ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών για την απλή σωματική βλάβη και φυλάκιση ενός (1) μηνός για την εξύβριση.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο το ελάχιστο όριο των προβλεπόμενων υπό του νόμου ποινών.

Ο κατηγορούμενος στον οποίο δόθηκε ο λόγος από τον Πρόεδρο ζήτησε ότι και ο συνήγορος του.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, τη

Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω του Προέδρου, δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφαση του, με αριθμό 5674/2017 η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 1, 12, 14, 16, 17, 18β, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 51, 53, 94 παρ. 1 ΠΚ, άρθρο 6 παρ. 1β Ν. 3500/2006 συνδ. με 361 ΠΚ και 84 παρ. 2α ΠΚ.

Επειδή κατά το άρθρο 79 Π.Κ., το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητα του εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεση του, στην ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, το χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξης του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς του όρους, όσο και των μελών της οικογένειας του, τα οποία συντηρεί. Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών για την όλως ελαφρά σωματική βλάβη και φυλάκιση ενός (1) μηνός για την εξύβριση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο, που κηρύχθηκε ένοχος, σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών για την όλως ελαφρά σωματική βλάβη και φυλάκιση ενός (1) μηνός για την εξύβριση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε δημόσια αμέσως στο ακροατήριο του.

               Αθήνα 26-10-2017

Ο Προεδρεύων Εφέτης       Η Γραμματέας

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών και δέκα (10) ημερών που να αποτελείται από τη βαρύτερη από τις ποινές που του επιβλήθηκαν παραπάνω, με την 1η πράξη αυξημένη κατά δέκα (10) μέρες από την 2η πράξη.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο μια συνολική ποινή φυλακίσεως, αποτελούμενης από τη βαρύτερη των ποινών που επιβλήθηκαν σ’ αυτόν, επαυξανόμενη με τα ελάχιστα νόμιμα όρια από τις υπόλοιπες ποινές.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της συζήτησης.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, η Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω του Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφαση του, με αριθμό 5674/2017, η οποία είναι η εξής:

Κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 και 2 Π.Κ., κατά του υπαιτίου δύο ή περισσοτέρων εγκλημάτων που πραγματώθηκαν με περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται κατά το νόμο με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται μετά την επιμέτρηση τους μία συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξανόμενη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ιδίου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε μια από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι κατώτερη από α) τέσσερις (4) μήνες, αν η συντρέχουσα ποινή είναι ανώτερη από δύο έτη, β) ένα (1) έτος, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη, γ) δύο (2) έτη, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα (10) έτη. Οπωσδήποτε όμως η επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα % του αθροίσματος των άλλων συντρεχουσών ποινών, ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι πέντε (25) έτη, όταν πρόκειται για κάθειρξη και τα δέκα (10) έτη, όταν πρόκειται για φυλάκιση. Αν τα εγκλήματα, που συρρέουν, πραγματώθηκαν με μία πράξη το Δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη ποινή από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε ποινές φυλακίσεως που αναφέρθηκαν παραπάνω για αντίστοιχα εγκλήματα, που τέλεσε με αντίστοιχες πράξεις. Συνεπώς, πρέπει να του επιβληθεί μια συνολική ποινή φυλακίσεως δύο (2) μηνών και δέκα (10) ημερών που να αποτελείται από τη βαρύτερη από τις ποινές που του επιβλήθηκαν παραπάνω, με την 1η πράξη αυξημένη κατά δέκα (10) μέρες από την 2η πράξη σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη και κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριο του, σε

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική ποινή φυλακίσεως δύο (2) μηνών και δέκα (10) ημερών που να αποτελείται από τη βαρύτερη από τις ποινές που του επιβλήθηκαν παραπάνω, με την 1η πράξη αυξημένη κατά δέκα (10) μέρες από την 2η πράξη.

