Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 2620/2019 ενημερωμένος έως το Ν. 4640/2019)

Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν. 2620/2019
Έτος: 2019
ΦΕΚ: Α 96 20190611
Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.2019
Ημ.Υπογραφής: 11.06.2019
Τίτλος
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Κείμενο Αρθρου «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικαστήρια: α) τα πλημμελειοδικεία, β) τα δικαστήρια των ανηλίκων, γ) τα μικτά ορκωτά δικαστήρια, δ) τα εφετεία, ε) ο Άρειος Πάγος.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία.
Κείμενο Αρθρου Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: α) Οι αρχηγοί των ξένων κρατών, β) οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) το προσωπικό της διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμένο στην Ελλάδα, δ) τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’ και κατοικούν μαζί τους, ε) το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ) όλα τα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε διεθνή έθιμα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια των πλημμελειοδικών.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1. Κάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο πλημμελειοδικών. 2. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πλημμελειοδικών ανήκει: α) η εκδίκαση των πλημμελημάτων, β) η ανάκριση, γ) η άσκηση της εξουσίας του δικαστικού συμβουλίου, δ) η άσκηση εξουσίας στις περιπτώσεις αποχής υπό όρους από την ποινική δίωξη και ε) η έκδοση ποινικής διαταγής.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ
Τίτλος Αρθρου
Τριμελή πλημμελειοδικεία
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). *** Η παρ. 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1β του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου « 1. Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών και το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες.» 2. Όταν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση, επιτρέπεται η αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. 3. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ*** ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ).

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ
Τίτλος Αρθρου
Μονομελή πλημμελειοδικεία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το μονομελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Στο ίδιο δικαστήριο πλημμελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα μονομελή. Ο τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει εκτός έδρας, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια ανηλίκων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από έναν πρόεδρο πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται ως δικαστής ανηλίκων και αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. 2. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή ανηλίκων που αναφέρεται στην παρ. 1 και από δύο πρωτοδίκες που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. 3. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από τον εφέτη ανηλίκων και δύο άλλους εφέτες που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Τα δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα συγκροτούνται ως εξής: α) Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους•. β) Το μικτό ορκωτό εφετείο συγκροτείται από τον πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις ενόρκους•. γ) Το μονομελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή εφέτη•. δ) Το τριμελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και από δύο εφέτες•. ε) Το πενταμελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες. 2. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται στην έδρα κάθε πρωτοδικείου και το μικτό ορκωτό εφετείο στην έδρα κάθε εφετείου. 3. Το μονομελές, το τριμελές και το πενταμελές εφετείο λειτουργούν στην έδρα κάθε εφετείου. 4. Ο εισαγγελέας των εφετών ή άλλος εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας του ίδιου εφετείου ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο μικτό ορκωτό εφετείο της έδρας του και στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς του στα οποία και προσδιορίζει τις υποθέσεις. Μπορεί επίσης να αναθέτει σε εισαγγελέα πρωτοδικών να εκτελεί καθήκοντα εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς του. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών ο οποίος εκτέλεσε τα ως άνω καθήκοντα μπορεί, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εισαγγελέα εφετών και λάβει από αυτόν γραπτή σύμφωνη γνώμη, να ασκεί έφεση κατά της απόφασης κατά το άρθρο 489. 5. Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου, ενώ στο μικτό ορκωτό εφετείο υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν ο πρόεδρος ή ο πρόεδρος του συμβουλίου που διευθύνει το εφετείο προβλέπει ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ, ορίζει με πράξη του έως δύο συμπαρεδρεύοντες δικαστές, όταν το εφετείο αποτελείται από τρεις δικαστές και έως τρεις, όταν αποτελείται από πέντε δικαστές, για να αναπληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυμα κατά τη διάρκεια της δίκης. Όπου διενεργείται κλήρωση των συνθέσεων, ο ορισμός γίνεται αμέσως μετά την κλήρωση του μεν προέδρου από τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωματικών προέδρων των δε μελών της σύνθεσης από τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωματικών δικαστών, κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου την προεδρία αναλαμβάνει ο αρχαιότερος μεταξύ αυτών που απομένουν, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμπαρεδρεύοντες.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εφετείο
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το συμβούλιο των εφετών και το τριμελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και από δύο εφέτες. Όταν το δικαστήριο των εφετών δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του τριμελούς εφετείου, συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΠ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠ
Τίτλος Αρθρου
Ο Άρειος Πάγος
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο Άρειος Πάγος ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων και βουλευμάτων σε πενταμελή και τριμελή σύνθεση αντίστοιχα. Επίσης, ως συμβούλιο, αποφασίζει για θέματα επανάληψης της διαδικασίας, έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. 2. Ο Άρειος Πάγος δικάζει σε ολομέλεια, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας του, στις εξής περιπτώσεις: α) όταν κρίνει αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου, β) όταν κρίνονται εξαιρετικής σημασίας νομικά ζητήματα, εφόσον συμφωνούν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γ) όταν γίνεται η παραπομπή από τα τμήματα, επειδή η απόφαση έχει ληφθεί με πλειοψηφία μιας ψήφου, δ) όταν το τμήμα αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματικού και ε) όταν το τμήμα πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη με προηγούμενη θέση της ολομελείας ή τμήματός του, για το ίδιο θέμα.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΕΤΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Στα εφετεία και πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά καθορίζονται από την ολομέλεια των δικαστηρίων αυτών ιδιαίτερα ποινικά τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

Αρθρο: 12
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο εισαγγελέας και, όπου προβλέπεται ότι η διάρκεια της δίκης θα είναι μακρά, μπορεί να οριστεί και ένας νόμιμος αναπληρωτής του.

Αρθρο: 13
Ημ/νία: 01.07.2019
Τίτλος Αρθρου
Δικαστικός γραμματέας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε ένας δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση. 2. Όταν ο γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Στη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί με απόφαση του δικαστηρίου να αναπληρώσει κάποιος άλλος τον γραμματέα, όταν του παρουσιάζεται κώλυμα. Για την απόφαση αυτή δεν χρειάζεται σύμπραξη γραμματέα. 3. Ο δικαστικός γραμματέας συμμετέχει και στη συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου και αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

Αρθρο: 14
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι αποκλεισμού.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η περίπτ. στ της παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Η παρ. 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και στον κώδικα αυτόν, δεν μπορούν στην ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού που οφείλεται στη σχέση από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. 2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση αποκλείεται επίσης: α) όποιος αδικήθηκε από το έγκλημα, β) όποιος είναι σύζυγος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου ή εκείνου που αδικήθηκε από το έγκλημα ή συνδέεται με αυτούς με σύμφωνο συμβίωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος είναι συγγενής εξ αίματος με τα πρόσωπα αυτά σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό ή συγγενής εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού που οφείλεται στη σχέση από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Αποκλείεται επίσης εκείνος που είναι ή ήταν επίτροπος ή κηδεμόνας των ίδιων προσώπων ή που συνδέεται μαζί τους με υιοθεσία, γ) όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντος την κατηγορία στην ίδια υπόθεση, δ) όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος στην ίδια υπόθεση, ε) ο ανακριτής, «στ) ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος ειδικά στη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα.» 3. Ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση απόφασης, κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. 4. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ).

Αρθρο: 15
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Λόγοι εξαίρεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους.

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Δικαίωμα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας. 2. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται: α) στο στάδιο της ανάκρισης έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, β) στη διαδικασία ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου πριν από την έκδοση του βουλεύματος και γ) στην κύρια διαδικασία πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Γι’ αυτόν το σκοπό οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να πληροφορηθούν το όνομα του εισαγγελέα πριν από τη σύνταξη της πρότασής του και τη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που ο εισαγγελέας υποβάλλει σε αυτό την πρότασή του. Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου ή περισσότερων από το ήμισυ των μελών της σύνθεσης αυτού, η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης. 3. Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που συμπράττουν ή πρόκειται να συμπράξουν στην ίδια διαδικαστική ενέργεια, εφόσον στηρίζονται σε ήδη υπάρχοντες λόγους, υποβάλλονται εφάπαξ ως προς όλους τους λόγους εξαίρεσης και καθ’ όλων των προσώπων αυτών πριν από τη διαδικαστική αυτή ενέργεια. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνονται με ενιαία απόφαση. Κάθε μεταγενέστερη αίτηση δεν λαμ- βάνεται υπόψη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το ίδιο δικαστήριο ή συμβούλιο, εκτός αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος εξαίρεσης ανέκυψε μεταγενέστερα. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου ή του συμβουλίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται. 4. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) μελών ή του εισαγγελέα ή του γραμματέα του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου, που αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης κατά το άρθρο 20, β) τόσων μελών από καθένα των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου, ώστε με τα λοιπά μέλη να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του δικαστηρίου κατά τον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου, γ) περισσοτέρων των πέντε αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, δ) περισσοτέρων των οκτώ δικαστών ή δύο εισαγγελέων συνολικά για κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, όπου υπηρετούν πράγματι τουλάχιστον δώδεκα δικαστές ή τρεις εισαγγελείς αντίστοιχα, ε) περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών για κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν τουλάχιστον επτά δικαστές και περισσοτέρων των δύο όταν υπηρετούν λιγότεροι των επτά δικαστών.

Αρθρο: 17
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης, να μνημονεύει το όνομα εκείνου του οποίου ζητείται η εξαίρεση, τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται. 2. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ο ίδιος ο αιτών ή πληρεξούσιος που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα. Μεταγενέστερη προσκόμιση του εγγράφου της πληρεξουσιότητας δεν επιτρέπεται. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται ειδικά και συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η εξαίρεση. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω διατυπώσεων, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται. 3. Ο αιτών ή ο ειδικός για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιός του εγχειρίζει την αίτηση στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί το πρόσωπο του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η εξαίρεση μέλους μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού εφετείου, η αίτηση εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών. 4. Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου που συνεδριάζει μπορεί να υποβληθεί και με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1. Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα, εφαρμοζόμενης αναλόγως και της διάταξης της παρ. 2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά, απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.

Αρθρο: 18
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν η αίτηση για εξαίρεση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα ή παράτυπα ή αν έχει ελλείψεις στο περιεχόμενο, το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα την απορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα σε δύο το πολύ ημέρες από την υποβολή της. Στο δικαστήριο ή στο συμβούλιο δεν συμμετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Στην περίπτωση της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, το δικαστήριο στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζει, εφόσον είναι αρμόδιο, αν η αίτηση για εξαίρεση είναι παραδεκτή. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακουστούν αυτός που ζήτησε προφορικά την εξαίρεση και οι υπόλοιποι διάδικοι που παρευρίσκονται στο δικαστήριο.

Αρθρο: 19
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση της αίτησης.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις του τέταρτου εδαφίου (και ΌΧΙ του τρίτου, όπως προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο ΦΕΚ) της παρ. 2 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 1) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Η αίτηση για εξαίρεση, που υποβάλλεται όπως ορίζουν τα άρθρα 16 και 17, ανακοινώνεται από τον εισαγγελέα χωρίς καμία χρονοτριβή σ’ εκείνον του οποίου ζητείται η εξαίρεση. 2. Το υπό εξαίρεση πρόσωπο έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί αμέσως το περιεχόμενο των εγγράφων που κατατέθηκαν, αλλά και την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να εκφράσει γραπτά τις απόψεις του και ταυτόχρονα να απέχει από τα καθήκοντά του στην υπόθεση. Πρέπει όμως να ενεργήσει τις πράξεις που δεν μπορούν ν’ αναβληθούν, αν δεν υπάρχει άλλος που έγκαιρα θα μπορούσε να τον αναπληρώσει σε αυτές σύμφωνα με τον νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση τιμωρείται πειθαρχικά. Οι πράξεις του όμως αυτές “είναι αυτοδικαίως άκυρες”, αν γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσης.

Αρθρο: 20
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Αρμόδιο δικαστήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Μέσα σε δύο ημέρες από την κατά το προηγούμενο άρθρο κοινοποίηση, ο εισαγγελέας εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ή στο συμβούλιο αν η αίτηση αφορά τον ανακριτή, τον εισαγγελέα ή μέλος του δικαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο ή το συμβούλιο συνεδριάζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται για το καθένα, αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Στη σύνθεση δεν μπορεί να μετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση, αλλά αναπληρώνεται σύμφωνα με τον νόμο. 2. Αν η εξαίρεση αφορά μέλος του εκ τακτικών δικαστών δικαστηρίου ή του εισαγγελέα ή ενόρκου του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του μικτού ορκωτού εφετείου, αρμόδιο είναι το εκ τακτικών δικαστών δικαστήριο. 3. Αν το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο δεν μπορεί να συγκροτηθεί νόμιμα, τότε για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει χωρίς καμιά χρονοτριβή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, το αμέσως ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο ή συμβούλιο και αν πρόκειται για εφετείο το κατά το άρθρο 6 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών συγκροτούμενο εφετείο.

Αρθρο: 21
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν βεβαιωθεί η βασιμότητα του λόγου, γίνεται δεκτή η εξαίρεση και διατάσσεται εκείνος που εξαιρέθηκε να απέχει από τα καθήκοντά του στην υπόθεση. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής του, το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τη δίκη σε άλλο δικαστήριο ή συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές για την αρμοδιότητα κατά παραπομπή διατάξεις. Διαφορετικά, κατά τις περιστάσεις, ή απορρίπτεται η αίτηση ή διατάσσεται ο αιτών να φέρει ισχυρότερες αποδείξεις. 2. Αν απορριφθεί η αίτηση καταδικάζεται ο αιτών στην πληρωμή των εξόδων. Αν ταυτόχρονα αποδειχθούν εντελώς ψευδείς οι λόγοι εξαίρεσης που προβλήθηκαν, καταδικάζεται επίσης σε χρηματική ποινή πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Αρθρο: 22
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Ένδικα μέσα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Η απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, αν και η οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης προσβάλλεται με έφεση και μόνο ταυτόχρονα με αυτήν.

Αρθρο: 23
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Αποχή του δικαστικού προσώπου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14 οφείλει να δηλώσει αμέσως στον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου υπηρετεί, τον γνωστό σε αυτόν λόγο για τον οποίο αποκλείεται ή εξαιρείται από τα καθήκοντά του σε ορισμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, με σκοπό να του επιτραπεί η αποχή. Ο πρόεδρος πολυμελούς δικαστηρίου και ο εισαγγελέας που είναι προϊστάμενος εισαγγελίας υποβάλλουν τη δήλωση αυτή στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ενώ οι αντιεισαγγελείς στον εισαγγελέα. Κατά τα άλλα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 19 της παρ. 2. 2. Τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο οφείλουν να δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι της παρ. 1. 3. Η δήλωση αποχής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού το δικαστήριο συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, αφού ακούσει τη γνώμη του εισαγγελέα, χωρίς την παρουσία διαδίκων, αποφασίζει αν εκείνος που υπέβαλε τη δήλωση πρέπει να απέχει ή όχι από την άσκηση των καθηκόντων του.

Αρθρο: 24
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ)
Τίτλος Αρθρου
Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν ο δικαστικός λειτουργός, ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησης για εξαίρεση, υπέβαλε τη δήλωση αποχής που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ως συμβούλιο αποφασίζει πρώτα για την αποχή, ανεξάρτητα αν η τελευταία στηρίζεται στους ίδιους λόγους με την αίτηση εξαίρεσης. Αν η αποχή γίνει δεκτή, η αίτηση για εξαίρεση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε. Αν όμως η αποχή απορριφθεί, η διαδικασία για την εξαίρεση προχωρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα, σε οποιονδήποτε λόγο και αν στηρίζεται η αίτηση.

Αρθρο: 25
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ) ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων. 1. Αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού ή εξαίρεσης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15, οι μη δικαστικοί ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να τον αναφέρουν στον προϊστάμενό τους εισαγγελέα, χωρίς καμιά χρονοτριβή, συνεχίζοντας όμως το έργο τους. 2. Τον λόγο αποκλεισμού ή εξαίρεσης έχουν δικαίωμα να αναφέρουν και οι διάδικοι, ζητώντας την εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων. 3. Ο εισαγγελέας, αφού ακούσει εκείνον του οποίου ζητείται η εξαίρεση, δέχεται την αίτηση, αν οι λόγοι που προβάλλονται πιθανολογείται ότι είναι βάσιμοι. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που στο μεταξύ έγιναν από τον υπάλληλο, είναι έγκυρες.

Αρθρο: 26
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΔ) ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14, καθώς και κάθε ανακριτικός υπάλληλος, ο οποίος, αν και γνωρίζει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος λόγος για να εξαιρεθεί ή να αποκλεισθεί, παραλείπει να τον αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ή, όταν ζητηθεί η εξαίρεσή του, αρνείται τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται ο λόγος αυτός, τιμωρείται με πειθαρχική ποινή, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού κώδικα.

Αρθρο: 27
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Την ποινική δίωξη την ασκεί στο όνομα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών. Στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του. 2. Τα πρόσωπα που σύμφωνα με την παρ. 1 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισμού των δικαστηρίων και των άρθρων 333, 334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή, καθώς και από τα δικαστήρια όπου υπηρετούν. 3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου.

Αρθρο: 28
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης.
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο τέθηκε με το άρθρο 586 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η ολομέλεια του εφετείου σε συμβούλιο, συγκαλούμενη ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα εφετών ή κατά το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα εφετών να κινήσει την ποινική δίωξη για εγκλήματα εξαιρετικής σημασίας. Αν η ποινική δίωξη έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η ολομέλεια έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, παρίσταται και ο εισαγγελέας εφετών. 2. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 1 η ολομέλεια ορίζει έναν από τους εφέτες με τον αναπληρωτή του, που εκπληρώνουν καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Αρθρο: 29
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου «Στα πολιτικά εγκλήματα, καθώς και στα εγκλήματα μεταξύ ευρύτερου Ελληνικού και αλλοδαπού Δημοσίου από τα οποία μπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, με την εξαίρεση της δωροδοκίας και της δωροληψίας κάθε είδους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωμα με προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την ποινική δίωξη επ’ αόριστον.»

Αρθρο: 30
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες του εισαγγελέα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Υποχρέωση ακρόασης. 1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για να κρίνει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη. Μπορεί ακόμα να παρευρίσκεται ο ίδιος ή ένας από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν κατά την ενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης και να ενημερώνεται οποτεδήποτε ως προς τα έγγραφα που αφορούν την ανάκριση. 2. Καμιά απόφαση ή ποινική διαταγή ποινικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση ή σε συμβούλιο και καμιά διάταξη ανακριτή δεν έχουν κύρος, αν δεν ακουστεί προηγουμένως ο εισαγγελέας. 3. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να παρευρίσκεται στο ακροατήριο όσο διαρκεί η διαδικασία. 4. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να υποβάλλει πάντοτε, προφορικά ή γραπτά, προτάσεις αιτιολογημένες και αιτήσεις ειδικές και δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση του δικαστηρίου ή του ανακριτή.

Αρθρο: 31
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση διενεργούνται ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του: α) από τους πταισματοδίκες και όπου δεν υφίσταται ειδικό πταισματοδικείο από τους ειρηνοδίκες, β) από τους αρμόδιους βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, που ορίζονται στους αντίστοιχους οργανισμούς ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και γ) από δημοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, που ορίζονται ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. 2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρα 245 παρ. 2, 250 παρ. 2) αυτεπάγγελτη προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο ειδικός ανακριτής ανηλίκων. 3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αμελλητί τις παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

Αρθρο: 32
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Αρθρο: 33
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος. Τοπική αρμοδιότητα και καθήκοντα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 35 παρ. 3», με την παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1. Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος ορίζεται εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Η τοποθέτησή του διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και ένας νεότερος στην επετηρίδα εισαγγελέας εφετών, ως νόμιμος αναπληρωτής του. Ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος εκτελεί τα καθήκοντα του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από πέντε τουλάχιστον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων τέσσερις τουλάχιστον από εκείνους που υπηρετούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών και ένας από εκείνους που υπηρετούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις οικείες εισαγγελίες μετά από γνώμη του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. 2. Το έργο των αρμόδιων για τα οικονομικά εγκλήματα εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 3. O εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια ερευνών ή προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία «εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 35 παρ. 3». Ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητά του σε όλη την Επικράτεια. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των καθηκόντων του, ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 31 παρ. 1 περ. α’ και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντός των σχετικών αρμοδιοτήτων τους. 4. Ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος ενημερώνεται για όλες τις καταγγελίες ή πληροφορίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της παρ. 3 για εγκλήματα της αρμοδιότητάς του, αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη σχετική είδηση που περιέρχεται σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η καταγγελία, πληροφορία ή είδηση δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, τη θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εποπτεύοντα αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που δικαιολογούν την άσκησή της. 5. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος καθώς και ο αναπληρωτής του ή οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν, μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τους κατά την παρ. 3 γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παραγγέλλεται αποκλειστικά και μόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται μόνο μετά από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν προς τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και οι λοιποί εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις Υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ούτε διαβιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτήματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε Υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε. με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και με αρμοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος ή ο αναπληρωτής του, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης, διαβιβάζουν τη δικογραφία στους κατά τόπο αρμόδιους για την ποινική δίωξη εισαγγελείς πρωτοδικών, με παραγγελία άμεσης άσκησης ποινικής δίωξης. Αν ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος ή ο αναπληρωτής του κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εποπτεύοντα κατά την παρ. 2 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, σε περίπτωση που διαφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που τη δικαιολογούν. 6. Με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και ο αναπληρωτής του μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, μετά το πέρας της οποίας ενημερώνονται εγγράφως για την πορεία της.

Αρθρο: 34
Ημ/νία: 30.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Εξουσίες εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019), στις περιπτώσεις πράξεων ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ χαρακτήρα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ΔΕΝ εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 177 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), ΕΦΟΣΟΝ το αποδεικτικό μέσο αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ πρόσβασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 36 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια). ### ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019), εντός προθεσμίας ΤΡΙΩΝ (3) μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (μέχρι δηλαδή 18.2.2020), οι διατάξεις του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 (βλ. οικεία σχόλια) ΠΡΙΝ από τη δημοσίευση του ν. 4637/2019 (πριν δηλαδή τις 18.11.2019) και για τις οποίες έχουν ΠΑΡΕΛΘΕΙ τα χρονικά όρια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ με τα σχετικά με τη δέσμευση στοιχεία και αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης στον ανακριτή, αν η υπόθεση εκκρεμεί στο στάδιο της ανάκρισης, ή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση. Βλ. όμως για τα περαιτέρω ολόκληρο το άρθρο 15 του Ν. 4637/2019, εφαρμοζομένων αναλόγως και των παρ. 1 έως 3 του ως άνω άρθρου 42 (του ν. 4557/2018). ==================================================== && Η φράση ‘και τηλεπικοινωνιακού (ν. 2225/1994)’ της παρ.1 του παρόντος απαλείφθηκε, ενώ στο τέλος αυτής (της παρ.1) προσετέθη η εντός «» φράση, με τις παρ.1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 43 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α΄190/30.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1.*** (ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παρ. 1 του άρθρου 33 έχουν, εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, με την εξαίρεση του δικηγορικού (άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 4194/2013) [απαλείφεται φράσις && βλ. σχόλια], καθώς και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας «ειδικώς η πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου (ν. 2225/1994) επιτρέπεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτυπώνεται και τεκμηριώνεται η αντικειμενική υπόσταση κακουργήματος.» 2.### (ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παρ. 1 του άρθρου 33, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξη τους, σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα μηνών(### βλ. σχόλια) που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του αρμοδίου συμβουλίου κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης στον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ημεδαπή. Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της, με αίτησή τους προς το αρμόδιο συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: α) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον οικονομικό εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. 4. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παρ. 2 του άρθρου 33 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης της παρ. 2 του παρόντος και από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει αυτήν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του εισαγγελέα πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών.