                       Αθήνα 26-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΕΦΕΤΗΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης,

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να αφαιρεθεί ο χρόνος προσωρινής του κράτησης, να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής για τρία (3) έτη, να επιδικαστεί η αιτηθείσα χρηματική ικανοποίηση στην παθούσα και να του επιβληθούν τα έξοδα της δίκης.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος από τον Πρόεδρο, αφέθηκε στην κρίση του Δικαστηρίου.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο δόθηκε ο λόγος από τον Πρόεδρο, ζήτησε ότι και η συνήγορος του.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, τη Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω του Προέδρου, δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφαση του, με αριθμό 5674/2017 η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή όπως προκύπτει από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία, αυτός δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα μέχρι σήμερα, για κακούργημα ή πλημμέλημα, σε ποινή στερητική της ελευθερίας – άνω του ενός έτους. Από την έρευνα των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη και ιδιαίτερα από τα αίτια της, τον προηγούμενο βίο και το χαρακτήρα του κατηγορουμένου, της διαγωγής του μετά την τέλεση της πράξης, τη μετάνοια που επέδειξε όπως και η προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι απαραίτητη για να τον αποτρέψει από τη διάπραξη άλλων αξιόποινων πράξεων και πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 99 §1 του Κ.Π.Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση με το άρθρο 2 του Ν. 3904/2010,να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, που θα του επιβληθεί, επί τρία (3) χρόνια, ως και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έπραξε εξάλλου.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 371 παρ. 4 του Κ.Ποιν.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 87 του ΠΚ, από την ποινή που επιβλήθηκε στους κατηγορουμένους, πρέπει να αφαιρεθεί ο χρόνος της κράτησης τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

Επειδή, ανάλογη χρηματική ικανοποίηση για την παθούσα, η οποία παρέστη ως πολιτικώς ενάγουσα το Δικαστήριο κρίνει το ποσό των 44 ευρώ με επιφύλαξη, το οποίο ο κατηγορούμενος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει, χωρίς προσωπική του κράτηση.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 582 του Κ.Ποιν.Δ., κάθε κατηγορούμενος, καταδικαζόμενος σε ποινή, καταδικάζεται συγχρόνως με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, το ποσό δε των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση. Στην προκείμενη περίπτωση, αφού οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν με την ως άνω απόφαση σε ποινή, πρέπει, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 373 του Κ.Ποιν.Δ., να καταδικαστούν και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 663/1977, όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5α του Κανονισμού (ΕΚ) 1103/1997 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17-6-1997, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 2943/12-9-2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3904/23-12-2010, και την Απόφαση 123827/23-12-2010 των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, πρέπει να ορισθούν στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για τον καθένα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΦΑΙΡΕΙ από την ποινή που επιβλήθηκε στον παραπάνω κατηγορούμενο το όνο της προσωρινής κρατήσεως, από 22-4-2016 μέχρι 23-4-2016, δηλαδή μία (1) ήμερα και ορίζει το υπόλοιπο της ποινής που πρέπει να εκτίσει ο κατηγορούμενος σε δύο (2) μηνών και δέκα (10) ημερών.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον κατηγορούμενο να πληρώσει στην πολιτικώς ενάγουσα …, κάτοικο Αλίμου Αττικής, χωρίς προσωπική του κράτηση, το ποσό των 44 ευρώ με επιφύλαξη, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του προκάλεσε η κρινόμενη πράξη.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης των δύο (2) μηνών και δέκα (10) ημερών που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για τρία (3) χρόνια.

Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στον κατηγορούμενο που καταδικάστηκε, ότι εάν κατά το διάστημα της αναστολής καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε μέσα στο χρόνο της αναστολής, θα εκτίσει και την ποινή που έχει ανασταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 Π.Κ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ που θα εισπραχθούν από αυτόν χωρίς προσωπική του κράτηση.

Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε στον κατηγορούμενο ότι έχει το δικαίωμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία, να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης. Εξήγησε δε συνοπτικά σ’ αυτόν όσα απαιτούνται για να είναι έγκυρο και τυπικά δεκτό το ένδικο τούτο μέσο (άρθρο 407 Κ. Ποιν. Δ. και 11 Ν. 469/1972).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριο του, σε δημόσια συνεδρίαση.

                          Αθήνα 26-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΕΦΕΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω απόφαση

υπογράφτηκε και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο

την 28-11-2017

με αριθμό …

Η Γραμματέας

Ερασμία Κανατά