Αρθρο: 35
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς. Αρμοδιότητα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** Προστεθείσες με την παρ. 3α του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,» της παρ. 3 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ εκ νέου με την περίπτ. α του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). ### ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τη ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019), κατ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, η ισχύς του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου και του άρθρου 36 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Κώδικα (βλ. οικεία διάταξη) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι τότε, ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του ν. 4022/2011 (βλ. οικείες διατάξεις) σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 περίπτωση α και 263Α του Ποινικού Κώδικα (βλ. οικείες διατάξεις), όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ως ΙΣΧΥΑΝ ΠΡΙΝ από την κατάργησή τους με το άρθρο 586 περιπτώσεις α και γ του Ν. 4620/2019 «Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας». – Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ το εντός « » εδάφιο, και η παρ. 3 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ, με τις παρ. 4β και 4γ, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ### ΒΛ. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΑ 1. Στις εισαγγελίες εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς, με βαθμό αντεισαγγελέα εφετών. Η τοποθέτησή τους διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. «Με τον ίδιο τρόπο σε καθεμιά από τις ανωτέρω εισαγγελίες ορίζεται και ένας νεότερος στην επετηρίδα αντεισαγγελέας εφετών, ως νόμιμος αναπληρωτής του.» Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς, η κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια του εφετείου όπου είναι τοποθετημένος, εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από δύο τουλάχιστον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις οικείες εισαγγελίες, μετά από γνώμη του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς. 2. Το έργο των αρμόδιων για τα εγκλήματα διαφθοράς εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει o αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 33. «3. Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς υπάγονται τα κακουργήματα που τελούν υπουργοί ή υφυπουργοί και δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος, καθώς και τα κακουργήματα που διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, βουλευτές, μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ ΠΚ και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και β) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία, κατά τις κείμενες διατάξεις, μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά σχετίζονται με επιδίωξη οικονομικού οφέλους των ιδίων ή τρίτων ή την πρόκληση βλάβης στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.»

Αρθρο: 36
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Εξουσίες εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. ### Οι εντός [ ] λέξεις στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 (και ΌΧΙ στο τέλος της παρ. 2, όπως εκ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ αναφέρεται στο ΦΕΚ) ΑΠΑΛΕΙΦΘΗΣΑΝ με την περίπτ. α της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019), στις περιπτώσεις πράξεων ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ χαρακτήρα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ΔΕΝ εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 177 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), ΕΦΟΣΟΝ το αποδεικτικό μέσο αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ πρόσβασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) και της παρ. 3 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου 36.
Κείμενο Αρθρου 1. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μετά το πέρας της οποίας ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 και παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών την άσκηση ποινικής δίωξης. Αν ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς θέσει στο αρχείο την μήνυση ή αναφορά, ως μη στηριζόμενη στον νόμο, προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης ή επειδή δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης, υποβάλλει τη δικογραφία στον εποπτεύοντα αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος μπορεί να παραγγείλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που τη δικαιολογούν. 2. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς υποστηρίζεται στο έργο του από αριθμό ειδικών επιστημόνων που κρίνεται αναγκαίος για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης μέσα στον προβλεπόμενο γι’ αυτήν χρόνο. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες συνεπικουρούν με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς καθώς και των γενικών και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων κατά την προκαταρκτική εξέταση επί των εγκλημάτων της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, για την ακριβέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης [, δεν εξετάζονται όμως ως μάρτυρες (### ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ) ]. Ο ορισμός των προσώπων αυτών γίνεται με πράξη του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς μεταξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και από τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον στο δημόσιο δεν υπηρετούν πρόσωπα με τις γνώσεις αυτές, εφαρμόζονται δε αναλόγως ως προς αυτούς οι διατάξεις των άρθρων 188 έως 193. 3. *** (ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). Η παρ. 1 του άρθρου 34 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς.

Αρθρο: 37
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη δίωξη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.

Αρθρο: 38
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα ο,τιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. 2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

Αρθρο: 39
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Όταν κατά τη διάρκεια πολιτικής ή διοικητικής ή ποινικής δίκης ανακύπτει γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, ο δικαστής οφείλει να συντάξει έκθεση και να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα με κάθε πληροφορία και με τα σχετικά έγγραφα. 2. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και όταν πρόκειται για έγκλημα μη διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, αν υποβλήθηκε η απαιτούμενη έγκληση στην αρμόδια αρχή. 3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και σε υποθέσεις πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

Αρθρο: 40
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση ιδιωτών.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει είτε εγγράφως με μια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. 2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις. 3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή

Αρθρο: 41
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΩΞΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αίτηση δίωξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική δίωξη, η αίτηση γίνεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, γραπτά ή προφορικά, και συντάσσεται έκθεση.

Αρθρο: 42
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Μήνυση αξιόποινων πράξεων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο. 2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης. Μπορεί επίσης η μήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. 3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα. 4. Η κατάθεση της μήνυσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001. Οι λεπτομέρειες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αρθρο: 43
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Έναρξη ποινικής δίωξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «διατηρώντας το δικαίωμα να διατάξει προηγουμένως προανάκριση για τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού», στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης», το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «διατάσσεται η» τέθηκαν σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των λέξεων «διατάσσει τη», με τα στοιχεία α, β, γ και δ, αντιστοίχως, της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση. 1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών στην περίπτωση της επόμενης παραγράφου ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Στα κακουργήματα ή πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου, καθώς και στα πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου (άρθρο 111 παρ. 6), κινεί την ποινική δίωξη μόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή του Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον η ποινική δίωξη που πρόκειται να ασκηθεί αναφέρεται σε πράξεις ίδιες με εκείνες για τις οποίες διενεργήθηκε η Ε.Δ.Ε ή αναφέρονται στο πόρισμα ή την έκθεση ελέγχου. 2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής για πλημμέλημα των προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο συμβούλιο εφετών «διατηρώντας το δικαίωμα να διατάξει προηγουμένως προανάκριση για τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού». 3. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συμφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις «προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης». 4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. «Ο τελευταίος, αν δεν συμφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει είτε τη συμπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που την δικαιολογούν, προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης.» 5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα, τίθεται αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 3. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που μνημονεύονται ειδικά στην παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, «διατάσσεται η» διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 6. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνον όταν αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων.

Αρθρο: 44
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΒΟΛΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Σε περίπτωση πλημμελήματος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά και οι άλλες συνέπειές της κατά τον ποινικό κώδικα, είναι μηδαμινές συγκριτικά με την ποινή που του έχει επιβληθεί αμετάκλητα στο παρελθόν για άλλη πράξη και που τώρα την εκτίει, ο εισαγγελέας, με την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωμα να αναβάλει για αόριστο χρόνο την ποινική δίωξη με αιτιολογημένη διάταξή του. Αν όμως η ποινική δίωξη έχει αρχίσει, την αναστολή της για αόριστο χρόνο τη διατάσσει αμετάκλητα το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα. 2. Παρόμοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης μπορεί να διαταχθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και όταν ο κατηγορούμενος έχει ήδη παραπεμφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη, εκτός αν η ποινική δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή για την εκτίμηση του χαρακτήρα του κατηγορουμένου. 3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορεί αργότερα να διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική δίωξη ή η συνέχιση εκείνης που είχε ανασταλεί: α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορμή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη πράξη έπαψε για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και β) μετά την αμετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεμεί και έγινε αφορμή να ανασταλεί η δίωξη.

Αρθρο: 45
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από την ποινική δίωξη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ 1. Στις περιπτώσεις του εγκλήματος της εκβίασης, που τελείται με την απειλή ότι θα αποκαλυφθεί αξιόποινη πράξη ή της απάτης, που αν την καταμήνυε ο παθών ήταν ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί από την ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή με την απάτη πράξη και να διωχθεί ποινικά, μπορεί ο εισαγγελέας, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, με αιτιολογημένη διάταξή του να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη για την πράξη της οποίας η αποκάλυψη απειλήθηκε με την εκβίαση ή για την οποία ήταν δυνατό να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, με την προϋπόθεση ότι η δίωξή της, συγκρινόμενη με τη βαρύτητα της εκβίασης ή της απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 2. Στις περιπτώσεις πλημμελήματος που απειλείται στον νόμο με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές ή με παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί με αιτιολογημένη διάταξή του, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη, αν κρίνει ότι δεν υφίσταται σοβαρό δημόσιο συμφέρον για τη δίωξη και συντρέχουν ειδικές συνθήκες κατά την τέλεση της πράξης, όπως ιδίως συντρέχον πταίσμα του θύματος, έλλειψη βούλησής του για δίωξη, μικρές συνέπειες της πράξης ή συγκεκριμένες ιδιότητες στο πρόσωπο που αποδίδεται αυτή, όπως για παράδειγμα ασθένεια, γήρας, αναπηρία ή όταν το τελευταίο προσπάθησε να αποκαταστήσει άμεσα τη συντελεσθείσα προσβολή. 3. Αν στις ως άνω περιπτώσεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη με απευθείας κλήση στο ακροατήριο, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, συναινεί δε και ο κατηγορούμενος, αν είναι παρών, να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη.

Αρθρο: 46
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πλημμέλημα, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου. 2. Στον ανήλικο μπορεί να επιβληθούν με διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περ. α’ έως και ια’ του άρθρου 122 παρ. 1 ΠΚ. Με την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσμία συμμόρφωσης. Για την έκδοση της διάταξης απαιτείται προηγούμενη έκθεση του αρμόδιου επιμελητή ανηλίκων. Αν ο ανήλικος συμμορφωθεί με τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 3. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1.

Αρθρο: 47
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ και τις συναφείς με αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος με πράξη του κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς όποιος, χωρίς να εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο πράξη του εισαγγελέα μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της. 2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση για τα εγκλήματα της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου του ποινικού κώδικα ή για τις πράξεις των παρ. 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997 σε υπόθεση σχετική με τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν από κάθε άλλη ενέργεια, ενημερώνει σχετικά τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς. 3. Αν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει μετά από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή του ότι η ποινική δίωξη των εγκλημάτων της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις. Αν ανακληθεί η πράξη χαρακτηρισμού μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο αρμόδιος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανακαλεί την παραγγελία του για την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη.

Αρθρο: 48
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** Αντικατασταθείσα με την παρ. 3β του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), η εντός ” ” φράση στην παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) με την περίπτ. β του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). – Στην παρ. 2, μετά τις λέξεις “375 παρ. 1” ετέθη κόμμα (,) και ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «386 παρ. 1 εδάφιο α’, 386Α παρ. 1, 386Β παρ. 1 περ. α’» και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, με τις παρ. 6α και 6β, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Στις περιπτώσεις πλημμελήματος που απειλείται στον νόμο με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών με ή χωρίς χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οριζόμενου από τον διευθύνοντα το δικαστήριο πρωτοδίκη και εφόσον συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη με αιτιολογημένη διάταξή του, υπό τον όρο ότι αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη θα συναινέσει να εκπληρώσει όρους που κρίνονται ως κατάλληλοι να ικανοποιήσουν το δημόσιο συμφέρον για τη δίωξη και να μειώσουν τις συνέπειες της πράξης. Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας καλεί αυτόν, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, να εμφανισθεί ενώπιόν του μόνος του ή με συνήγορο. Τέτοιοι όροι είναι ιδίως: α) η ουσιώδης προσπάθεια συμφιλίωσης με τον παθόντα, β) η καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού σε φιλανθρωπική οργάνωση ή σε κοινωφελές ταμείο, γ) η συμμόρφωση σε υφιστάμενη υποχρέωση διατροφής, δ) η συμμετοχή σε πρόγραμμα κοινωνικής εκπαίδευσης, ε) η παρακολούθηση ορισμένου αριθμού μαθημάτων οδήγησης. 2. Στις περιπτώσεις των πλημμελημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 216, 242 παρ. 1 και 2, 375 παρ. 1, «386 παρ. 1 εδάφιο α’, 386Α παρ. 1, 386Β παρ. 1 περ. α’» και 390 παρ. 1 εδ. α’ ΠΚ»*** (ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ) και στους νόμους 1599/1986, 2803/2000, 2960/2001, 4557/2018 και 4174/2013 ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οριζόμενου από τον διευθύνοντα το δικαστήριο πρωτοδίκη και εφόσον συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη με αιτιολογημένη διάταξή του, υπό τον όρο ότι αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη θα αποκαταστήσει πλήρως την προκληθείσα ζημία καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας. Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας καλεί αυτόν, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, να εμφανισθεί ενώπιόν του μόνος του ή με συνήγορο και, αν το κρίνει αναγκαίο, προηγουμένως τον παθόντα. 3. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής αποχής από την ποινική δίωξη ενημερώνεται ο παθών από την αξιόποινη πράξη, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του στον εισαγγελέα, οι οποίες εκτιμώνται ελεύθερα. 4. Ο εισαγγελέας ορίζει στον υπόχρεο εκπλήρωσης των όρων χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες. Η διάταξη του άρθρου 113 ΠΚ εφαρμόζεται και εδώ. Ο εισαγγελέας μπορεί με τη συναίνεση του καθ’ ου οι όροι, να προβεί στην τροποποίηση ή άρση ειδικότερων όρων. 5. Εφόσον αυτός στον οποίο τέθηκαν οι όροι τους τηρήσει, ο εισαγγελέας εκδίδει διάταξη με την οποία απέχει οριστικά από την ποινική δίωξη και ενημερώνει σχετικά τον κατά την παρ. 1 του παρόντος οριζόμενο πρωτοδίκη. 6. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων από το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η πράξη, η αρχική συναίνεσή του για την εφαρμογή της διαδικασίας δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί σε βάρος του σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας. 7. Αν στις ως άνω περιπτώσεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται να δικαστεί η υπόθεση μπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, να παύσει προσωρινά την ποινική δίωξη, επιβάλλοντας κατά την κρίση του στον κατηγορούμενο τους ανάλογους προς την πράξη όρους. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). 8. Η παραπάνω διαδικασία αποχής από την ποινική δίωξη, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εκ νέου για το ίδιο πρόσωπο σε περίπτωση τέλεσης ομοειδούς εγκλήματος.

Αρθρο: 49
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** Αντικατασταθείσα με την παρ. 3γ του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), η εντός ” ” φράση στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) με την περίπτ. γ του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). – Στην παρ. 1 μετά τις λέξεις “375 παρ. 2 και 3” τέθηκε κόμμα (,) και ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «386 παρ. 1 εδάφιο β’ και παρ. 2, 386Α παρ. 1 εδάφιο β’ και παρ. 3, 386Β παρ. 1 περ. β’» με την παρ. 6γ του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Στις περιπτώσεις των κακουργημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 216 παρ. 3 και 4, 242 παρ. 3, 4 και 5, 375 παρ. 2 και 3, «386 παρ. 1 εδάφιο β’ και παρ. 2, 386Α παρ. 1 εδάφιο β’ και παρ. 3, 386Β παρ. 1 περ. β’» και 390 παρ. 1 εδ. β’ και 2 ΠΚ και στους νόμους 1599/1986, 2803/2000, 2960/2001, 4557/2018 και 4174/2013 ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οριζόμενου από τον διευθύνοντα το δικαστήριο πρωτοδίκη και εφόσον συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη με αιτιολογημένη διάταξή του, υπό τον όρο ότι αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη θα αποκαταστήσει πλήρως την προκληθείσα ζημία, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας. Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας καλεί αυτόν, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, καθώς και τον παθόντα να εμφανισθούν ενώπιόν του μετά ή δια συνηγόρου. «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η» χρηματική ικανοποίηση του ζημιωθέντος λόγω της ηθικής βλάβης, η οποία για την εφαρμογή των διατάξεων της αποχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα χιλιάδων ευρώ με την επιφύλαξη της διεκδίκησης τυχόν υπερβαινουσών το ως άνω ποσό αξιώσεων στα πολιτικά δικαστήρια. Σε περιπτώσεις συμμετοχής, η καταβολή του χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας από έναν συμμέτοχο, ωφελεί και τους υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συμμέτοχους δεν επιθυμεί την αποχή υπό όρους, η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως προς αυτόν η τακτική διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνεται στα συρρέοντα εγκλήματα που δεν περιλαμβάνονται στα ως άνω εγκλήματα, ως προς τα οποία η δικογραφία χωρίζεται με πράξη του εισαγγελέα. 2. Ο εισαγγελέας ορίζει στον υπόχρεο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της ζημίας που δεν υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ακόμη τέσσερεις μήνες. Η διάταξη του άρθρου 113 ΠΚ εφαρμόζεται και εδώ. 3. Εφόσον ο υπόχρεος αποκαταστήσει πλήρως τη ζημία, ο εισαγγελέας εκδίδει διάταξη με την οποία απέχει από την ποινική δίωξη υπό τον όρο ότι ο υπαίτιος δεν θα τελέσει ομοειδές κακούργημα ή πλημμέλημα εντός τριετίας από την έκδοση της ως άνω διάταξης. Αν δεν τελεστεί ομοειδής αξιόποινη πράξη εντός της παραπάνω τριετίας η αποχή από την ποινική δίωξη καθίσταται οριστική. Οι διατάξεις του άρθρου 113 ΠΚ για την αναστολή της παραγραφής του αξιοποίνου εφαρμόζονται και εδώ, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, η ποινική δίωξη, για την οποία αποφασίστηκε η υφ’ όρον αποχή, κινείται μόλις η καταδίκη για το έγκλημα που τελέστηκε εντός της τριετίας καταστεί αμετάκλητη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 301. 4. Οι διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως.

Αρθρο: 50
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στην παρ. 1 μετά τις λέξεις “405 παρ. 2 ΠΚ” και πριν το κόμμα ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «καθώς και στα προβλεπόμενα στον ν. 2803/2000», με την παρ. 6δ του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Στα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 381 παρ. 1 και 2 και 405 παρ. 2 ΠΚ «καθώς και στα προβλεπόμενα στον ν. 2803/ 2000», αν, μετά την εξέτασή του και μέχρι την άσκηση της ποινικής δίωξης, χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου, αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη αποδώσει το πράγμα στον παθόντα ή τους κληρονόμους του και συνταχθεί σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας άλλης αξίωσης από την πράξη ή ικανοποιήσει εντελώς τον παθόντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του τελευταίου ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών απέχει οριστικά από την άσκηση ποινικής δίωξης με αιτιολογημένη πράξη του, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στον εισαγγελέα εφετών. 2. Στην απόπειρα των πράξεων της παρ. 1 αρκεί η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι έχουν ικανοποιηθεί.

Αρθρο: 51
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Έγκληση του παθόντος.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Οι παρ. 1 και 3 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με τις παρ. 7α και 7β, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΣΗ «1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2, 3 και 4.» 2. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα. «3. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση με αιτιολογημένη διάταξή του που επιδίδεται στον εγκαλούντα.» 4. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 6, 44, 45, 47, 48, 49 και 50 εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση.

Αρθρο: 52
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** Αντικατασταθείσα με την παρ. 3δ του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), η εντός ” ” φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) με την περίπτ. δ του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). – Στο τέλος της παρ. 2 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ το εντός « » εδάφιο, με την παρ. 7γ του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Ο εγκαλών έχει δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών σύμφωνα «με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου»*** (βλ. σχόλια), να προσφύγει κατά αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 474. 2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. «Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004.» 3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή, παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν έχει ήδη διενεργηθεί τέτοια εξέταση είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.

Αρθρο: 53
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Δίωξη μόνο με έγκληση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόμους, η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση του παθόντος. 2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό.

Αρθρο: 54
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η παραίτηση από το δικαίωμα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπό του που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση. 2. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.

Αρθρο: 55
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση. 2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη. 3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία.

Αρθρο: 56
Ημ/νία: 09.08.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια. Άρνηση χορήγησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** Προστεθείσα με την παρ. 3ε του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), η λέξη «Ακόμη» στην αρχή της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ εκ νέου με την περίπτ. ε του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019).
Κείμενο Αρθρου ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ 1. «Ακόμη»*** (βλ. σχόλια) και στις περιπτώσεις που χρειάζεται άδεια για δίωξη, μπορεί να ενεργηθεί ανάκριση για τη βεβαίωση του εγκλήματος και πριν χορηγηθεί η άδεια. Δεν επιτρέπεται μόνο να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις που θίγουν το πρόσωπο για τη δίωξη του οποίου χρειάζεται η άδεια. 2. Αν δεν χορηγηθεί η άδεια, ο ανακριτής ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα αποφαίνεται ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορεί προς το παρόν να γίνει δίωξη. 3. Ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε δεν είναι δυνατή. 4. Αν υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι που δεν απαιτείται άδεια για τη δίωξή τους, διώκονται χωρίς κώλυμα.

Αρθρο: 57
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
Τίτλος Αρθρου
Κώλυμα για νέα δίωξη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η παρ. 4 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ 1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός. 2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ. 2, 525 και 527. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου. 3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη ασκήθηκαν περισσότερες διώξεις, κηρύσσονται απαράδεκτες λόγω εκκρεμοδικίας εκείνες οι οποίες ασκήθηκαν μεταγενέστερα, εφόσον δεν προηγούνται διαδικαστικά. «4. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να απόσχει από τη δίωξη συγκεκριμένου προσώπου, εάν ύστερα από τη διενέργεια ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής προκύψει ότι έχει ήδη ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για τα ίδια πραγματικά περιστατικά σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Αρθρο: 58
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Τίτλος Αρθρου
Νέα άσκηση ποινικής δίωξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η απόφαση, ακόμη και εκείνη που έχει γίνει αμετάκλητη, όταν κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη για κάποια έλλειψη ή παρατυπία της έγκλησης, της αίτησης ή της άδειας, δεν εμποδίζει την νέα άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του ίδιου προσώπου, αν η έγκληση, η αίτηση ή η άδεια δοθεί κανονικά αργότερα.

Αρθρο: 59
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη. 2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η κατα- μήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδ. β’), αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών. 3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται μήνυση ή έγκληση σε βάρος ειδικών επιθεωρητών ή επιθεωρητών – ελεγκτών του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και όλων των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 για παράβαση των άρθρων 224, 229, 242, 259, 362, 363 ΠΚ, που τέλεσαν με πόρισμα, έκθεση ή κατάθεση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας αυτών, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση ή την ένορκη διοικητική εξέταση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του υπαιτίου με βάση την έκθεση, το πόρισμα ή την κατάθεση των ανωτέρω, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών. 4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης εισόδου στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για άλλο πρόσωπο, της παράνομης εργασίας και της πορνείας ή άλλης πράξης διευκόλυνσής τους, που φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα εγκλήματος των άρθρων 323Α, 348 παρ. 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351 ΠΚ, του άρθρου 29 παρ. 5 και 6 και του άρθρου 30 του ν. 4251/2014, εξαιτίας της σε βάρος του συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω πράξεων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύματος έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών. Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν η απόφαση είναι καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόμενες πράξεις του. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη, ακόμα κι αν η απόφαση δεν είναι καταδικαστική ή αν η καταγγελία τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών, αν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. 5. Αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του θύματος των αξιόποινων πράξεων της παρ. 4, το δικαστήριο αναστέλλει τη δίκη έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του. Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν η απόφαση είναι καταδικαστική, παύει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόμενες πράξεις του. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, ακόμα και αν η απόφαση δεν είναι καταδικαστική, αν από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Αρθρο: 60
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Το ποινικό δικαστήριο κρίνει και για τα ζητήματα αστικής φύσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δίκης. 2. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται, όταν σύμφωνα με τον νόμο χρειάζεται να προηγηθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου.

Αρθρο: 61
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Όταν στο πολιτικό δικαστήριο εκκρεμεί δίκη για ζήτημα που ανήκει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, που έχει όμως σχέση με την ποινική δίκη, μπορεί το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση του να αναβάλει την ποινική δίκη έως το τέλος της πολιτικής. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί.

Αρθρο: 62
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου για ζήτημα που έχει σχέση με την ποινική δίκη δεν δεσμεύει τον ποινικό δικαστή, αποτελεί όμως γι’ αυτόν στοιχείο που το εκτιμά ελεύθερα μαζί με τις άλλες αποδείξεις (άρθρα 177 και 178).

Αρθρο: 63
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Ενεργητική νομιμοποίηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Οι δικαιούμενοι κατά τον αστικό κώδικα σε αποζημίωση ή αποκατάσταση από το έγκλημα ή σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ακόμη και όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο πρόσωπο, μπορούν να παραστούν στο ποινικό δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ως τέλος παράστασης, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, ορίζεται το ποσό των σαράντα (40) ευρώ που καταβάλλεται εφάπαξ με παράβολο υπέρ του δημοσίου είτε κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία και καλύπτει την παράσταση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Το ύψος του ανωτέρω τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004.

Αρθρο: 64
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Νομιμοποίηση κληρονόμων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το παρόν άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 9α του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου «Αν αποβιώσει ο κατά το προηγούμενο άρθρο δικαιούμενος, οι κληρονόμοι του συνεχίζουν τη δηλωθείσα πριν τον θάνατό του παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση οιονεί καθολικής διαδοχής νομικού προσώπου.»

Αρθρο: 65
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το εντός « » δεύτερο εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 9β του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Η μετά τη δήλωση παράστασης απόσβεση με οποιονδήποτε τρόπο της αστικής αξίωσης, δεν επιφέρει κατάργηση του δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. «Η δήλωση παράστασης στο ακροατήριο θεωρείται ως συνέχεια της δήλωσης που έγινε στην προδικασία.»

Αρθρο: 66
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Παθητική νομιμοποίηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ασκείται εναντίον του κατηγορουμένου.

Αρθρο: 67
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στο ποινικό δικαστήριο επιτρέπεται χωρίς έγγραφη προδικασία, το αργότερο ώσπου να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο. 2. Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, αν, παρόλο που εμφανίστηκε έγκαιρα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Αρθρο: 68
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν την έκδοση της απόφασης, αυτός που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, μπορεί να παραιτηθεί από αυτήν με δήλωσή του σύμφωνα με τις διατυπώσεις των άρθρων 83 και 84.

Αρθρο: 69
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΘΩΩΘΕΝΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Η ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ Ο κατηγορούμενος που αθωώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση δικαιούται να υποβάλει αμέσως και προφορικά στο ποινικό δικαστήριο τις απαιτήσεις που έχει από τον μηνυτή ή από αυτόν που υπέβαλε την έγκληση για αποζημίωση και έξοδα και όταν ακόμη δεν παρέστη για την υποστήριξη της κατηγορίας. Το δικαστήριο αποφαίνεται, αφού ακούσει αυτόν που υπέβαλε την αίτηση και τον μηνυτή ή τον εγκαλούντα. Αν ο μηνυτής ή αυτός που υπέβαλε την έγκληση δεν είναι παρών, το δικαστήριο παραπέμπει τις απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε στα πολιτικά δικαστήρια. Αν εμφανίστηκε στην αρχή της συζήτησης, αποχώρησε όμως κατόπιν και δεν είναι παρών κατά την προβολή των απαιτήσεων του κατηγορουμένου, θεωρείται ότι δικάζεται σαν να ήταν παρών.

Αρθρο: 70
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Διάδικοι στην ποινική δίκη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Διάδικοι στην ποινική δίκη είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Την ιδιότητα του υπόπτου φέρουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 244. 2. Οι διάδικοι συνιστούν υποκείμενα της ποινικής δίκης και συμπράττουν στην εξέλιξη αυτής ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Αρθρο: 71
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Τεκμήριο αθωότητας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με τον νόμο.

Αρθρο: 72
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Ιδιότητα κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.

Αρθρο: 73
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο κατηγορούμενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ. 2.

Αρθρο: 74
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου υποβάλλονται με έγγραφο, που παραδίδεται στο διευθυντή του καταστήματος όπου κρατείται, και συντάσσεται έκθεση. Κατόπιν καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια αρχή. Ως προς τα νόμιμα αποτελέσματά τους οι αιτήσεις και οι δηλώσεις θεωρούνται σαν να είχαν παραληφθεί απευθείας από την αρμόδια αρχή. Αν πρόκειται για ένδικο μέσο εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 474.

Αρθρο: 75
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου με το όνομά του ή με τα άλλα χαρακτηριστικά ή με τις άλλες ιδιότητες δεν εμποδίζει την εξέλιξη της ποινικής δίωξης, αν είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός είναι το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.

Αρθρο: 76
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε με ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες, διατάσσεται η διόρθωση σύμφωνα με τα άρθρα 561 παρ. 2 και 145 σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης ή και κατά την εκτέλεση.

Αρθρο: 77
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ότι το πρόσωπο που εμφανίστηκε στην ανάκριση ή στο ακροατήριο είναι πράγματι το διωκόμενο, ο ανακριτής ή το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προχωρούν από μόνοι τους στη βεβαίωση της ταυτότητας, χρησιμοποιώντας κάθε αποδεικτικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να ανασταλεί η ποινική διαδικασία για το πρόσωπο αυτό, ωσότου βεβαιωθεί η ταυτότητά του. 2. Αν η ταυτότητα του κατηγορουμένου δεν μπορεί να αποδειχθεί, βεβαιώνεται το γεγονός αυτό στην απόφαση και ταυτόχρονα διατάσσεται η απόλυση εκείνου που έχει συλληφθεί ή που κρατείται προσωρινά, ωσότου εξακριβωθεί η ταυτότητα. Ο δικαστής, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να επιβάλει στον απολυόμενο την καταβολή εγγύησης ή άλλους όρους. Για τον καθορισμό, την κατάθεση και την τύχη της εγγύησης και των άλλων όρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 295, 296, 297, 298 και 299. 3. Όσα αναφέρονται στην παρ. 2 τα διατάσσει ο ανακριτής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Αρθρο: 78
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν οι αμφιβολίες για την ταυτότητα δημιουργηθούν για πρώτη φορά στον Άρειο Πάγο, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως εξέταση. Η εξέταση ενεργείται από το εφετείο που ορίζει ο Άρειος Πάγος και που αποφαίνεται αμετάκλητα για την ταυτότητα.

Αρθρο: 79
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Όταν προκύψει σαφώς ότι η διαδικασία στρέφεται εναντίον κατηγορουμένου από πλάνη ως προς την ταυτότητα του προσώπου του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο αποφαίνονται ότι η ποινική δίωξη θεωρείται σαν να μην έγινε.

Αρθρο: 80
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Όταν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση ή να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη ή να την κηρύξει απαράδεκτη, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας. Αν ο κατηγορούμενος τελεί σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει ταυτόχρονα και την τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρείο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρείο, κατά προτίμηση δημόσιο. Η διάρκεια της παραμονής δεν μπορεί να υπερβεί τους τρείς μήνες. 2. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουμένου διατάσσεται προηγουμένως πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 200). 3. Αν η κατάσταση αυτή προκύψει πριν από το τέλος της ανάκρισης, τα παραπάνω τα διατάσσει ο ανακριτής, χωρίς να εμποδίζεται από τον λόγο αυτό στην ενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη βεβαίωση του εγκλήματος. 4. Η εξακολούθηση της διαδικασίας, αν πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι της αναστολής, διατάσσεται από το δικαστήριο ή τον ανακριτή σύμφωνα με τις διακρίσεις των παρ. 1 και 3.

Αρθρο: 81
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Αμφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουμένου, διατάσσεται η αναστολή της διαδικασίας ωσότου βεβαιωθεί ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται στη ζωή, οπότε η διαδικασία αρχίζει εκ νέου. Η αναστολή όμως αυτή δεν εμποδίζει να γίνουν οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για να βεβαιωθεί το έγκλημα. 2. Αν εξακριβωθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 77 και 78 πως από πλάνη έγινε δεκτό ότι ο κατηγορούμενος δεν ζει, η απόφαση να παύσει η ποινική δίωξη (άρθρα 310 παρ. 1 στοιχ. β’, 311 παρ. 1 εδ. β’ και 368 στοιχ. β’) θεωρείται σαν να μην εκδόθηκε. Στην περίπτωση αυτή για το χρονικό διάστημα από την παύση της ποινικής δίωξης έως την επανάληψή της εφαρμόζονται οι διατάξεις του ποινικού κώδικα για αναστολή της παραγραφής.

Αρθρο: 82
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Όποιος έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει την κατηγορία στο ποινικό δικαστήριο (άρθρο 63), μπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται για την υποστήριξή της στην ποινική διαδικασία. 2. Οι ανήλικοι και οι άλλοι ανίκανοι παρίστανται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. 3. Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας δεν αναπληρώνει την έγκληση στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για την ποινική δίωξη (άρθρο 53) ούτε η έγκληση από μόνη της εξομοιώνεται με δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας. 4. Αυτός που δηλώνει ότι παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας, αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου αμέσως μετά τη δήλωσή του κατά τις διατυπώσεις του επόμενου άρθρου.

Αρθρο: 83
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις της δήλωσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 9γ του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308) προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδ. β’ και γ’. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Η δήλωση μπορεί να γίνει και σε αυτόν που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση ή την ανάκριση, ακόμα και κατά τον χρόνο που ο δικαιούμενος εξετάζεται ως μάρτυρας. «2. Στο ακροατήριο η σχετική δήλωση που γίνεται από συνήγορο που έχει διοριστεί σύμφωνα με τον κώδικα από τον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.»

Αρθρο: 84
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Περιεχόμενο της δήλωσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποία παρίσταται κάποιος προς υποστήριξη της κατηγορίας και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η αστική του αξίωση. Ο υποστηρίζων την κατηγορία μπορεί να διορίσει αντίκλητο, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις που τον αφορούν. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του υποστηρίζοντος την κατηγορία, που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιηθεί στην προδικασία ή στο ακροατήριο, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος.

Αρθρο: 85
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αντιρρήσεις κατά της παράστασης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της δήλωσης για υποστήριξη της κατηγορίας και πάντως πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος.

Αρθρο: 86
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στην παρ. 2, οι λέξεις «της ανακριτικής διαδικασίας» τέθηκαν σε αντικατάσταση των λέξεων «της ανάκρισης», με την παρ. 9δ του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Το έγγραφο με τις αντιρρήσεις του υπόπτου ή του κατηγορουμένου πρέπει να περιέχει τους λόγους που τις στηρίζουν, παραδίδεται στον γραμματέα της εισαγγελίας και συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συμβούλιο αμετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε μετά την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συμβούλιο αποφασίζει με το βούλευμα που εκδίδει γι’ αυτήν. 2. Οι αντιρρήσεις δεν εμποδίζουν την εξέλιξη «της ανακριτικής διαδικασίας».

Αρθρο: 87
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Αυτεπάγγελτη αποβολή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας να κηρυχθεί απαράδεκτη από το συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.

Αρθρο: 88
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποτελέσματα την αποβολής.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο υποστηρίζων την κατηγορία, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη στην προδικασία, δεν κωλύεται να εισαγάγει τη δήλωσή του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία. 2. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία αποβληθεί, παραμένουν ισχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν από την αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.

Αρθρο: 89
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 1. Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο. 2. Ο διορισμός συνηγόρου του υπόπτου, του κατηγορουμένου ή του παριστάμενου για την υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται: α) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση εξέτασής του ως υπόπτου ή κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεσή του ως μάρτυρα ή β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ ή γ) με την έκθεση ή τη δήλωση άσκησης ενδίκου μέσου. Ο διορισμός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί τον εντολέα του σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά.

Αρθρο: 90
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν την υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από τον διορισμό συνηγόρου, αφού προηγουμένως λάβουν προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενημέρωση σε απλή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικαιώματος και τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραίτησης από αυτό. Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να μην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση μεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Αρθρο: 91
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα δωρεάν νομικής βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει παροχή νομικών συμβουλών και νομική αρωγή και εκπροσώπησή τους ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις.

Αρθρο: 92
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, με εξαίρεση την εξέταση των μαρτύρων και των κατηγορουμένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 220. Γι’ αυτό το σκοπό καλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους. 2. Αν ο κατηγορούμενος κρατείται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δημιουργεί δυσχέρειες, οπότε αντιπροσωπεύεται από τον συνήγορό του.

Αρθρο: 93
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Αδυναμία παράστασης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη μπορεί να αναβληθεί για άλλο χρόνο, αν δεν βλάπτεται η ανάκριση.

Αρθρο: 94
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Ερωτήσεις και παρατηρήσεις.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται με αίτησή τους στην έκθεση.

Αρθρο: 95
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα σε ενημέρωση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται αμέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης και ε) το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. 2. Η ενημέρωση σύμφωνα με την παρ. 1 παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουμένων που είναι ευάλωτα πρόσωπα. Αντικείμενο της ενημέρωσης οφείλει να αποτελεί και η αναφορά των συνεπειών παραίτησης από την άσκηση των δικαιωμάτων. Για την ενημέρωση και την απάντηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου συντάσσεται έκθεση, η οποία και υπογράφεται.

Αρθρο: 96
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, ο οποίος συλλαμβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αμέσως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώματά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, ε) το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, στ) το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωμα ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου της επιλογής του, η) το δικαίωμα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης. 2. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος κατανοεί.

Αρθρο: 97
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουμένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τη στέρηση της ελευθερίας του ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής του. Αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος ενημερώνεται ο ασκών τη γονική μέριμνα, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στο συμφέρον του ανηλίκου, οπότε ενημερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγμένο ενήλικο πρόσωπο ή η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί άμεσος κίνδυνος είτε για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα κάποιου προσώπου είτε για την αποδεικτική διερεύνηση του εγκλήματος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην επιτρέπουν προσωρινά την ενημέρωση τρίτου προσώπου για τη στέρηση της ελευθερίας του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν ένα άλλο τρίτο πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούμενο, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά. Αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή. 3. Ο κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.

Αρθρο: 98
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο κατηγορούμενος που στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα επικοινωνίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται πρώτα αν ο κατηγορούμενος μπορεί να επικοινωνήσει με ένα άλλο πρόσωπο που αυτός υποδεικνύει. 2. Ο κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα να επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Έχει επίσης δικαίωμα επίσκεψης από τις προξενικές του αρχές, δικαίωμα συνομιλίας και αλληλογραφίας μαζί τους και δικαίωμα να κανονίζεται η νομική του εκπροσώπηση από αυτές, εφόσον οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση.

Αρθρο: 99
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 μετά τις λέξεις “για κακούργημα” και πριν την τελεία, ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ η φράση «,εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό», με την παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του, ακόμη και σ’ αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση με μάρτυρες ή άλλους κατηγορουμένους, να παρίσταται με συνήγορο. Γι’ αυτό το σκοπό καλείται εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια. 2. Επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας αυτής, αν από την αναβολή δημιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά με έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου. 3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούμενο για κακούργημα «, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό». Την ίδια υποχρέωση έχει και στα πλημμελήματα, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούμενος. 4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του. Η επικοινωνία αυτή είναι απολύτως απόρρητη.

Αρθρο: 100
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης. 1. Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανισθεί ή οδηγηθεί σε αυτόν ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. 2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώματα ο κατηγορούμενος, όταν κληθεί ξανά σε συμπληρωματική απολογία. Πάντως μετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος να μελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν όμως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από μήνα μετά την πρώτη ή κάθε μεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του μια φορά το μήνα, και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του κατηγορουμένου.

Αρθρο: 101
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, που δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, έχει το δικαίωμα σε διερμηνεία καθώς και σε γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 233 και 237.

Αρθρο: 102
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητά με αυτοτελή αιτιολογημένη αίτησή του στον ανακριτή τη διεξαγωγή αποδείξεων προς αντίκρουση της κατηγορίας.

Αρθρο: 103
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία για την απολογία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία τουλάχιστον σαράντα οκτώ ωρών και δεν έχει υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει η προθεσμία. 2. Ο ανακριτής μπορεί να παρατείνει την προθεσμία ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου.

Αρθρο: 104
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. 2. Η άσκηση του δικαιώματος μη αυτοενοχοποίησης δεν εμποδίζει τη νόμιμη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των κατηγορουμένων. 3. Η άσκηση του δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των κατηγορουμένων.

Αρθρο: 105
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση.
Σχόλια
– Η παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 2) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου «1. Όταν ενεργείται προανάκριση σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 2, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 95, 96, 97, 98, 100, 101 και 104.» 2. Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση προτού εξεταστεί από την αστυνομία ή άλλη αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική αρχή. Η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση. 3. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα άλλα εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 244.

Αρθρο: 106
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Όταν ενεργείται προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα των άρθρων 89 έως 104 με εξαίρεση το δικαίωμα του άρθρου 99 παρ. 3, μπορεί δε να υποβάλλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούμενος από συνήγορο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος διά του συνηγόρου του υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του, εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 1 και 4 του άρθρου 156.

Αρθρο: 107
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 92 και 100. Το δικαίωμα του άρθρου 100 μπορεί να το ασκήσει από την στιγμή που ο ύποπτος θα κληθεί σε παροχή εξηγήσεων ή ο κατηγορούμενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.

Αρθρο: 108
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο ανήλικος – θύμα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ.3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 ΠΚ, καθώς και στο άρθρο 29 παρ. 5 και 6 και άρθρο 30 του ν. 4251/2014 έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 92 και 100 και αν ακόμη δεν παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Επίσης, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του υπαιτίου, καθώς και για τις άδειες εξόδου από το κατάστημα κράτησης.

Αρθρο: 109
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Μικτό ορκωτό δικαστήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ 1. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο δικάζει σε πρώτο βαθμό: α) τα κακουργήματα, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των μονομελών και των τριμελών εφετείων και β) τα πολιτικά πλημμελήματα. 2. Το μικτό ορκωτό εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των μικτών ορκωτών δικαστηρίων.

Αρθρο: 110
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Μονομελές εφετείο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το παρόν άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου «Στη δικαιοδοσία του μονομελούς εφετείου ανήκουν: α) Η εκδίκαση των κακουργημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης. β) Η εκδίκαση των περιοριστικά απαριθμούμενων κακουργημάτων της διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης μετανάστευσης (ν. 4251/2014) και του κώδικα νόμων για τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013), εκτός αν στον νόμο απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, οπότε αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία του τριμελούς εφετείου. γ) Η εκδίκαση των υποθέσεων συγχώνευσης των ποινών με τον καθορισμό συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 551.».

Αρθρο: 111
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Τριμελές και πενταμελές εφετείο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στην παρ. 2, μετά τις λέξεις “άρθρα 159, 235” τέθηκε κόμμα (,) και ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ο αριθμός «236» και η παρ. 7 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με τις παρ. 12α και 12β, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Α. Το τριμελές εφετείο δικάζει: 1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα, τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, την περιουσία, τα κακουργήματα της ψευδούς βεβαίωσης – νόθευσης από υπάλληλο και της νόθευσης δικαστικού εγγράφου, αν τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας ή αν τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται οπωσδήποτε κατά του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον η ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. 2. Τα κακουργήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, «236» και 237 ΠΚ καθώς και της κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ. 3. Τα κακουργήματα της πειρατείας και τα κακουργήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους. 4. Τα κακουργήματα τα οποία τελούμενα υπό τις συνθήκες του άρθρου 187Α ΠΚ χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές πράξεις και τα κακουργήματα που προβλέπονται στα άρθρα 187 και 187Β ΠΚ, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, ανεξαρτήτως της βαρύτητάς τους. 5. Τα κακουργήματα των άρθρων 322 και 324 ΠΚ, των άρθρων 71 παρ. 1 του ν. 998/1979, 66 του ν. 2121/1993, 52 του ν. 4002/2011, καθώς και τα κακουργήματα των νόμων 4139/2013, 3028/2002, 2960/2001, 2725/1999, 4174/2013, 4251/2014 και 2168/1993 και όσα άλλα έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα των εφετείων, δυνάμει ειδικών διατάξεων νόμων. 6. Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. «7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς εφετείου και του τριμελούς πλημμελειοδικείου.» Β. Το πενταμελές εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριμελούς εφετείου.

Αρθρο: 112
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ
Τίτλος Αρθρου
Τριμελές πλημμελειοδικείο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το τριμελές πλημμελειοδικείο δικάζει: 1. Τα πλημμελήματα, εκτός από όσα ανήκουν στην αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων, του δικαστηρίου των εφετών, του μονομελούς πλημμελειοδικείου και του δικαστηρίου ανηλίκων. 2. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Αρθρο: 113
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήριο ανηλίκων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το στοιχείο Β της παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Τα δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους και επιβάλλουν τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, που ορίζονται από τον ποινικό κώδικα ή τις ποινές, κατά τις παρακάτω διακρίσεις: Α. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις πράξεις που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες που δικάζονται από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων. «Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους και αναφέρονται στο άρθρο 127 ΠΚ.» 2. Το άρθρο 119 εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α’ και Β’ της προηγούμενης παραγράφου.

Αρθρο: 114
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Εφετείο ανηλίκων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών και τριμελών δικαστηρίων ανηλίκων.

Αρθρο: 115
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ
Τίτλος Αρθρου
Μονομελές πλημμελειοδικείο.
Σχόλια
– Το στοιχείο γ [και ΌΧΙ στο στοιχείο γ, όπως μάλλον εκ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ αναφέρεται στο ΦΕΚ] της παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 3) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Το μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζει: 1. Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στον νόμο φυλάκιση έως τριών ετών ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή συνδυασμός των ανωτέρω ποινών, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων και εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111 και 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου ανηλίκων, γ) εκείνα που τελούνται διά του τύπου, δ) εκείνα των άρθρων 167 παρ. 1, 172 παρ. 1, 173 παρ. 2 εδ. α’, 224, 235 παρ. 1 εδ. α’, 236 παρ. 1, 259 και 397 ΠΚ. 2. Τα δασικά, τα αγροτικά σε βαθμό πλημμελήματος, τα αγορανομικά αδικήματα, τα πλημμελήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τα εγκλήματα: α) του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», β) του άρθρου 1 και 2 του α.ν. 86/1967 «περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως», «γ) του άρθρου 94 παρ. 8 του ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», δ) των άρθρων 82 παρ. 4 και 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 4251/2014, ε) του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, στ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 και ζ) τα πλημμελήματα του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.

Αρθρο: 116
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δικαστηρίου, διαπραχθεί πλημμέλημα, εφαρμόζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου η διαδικασία του άρθρου 39 ή των άρθρων 417 κ.ε..

Αρθρο: 117
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή δυσφήμησης δικαστηρίου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν το πλημμέλημα έχει τελεστεί σε βάρος μέλους του δικαστηρίου, η τυχόν απαιτούμενη κατά τον νόμο έγκληση από μέρους του υποβάλλεται με δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν ο δράστης του πλημμελήματος είναι συνήγορος του διαδίκου, η διαδικασία των άρθρων 417 κ.ε. μπορεί να εφαρμοστεί, αφού ολοκληρώσει την άσκηση των καθηκόντων του.

Αρθρο: 118
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός καθ’ ύλη αρμοδιότητας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Την αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 109-115 την προσδιορίζει ο χαρακτηρισμός της πράξης από τον ποινικό κώδικα ως κακουργήματος ή πλημμελήματος, που βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιέχονται στο παραπεμπτικό βούλευμα ή στην κλήση του εισαγγελέα (στην περίπτωση της απευθείας εισαγωγής της υπόθεσης).

Αρθρο: 119
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το δικαστήριο είναι κατ’ εξαίρεση αρμόδιο να δικάσει και α) όταν προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκλημα ανήκει στην αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου ή β) αν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης ή κήρυξης της ποινικής δίωξης απαράδεκτης κατά το άρθρο 368 περ. β’ και γ’.

Αρθρο: 120
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος Αρθρου
Αναρμοδιότητα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ και το τρίτο εδάφιο στις παρ. 2 και 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τις παρ. 14α, 14β και 14γ, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ’ ύλη αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης. 2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή του την υπόθεση στο αντίστοιχο αρμόδιο. «Σε αυτήν την περίπτωση έχει δυνητικά τις εξουσίες του άρθρου 315.» (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). 3. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο που χαρακτηρίζει εαυτό αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, αν κρίνει ότι η πράξη, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, είναι κακούργημα. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας παραγγέλλει κυρία ανάκριση. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ).

Αρθρο: 121
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση, αν κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο, ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και είτε δικάζει το ίδιο σε πρώτο βαθμό, αν το έγκλημα υπαγόταν σε αυτό, είτε παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 120.

Αρθρο: 122
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Προσδιορισμός.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 1. Η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη. 2. Για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου, όπως αποδεικνύεται, δημοσιεύτηκε το έντυπο. Όταν πρόκειται για δυσφήμηση ή εξύβριση αρμόδιο είναι επίσης και το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κυκλοφόρησε μεταγενέστερα το έντυπο, αν ο παθών κατοικεί ή διαμένει μόνιμα στην περιφέρεια αυτή. Αν το έντυπο εκδόθηκε στο εξωτερικό, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου το έντυπο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και αν δεν εξακριβώθηκε αυτός ο τόπος, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά αυτός που προσβλήθηκε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαστήριο της πρωτεύουσας.

Αρθρο: 123
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, τιμωρούνται όμως στην Ελλάδα, η αρμοδιότητα ορίζεται διαδοχικά από τον τόπο της κατοικίας στην Ελλάδα ή της προσωρινής διαμονής ή της σύλληψης ή της παράδοσης του κατηγορουμένου. Αν ο τόπος αυτός δεν είναι γνωστός ή αν ο κατηγορούμενος δεν κατοίκησε ή δεν είχε ποτέ τη διαμονή του στην Ελλάδα ή δεν έχει συλληφθεί εκεί, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της πρωτεύουσας. Σε κάθε όμως περίπτωση ο Άρειος Πάγος, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, μπορεί, ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ορίσει ως αρμόδιο ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο της πράξης. 2. Για τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους εγκλήματα κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας και τα συναφή προς αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό και τιμωρούνται στην Ελλάδα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της πρωτεύουσας.

Αρθρο: 124
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο τέλος της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ το εντός « » εδάφιο με την παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Για εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε ελληνικό πλοίο στο εξωτερικό ή σε ανοικτή θάλασσα, η αρμοδιότητα ορίζεται από τον τόπο του λιμανιού όπου το πλοίο νηολογήθηκε ή του λιμανιού όπου το πλοίο προσέγγισε για πρώτη φορά μετά την πράξη. «Για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στον Νομό Αττικής και σχετίζονται με ναυτικές διαφορές αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.» 2. Για έγκλημα που διαπράχθηκε σε αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης, η αρμοδιότητα ορίζεται από τον τόπο όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε ή προσθαλασσώθηκε ή από τον τόπο από όπου το αεροσκάφος απογειώθηκε ή αποθαλασσώθηκε πριν από το έγκλημα. Αν το αεροσκάφος είναι ξένο, αρμόδιοι είναι επίσης οι ανακριτικοί υπάλληλοι και τα δικαστήρια που ορίζονται στο άρθρο 123. 3. Και στις δύο περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 αρμόδιο επίσης είναι το δικαστήριο της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του κατηγορουμένου.

Αρθρο: 125
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Προτίμηση.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στο δεύτερο εδάφιο τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 4) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Μεταξύ περισσότερων αρμόδιων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων που έχουν επιληφθεί παράλληλα, προτιμούνται εκείνοι του τόπου όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Αν ο τόπος αυτός είναι άγνωστος, προτιμούνται εκείνοι που πρώτοι κάλεσαν ή διέταξαν τη σύλληψη ή «την προσωρινή κράτηση» του κατηγορουμένου. Μπορεί όμως το συμβούλιο των εφετών ή ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 132, να αναθέσει την ανάκριση και την απόφαση σε άλλο αρμόδιο δικαστήριο.

Αρθρο: 126
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ
Τίτλος Αρθρου
Ένσταση αναρμοδιότητας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, μετά τις λέξεις “κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης” ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ οι λέξεις «ή της προανάκρισης», με την παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Η ένσταση για τοπική αναρμοδιότητα προτείνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης και έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο. Το δικαστήριο, το δικαστικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, «ή της προανάκρισης» διαπιστώνοντας την αναρμοδιότητά τους, παραπέμπουν την υπόθεση στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα που είναι ανάλογα αρμόδιοι σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Το όργανο που διαπίστωσε την αναρμοδιότητά του οφείλει και μετά την παραπομπή αυτή να φροντίσει για τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων που είναι επείγουσες και δεν επιδέχονται αναβολή. 2. Η ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας που προτάθηκε έγκαιρα και δεν έγινε δεκτή, αν επαναληφθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και γίνει δεκτή, έχει συνέπεια την ακύρωση από το δικαστήριο αυτό της απόφασης που προσβάλλεται με την έφεση. Η υπόθεση τότε παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μόνο όταν αυτό δεν ανήκει στην περιφέρεια του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Στην αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο αυτό δικάζει το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρο 502 παρ. 3).

Αρθρο: 127
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το τρίτο εδάφιο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 17 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Οι εκθέσεις και τα άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν νομότυπα κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία από αναρμόδιο δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο διατηρούν την εγκυρότητά τους. Τα εντάλματα για προσωρινή κράτηση ισχύουν ως εντάλματα σύλληψης. «Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί διατηρούνται μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό όργανο.»

Αρθρο: 128
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Συναφή θεωρούνται μόνο τα εγκλήματα που τελούνται: α) από το ίδιο πρόσωπο είτε συγχρόνως είτε σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, β) από τη δράση πολλών που δεν είναι συναίτιοι στον ίδιο τόπο και χρόνο, γ) από πολλούς εναντίον αλλήλων είτε συγχρόνως είτε σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους και δ) με σκοπό να διευκολύνουν ή να κάνουν πιο εύστοχη την εκτέλεση ή να συγκαλύψουν ένα από αυτά.

Αρθρο: 129
Ημ/νία: 09.08.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Εκδίκαση συναφών.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Αντικατασταθείσα με την παρ. 3ζ του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), η εντός ” ” φράση της παρ. 4 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) εκ νέου με την περίπτ. ζ του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Τα συναφή εγκλήματα ανακρίνονται και εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο, αν η συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη. 2. To ανώτερο δικαστήριο είναι αρμόδιο και για τα συναφή εγκλήματα που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του κατώτερου δικαστηρίου. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο θεωρείται στην περίπτωση αυτή ανώτερο κατά βαθμό από τα άλλα. 3. Όταν τα συναφή εγκλήματα δικάστηκαν χωριστά στον πρώτο βαθμό και ασκήθηκαν εφέσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για όλα με μία μόνο απόφαση. 4. Η «παρ. 3» του άρθρου 130 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις συνάφειας.

Αρθρο: 130
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Στην περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι στο έγκλημα, αρμόδιο δικαστήριο για όλους είναι εκείνο που είναι αρμόδιο για εκείνον από τους συμμέτοχους ο οποίος επισύρει τη βαρύτερη ποινή. Αν οι συμμέτοχοι υπάγονται σε δικαστήρια διαφορετικού βαθμού, αρμόδιο δικαστήριο για όλους είναι το ανώτερο. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο θεωρείται στην περίπτωση αυτή ανώτερο από τα άλλα. 2. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο ή σε περίπτωση απευθείας κλήσης ο αρμόδιος εισαγγελέας με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή ή του προέδρου εφετών, κατά περίπτωση, μπορεί για ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης να διατάξει το χωρισμό της ανάκρισης ή και της συζήτησης στο ακροατήριο. 3. Αν κάποιος από αυτούς που συμμετείχαν στο έγκλημα είναι ανήλικος, η ποινική δίωξη γι’ αυτόν χωρίζεται και ο ανήλικος δικάζεται από το δικαστή ανηλίκων. 4. Οι διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα για τη συνάφεια και τη συναιτιότητα εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο: 131
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν εκλείψουν οι λόγοι των άρθρων 128 129 και 130 παρ. 1, το δικαστήριο που σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές κατέστη αρμόδιο, διατηρεί την αρμοδιότητά του και για τις υπόλοιπες πράξεις ή για τους άλλους κατηγορουμένους, μόνο όμως αν είναι καθ’ ύλη αρμόδιο γι’ αυτές, διαφορετικά παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, το δικαστήριο διατηρεί την αρμοδιότητά του, αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 368 περ. β’ και γ’.

Αρθρο: 132
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Κανονισμός της αρμοδιότητας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, μετά τη λέξη “εισαγγελέα” ΑΠΑΛΕΙΦΘΗΣΑΝ οι λέξεις “ή του επιτρόπου”, η παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 2, με τις παρ. 18α, 18β και 18γ, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν με βουλεύματα του ίδιου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίστηκε η παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή περισσοτέρων εξίσου αρμόδιων δικαστηρίων, η αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής: Το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του παριστάμενου για την υποστήριξη της κατηγορίας ή του εισαγγελέα (ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ) ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια. Η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο εφετών ή στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο. 2.(ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ) “2”. (3). Σε περίπτωση αμφισβήτησης της αρμοδιότητας μεταξύ εισαγγελέων, αυτή κανονίζεται από τον εισαγγελέα εφετών όταν η αμφισβήτηση ανακύπτει μεταξύ εισαγγελέων της περιφέρειάς του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου του άρθρου 33 παρ. 2 επιλύει κάθε διαφωνία ή σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των εισαγγελέων που εποπτεύει, καθώς και μεταξύ αυτών και των υπολοίπων εισαγγελέων. Αν όσο διαρκεί η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ανακύψουν ζητήματα που αφορούν μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, επιλαμβάνεται το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου όπου διενεργήθηκε η κύρια ανάκριση.

Αρθρο: 133
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποχή από περαιτέρω ενέργειες.
Σχόλια
– Το εντός ” ” κόμμα (,) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 5) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Μόλις υποβληθεί η αίτηση και ωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση γι’ αυτήν, τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε η σύγκρουση αρμοδιότητας, οι εισαγγελείς και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια. Γι’ αυτό το σκοπό ο εισαγγελέας, μόλις παραλάβει την αίτηση, ειδοποιεί τους ανακριτικούς υπαλλήλους”,” τους εισαγγελείς ή μέσω του προέδρου τους δικαστές που έχουν επιληφθεί. Δεν κωλύεται η διενέργεια των ανακριτικών πράξεων που επείγουν. 2. Αν οι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς ή οι δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση συνεχίζουν τη διενέργεια πράξεων, μολονότι ειδοποιήθηκαν, ευθύνονται πειθαρχικά. Η διαδικασία που συνεχίστηκε με αυτό τον τρόπο είναι αυτοδικαίως άκυρη, εκτός από την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Αρθρο: 134
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το δικαστήριο που ορίζεται στο άρθρο 132 γίνεται υποχρεωτικά αρμόδιο και ενεργεί περαιτέρω ως υποκατάστατο του αρχικά αρμόδιου. Στην περίπτωση που από τη διαδικασία προκύψουν γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την καθ’ ύλη αρμοδιότητά του και δεν είχαν ληφθεί υπόψη από το συμβούλιο εφετών ή τον Άρειο Πάγο που το καθόρισαν ως αρμόδιο, το δικαστήριο οφείλει να κηρύξει την αναρμοδιότητά του σύμφωνα με το άρθρο 120. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση νομοθετικής μεταβολής.

Αρθρο: 135
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, όταν: α) αποφασίστηκε η εξαίρεση ολόκληρου δικαστηρίου ή τόσων μελών ενός δικαστηρίου, ώστε τα υπόλοιπα να μη συμπληρώνουν τον νόμιμο αριθμό για τη συζήτηση της υπόθεσης, β) δεν υπάρχει ο νόμιμος αριθμός δικαστών για τη σύνθεση του δικαστηρίου, εξαιτίας ασθένειας ή άλλου λόγου, και το κώλυμα αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει δύο τουλάχιστον μήνες από την ημέρα που παραπέμφθηκε αμετάκλητα η υπόθεση στο ακροατήριο, γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη ή συντρέχουν λόγοι ασφαλείας για τη μη μεταγωγή του κατηγορουμένου, που επιβάλλουν την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο που εδρεύει στο κατάστημα κράτησης αυτού, δ) ο κατηγορούμενος εκτίει σε κατάστημα κράτησης εκτός της περιφέρειας του αρμόδιου κατά τα άρθρα 122-125 δικαστηρίου ποινή στερητική της ελευθερίας που το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της υπερβαίνει τα τρία έτη και πρόκειται να δικαστεί για κακούργημα ή αν κρίνεται ύποπτος να αποδράσει και για πλημμέλημα, ε) ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Αν όμως πρόκειται για αυτόφωρα εγκλήματα σε βάρος δικαστικών λειτουργών που στρέφονται κατά της τιμής και της σωματικής ακεραιότητάς τους, δεν διατάσσεται παραπομπή.

Αρθρο: 136
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τίτλος Αρθρου
Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στην παρ. 2 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 6) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Την παραπομπή μπορούν να τη ζητήσουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ’ και δ’ του άρθρου 135 μόνο ο εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για την παραπομπή αποφασίζει: α) το συμβούλιο εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο, β) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 499) και πάντοτε όταν ζητείται η παραπομπή για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ’ του άρθρου 135. Στην τελευταία περίπτωση, αν την παραπομπή τη ζητεί ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισάγει την αίτηση σε συζήτηση μόνο αν συμφωνεί αλλιώς, παραγγέλλει στον εισαγγελέα που υπέβαλε την αίτηση να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125. Τα άρθρα 132 και 134 εδάφιο α’ εφαρμόζονται αναλόγως και σε αυτήν την περίπτωση. 2. Αν μετά την έκδοση της απόφασης που διέταξε την παραπομπή και πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, παύσουν να υπάρχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα στοιχεία α’ έως δ’ «του άρθρου 135», η απόφαση μπορεί να ανακληθεί ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου. 3. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση για παραπομπή μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, αν συντρέχουν νέοι λόγοι.

Αρθρο: 137
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση, βούλευμα και διάταξη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ο κώδικας αυτός ορίζει σε ποιες περιπτώσεις ο δικαστής εκδίδει απόφαση ή διάταξη. Διατάξεις εκδίδει και ο εισαγγελέας σε όσες περιπτώσεις του επιβάλλει ο νόμος την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα κατά την προδικασία ή κατά το χρόνο που το δικαστήριο διακόπτει τη συνεδρίασή του. Στην τελευταία περίπτωση η διάταξη του εισαγγελέα μπορεί να γίνει και προφορικά. Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου ονομάζεται βούλευμα.

Αρθρο: 138
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ παρ. 3, με τις παρ. 19α και 19β, αντιστοίχως, του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Πριν από κάθε απόφαση ή διάταξη του δικαστή που εκδίδεται κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο παίρνουν τον λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ο εισαγγελέας καθώς και οι παρόντες διάδικοι. Τα βουλεύματα του δικαστικού συμβουλίου και οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται ύστερα από έγγραφη πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και προφορικά, όταν η εμφάνισή του στο συμβούλιο προβλέπεται από τον νόμο. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). Ο νόμος ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ακουστούν οι διάδικοι πριν εκδοθεί το βούλευμα ή η διάταξη του ανακριτή. 2. Η παράβαση της προηγούμενης παραγράφου συνεπάγεται την ακυρότητα της απόφασης, του βουλεύματος και της διάταξης. «3. Αντίγραφο της πρότασης επί παρεμπιπτόντων ζητημάτων μπορούν να λάβουν οι διάδικοι μετά από αίτησή τους, αφού ειδοποιηθούν έστω και τηλεφωνικά, μόνον όταν αυτή αφορά τα δικονομικά μέτρα του άρθρου 282 ή διαφωνία κατ’ άρθρο 307 ή αίτημα διαδίκου, οπότε η δικογραφία διαβιβάζεται στον ανακριτή ή στο συμβούλιο, μετά παρέλευση 24 ωρών.».

Αρθρο: 139
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
Τίτλος Αρθρου
Αιτιολογίες.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι αποφάσεις, οι ποινικές διαταγές και τα βουλεύματα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του εισαγγελέα, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα, ενώ η καταδικαστική απόφαση και το παραπεμπτικό βούλευμα πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό του άρθρου του ποινικού νόμου που εφαρμόζεται. Μόνη η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου δεν αρκεί για την αιτιολογία. 2. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, τα βουλεύματα και τις διατάξεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από τον νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε.

Αρθρο: 140
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πρακτικά της συνεδρίασης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από τον γραμματέα με ευθύνη δική του, καθώς και με ευθύνη του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά μνημονεύουν: α) τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψη, β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών, του εισαγγελέα και του γραμματέα, γ) το ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των διαδίκων, των εκπροσώπων τους και των συνηγόρων, δ) τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων, των διερμηνέων, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων και ε) την όρκιση των μαρτύρων, των διερμηνέων και των πραγματογνωμόνων.

Αρθρο: 141
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Το περιεχόμενο των πρακτικών.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης πρέπει να περιέχουν με συντομία τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις προσθήκες ή τις διαφορές των καταθέσεων που γίνονται στο ακροατήριο σε σχέση με εκείνες που έγιναν στην ανάκριση, επίσης τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων, τις απολογίες και τις δηλώσεις των κατηγορουμένων και των τεχνικών συμβούλων, τις προτάσεις και τις αιτήσεις του εισαγγελέα και των διαδίκων, τις αποφάσεις του δικαστηρίου και τις διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Όποιος διευθύνει τη συζήτηση φροντίζει να καταχωρίζονται στα πρακτικά κατά λέξη εκείνα τα μέρη των μαρτυριών ή των δηλώσεων που κρίνει ουσιώδη για τους σκοπούς της απόδειξης. Επίσης έχει τη δυνατότητα και να τα υπαγορεύσει ή και να επιτρέψει σ’ εκείνον που εξετάζεται την υπαγόρευσή τους, το γεγονός δε αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. 2. Ο εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν την καταχώρηση κάθε δήλωσης όσων εξετάζονται ή εκείνων που μετέχουν στη δίκη, αν έχουν συμφέρον και δεν είναι αντίθετο στον νόμο, και να παραδίδουν γραπτώς σε αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση τις δηλώσεις τους που αναπτύχθηκαν προφορικά. Η απόφαση του δικαστηρίου που αρνείται ή περιορίζει την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από προσφυγή κατά της άρνησης του διευθύνοντος τη συζήτηση, προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα που επιτρέπονται εναντίον της οριστικής απόφασης και μόνο μαζί με αυτήν. 3. Τα πρακτικά ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 140. 4. Η αίτηση του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για την έναρξη της διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής ή ποινικής διαπραγμάτευσης που υποβάλλεται στο ακροατήριο, καταχωρίζεται σε αυτοτελές πρακτικό, το οποίο συντάσσεται ανεξάρτητα από τα πρακτικά συνεδρίασης της παρ. 1 και μνημονεύει τα στοιχεία α’, β’ και γ’ του άρθρου 140.

Αρθρο: 142
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Σύνταξη των πρακτικών.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η παρ. 4 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από τον γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από τον γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από τον γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία. 3. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σε αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι’ αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης. «4. Οι αποφάσεις που αναβάλλουν τη δίκη κατά τα άρθρα 59, 61, 349 ή 352, χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα αποδεικτικών μέσων, δεν είναι αναγκαίο να καθαρογράφονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του οικείου δικαστηρίου, μπορεί να καθορίζεται για ποιες επιπλέον αποφάσεις δεν είναι αναγκαία η καθαρογραφή. Σε κάθε περίπτωση καθαρογράφονται οι ερήμην καταδικαστικές αποφάσεις, οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις με τις οποίες λύεται οριστικά ένα ζήτημα, καθώς και εκείνες στις οποίες έχει δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.»

Αρθρο: 143
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία.
Σχόλια
– Η παρ. 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτ. α και η πρώην παρ. 5 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΕ σε παρ. 4 με την περίπτ. γ της παρ. 21 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο της (νυν) παρ. 4 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. β της παρ. 21 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Ενώπιον των δικαστηρίων μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία. Σε δίκες κακουργημάτων η τήρηση πρακτικών με φωνοληψία είναι υποχρεωτική. α. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με την συνδρομή βοηθητικού προσωπικού. β. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης. 2. Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου, συνιστά, για τις ανάγκες του άρθρου 142 παρ. 1, το κείμενο των πρόχειρων πρακτικών. Σε δίκες μακράς διάρκειας το δικαστήριο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον εισαγγελέα ή τους διαδίκους, επιτρέπει τη χορήγηση αντιγράφου των ως άνω πρόχειρων πρακτικών μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. 3. Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο υπογράφεται από τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από τον γραμματέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά το κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείμενο των πρακτικών. 4. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). “4” (5). Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζεται και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στον νόμο εικονοληψία ή εικονοτηλεδιάσκεψη. «Η εφαρμογή της τήρησης των πρακτικών με φωνοληψία, καθώς και η εφαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης στην ποινική δίκη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της.»

Αρθρο: 144
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η απόφαση, οι ποινικές διαταγές και οι διατάξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συντάσσονται γραπτώς και υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών, που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας καθαρογραφής των πρακτικών της δίκης. 2. Με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της ολομέλειας του δικαστηρίου επιτρέπεται οι αποφάσεις και οι διατάξεις να μη συντάσσονται ιδιαιτέρως, αλλά να καταχωρίζονται ολόκληρες στα πρακτικά. Οι διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 1 και 2 και 139 τηρούνται σε κάθε περίπτωση. 3. Η σύνταξη των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των οποίων έχει ασκηθεί ένδικο μέσο γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, όταν κρατείται εκείνος που το ασκεί.

Αρθρο: 145
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Όταν στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στην απόφαση ή στη διάταξη και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης μεταβολή υπάρχει ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση, επιβάλλεται κύρια ποινή, παρεπόμενη ποινή ή μέτρο ασφαλείας. 2. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός από τις άλλες παραλείψεις, και τα όσα αναφέρονται ως προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου, την απάλειψη προφανών παραδρομών του αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ή είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σημειώθηκε στα πρακτικά. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση ή διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, στην περίπτωση που έληξε η σύνοδος κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, διατάσσεται από το δικαστήριο των εφετών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το μικτό ορκωτό δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της απόφασης ένδικο μέσο, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της τη διατάσσει το δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο. 3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων των πρακτικών, είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή η διόρθωση λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε αποτελούμενο από τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, δικαστές.

Αρθρο: 146
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Ανασύσταση δικογραφίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η ανανέωση ή αντικατάσταση των πρωτοτύπων των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των βουλευμάτων και των πρακτικών, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας, που καταστράφηκαν από οποιαδήποτε αιτία, χάθηκαν ή υπεξήχθησαν ή αλλοιώθηκαν από τον χρόνο, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικός νόμος.

Αρθρο: 147
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αντίγραφα των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των πρακτικών, των βουλευμάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται μετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε οποιονδήποτε άλλον που έχει συμφέρον δίνονται με αίτησή του και με έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 και 107, κατά τη διάρκεια δε της προκαταρκτικής εξέτασης οι διατάξεις του άρθρου 244. Σε οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον είναι δυνατόν να δοθούν αντίγραφα με ομόφωνη έγκριση του ανακριτή και του εισαγγελέα, μετά δε το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης με έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα.

Αρθρο: 148
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Ορισμός.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Έκθεση ονομάζεται το έγγραφο που συντάσσει δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπληρώνει καθήκοντα στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος, με τον οποίο συμπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε αυτούς.

Αρθρο: 149
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον τόπο όπου γίνεται η πράξη ή η δήλωση που βεβαιώνεται σε αυτήν και κατά τον χρόνο της ενέργειας ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αμέσως μετά.

Αρθρο: 150
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Πρόσωπα που συμπράττουν.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στο δεύτερο εδ. τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 7) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, παρίσταται δικαστικός γραμματέας ή ανακριτικός υπάλληλος και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο μάρτυρες. Οι μάρτυρες πρέπει να μην είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, να μην έχουν συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, να μην είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως τον τρίτο βαθμό με τον δημόσιο υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση «ή τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο» ή τον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας και να μην είναι προφανώς μεθυσμένοι ή διανοητικά άρρωστοι.

Αρθρο: 151
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Το περιεχόμενο της έκθεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η έκθεση που γράφεται από τον δικαστικό γραμματέα αν αυτός είναι παρών, πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία και, αν είναι δυνατόν, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η σύνταξή της, τα ονοματεπώνυμα και την κατοικία των προσώπων που παρευρέθηκαν και τους τυχόν γνωστούς λόγους για τους οποίους δεν παρευρέθηκαν τα πρόσωπα που έπρεπε. Επίσης πρέπει να περιέχει ακριβή περιγραφή των πράξεων που πιστοποιούνται με την έκθεση ή των δηλώσεων τρίτων που έγιναν σε αυτόν που συντάσσει την έκθεση, και να αναφέρει αν οι δηλώσεις αυτές υπήρξαν αυθόρμητες ή προκλήθηκαν με ερωτήσεις του υπαλλήλου. Η έκθεση διαβάζεται μπροστά σε όσους κατά το προηγούμενο άρθρο συνέπραξαν και υπογράφεται από αυτούς, καθώς και από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν από τον δημόσιο υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση. Αν κάποιος από αυτούς που συνέπραξαν ή εξετάσθηκαν, δεν ξέρει ή αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση.

Αρθρο: 152
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η έκθεση έχει αποδεικτική δύναμη ωσότου αποδειχθεί το αντίθετο. Για όσα όμως βεβαιώνονται σε αυτήν ότι έγιναν από δημόσιο υπάλληλο η έκθεση έχει αποδεικτική δύναμη ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα. Αυτό δεν εμποδίζει πάντως τον δικαστή να εκτιμήσει το περιεχόμενο της έκθεσης ελεύθερα.

Αρθρο: 153
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα της έκθεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η έκθεση είναι άκυρη, όταν λείπουν η χρονολογία, εκτός αν προκύπτει με βεβαιότητα από το όλο περιεχόμενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν, η αναγραφή των ονομάτων και των επωνύμων ή η υπογραφή των προσώπων που έχουν συμπράξει σύμφωνα με το άρθρο 150 ή που εξετάσθηκαν ή η υπογραφή του δημόσιου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση.

Αρθρο: 154
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1. Ο νόμος ορίζει πότε απαιτείται η κοινοποίηση κάποιου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας και πότε η επίδοσή του. Η κοινοποίηση και η επίδοση συνεπάγονται τα ίδια νόμιμα αποτελέσματα. 2. Η επίδοση ή η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 161 και 165.

Αρθρο: 155
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η επίδοση γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφερομένου διαδίκου από ποινικό ή δικαστικό επιμελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δημόσιας δύναμης. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόμενο στον τόπο της διαμονής ή της κατοικίας του ή του καταστήματος ή στον τόπο όπου εργάζεται τούτος, εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του ή στον θυρωρό της κατοικίας που μένει ή στον διευθυντή ή σε κάποιον από όσους εργάζονται στον ίδιο τόπο. Από όλους τους παραπάνω εξαιρούνται όσοι κατά την ανέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι νεότεροι των δεκαοκτώ ετών ή ψυχικά ασθενείς ή τελούντες προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ανάλογης ουσίας. Εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκλημα, όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούμενο, και αντιστρόφως. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια β’ και γ’ είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο που τους επιδόθηκε χωρίς καμιά χρονοτριβή. Η επίδοση βουλευμάτων, αποφάσεων και ποινικών διαταγών μπορεί να γίνει και με παράδοση του σχετικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο σε ψηφιακή μορφή, η γνησιότητα του περιεχομένου του οποίου θα πιστοποιείται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του πιο πάνω εγγράφου συνοδεύεται με την παράδοση στα χέρια του ενδιαφερομένου έκθεσης, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του επιδιδομένου εγγράφου και ο λόγος για τον οποίο αυτό επιδίδεται. 2. Αν ένα από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός που κάνει την επίδοση το επικολλά, αφού πρώτα το εσωκλείει σε φάκελο τον οποίο σφραγίζει, στην πόρτα της κατοικίας ή του διαμερίσματος ή, προκειμένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, στην πόρτα του δωματίου, όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή στην πόρτα του τόπου εργασίας του. Αν δεν βρεθεί στην κατοικία του ο ενδιαφερόμενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος κάνει την επίδοση επικολλά τον ως άνω φάκελο στην πόρτα της κατοικίας. Σε περίπτωση επίδοσης βουλεύματος, ποινικής διαταγής ή απόφασης σε ψηφιακή μορφή, αυτός που κάνει την επίδοση επικολλά σφραγισμένο φάκελο, που περιέχει την προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 έκθεση, μαζί με το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή. Αν η θυροκόλληση έγινε επειδή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 αρνήθηκαν να πάρουν το επιδιδόμενο έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου αυτού στον διορισμένο αντίκλητο του ενδιαφερομένου διαδίκου, ανεξάρτητα, αν ο διορισμός του ήταν ή όχι υποχρεωτικός από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα αρχίζουν από την τελευταία χρονικά επίδοση. Η πραγματική αναζήτηση της κατοικίας ή της διαμονής του κατηγορουμένου, εφόσον δεν έχει δηλωθεί κατά τα άρθρα 156 και 273, γίνεται με κάθε πρόσφορο μέτρο, τουλάχιστον με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Αρθρο: 156
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ωσότου η απόφαση γίνει αμετάκλητη, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούμενο, αν η επίδοση γίνει στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαμονής του που δηλώθηκε τελευταία από τον ίδιο ή τον συνήγορό του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση ή την ανάκριση ή με προφορική δήλωση στη διαδικασία στο ακροατήριο ή που αναγράφεται στην έκθεση ή στο δικόγραφο άσκησης του ενδίκου ή οιονεί ενδίκου μέσου ή της προσφυγής κατά της απευθείας κλήσης ή στη δήλωση αναίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 473, εκτός αν ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει μεταβολή της πριν από την επίδοση, κατά την επόμενη παράγραφο. Η δήλωση αναίρεσης του κατηγορουμένου ή αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία με μέριμνα του γραμματέα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. 2. Η μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου μπορεί να γίνει είτε με νεότερη δήλωση του ιδίου ή του συνηγόρου του, με κάποιον από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο τρόπους είτε με χωριστή δήλωση, που αναγράφει την τελευταία διεύθυνση, η οποία πρέπει να γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί, μετά δε την έκδοση της απόφασης στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Επάνω στη δήλωση μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής, συντάσσεται έκθεση για την παράδοσή της, η οποία καταχωρίζεται σε ειδικό αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται στο γραφείο του εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης μαζί με τη σχετική έκθεση για την παράδοσή της εντάσσεται χωρίς χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία. 3. Αν η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που δηλώθηκε τελευταία από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής, οι επιδόσεις γίνονται στην τελευταία υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση που δηλώθηκε από αυτόν. Αν ο κατηγορούμενος δεν δήλωσε κατά τις προηγούμενες παραγράφους τη διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαμονής του ή αν καμία από τις σχετικές δηλώσεις του δεν αφορά σε υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση και παράλληλα συντρέχει άρνηση του κατηγορουμένου να δηλώσει τη διεύθυνσή του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την ανάκριση ή στη διαδικασία στο ακροατήριο, οι επιδόσεις γίνονται στον γραμματέα της εισαγγελίας πλημμελειοδικών όπου ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η υπόθεση. Αν έχει διοριστεί αντίκλητος, οι επιδόσεις γίνονται μόνο σε αυτόν. 4. Αν ο κατηγορούμενος δηλώσει αρχικά ή μεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής στην αλλοδαπή, οι επιδόσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, γίνονται μόνο στον συνήγορο που διορίστηκε κατά το άρθρο 89 παρ. 2, και αν οι συνήγοροι είναι περισσότεροι, σε έναν από αυτούς. Αν ο κατηγορούμενος δεν έχει διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου να διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου πλημμελειοδικείου, στον οποίο και μόνον γίνονται όλες οι παραπάνω επιδόσεις. Αν ο κατηγορούμενος παραλείψει το διορισμό αντικλήτου ή η επίδοση στον αντίκλητο είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι επιδόσεις αυτές γίνονται στον γραμματέα της εισαγγελίας του πλημμελειοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου ενεργείται ή έχει ενεργηθεί η ανάκριση ή η αυτεπάγγελτη προανάκριση. Ο γραμματέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόμενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούμενο φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου μπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του. Ο αντίκλητος δικηγόρος διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, εκτός αν δηλώσει στον προαναφερόμενο γραμματέα ότι έληξε η σχέση εντολής με τον κατηγορούμενο.

Αρθρο: 157
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του φέρεται άγνωστη ή εξαρχής είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ή διαμονής του, αυτός που κάνει την επίδοση ερευνά στον τηλεφωνικό κατάλογο, σε επαγγελματικούς καταλόγους, στα δεδομένα της ίδιας δικαστικής ή φορολογικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει, στο οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του αποδέκτη της επίδοσης, για να διαπιστώσει τη διαμονή του. Αν από την έρευνα αυτή η διαμονή παραμένει άγνωστη, η επίδοση του εγγράφου γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς τα τέκνα ή τους αδελφούς. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα δεν πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη εκείνου που ενεργεί την επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη των δεκαοκτώ ετών, ούτε να είναι ψυχικά ασθενή ή να τελούν προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ανάλογης ουσίας, ούτε να είναι παθόντες από το έγκλημα, αν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούμενο και αντιστρόφως. 2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον τόπο της κατοικίας του αποδέκτη της επίδοσης, αυτή γίνεται στον γραμματέα της εισαγγελίας του πλημμελειοδικείου στην περιφέρεια του οποίου διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Ο γραμματέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόμενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούμενο φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου μπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του.

Αρθρο: 158
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΥΤΙΚΟΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑ
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας γενικά, η επίδοση γίνεται στον ίδιο προσωπικά και αν τούτο είναι ανέφικτο, διαμέσου του αμέσως προϊσταμένου του. Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό ή στην πολιτική αεροπορία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 155. Συγχρόνως όμως ανακοινώνεται στον διευθυντή της ατμοπλοϊκής ή της αεροπορικής εταιρίας του αποδέκτη της επίδοσης.

Αρθρο: 159
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Επίδοση σε όσους κρατούνται.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν ο ενδιαφερόμενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλον καθορισμένο για την κράτηση τόπο, η επίδοση γίνεται στον τόπο αυτόν με κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήματος κράτησης. Σε αυτήν την περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφερομένου κατά την έννοια αυτού του άρθρου θεωρούνται ο διευθυντής της φυλακής ή του καταστήματος ή ο αναπληρωτής τους.

Αρθρο: 160
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Διαβίβαση εγγράφου με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Όταν πρόκειται να επιδοθεί έγγραφο σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισμένο για την κράτηση τόπο ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αυτό μπορεί να διαβιβασθεί και με τηλεομοιοτυπία ή άλλο ανάλογο μέσο. Το συντασσόμενο για την επίδοση αυτή αποδεικτικό μπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή με ίδιο τρόπο.

Αρθρο: 161
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόμενο του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο και να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την πειθαρχική τιμωρία του υπαιτίου.

Αρθρο: 162
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Το αποδεικτικό της επίδοσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Για την επίδοση που ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 155 – 160, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό σημειώνεται, με ποινή ακυρότητας της επίδοσης, ο τόπος, το έτος, ο μήνας, η ημέρα και, αν πρόκειται για κλητήριο θέσπισμα ή κλήση του κατηγορουμένου, ο αριθμός αυτού, ο καλών εισαγγελέας, ως και το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Το αποδεικτικό υπογράφεται από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και από εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το πρόσωπο αυτό δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν μπορεί να υπογράψει, ή αν αρνηθεί, ή αν το έγγραφο που επιδίδεται επικολληθεί κατά το άρθρο 155 παρ. 2, τα γεγονότα αυτά, καθώς και το ονοματεπώνυμο εκείνου που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά το άρθρο 155 παρ. 2, αναγράφονται στο αποδεικτικό. Στην περίπτωση αυτή προσλαμβάνεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση ένας μάρτυρας, του οποίου το ονοματεπώνυμο, η κατοικία και το επάγγελμα αναγράφονται στο αποδεικτικό. Ο μάρτυρας αυτός υπογράφει το αποδεικτικό, αν ξέρει γράμματα. 2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σημειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία και τον τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη σχετική σημείωση, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. Σε περίπτωση επίδοσης βουλεύματος ή απόφασης με παράδοση σε ψηφιακή μορφή, η σημείωση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται επί της εκθέσεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 155. 3. Η επίδοση μπορεί να αποδεικνύεται και με απόδειξη παραλαβής η οποία συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η επίδοση ή από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται από τα όργανα της επίδοσης ή από τους υπαλλήλους της γραμματείας για τις επιδόσεις που γίνονται μέσα στα δικαστικά καταστήματα και περιέχει απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο εκείνου που επιδίδει και εκείνου που παραλαμβάνει το έγγραφο, καθώς και τον τόπο και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολογία της επίδοσης σημειώνεται και στο έγγραφο που παραδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη.

Αρθρο: 163
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Το αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 162, έχει αποδεικτική δύναμη ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα και επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, σε καθένα που έχει έννομο συμφέρον. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εμποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση πληροφορήθηκε εμπρόθεσμα το περιεχόμενο του εγγράφου που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρμόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που αναφέρεται στο κύρος του αποδεικτικού εγγράφου. Το ζήτημα της εμπρόθεσμης γνώσης οφείλει το δικαστήριο να το κρίνει αιτιολογημένα με την απόφασή του για την πρόοδο ή μη της δίκης. 2. Τα αποδεικτικά επίδοσης καταδικαστικών αποφάσεων ουδέποτε καταστρέφονται.

Αρθρο: 164
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη αμέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 155-160 και 162, τιμωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και ιδίως όταν αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική υπόθεση επιβάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίμου πενήντα έως εκατόν πενήντα (50 έως 150) ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητάς του. Αν η παράβαση είναι και αξιόποινη μπορεί να επιβληθεί και η προβλεπόμενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση επιδίδεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται με επιμέλεια του εισαγγελέα της έδρας στην προϊσταμένη αρχή αυτού που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται, έχει δικαίωμα να ζητήσει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση την αναθεώρησή της από το ίδιο δικαστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα. 2. Όσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο τιμωρούνται για απείθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Αρθρο: 165
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Κοινοποίηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτικό υπάλληλο στους παρόντες διαδίκους, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, συνηγόρους ή αντικλήτους των διαδίκων. Γ ια την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 151. Η κοινοποίηση που γίνεται στο ακροατήριο μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. 2. Η κοινοποίηση των βουλευμάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται μόλις αυτά εκδοθούν με παράδοση αντιγράφου από τον γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου ή του ανακριτή στον γραμματέα της εισαγγελίας ή με προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. Όποιος ενεργεί την κοινοποίηση συντάσσει γι’ αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον γραμματέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την τρίτη ημέρα από την ημέρα που εκδόθηκε το βούλευμα ή η διάταξη.

Αρθρο: 166
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία εμφάνισης των διαδίκων, των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες. Αν αυτός που κλητεύεται διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής, η προθεσμία αυτή είναι τριάντα ημερών, αν η διαμονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση. 2. Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της επίδοσης και λήγει την προηγούμενη της ημέρας της δικασίμου.

Αρθρο: 167
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών εμφάνισης στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η μη τήρηση των προθεσμιών που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, συνεπάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 175 παρ. 2).

Αρθρο: 168
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός των προθεσμιών.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στον κώδικα υπολογίζονται σύμφωνα με το καθιερωμένο ημερολόγιο. Όταν η προθεσμία ορίζεται σε έτη, λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους. Όταν η προθεσμία ορίζεται σε μήνες, λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα που αντιστοιχεί αριθμητικά στην ημέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία υπολογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα. Όταν η προθεσμία ορίζεται σε ημέρες, δεν υπολογίζεται η ημέρα με την οποία συμπίπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρεκτείνεται έως και την επομένη μη εξαιρετέα ημέρα. Η εικοσιτετράωρη προθεσμία διαρκεί όλη την επόμενη ημέρα μετά την έναρξή της. 2. Η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων, την κατάθεση εγγράφων ή την άσκηση ενδίκων μέσων, θεωρείται ότι λήγει την στιγμή που λήγει η τελευταία εργάσιμη ώρα του αρμόδιου δικαστικού γραφείου.

Αρθρο: 169
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Σύντμηση της προθεσμίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο εισαγγελέας που διατάσσει την επίδοση της κλήσης μπορεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση του κίνδυνος παραγραφής ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι που μνημονεύονται στην παραγγελία προς επίδοση, να συντμήσει την προθεσμία εμφάνισης των κατηγορουμένων, των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο σε οκτώ κατ’ ανώτατο όριο ημέρες, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή. 2. Ο διάδικος προς όφελος του οποίου ορίζεται κάποια προθεσμία μπορεί να παραιτηθεί ή να συναινέσει στη σύντμησή της με γραπτή ή προφορική δήλωσή του στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση. Ανάκληση της δήλωσης δεν επιτρέπεται εκτός αν μετά τη δήλωση προκύψουν λόγοι που να δικαιολογούν νέα προθεσμία σε αυτόν που παραιτήθηκε, οπότε ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος και, αν δεν του δοθεί, να ζητήσει από το δικαστήριο αναβολή της συζήτησης.

Αρθρο: 170
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Διάκριση ακυροτήτων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ Οι ακυρότητες διακρίνονται σε σχετικές και απόλυτες.

Αρθρο: 171
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Απόλυτη ακυρότητα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Απόλυτη ακυρότητα υπάρχει: 1. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν: α) τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του παρόντος κώδικα για ακυρότητα εξαιτίας κακής σύνθεσής του, β) την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συμμετοχή του στη διαδικασία στο ακροατήριο και σε πράξεις της προδικασίας που ορίζονται στον νόμο, γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόμος, δ) την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου ή του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η πράξη κατά την προκαταρκτική εξέταση και την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από τον νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε. 2. Αν ο κατηγορούμενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τον νόμο και το δικαστήριο του το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική αίτηση. 3. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία παρέστη παράνομα στην διαδικασία του ακροατηρίου.

Αρθρο: 172
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Σχετική ακυρότητα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Σχετική ακυρότητα επέρχεται σε κάθε περίπτωση που ο νόμος απαγγέλλει ακυρότητα που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου. 2. Σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται επίσης και όταν ο εισαγγελέας ή ο παριστάμε- νος για την υποστήριξη της κατηγορίας ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από τον νόμο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική αίτηση.

Αρθρο: 173
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ
Τίτλος Αρθρου
Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Με την επιφύλαξη αντίθετης ρύθμισης, αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, συντάξει ή δεχθεί έγγραφο, το οποίο δεν έχει ή έχει ελλιπές το τέλος ή το ένσημο που επιβάλλεται από τον νόμο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας που ασκήθηκε με αυτήν.

Αρθρο: 174
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Πρόταση της ακυρότητας.
Σχόλια
– Το παρόν άρθρο τέθηκε με το άρθρο 586 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η απόλυτη ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο. Αν η απόλυτη ακυρότητα αναφέρεται σε πράξεις της προδικασίας μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως ή να προταθεί ωσότου γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο. 2. Η σχετική ακυρότητα μπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή από τους διαδίκους που έχουν συμφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως το τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας ή προπαρασκευαστικής, πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό. 3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 171, η σχετική ακυρότητα που προήλθε από ενέργεια ή παράλειψη του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγινε δεκτή ρητά από αυτούς, δεν μπορεί να προταθεί από τους ίδιους.

Αρθρο: 175
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Πότε καλύπτεται η ακυρότητα.
Σχόλια
– Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται. 2. Η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος και του καταλόγου των μαρτύρων, η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησής τους, καθώς και η ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 167 καλύπτονται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εμφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της, μέχρι να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο. «Μπορεί όμως το δικαστήριο να αναβάλει τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, μολονότι δεν προτάθηκε, είναι δυνατό να παραβιαστούν τα δικαιώματα υπεράσπισης του κατηγορουμένου ή του παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας.»

Αρθρο: 176
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΚΥΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων.
Σχόλια
– Η παρ. 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτ. α και η πρώην παρ. 5 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΕ σε παρ. 4 με την περίπτ. β της παρ. 23 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο, ενώ των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας και προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά του βουλεύματος ή της απόφασης ασκήθηκε ένδικο μέσο, η αρμοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας ανήκει στο συμβούλιο ή το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο. 2. Η ακυρότητα μιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτημένες από αυτήν μεταγενέστερες πράξεις της ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής μπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή προγενέστερες, μόνο όταν είναι συναφείς με εκείνη που ακυρώθηκε. 3. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη των άκυρων πράξεων, αν τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό. 4. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). “4”(5). Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ο δικαστής ή άλλος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον λόγο ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση, αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει αμέσως.

Αρθρο: 177
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Αρχή της ηθικής απόδειξης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019), στις περιπτώσεις πράξεων ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ χαρακτήρα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ΔΕΝ εφαρμόζεται η παρ. 2 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, ΕΦΟΣΟΝ το αποδεικτικό μέσο αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ πρόσβασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 1 (βλ. οικεία σχόλια) και 36 παρ. 3 (βλ. οικεία σχόλια) του ΠΑΡΟΝΤΟΣ Κώδικα.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι δικαστές δεν ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όμως να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών, την αξιοπιστία των μαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων, αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά και εμπεριστατωμένα με ποια αποδεικτικά μέσα και με ποιους συλλογισμούς σχημάτισαν τη δικανική τους κρίση. 2.*** (ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ). Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία.

Αρθρο: 178
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Αποδεικτικά μέσα. Βάρος απόδειξης.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την παρ. 24 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων. Κυριότερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: α) οι ενδείξεις• β) η αυτοψία• γ) η πραγματογνωμοσύνη• δ) η ομολογία του κατηγορουμένου• ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα. 2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά μέσα, που θεμελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουμένου καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής. Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές «και οι εισαγγελείς» είναι υποχρεωμένοι να ερευνούν με επιμέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό μέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό είναι χρήσιμο για να εξακριβωθεί η αλήθεια. 3. Οποιαδήποτε αμφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου.

Αρθρο: 179
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Ενδείξεις.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ Ενδείξεις είναι τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται κατά λογική ακολουθία η ύπαρξη ή ανυπαρξία κάποιου άλλου γεγονότος.

Αρθρο: 180
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΨΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αυτοψία μπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε τόπους, πράγματα ή ανθρώπους για να βεβαιωθούν η τέλεση και οι περιστάσεις του εγκλήματος. 2. Αν το έγκλημα δεν άφησε ίχνη ή άλλα υλικά ευρήματα ή αν αυτά εξαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν, εκείνος που ενεργεί την αυτοψία περιγράφει την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, ελέγχοντας συνάμα κατά το δυνατό και την προηγούμενη. 3. Για την αυτοψία συντάσσεται έκθεση (άρθρα 148 κ.ε.). Αν η αυτοψία έγινε από το δικαστήριο ή μέλος αυτού, οι σχετικές διαπιστώσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να διατυπώνονται στην έκθεση ή στα πρακτικά, όπου καταχωρίζεται η διενέργεια της αυτοψίας, αξιολογικές κρίσεις για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε προσώπου.

Αρθρο: 181
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Τίτλος Αρθρου
Απεικονίσεις και πειράματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας εκείνος που την ενεργεί μπορεί να προβεί είτε ο ίδιος είτε με τη συνδρομή ειδικού υπαλλήλου ή εμπειρογνώμονα σε ιχνογραφήματα, φωτογραφήσεις ή απεικονίσεις και ιδίως να πάρει δακτυλικά ή άλλα αποτυπώματα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε πειράματα με περιεχόμενο την αναπαράσταση του εγκλήματος ή την εξακρίβωση άλλων περιστατικών που είναι χρήσιμα για την ανακάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων απαγορεύεται η δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος να διαταραχθεί η δημόσια τάξη.

Αρθρο: 182
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Κατά την αυτοψία μπορούν να προσληφθούν μάρτυρες ή πραγματογνώμονες, που ορκίζονται νομότυπα, για να γίνει ο καθορισμός πραγμάτων ή τόπων ή της ταυτότητας προσώπων ή για να δοθούν άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Αρθρο: 183
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Τίτλος Αρθρου
Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α) Πραγματογνώμονες Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματογνωμοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται υποχρεωτικά, αν ο νόμος ρητά επιβάλλει τη διεξαγωγή της.

Αρθρο: 184
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Τίτλος Αρθρου
Αριθμός των πραγματογνωμόνων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά από τον νόμο καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή περισσότεροι πραγματογνώμονες. Σε επείγουσες ή μικρότερης σημασίας περιπτώσεις μπορεί να διοριστεί μόνο ένας. Ο διορισμός τους σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις μπορεί να γίνει και προφορικά, επακολουθεί όμως η σύνταξη του εγγράφου.

Αρθρο: 185
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΚΛΟΓΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Πίνακας πραγματογνωμόνων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, καταρτίζει μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο πίνακα πραγματογνωμόνων κατά ειδικότητες από πρόσωπα που διαμένουν στην έδρα του και είναι κατάλληλα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προτιμώντας δημόσιους υπαλλήλους. Στον πίνακα περιλαμβάνονται παιδοψυχίατροι και παιδοψυχολόγοι, και ελλείψει αυτών, ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξειδικευμένοι στα θέματα γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον Οκτώβριο από το συμβούλιο των εφετών τη μεταρρύθμισή του. Το συμβούλιο των εφετών αποφαίνεται σχετικά τον Νοέμβριο. Ο πίνακας, αφού οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πλημμελειοδικείου και ανακοινώνεται τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που συντάχθηκε το προηγούμενο έτος.

Αρθρο: 186
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΚΛΟΓΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Τίτλος Αρθρου
Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο διορισμός των πραγματογνωμόνων πρέπει να γίνεται με κάθε επιμέλεια από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο, με επιλογή ανάμεσα στα πρόσωπα που αναγράφονται στον πίνακα ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 185. Μόνο αν δεν υπάρχει τέτοιος πίνακας ή δεν περιέχει τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που έχει διαταχθεί, ή αν οι αναγραφόμενοι στον πίνακα δεν βρίσκονται στην περιφέρεια του οργάνου που τους διορίζει, είναι δυνατό να διοριστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. Ο διορισμός πραγματογνωμόνων με αυτό τον τρόπο γίνεται και όταν υπάρχουν πραγματογνώμονες ειδικά διορισμένοι με νόμο, αν εκείνος που ενεργεί την ανάκριση με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών κρίνει αιτιολογημένα ότι τούτο είναι αναγκαίο. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το δικαστήριο. Διορίζεται και ειδικός πραγματογνώμονας που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, αν το υποδείξουν οι πραγματογνώμονες που έχουν διοριστεί. Κατά την επιλογή των πραγματογνωμόνων το όργανο που τους διορίζει οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και την προηγούμενη απασχόληση των πραγματογνωμόνων του πίνακα και να αποφεύγει χωρίς σοβαρό λόγο να αναθέτει πραγματογνωμοσύνη στον ίδιο πραγματογνώμονα, αν υπάρχουν στον πίνακα άλλοι της ίδιας ειδικότητας που δεν διορίστηκαν στον ίδιο χρόνο. Γι’ αυτό το σκοπό τηρείται σε κάθε δικαστήριο ενιαίο βιβλίο για τους πραγματογνώμονες που διορίζονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους.

Αρθρο: 187
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ
Τίτλος Αρθρου
Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, και ιδίως όταν δεν είναι δυνατό να διοριστεί τακτικός πραγματογνώμονας, μπορεί να μην τηρηθούν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και να ανατεθεί σε ειδικό να ενεργήσει προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη. Ο πραγματογνώμονας αυτός προβαίνει στις πρώτες βεβαιώσεις, εξασφαλίζει κατά το δυνατό τη διατήρηση των αντικειμένων που πρόκειται να εξεταστούν και συντάσσει σχετική έκθεση. Αμέσως μετά διορίζεται τακτικός πραγματογνώμονας σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

Αρθρο: 188
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΟΡΚΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
Τίτλος Αρθρου
Ποιοι δεν διορίζονται.
Σχόλια
– Το στοιχείο γ της παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 25 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Δεν μπορούν να διοριστούν πραγματογνώμονες: α) όσοι δεν συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους• β) όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση• «γ) όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπαγόταν υπό την ισχύ του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα τη στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή συνεπάγεται την αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων (άρθρο 60 ΠΚ) ή παραπέμφθηκαν αμετάκλητα για εγκλήματα που συνεπάγονται τέτοιες στερήσεις, καθώς και εκείνοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια να ασκούν το επάγγελμά τους, όσο χρόνο διαρκούν οι στερήσεις αυτές•.».• δ) όσοι έχουν συμπράξει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση της παρούσας κατάστασης του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης• ε) όσοι αναφέρονται στα άρθρα 209 παρ.2 και 210 στ) σύζυγοι ή συνδεόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενείς των διαδίκων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. 2. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, η πραγματογνωμοσύνη είναι άκυρη.

Αρθρο: 189
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΟΡΚΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν τον διορισμό τους.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο διοριζόμενος πραγματογνώμονας είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την εντολή που του ανατέθηκε, αν είναι δημόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόμιμα επιστήμη, τέχνη ή επάγγελμα που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. Αν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση εκείνου που τον διόρισε, δεν δεχτεί την εντολή, τιμωρείται για απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. Όταν τελειώσει την πραγματογνωμοσύνη, έχει το δικαίωμα να πάρει τη νόμιμη αμοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε.

Αρθρο: 190
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
Τίτλος Αρθρου
Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 188 ή κάποιος λόγος για εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 191, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε έχει την υποχρέωση να ζητήσει την απαλλαγή του από εκείνον που τον διόρισε. Μπορεί επίσης να ζητήσει την απαλλαγή του, αν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό κώλυμα, το οποίο θα εκτιμηθεί από το όργανο που τον διόρισε. 2. Εκείνος που προέβη στο διορισμό έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση ή διάταξή του να αντικαταστήσει τον πραγματογνώμονα που αμελεί, όπως και εκείνον στον οποίο παρουσιάζεται μετά την αποδοχή σοβαρό κώλυμα να ενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη.

Αρθρο: 191
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεση πραγματογνωμόνων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Οι πραγματογνώμονες μπορούν να εξαιρεθούν για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 15 που εφαρμόζονται ανάλογα. Δεν αποτελεί όμως λόγο για εξαίρεση του πραγματογνώμονα το ότι στην ίδια υπόθεση γνωμοδότησε ο ίδιος ως πραγματογνώμονας σε άλλο θέμα.

Αρθρο: 192
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα εξαίρεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και μπορούν να το ασκήσουν ωσότου οι πραγματογνώμονες αρχίσουν το έργο τους. Γι’ αυτό το λόγο εκείνος που διόρισε τους πραγματογνώμονες πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιήσει εγγράφως ταυτόχρονα τα ονοματεπώνυμά τους στον εισαγγελέα και στους διαδίκους, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή αν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 187. Η μη έγγραφη γνωστοποίηση των ονοματεπωνύμων των πραγματογνωμόνων παρέχει το δικαίωμα να ζητηθεί η εξαίρεσή τους και μετά την παράδοση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης έως την διαβίβαση της δικογραφίας από τον ανακριτή στον εισαγγελέα, αν ο διορισμός έγινε στην προδικασία ή έως την ορκωμοσία των πραγματογνωμόνων, αν ο διορισμός έγινε στο ακροατήριο.

Αρθρο: 193
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
Τίτλος Αρθρου
Απόφαση εξαίρεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ως προς την αίτηση για εξαίρεση αποφαίνεται αμετάκλητα με διάταξή του εκείνος που διόρισε τον πραγματογνώμονα. Σε περίπτωση που πραγματογνώμονας διορίστηκε από το δικαστήριο, αυτό εκδίδει ιδιαίτερη απόφαση. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διορίζεται άλλος πραγματογνώμονας. 2. Την εξαίρεση πραγματογνωμόνων που διορίστηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση ή κατά την αυτεπάγγελτη προανάκριση από τον ανακριτικό υπάλληλο, την αποφασίζει ο εισαγγελέας. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν κωλύεται πάντως η ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. 3. Οι πράξεις πραγματογνωμοσύνης στις οποίες πήρε μέρος εκείνος που εξαιρέθηκε είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Αρθρο: 194
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΟΡΚΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
Τίτλος Αρθρου
Όρκος των πραγματογνωμόνων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι πραγματογνώμονες δίδουν τον ακόλουθο όρκο: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα διενεργήσω με πλήρη αμεροληψία και επιμέλεια και με κάθε μυστικότητα την πραγματογνωμοσύνη που μου ανατέθηκε, έχοντας μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της αλήθειας». Όσοι έχουν ήδη δώσει όρκο ως πραγματογνώμονες, δεν χρειάζεται να ορκισθούν. 2. Αν ο πραγματογνώμονας δεν δώσει τον όρκο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η πραγματογνωμοσύνη είναι άκυρη.

Αρθρο: 195
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Εκείνος που διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη επισημαίνει στους πραγματογνώμονες την υποχρέωσή τους κατά το άρθρο 207 παρ. 1 εδάφιο β και καθορίζει τα ζητήματα για τα οποία κυρίως θα διεξαχθεί, έχοντας υπόψη και τις τυχόν προτάσεις των διαδίκων. Έχει επίσης το δικαίωμα να θέσει προθεσμία για την διεξαγωγή της, που μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση ανάγκης. 2. Στους πραγματογνώμονες μπορεί να ανατεθεί σε κάθε στάδιο της ανάκρισης η λύση νέων ζητημάτων. Οι πραγματογνώμονες δεν περιορίζονται μόνο στην έρευνα των ζητημάτων που τους τέθηκαν, αν ως ειδικοί θεωρούν άξια λόγου και άλλα ζητήματα. Μπορούν επίσης να ζητήσουν διευκρινίσεις για τα ζητήματα που τους τέθηκαν. 3. Αν για την διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης είναι απαραίτητη η καταστροφή ή η αλλοίωση του πράγματος που αποτελεί αντικείμενό της, οι πραγματογνώμονες οφείλουν, αν είναι δυνατό, να μην εξετάσουν και να διαφυλάξουν ένα κομμάτι του πράγματος. Πριν από την ολική ή μερική καταστροφή ή αλλοίωση του πράγματος οι πραγματογνώμονες οφείλουν να ειδοποιήσουν με τον ανακριτή τον κατηγορούμενο και τους άλλους διαδίκους, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που αναφέρονται στα άρθρα 191-193. Ειδοποίηση δεν γίνεται, όταν υπάρχει από την αναβολή κίνδυνος που καθορίζεται ειδικά από τους πραγματογνώμονες στην έκθεσή τους.

Αρθρο: 196
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Πληροφόρησή τους.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Εκείνος που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να παρευρίσκεται στη διεξαγωγή της, οπότε σχετική αναφορά γίνεται στην έκθεση. Αν την πραγματογνωμοσύνη τη διέταξε δικαστήριο, η παράσταση στη διεξαγωγή της μπορεί να ανατεθεί σε ένα από τα μέλη του ή και σε άλλον δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ή διάταξη του οργάνου που τους διορίζει, μπορεί να επιτραπεί στους πραγματογνώμονες, αν βεβαιώσουν ότι το έχουν απόλυτη ανάγκη, να αναγνώσουν έγγραφα της διαδικασίας ή να ζητήσουν διαμέσου του ανακριτικού υπαλλήλου που τους διόρισε ή του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση, πληροφορίες από τους μάρτυρες ή τους κατηγορουμένους.

Αρθρο: 197
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Ουσιαστικές διαφωνίες.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Διόρθωση και επανάληψη. 1. Αν κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης προκύψουν ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ τους, οι πραγματογνώμονες το αναφέρουν χωρίς χρονοτριβή σε εκείνον που τους διόρισε, ο οποίος διορίζει και άλλον ή και άλλους πραγματογνώμονες που συμπράττουν με όσους ορίστηκαν αρχικά. 2. Αν οι γνώμες των πραγματογνωμόνων διαφέρουν και πάλι μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό ή αν η γνωμοδότηση που παρέδωσαν είναι ασαφής, αόριστη ή αντιφατική ή αντίθετη σε άλλα περιστατικά που βεβαιώθηκαν στο βαθμό που χρειάζεται, διατάσσεται νέα πραγματογνωμοσύνη, εφόσον οι αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν δεν φαίνεται πιθανό πως θα εκλείψουν και μετά την τυχόν επιστροφή για διόρθωση της γνωμοδότησης στους ίδιους πραγματογνώμονες. Η νέα πραγματογνωμοσύνη γίνεται από άλλους πραγματογνώμονες, στους οποίους μπορεί να προστεθούν και ένας ή περισσότεροι από εκείνους που διορίστηκαν την πρώτη φορά.

Αρθρο: 198
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει επίσης αιτιολογημένη την γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. Η γνωμοδότηση παραδίδεται στον ανακριτικό υπάλληλο ή στο δικαστήριο που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Για την παράδοση συντάσσεται έκθεση ή γίνεται αναφορά στα πρακτικά της συνεδρίασης. Κατά την κύρια διαδικασία η γνωμοδότηση μπορεί να γίνει και προφορικά, οπότε τα ουσιαστικά της σημεία καταχωρίζονται στα πρακτικά.

Αρθρο: 199
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Κανένα πρόσωπο δεν είναι υποχρεωμένο να ανεχθεί την εξέταση του σώματός του από πραγματογνώμονα κατά τρόπο που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 2. Αν από την πραγματογνωμοσύνη είναι ενδεχόμενο να αισθανθεί ντροπή ο εξεταζόμενος, εκείνος που διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη του ανακοινώνει ότι μπορεί να ζητήσει να παρευρεθεί κατά την εξέτασή του πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. Τέτοια αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αν παρουσιάζεται ανυπέρβλητο κώλυμα να παραστεί έγκαιρα το πρόσωπο που υποδείχθηκε. Το κώλυμα μνημονεύεται ειδικά στην έκθεση που συντάσσεται.

Αρθρο: 200
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ
Τίτλος Αρθρου
Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Σε περίπτωση πραγματογνωμοσύνης που αφορά τη διανοητική υγεία του κατηγορουμένου μπορεί ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και σύμφωνη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων, έστω και με πλειοψηφία, και αφού ακούσει τον συνήγορο, να διατάξει την εισαγωγή του κατηγορουμένου σε δημόσιο ψυχιατρείο για παρατήρηση. Αν ο κατηγορούμενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλτως. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του μπορούν να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατά της διάταξης αυτής του ανακριτή μέσα σε τρεις ημέρες από την επίδοσή της και στους δύο. Η άσκηση της προσφυγής έχει πάντοτε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το συμβούλιο αποφασίζει ανέκκλητα. 2. Αν η ανάγκη ψυχιατρικής παρατήρησης προέκυψε στο ακροατήριο, τα παραπάνω τα διατάσσει το δικαστήριο ανεκκλήτως, αναβάλλοντας την συζήτηση ως το τέλος της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 3. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της παραμονής στο ψυχιατρείο δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε αυτό το διάστημα η προσωρινή κράτηση θεωρείται ότι έχει ανασταλεί. Ο χρόνος όμως αυτός αφαιρείται από την ποινή που επιβλήθηκε σε περίπτωση καταδίκης. 4. Η ψυχιατρική παρατήρηση μπορεί να διενεργηθεί στο δημόσιο ψυχιατρείο και από πραγματογνώμονες του πίνακα του άρθρου 185. 5. Η συνδρομή νόσου, λόγω της οποίας είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου κατά το άρθρο 80, βεβαιώνεται με πραγματογνωμοσύνη, από δύο τουλάχιστον πραγματογνώμονες του πίνακα του άρθρου 185 που διορίζει το δικαστήριο.

Αρθρο: 201
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Ανάλυση D.N.A.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleic Acid -DNA) προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη του εγκλήματος αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον ίδιο τον κατηγορούμενο διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής και πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια του. Σε περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από απόκρυφα μέρη του σώματος, είναι υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την διαπίστωση αυτή και διεξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο. Την ανάλυση του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208. 2. Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάλυση αποβεί θετική, το πόρισμά της κοινοποιείται στο πρόσωπο από το οποίο προέρχεται το γενετικό υλικό. Αυτό έχει δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 204 έως 208. Το δικαίωμα επανάληψης της ανάλυσης έχει και ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας σε κάθε περίπτωση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης το γενετικό υλικό καταστρέφεται αμέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώματα του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται σε ειδικό αρχείο γενετικών τύπων που συνιστάται και λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτευόμενο από τον εισαγγελικό λειτουργό του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 και 3, εκτός αν η σύγκρισή τους με αταυτοποίητα όμοια αποτυπώματα, που τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αποβεί θετική, οπότε η τήρησή τους παρατείνεται μέχρι την αμετάκλητη αθώωση των προσώπων που αφορούν οι οικείες υποθέσεις. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για την αξιοποίηση στην διερεύνηση και εξιχνίαση άλλων εγκλημάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 και καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά το θάνατο του προσώπου που αφορούν. Η λειτουργία του αρχείου εποπτεύεται από αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με θητεία δύο (2) ετών. 3. Η κατά την παρ. 2 καταστροφή του γενετικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων γίνεται παρουσία του δικαστικού λειτουργού που εποπτεύει το αρχείο. Στην καταστροφή καλείται να παραστεί με συνήγορο και τεχνικό σύμβουλο το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε το γενετικό υλικό. 4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια, που διεξάγουν αναλύσεις ^Ν.Α στο πλαίσιο πραγματογνωμοσύνης κατόπιν παραγγελιών δικαστικών ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα πορίσματα των αναλύσεών τους στο ειδικό αρχείο δεδομένων γενετικών τύπων της παρ. 2.

Αρθρο: 202
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο πραγματογνώμονας που δεν παρέδωσε την έκθεσή του μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, καθώς και εκείνος που έδειξε αμέλεια κατά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα έως εκατόν πενήντα (50 έως 150) ευρώ καθώς και με την πληρωμή των εξόδων και των τυχόν ζημιών. 2. Η καταδίκη σε πρόστιμο και η πληρωμή των εξόδων και ζημιών που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλονται με διάταξη εκείνου που διόρισε τον αμελή πραγματογνώμονα, ο οποίος καλείται πριν από εικοσιτέσσερις ώρες να εμφανιστεί για να δώσει εξηγήσεις είτε ο ίδιος είτε διαμέσου του συνηγόρου του. Τις κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλει ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών αν ο πραγματογνώμονας διορίστηκε από ανακριτικό υπάλληλο. Κατά της διάταξης που εκδόθηκε επιτρέπεται προσφυγή μέσα σε οκτώ ημέρες από την επίδοσή της στο δικαστικό συμβούλιο, που αποφασίζει ανεκκλήτως. 3. Αν οι πραγματογνώμονες που διορίστηκαν στο ακροατήριο δεν εμφανίζονται από απείθεια για να ενεργήσουν την πραγματογνωμοσύνη, διατάσσεται η βίαιη προσαγωγή τους, που εκτελείται και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και τους επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στο άρθρο 231. Αν κάποιος αρνηθεί να αποδεχθεί το διορισμό, εφαρμόζεται εναντίον του η διάταξη του άρθρου 189. 4. Αν ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε δείξει αμέλεια για την ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, το δικαστήριο του επιβάλλει τις ποινές που προβλέπει η παρ. 1, αμέσως κατά τη συνεδρίαση που έπρεπε να γίνει η πραγματογνωμοσύνη, αφού προηγουμένως ακούσει τις εξηγήσεις του υπαιτίου ή του συνηγόρου του. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. 5. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών διαγράφει από τον πίνακα του άρθρου 185 όποιον τιμωρήθηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Ο διαγραμμένος δεν μπορεί να περιληφθεί πάλι στον πίνακα, πριν περάσει τριετία.

Αρθρο: 203
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Αν είναι αναγκαία η κρίση προσώπων που έχουν εντελώς ειδικές γνώσεις για να διαγνώσουν κατάσταση πραγμάτων που δεν υπάρχει πια, καλούνται και εξετάζονται ως μάρτυρες πρόσωπα που έχουν τέτοιες γνώσεις και ιδίως από αυτούς που υπηρετούν στο εργαστήριο (άρθρο 184) ή που έχουν περιληφθεί στον πίνακα (άρθρο 185). Αν τα πρόσωπα αυτά δεν υπάρχουν ή αδυνατούν, η πρόσληψη γίνεται από άλλη πηγή.

Αρθρο: 204
Ημ/νία: 09.08.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός τεχνικού συμβούλου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η λέξη «αυτεπάγγελτη», διαγραφείσα με την παρ. 3η του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), ΔΙΕΓΡΑΦΗ εκ νέου με την περίπτ. η του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019).
Κείμενο Αρθρου Β) Τεχνικοί σύμβουλοι 1. Όταν διεξάγεται ανάκριση ή (ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΛΕΞΗ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ)*** προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, εκείνος που διατάσσει πραγματογνωμοσύνη γνωστοποιεί συγχρόνως στον κατηγορούμενο ή τον ύποπτο ή σε αυτόν που υποστηρίζει την κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 192 τον διορισμό των πραγματογνωμόνων, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και το θέμα της. Όταν διεξάγεται πραγματογνωμοσύνη από τα κατ’ άρθρο 184 εργαστήρια, γνωστοποιείται στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 192 η ανάθεσή της. Μέσα στην οριζόμενη από εκείνον που έκανε το διορισμό εύλογη προθεσμία, αυτά μπορούν να διορίσουν με δικές τους δαπάνες τεχνικό σύμβουλο, που επιλέγεται μεταξύ όσων έχουν την ικανότητα να διοριστούν σύμφωνα με τον νόμο πραγματογνώμονες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκείνοι που έκαναν τον διορισμό οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως αυτόν που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη για τον διορισμό του τεχνικού συμβούλου. Η διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν εμποδίζεται από τη μη εμπρόθεσμη άσκηση του παραπάνω δικαιώματος. 2. Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που επιβάλλεται η άμεση ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και στην περίπτωση της προκαταρκτικής πραγματογνωμοσύνης που προβλέπει το άρθρο 187. Αυτό δεν εμποδίζει πάντως το διορισμό τεχνικών συμβούλων από τα πρόσωπα της παρ. 1. 3. Όσα προβλέπονται στην παρ. 1 εφαρμόζονται και όταν η πραγματογνωμοσύνη πρόκειται να διεξαχθεί στο ακροατήριο, εκτός αν το δικαστήριο με αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι εξαιτίας αυτού μπορεί να σημειωθεί αξιόλογη καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Αρθρο: 205
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Αριθμός τεχνικών συμβούλων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Περισσότεροι από ένας ύποπτοι ή κατηγορούμενοι δεν μπορούν να διορίσουν συνολικά παραπάνω από δύο τεχνικούς συμβούλους. Αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται, κάθε ομάδα υπόπτων ή κατηγορουμένων που έχει κοινό συμφέρον δεν μπορεί να διορίσει περισσότερους από δύο τεχνικούς συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνοι που υποστηρίζουν την κατηγορία είναι περισσότεροι από έναν. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση ή την προκαταρκτική εξέταση με διάταξή του ή το δικαστήριο με απόφασή του, μπορούν να ρυθμίζουν αμετακλήτως για κάθε περίπτωση τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου.

Αρθρο: 206
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Ποιοι δεν διορίζονται.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Οι διατάξεις του άρθρου 188 ως προς τους πραγματογνώμονες που δεν διορίζονται εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τεχνικούς συμβούλους.

Αρθρο: 207
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Εκείνος που διορίστηκε τεχνικός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά τις εργασίες των πραγματογνωμόνων και να λαμβάνει υπόψη του όσα έγγραφα μπορούν να έχουν υπόψη τους και οι πραγματογνώμονες ή να ζητεί πληροφορίες στις περιπτώσεις που δικαιούνται και εκείνοι (άρθρο 196). Για το λόγο αυτό οι πραγματογνώμονες υποχρεούνται με ποινή ακυρότητας της πραγματογνωμοσύνης να γνωστοποιήσουν στους τεχνικούς συμβούλους τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και το θέμα της. Επίσης ο τεχνικός σύμβουλος μπορεί να ζητήσει και να λάβει με δαπάνες εκείνου που τον διόρισε αντίγραφα της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και των εγγράφων που την συνοδεύουν. 2. Έχει το δικαίωμα επίσης με γραπτή αίτησή του να ζητήσει από εκείνον που έκανε το διορισμό στην προδικασία ή από το δικαστήριο στο ακροατήριο να του επιτρέψει να εξετάσει το πρόσωπο ή το πράγμα που ήταν αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, μεριμνώντας όμως ώστε να μην προκληθεί καθυστέρηση στην ανάκριση από την εξέταση αυτή. Το όργανο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση αποφασίζει αμετάκλητα γι’ αυτήν και, αν την δεχτεί, ορίζει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης και έναν ή περισσότερους από τους πραγματογνώμονες ή έναν ανακριτικό υπάλληλο ή έναν δικαστή για να παρευρεθούν κατά την εξέταση αυτή.

Αρθρο: 208
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο τεχνικός σύμβουλος παραδίδει τις γραπτές του παρατηρήσεις για την πραγματογνωμοσύνη που έγινε, είτε ο ίδιος είτε διαμέσου του συνηγόρου εκείνου που τον διόρισε, στον αρμόδιο εισαγγελέα ή στον ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται χωριστή έκθεση. Η παράδοση πρέπει να γίνει, με ποινή απαραδέκτου, το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την δικάσιμο που ορίζεται στην κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ο τεχνικός σύμβουλος που διορίστηκε στο ακροατήριο οφείλει να αναπτύξει τις παρατηρήσεις του αμέσως μετά την έκθεση των πραγματογνωμόνων, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 198.

Αρθρο: 209
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για μαρτυρία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 1. Αν κάποιος καλείται νόμιμα για μαρτυρία, δεν μπορεί να την αρνηθεί, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά αναγράφονται στον κώδικα. 2. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει κάποιο μάρτυρα που είναι παράφρονας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συμβεί.

Αρθρο: 210
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η περίπτ. α τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. β της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο: «α) όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση•» β) όσοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη, ωσότου αμετακλήτως κριθεί η ενοχή τους• γ) όσοι κηρύχθηκαν αμετακλήτως ένοχοι για την πράξη που εκδικάζεται, και αν ακόμη δεν τους επιβλήθηκε ποινή.

Αρθρο: 211
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Μαρτυρία συγκατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου.

Αρθρο: 212
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Η διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία: α) τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 371 ΠΚ, β) οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό μυστικό ή μυστικό που αφορά την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ο αρμόδιος υπουργός με αίτηση της δικαστικής αρχής ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως τους εξουσιοδοτήσει σχετικά. 2. Η απαγόρευση της παρ. 1 περ. α’ ισχύει, ακόμη και αν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο από μέρους εκείνου που τους το εμπιστεύθηκε. 3. Οι παραπάνω μάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν σε αυτόν που εξετάζει, δίδοντας τον όρκο του άρθρου 219 ότι, αν κατέθεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που μνημονεύονται στην παρ. 1. Ψευδής δήλωση τιμωρείται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 224 ΠΚ ποινές. Η κατά την παρ. 1 ακυρότητα επέρχεται ανεξάρτητα από το αν έγινε ή όχι η δήλωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου.

Αρθρο: 213
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΛΗΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Κλήτευση των μαρτύρων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Στην προδικασία και στο ακροατήριο οι μάρτυρες κλητεύονται εγγράφως σε ορισμένη ημέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της αρχής που καλεί και από τον γραμματέα, και φέρει την επίσημη σφραγίδα της. Επίσης πρέπει να περιέχει συνοπτική ένδειξη της υπόθεσης για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μάρτυρας, να μνημονεύει την δικαστική αρχή στην οποία αυτός καλείται και να αναγράφει περιληπτικά τις συνέπειες που προβλέπονται αν ο μάρτυρας δεν εμφανιστεί. Η κλήση επιδίδεται στο μάρτυρα, σύμφωνα με τα άρθρα 155-162, είκοσι τέσσερις ώρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα για την οποία καλείται, αν πρόκειται για την προδικασία, και σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 166, αν πρόκειται για το ακροατήριο. 2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την ανάκριση οι μάρτυρες μπορούν να κληθούν στην προδικασία και προφορικά. Προφορική κλήτευση στο ακροατήριο μπορεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος την επιτρέπει ρητά. Η βεβαίωση της κλήτευσης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 1. 3. Στο στάδιο της προδικασίας μπορεί και αυθόρμητα να προσέλθει κάποιος για να εξετασθεί ως μάρτυρας. Το γεγονός όμως αυτό πρέπει να μνημονεύεται στην έκθεση της εξέτασής του. 4. Αν ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή ο ανακριτικός υπάλληλος δεν εξετάσει, χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος, τον μάρτυρα ή τον κατηγορούμενο που κλήτευσε και αυτός εμφανίστηκε την ημέρα και την ώρα που είχε οριστεί, τιμωρείται πειθαρχικά. 5. Οι διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 4 εφαρμόζονται αναλόγως και σε αυτόν που υποστηρίζει την κατηγορία. 6. Η κλήτευση μαρτύρων τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν αναγραφεί στην έκθεση κατάθεσης και έχουν λάβει κωδική ονομασία, καθώς και η κλήτευση μάρτυρα ο οποίος έχει μετεγκατασταθεί, γίνεται διαμέσου της υπηρεσίας προστασίας μαρτύρων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η βεβαίωση της ταυτότητάς τους καθώς και η κατάθεση των ανωτέρω μαρτύρων στο ακροατήριο γίνεται μόνο με τεχνικά μέσα διαμέσου της υπηρεσίας προστασίας μαρτύρων.

Αρθρο: 214
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξετάζεται κατά την προδικασία στην κατοικία του. Όταν καλείται στο ακροατήριο, εξετάζεται πρώτος και κατόπιν μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

Αρθρο: 215
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ-ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Βουλής, ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των αναγνωρισμένων κομμάτων της Βουλής, οι υπουργοί και οι αρχιερείς κάθε δόγματος ή θρησκείας εξετάζονται κατά την προδικασία στην κατοικία τους. Το εδάφιο β’ του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως. 2. Στην κατοικία τους εξετάζονται οι μάρτυρες που λόγω ασθένειας ή γήρατος δεν μπορούν να εμφανιστούν, οπότε η ένορκη κατάθεσή τους διαβάζεται στο ακροατήριο, εφόσον η εμφάνισή τους στο ακροατήριο είναι ανέφικτη. 3. Αν η κατηγορία αφορά πλημμέλημα, δημόσιοι γενικά υπάλληλοι και υπάλληλοι σιδηροδρομικών, ατμοπλοϊκών και αεροπορικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν κατοικούν στην έδρα του δικαστηρίου, καθώς και ναυτικοί ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία, δεν καλούνται να εμφανιστούν στο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο μπορούν να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας. 4. Μάρτυρες κρατούμενοι σε φυλακές και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα τα οποία βρίσκονται έξω από την έδρα του δικαστηρίου δεν κλητεύονται στο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο μπορούν να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας.

Αρθρο: 216
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ-ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση πρεσβευτών και μαρτύρων στο εξωτερικό.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι πρεσβευτές και οι άλλοι διπλωματικοί υπάλληλοι ξένου κράτους που είναι επιφορτισμένοι με διπλωματική αποστολή, εξετάζονται στην κατοικία τους. 2. Οι μάρτυρες που διαμένουν στο εξωτερικό, εξετάζονται στις επιτόπιες προξενικές αρχές. Αν αυτό είναι ανέφικτο, εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές του τόπου της διαμονής τους, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας και την τήρηση των διεθνών συνθηκών και εθίμων.

Αρθρο: 217
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΚΟΣ-ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο μάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνομα και το επώνυμό του, τον τόπο της γέννησης και κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του. Επίσης καλείται να δηλώσει αν τυχόν είναι συγγενής με τον κατηγορούμενο ή με όποιον αδικήθηκε και, αν υπάρχει ανάγκη, του υποβάλλονται ερωτήσεις για κάθε περιστατικό που θα μπορούσε να διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την εξέταση για τις σχέσεις του μάρτυρα με τα παραπάνω πρόσωπα και για το βαθμό αξιοπιστίας της μαρτυρίας του.

Αρθρο: 218
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Προστασία μαρτύρων.
Σχόλια
– Η φράση «348 παρ. 2 ΠΚ», στην παρ. 2, αντικατασταθείσα με την παρ. 3θ του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) εκ νέου με την περίπτ. θ του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). – Οι λέξεις «στην παρ. 4», στις παρ. 2 και 3, τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με τiς παρ. 8) και 9), αντιστοίχως, του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τρομοκρατική οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 187Α ΠΚ και για συναφείς πράξεις, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Γ ΠΚ βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους. 2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις εμπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323Α και «348 παρ. 2 ΠΚ», καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά τα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα «στην παρ. 4», για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό του θύματος αυτών των πράξεων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ι’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των οικείων του θύματος ή των ουσιωδών μαρτύρων, ακόμη και όταν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν έχει τελεσθεί στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ. 3. Σε υποθέσεις σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, ακόμα κι αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατ’ άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ’ άρθρο 255 και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η προβλεπόμενη «στην παρ. 4» προστασία από πιθανολογούμενες πράξεις εκφοβισμού ή αντεκδίκησης. 4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της, η μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας του, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς, καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους. 5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο μάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, καλείται με το όνομα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αποκάλυψη του πραγματικού ονόματος του μάρτυρα, αν τούτο ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354. 6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου.

Αρθρο: 219
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΚΟΣ-ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Κάθε μάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να δώσει τον ακόλουθο όρκο: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε». 2. Ο άλαλος μάρτυρας που γνωρίζει να γράφει, ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον άνω όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει, δίδει τον όρκο της προηγούμενης παραγράφου, με την βοήθεια διερμηνέα. 3. Οι κληρικοί ή οι ιερωμένοι κάθε δόγματος ή αναγνωρισμένης θρησκείας δεν ορκίζονται. Αντί γι’ αυτό δίνουν κατά την παρ. 1 διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς από τους οποίους διέπονται.

Αρθρο: 220
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΚΟΣ-ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Όρκος μαρτύρων στην προδικασία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Στην προδικασία οι μάρτυρες δίνουν πάντοτε τον όρκο της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 221 και 222. 2. Αν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης ο ανακριτής θεωρεί πιθανώς αδύνατη την εμφάνιση κάποιου μάρτυρα στο ακροατήριο, οφείλει να καλέσει τους διαδίκους ή τους συνηγόρους τους να παραστούν στην εξέταση του μάρτυρα. Η κλήση πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία που κρίνει ο ανακριτής αναγκαία για την εμφάνισή τους.

Αρθρο: 221
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΚΟΣ-ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Εξέταση χωρίς όρκο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Χωρίς όρκο εξετάζονται στην ανάκριση και στην κύρια διαδικασία, όσοι: α) κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την ανάκριση ή του δικαστηρίου δεν συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους • β) έχουν προφανώς εξασθενημένη τη διάνοια• γ) στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώματα (άρθρο 60 ΠΚ) εξαιτίας καταδίκης• δ) παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας• ε) δικαιούνται χρηματική αμοιβή για την καταμήνυση.

Αρθρο: 222
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ-ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Σύζυγος και συγγενείς εξ αίματος του κατηγορουμένου έως και τον τρίτο βαθμό, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη μαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο. Η διάταξη εφαρμόζεται και όταν μόνο ένας από τους κατηγορουμένους που μαζί δικάζονται έχει την παραπάνω σχέση με τον μάρτυρα. Όταν κατηγορείται ανήλικος, η μαρτυρία των συγγενών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου είναι υποχρεωτική.

Αρθρο: 223
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο μάρτυρας εξετάζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 239, και δεν του απευθύνονται ερωτήσεις για προσωπικές κρίσεις παρά μόνο όταν αυτές συνδέονται αναπόσπαστα με τα γεγονότα που καταθέτει. 2. Όταν ο μάρτυρας καταθέτοντας δεν απομακρύνεται από το θέμα, δεν πρέπει να διακόπτεται. 3. Στον μάρτυρα απευθύνονται ερωτήσεις αφού τελειώσει την κατάθεσή του και αν είναι αναγκαία η συμπλήρωσή της. 4. Ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. 5. Παραπειστικές ερωτήσεις δεν επιτρέπεται να απευθύνονται στους μάρτυρες.

Αρθρο: 224
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο μάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε όσα καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που άκουσε από άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονομάσει ταυτόχρονα και εκείνους από τους οποίους τα άκουσε, εκτός αν στον νόμο ορίζεται διαφορετικά. 2. Αν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεσή του απαγορεύεται να ληφθεί υπόψη.

Αρθρο: 225
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ο καθένας χωριστά. Πάντως επιτρέπεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να εξετάζονται κατ’ αντιπαράσταση προς τον κατηγορούμενο ή άλλο μάρτυρα. 2. Ο μάρτυρας, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει πρόσωπα ή πράγματα, προσκαλείται προηγουμένως να τα περιγράψει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Αρθρο: 226
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι μάρτυρες έχουν δικαίωμα να υπαγορεύουν στην ανάκριση τις καταθέσεις τους, αν κατά την κρίση εκείνου που εξετάζει, δεν υπάρχουν λόγοι που να επιβάλλουν το αντίθετο. Στην έκθεση πρέπει να γίνεται μνεία της υπαγόρευσης και, αν δεν γίνει υπαγόρευση, όσα κατατέθηκαν θα πρέπει να αναγραφούν, αν είναι δυνατό, κατά λέξη. Ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί σημειώσεις, εκτός αν πρόκειται για λογιστικά ζητήματα ή αν αυτός που διεξάγει την ανάκριση ή το δικαστήριο το επιτρέψει για ειδικούς λόγους. 2. Αν ο μάρτυρας είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, εκείνος που τον ανακρίνει καταγράφει κατά λέξη στην έκθεση και τις ερωτήσεις που του απευθύνει.

Αρθρο: 227
Ημ/νία: 09.08.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Ο αριθμός «351Α», στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αντικατασταθείς την παρ. 3ι του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) εκ νέου με την περίπτ. ι του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, «351Α» *** (βλ. σχόλια)ΠΚ, καθώς και στα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ειδικά εκπαιδευμένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων ή που περιλαμβάνεται στον πίνακα πραγματογνωμόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος διενεργείται υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με όσο το δυνατόν περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων. 2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιμάζει τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και με τους τυχόν διορισμένους τεχνικούς συμβούλους του κατηγορουμένου, μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως προς το θέμα της προσωπικής επαφής αυτών με τον ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά του παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος μπορεί να συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. 3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουμένως διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου. 4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαματική διαδικασία έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο μετά από ακρόαση του εισαγγελέα και των παριστάμενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου. 7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα και επί ανηλίκων θυμάτων των αναφερόμενων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή νομαρχιών.

Αρθρο: 228
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος Αρθρου
Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του θύματος των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ, διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208. 2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιμάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος και ο παθών μπορεί να συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. Η παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως. 3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η γραπτή κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. 5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντα γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. 6. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως και επί ενήλικων θυμάτων των αναφερομένων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή περιφερειών.

Αρθρο: 229
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΚΩΦΟΙ-ΑΛΑΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Μάρτυρες κουφοί και άλαλο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας ή ως κατηγορούμενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από τον γραμματέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού μονογραφηθούν από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία. 2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση, διορίζει έναν ή δύο διερμηνείς, που, αν είναι δυνατό, επιλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται με τον κουφό, τον άλαλο ή τον κωφάλαλο. Κατά τα άλλα, τηρούνται αν είναι δυνατό, οι διατάξεις του κώδικα που αναφέρονται στους διερμηνείς.

Αρθρο: 230
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωση των μαρτύρων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Οι μάρτυρες αποζημιώνονται για τα έξοδα της πορείας και της διαμονής τους, εκτός αν κατοικούν στον τόπο όπου βρίσκεται η αρχή ενώπιον της οποίας καλούνται να εμφανιστούν ή σε απόσταση έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτόν. Η αποζημίωση προσδιορίζεται από την αρχή που τους καλεί όταν εκδίδει την κλήση. Κάτω από την κλήση σημειώνονται με αριθμούς και ολογράφως τα χιλιόμετρα για την μετάβαση του μάρτυρα και τα δικαιώματα που πρέπει να του καταβληθούν για την πορεία και την αποζημίωση ημεραργιών σύμφωνα με τις διατάξεις της ποινικής διατίμησης. Ύστερα από την εξέταση του μάρτυρα, ή αν αυτή θεωρήθηκε περιττή και μετά τη διαπίστωση του γεγονότος, εκείνος που διενεργεί την ανάκριση ή διευθύνει τη συζήτηση και που ενώπιόν του κλήθηκε και εμφανίσθηκε ο μάρτυρας, αναγράφει κάτω από την πράξη προσδιορισμού των δικαιωμάτων τις λέξεις «θεωρήθηκε-εκτελεστή» και υπογράφει. Υπογράφει επίσης ο γραμματέας που ήταν παρών όταν εμφανίσθηκε ο μάρτυρας• στη συνέχεια η κλήση καταχωρίζεται από το γραμματέα στο βιβλίο που τηρεί γι’ αυτό το σκοπό και παραδίδεται στο δικαιούχο, στον οποίο καταβάλλεται αμέσως το προσδιορισμένο ποσό από τον αρμόδιο για την πληρωμή υπάλληλο. 2. Αν δεν εκδόθηκε γραπτή κλήση ή αυτή που εκδόθηκε χάθηκε, εκδίδεται από εκείνον που διενεργεί την ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση με την προσυπογραφή του οικείου γραμματέα γραπτή εντολή πληρωμής, που περιέχει το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου, στην δίκη του οποίου κλήθηκε ο μάρτυρας, την ημέρα της εμφάνισης, τα χιλιόμετρα της μετάβασης, τις ημεραργίες και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τα δικαιώματα πορείας και για την αποζημίωση των ημεραργιών.

Αρθρο: 231
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Εκείνος που καλεί τον μάρτυρα, αν η κλήση είναι νόμιμη (άρθρο 213) και ο μάρτυρας δεν εμφανίζεται, εκδίδει εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής. Αν αυτός που καλεί είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει το μάρτυρα που δεν εμφανίστηκε από απείθεια την ορισμένη ημέρα σε πρόστιμο πενήντα έως εκατό (50-100) ευρώ και στην πληρωμή των τελών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο μάρτυρας που εμφανίστηκε, αρνείται όμως, χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος, την μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του, με την επιφύλαξη και της βαρύτερης ποινής κατά τον ποινικό κώδικα. 2. Αν κάποιος από τους μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες που κλητεύθηκε νόμιμα στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο με πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως σε πρόστιμο εκατό έως διακοσίων (100-200) ευρώ καθώς και στην πληρωμή των τελών της απόφασης, ανεξάρτητα από την αναβολή ή όχι της δίκης. Αν η απουσία του μάρτυρα ή πραγματογνώμονα, που καταδικάσθηκε κατά τον τρόπο αυτόν αποτελέσει λόγο αναβολής της δίκης, καταδικάζεται επί πλέον στις δαπάνες που προκλήθηκαν από την αναβολή και οι οποίες εκκαθαρίζονται και ορίζονται σ’ αυτήν την απόφαση. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι, ο καθένας ενέχεται να πληρώσει εξ ολοκλήρου όλες τις δαπάνες. 3. Το δικαστήριο, αν πειστεί ότι ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας επίτηδες απουσίασε για να αναβληθεί ή να ματαιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, τον καταδικάζει επιπλέον και στην ποινή της απείθειας που ορίζεται στον ποινικό κώδικα. 4. Θεωρούνται λιπομάρτυρες και τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές και οι μάρτυρες που, μολονότι εμφανίστηκαν, αρνούνται χωρίς νόμιμο λόγο να δώσουν τον όρκο του άρθρου 219 ή να καταθέσουν, με την επιφύλαξη να τους επιβληθούν και βαρύτερες ποινές προβλεπόμενες από τον ποινικό κώδικα. 5. Διατάσσεται συγχρόνως και η βίαιη προσαγωγή κατά τη νέα δικάσιμο του μάρτυρα ή του πραγματογνώμονα που δεν εμφανίστηκε. Η βίαιη προσαγωγή μπορεί να διαταχθεί και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν είναι δυνατό (άρθρα 353 και 375). 6. Αν ωσότου αρχίσει η διαδικασία στο ακροατήριο, ανακλήθηκε νόμιμα η έγκληση και συνεπώς έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη, οι λιπομάρτυρες δεν τιμωρούνται από το δικαστήριο.

Αρθρο: 232
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αν εκείνος που καταδικάστηκε για λιπομαρτυρία παρουσιαστεί για να εξεταστεί και αποδείξει ότι από κάποιο νόμιμο κώλυμα δεν εμφανίστηκε την ημέρα που είχε οριστεί, η καταδίκη ανακαλείται από αυτόν που την επέβαλε. Νόμιμα κωλύματα είναι οι περιπτώσεις ανώτερης βίας ή άλλων εμποδίων, που αιτιολογούνται ειδικά στην ανακλητική απόφαση. 2. Ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας που καταδικάστηκε σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 231 μπορεί να ασκήσει ανακοπή ο ίδιος ή με πληρεξούσιο κατά της καταδικαστικής απόφασης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται για ποιον νόμιμο λόγο δεν εμφανίστηκε. Νόμιμα κωλύματα είναι μόνο περιπτώσεις ανώτερης βίας ή άλλων ανυπέρβλητων εμποδίων. Η έκθεση για την ανακοπή μπορεί να συνταχθεί και ενώπιον του γραμματέα του ειρηνοδικείου της κατοικίας ή της διαμονής εκείνου που ασκεί την ανακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο γραμματέας έχει υποχρέωση να στείλει την έκθεση την ίδια μέρα στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε ανακοπή διαφορετικά, τιμωρείται πειθαρχικά. 3. Ο εισαγγελέας φροντίζει να εισαχθεί για συζήτηση η ανακοπή στην ίδια δικάσιμο με την κύρια υπόθεση για την οποία καλείται ο μάρτυρας να εμφανιστεί. Η ανακοπή εκδικάζεται, ακόμη και αν αναβληθεί εκ νέου η κύρια δίκη. Αν αυτή περατώθηκε ήδη ή έπαυσε η διαδικασία με άλλο τρόπο, η ανακοπή εισάγεται για εκδίκαση αφού κλητευθεί εκείνος που την άσκησε (άρθρο 166 παρ. 1). 4. Όποιος ασκεί την ανακοπή εμφανίζεται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου κατ’ άρθρο 42 παρ. 2 και οφείλει να αποδείξει ότι απουσίασε εξαιτίας του νόμιμου κωλύματος που αναφέρεται στην ανακοπή. Αν αποδειχθεί αυτό, η ανακοπή, αφού ακουστεί ο εισαγγελέας, γίνεται δεκτή και εξαφανίζεται η σχετική απόφαση. Η ανακοπή απορρίπτεται αν δεν αποδειχθεί η ύπαρξη νόμιμου κωλύματος καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται εκείνος που την άσκησε. Μπορεί επίσης το δικαστήριο, στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 231, να δεχτεί εν μέρει την ανακοπή και να επιβάλει μόνο πρόστιμο. Τα ανωτέρω γίνονται πάντοτε στην ίδια συνεδρίαση, και δεν επιτρέπεται αναβολή σε καμία περίπτωση. Η απόφαση αυτή, καθώς και αυτή που απορρίπτει την ανακοπή, δεν προσβάλλονται σε καμία περίπτωση ούτε με ανακοπή ούτε με άλλο ένδικο μέσο. Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή αν απορριφθεί αυτή που ασκήθηκε, η απόφαση εκτελείται. 5. Και αν δεν γίνει ανακοπή, το δικαστήριο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως ανακαλεί την καταδικαστική του απόφαση εν όλω ή εν μέρει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3, αν πειστεί ότι εξαιτίας κάποιου από τα κωλύματα της παρ. 1 δεν εμφανίστηκε ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας που καταδικάστηκε. Η απόφαση μετά την εκτέλεσή της δεν επιτρέπεται να ανακληθεί.

Αρθρο: 233
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Διορισμός διερμηνέα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, κατηγορούμενος, ή μάρτυρας o οποίος δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερμηνεία για την επικοινωνία μεταξύ των κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωμα σε διερμηνεία περιλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή σε άτομα με πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ομιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται την συνδρομή διερμηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της απόφασης με την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερμηνείας ή όταν η ποιότητα της διερμηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το δικαστικό συμβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη. 2. Ο διορισμός του διερμηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα του μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαμένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά προτίμηση από δημοσίους υπαλλήλους. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έως το τέλος του Οκτωβρίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το συμβούλιο εφετών την μεταρρύθμισή του. Το συμβούλιο των εφετών αποφαίνεται σχετικά έως το τέλος Νοεμβρίου. Ο πίνακας, αφού οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πλημμελειοδικείου και ανακοινώνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που συντάχθηκε το προηγούμενο έτος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατό να διοριστεί διερμηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό πίνακα, μπορεί να διορισθεί διερμηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να διορίσει διερμηνέα και αυτόν που επιλέγει ο κατηγορούμενος εκτός πίνακα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται τα προσόντα των προσώπων που μπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερμηνέων. 4. Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, μπορεί να διοριστεί διερμηνέας του διερμηνέα.

Αρθρο: 234
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν μπορεί να διοριστεί διερμηνέας: α) ο κατηγορούμενος, ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, ο συνήγορος, ο μάρτυρας, ο πραγματογνώμονας, ο τεχνικός σύμβουλος και εκείνος που ασκεί στην ίδια δίκη καθήκοντα δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα• β) όποιος υπάγεται σε μία από τις περιπτώσεις των άρθρων 188 στοιχ. α-δ, 209 παρ. 2, 210 και 222.

Αρθρο: 235
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερμηνείας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Ο διερμηνέας που διορίστηκε νόμιμα είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την εντολή, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 190. Σε βάρος εκείνου που χωρίς εύλογη αιτία αρνείται την εντολή εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 202 που προβλέπονται για τους πραγματογνώμονες. 2. Οι διερμηνείς δικαιούνται σε νόμιμη αμοιβή και στα τυχόν έξοδα που κατέβαλαν. 3. Τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα της μετάφρασης των αποφάσεων που συνεπάγονται την στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των σχετικών με την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 233 επ. και 237, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το δημόσιο.

Αρθρο: 236
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Όρκος του διερμηνέα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο διερμηνέας πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, οφείλει να ορκισθεί σύμφωνα με το άρθρο 219 ενώπιον εκείνου που τον διόρισε ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα, όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 238, τα έγγραφα, τηρώντας πλήρη εχεμύθεια σχετικά με όσα του εμπιστεύθηκε ο κατηγορούμενος.

Αρθρο: 237
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Στους υπόπτους ή στους κατηγορούμενους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων εγγράφων της διαδικασίας. Τα ουσιώδη έγγραφα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας το κλητήριο θέσπισμα και ολόκληρο το παραπεμπτικό βούλευμα, καθώς και οποιαδήποτε δικαστική απόφαση σχετική με την κατηγορία. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι, καθώς και οι συνήγοροί τους δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα για το χαρακτηρισμό εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ως ουσιωδών. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι δεν έχουν δικαίωμα σε μετάφραση χωρίων ουσιωδών εγγράφων τα οποία δεν συμβάλλουν στην κατανόηση εκ μέρους τους του περιεχομένου της εναντίον τους κατηγορίας. 2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η έγγραφη μετάφραση μπορεί να αντικατασταθεί από προφορική μετάφραση ή προφορική σύνοψη του περιεχομένου των ουσιωδών εγγράφων. 3. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης με την οποία κρίνεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η ποιότητά της δεν είναι επαρκής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως το έκτο εδάφιο του άρθρου 233 παρ. 1. 4. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα μετάφρασης εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως συμβουλευθεί συνήγορο ή ότι έχει με άλλον τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να μην περιέχει όρο ή αίρεση. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη εμφάνιση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, ύστερα από σχετική νόμιμη κλήτευσή του, για προφορική μετάφραση εγγράφων. 5. Για την εξέταση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται με τη συνδρομή διερμηνέα ή όταν γίνεται προφορική μετάφραση ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την παραίτηση των ανωτέρω από το δικαίωμα της μετάφρασης, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική μνεία στην έκθεση που συντάσσεται από το αρμόδιο κάθε φορά όργανο.

Αρθρο: 238
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Τίτλος Αρθρου
Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Όταν πρόκειται να γίνει μετάφραση εγγράφων που απαιτεί οπωσδήποτε μακρόχρονη απασχόληση, ορίζεται προθεσμία στην οποία ο διερμηνέας θα πρέπει να παραδώσει τη μετάφραση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. Αν περάσει άπρακτη, παύεται ο διερμηνέας που είχε διοριστεί και διορίζεται άλλος. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που διορίστηκε ασκεί το έργο του κατά τρόπο ανεπαρκή ή αμελή. 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο μάρτυρας ή ο κατηγορούμενος αγνοεί την ελληνική γλώσσα και αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολος ο διορισμός κατάλληλου διερμηνέα, μπορεί κατά την ανάκριση να δώσει γραπτή κατάθεση ή απολογία σε ξένη γλώσσα. Η κατάθεση εντάσσεται στη δικογραφία μαζί με τη μετάφραση, που γίνεται αργότερα σύμφωνα με την παρ. 1.

Αρθρο: 239
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Σκοπός της ανάκρισης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Σκοπός της κύριας ανάκρισης είναι η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να βεβαιωθεί η τέλεση εγκλήματος και να αποφασιστεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη γι’ αυτό. 2. Κατά την κύρια ανάκριση γίνεται καθετί που μπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας, εξετάζεται και βεβαιώνεται αυτεπαγγέλτως όχι μόνο η ενοχή, αλλά και η αθωότητα του κατηγορουμένου, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής. Αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, γίνεται ειδική έρευνα για την υγιεινή, την ηθική και τη διανοητική του κατάσταση, για την προηγούμενη ζωή του, για τις οικογενειακές συνθήκες και γενικά για το περιβάλλον του. Γι’ αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση μπορεί να αναθέσει τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σε έναν από τους επιμελητές που υπηρετούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων. Η σχετική έκθεση των επιμελητών τίθεται στη δικογραφία, λαμβάνει δε γνώση αυτής και ο κατηγορούμενος.

Αρθρο: 240
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
Τίτλος Αρθρου
Τόπος και χρόνος της ανάκρισης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ως προς τον τόπο και το χρόνο της κύριας ανάκρισης δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν πρέπει όμως να γίνεται σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ανάκριση μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια της νύχτας και Κυριακές και γιορτές.

Αρθρο: 241
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Η ανάκριση είναι έγγραφη.
Σχόλια
– Η εντός ” ” άνω τελεία μετά τη λέξη “δημοσιότητα” ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ) 10 του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου Η ανάκριση γίνεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δημοσιότητα«•» διενεργείται με την παρουσία δικαστικού γραμματέα ή δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, με παρουσία δύο μαρτύρων που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 150. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν τέτοιοι μάρτυρες, όποιος διενεργεί την ανάκριση είναι υποχρεωμένος να την ολοκληρώσει και μόνος του. Για κάθε ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους.

Αρθρο: 242
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Τίτλος Αρθρου
Αυτόφωρο έγκλημα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου 1. Αυτόφωρο είναι το έγκλημα του οποίου ο δράστης καταλαμβάνεται την ώρα που το τελεί. 2. Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει αυτόφωρο έγκλημα όταν ο δράστης καταδιώκεται αμέσως μετά την πράξη από τη δημόσια δύναμη ή από τον παθόντα ή με δημόσια κραυγή, όπως και όταν συλλαμβάνεται σε χρόνο πολύ κοντινό στην αξιόποινη πράξη με αντικείμενα ή ίχνη από τα οποία συνάγεται η διάπραξη του εγκλήματος. Ποτέ δεν θεωρείται ότι συντρέχει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση της πράξης. 3. Τα εγκλήματα που τελούνται από ανηλίκους δεν δικάζονται ως αυτόφωρα.

Αρθρο: 243
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την περίπτ. α και το εντός ” ” τρίτο εδάφιο της ιδίας παρ. ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την περίπτ. β της παρ. 26 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 1. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα «με τα άρθρα 240, 241 και 245 παρ. 1 εδάφιο δ’ έως ζ’» και με αυτή επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού κατά την προκαταρκτική εξέταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 178 αποδεικτικά μέσα και να διενεργηθούν όλες οι ανακριτικές πράξεις των άρθρων 253, 256, 257, 259, 260, 264 και 265 καθώς και όσες προβλέπονται σε ειδικούς νόμους. «Κατ’ εξαίρεση, αν ενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τις πράξεις των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, είναι δυνατόν να διαταχθούν με την αιτιολογία του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 254 και οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ειδικές ανακριτικές πράξεις, μετά από έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα που ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 εδάφιο γ’ έως στ’ του άρθρου 254.» 2. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατά το άρθρο 37 πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής μέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής δίωξης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.

Αρθρο: 244
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΠΤΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση.
Σχόλια
– Η λέξη “δεκαπέντε” στην παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. α της παρ. 11) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Οι εντός ” ” λέξεις στην αρχή της παρ. 5 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την περίπτ. β της παρ. 11) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου 1. Αν η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται ύστερα από μήνυση ή έγκληση κατά ορισμένου προσώπου ή αν κατά τη διάρκειά της αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται υποχρεωτικώς πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες αν κατοικεί ή διαμένει σε γνωστή διεύθυνση στο εσωτερικό και πριν από «δεκαπέντε» τουλάχιστον ημέρες αν κατοικεί ή διαμένει σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, για την παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται χωρίς όρκο. Ο ύποπτος έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 89, 90, 91, 92 παρ. 1, 95, 96, 99 παρ. 1 εδ. α’, 2 και 4, 100, 101, 102, 103 και 104, καθώς και το δικαίωμα να διορίσει τεχνικό σύμβουλο σε περίπτωση διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 183. Το δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τη γνωστοποίηση των ποινικών διατάξεων, η παραβίαση των οποίων διερευνάται, καθώς και των θεμάτων επί των οποίων θα παράσχει εξηγήσεις. Τα ως άνω δικαιώματά του μπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούμενος από συνήγορο που διορίζεται κατά το άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Οι διατάξεις των άρθρων 156 και 273 παρ. 1γ εφαρμόζονται αναλόγως. Εφόσον ο ύποπτος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέτασή του. 2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κλήση προς παροχή εξηγήσεων για πράξη τιμωρούμενη σε βαθμό κακουργήματος, μπορεί να παραλειφθεί, αν από τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτει σαφώς ότι ο ύποπτος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την τέλεση νέων εγκλημάτων και έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις για την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης. 3. Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων της παρ. 1 εδ. β’ απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. 4. Αν, μετά την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να κινηθεί ποινική δίωξη για πράξη ουσιωδώς διαφορετική από εκείνη για την οποία διενεργήθηκε αυτή, καλείται ο ύποπτος υποχρεωτικά να ασκήσει εκ νέου τα πιο πάνω δικαιώματά του, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 5. «Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο» επιλύει όλες τις διαφορές ή αμφισβητήσεις που προκύπτουν κατά την προκαταρκτική εξέταση μεταξύ του υπόπτου και εκείνου που υποστηρίζει την κατηγορία ή μεταξύ αυτών και του εισαγγελέα.

Αρθρο: 245
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Πότε και από ποιον ενεργείται.
Σχόλια
– Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, αντικατασταθέν με την παρ. 3ια του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) εκ νέου με την περίπτ. ια του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). – Οι εντός ” ” λέξεις στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ, τα εντός ” ” εδάφια, μετά το τρίτο εδάφιο, ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ και η λέξη “αυτεπάγγελτη” στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 ΑΠΑΛΕΙΦΘΗΚΕ, με τις περίπτ. α, β και γ της παρ. 27 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουμένου. “Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του”. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις «των άρθρων 43 παρ. 2 εδάφιο β ‘, 322 παρ. 3 εδάφιο α’ περίπτωση γ’ και 323 εδάφιο γ’ περίπτωση γ’.». «Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α’ είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν του τους μάρτυρες για εξέταση και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία με εκτελεσμένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. Η προανάκριση περατώνεται: α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση μπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος μερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό συμβούλιο.». 2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.. 3. Αν από την (ΑΠΑΛΕΙΦΘΗΚΕ ΛΕΞΗ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ) προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο μπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραμένει άγνωστος μετά από προκαταρκτική εξέταση. Στην περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε με την έκδοση της πιο πάνω πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και τον χαρακτηρισμό του αδικήματος και τον χρόνο τέλεσής του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς αυτόν που παρέμεινε άγνωστος.

Αρθρο: 246
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ «1. Την κύρια ανάκριση την ενεργεί μόνο ο ανακριτής, μετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, η οποία καθορίζει και εξειδικεύει την αξιόποινη πράξη και την ποινική διάταξη που την προβλέπει.» 2. Τέτοια παραγγελία δίνει ο εισαγγελέας: α) σε κακουργήματα, β) σε πλημμελήματα στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης καθώς και σε εκείνα στα οποία, κατά την κρίση του, συντρέχει περίπτωση να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 283.

Αρθρο: 247
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Τίτλος Αρθρου
Διαφωνία του ανακριτή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
Κείμενο Αρθρου Ο ανακριτής έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την ενέργεια κύριας ανάκρισης, μόνο αν θεωρεί τον εαυτό του αναρμόδιο ή αν η πράξη δεν έχει αξιόποινο χαρακτήρα ή αν παραγράφηκε το αξιόποινο ή αν υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν ή αναστέλλουν την ποινική δίωξη. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.

Αρθρο: 248
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Ενέργειες του ανακριτή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Η παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Η παρ. 3 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α 180/18.11.2019).
Κείμενο Αρθρου «1. Μόλις ο ανακριτής λάβει την παραγγελία του εισαγγελέα, καλεί τον κατηγορούμενο σε απολογία, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2.» 2. Ο ανακριτής δικαιούται να επαναλάβει τις ανακριτικές πράξεις του εισαγγελέα ή των υπ’ αυτόν ανακριτικών υπαλλήλων μόνο αν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για τη νομιμότητά τους ή την πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης. Επίσης προς τον σκοπό αυτό δικαιούται να διενεργήσει νέες ανακριτικές πράξεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουμένου κατά το άρθρο 274. «3. Το κατηγορητήριο, το οποίο συντάσσει ο ανακριτής, περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 100 και 273 παρ. 2.» 4. Σε υποθέσεις το αντικείμενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, ο ανακριτής μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα εφετών, που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, να ορίσει με πράξη του ειδικούς επιστήμονες για την υποβοήθηση του έργου της ανάκρισης. Ο ορισμός των προσώπων αυτών γίνεται μεταξύ αυτών που έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς αυτούς, οι διατάξεις των άρθρων 188 έως 193. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες συνεπικουρούν με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του ανακριτή για την ακριβέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων, για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Σε κάθε περίπτωση με την βοήθεια των ως άνω προσώπων ο ανακριτής οφείλει επίσης να βεβαιώσει την ζημία που προκλήθηκε από το έγκλημα, αν αυτή αποτελεί στοιχείο της ειδικής υπόστασης των ερευνώμενων εγκλημάτων ή είναι γενικότερα αναγκαία για την δικαστική κρίση σχετικά με το έγκλημα ή κάποια από τις περιστάσεις του. 5. Ο ανακριτής οφείλει να περατώσει την κύρια ανάκριση μέσα σε οκτώ μήνες και τη διατασσόμενη από το συμβούλιο συμπληρωματική ανάκριση μέσα σε δύο μήνες, αφότου η δικογραφία περιέλθει σε αυτόν, ενώ σε περίπτωση που ο ανακριτής έχει εκδώσει κατά του κατηγορουμένου ένταλμα προσωρινής κράτησης, οφείλει να περατώσει την κυρία ανάκριση μέσα σε τέσσερις μήνες από την επιβολή της προσωρινής κράτησης, εκτός αν η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί επιβάλλουν την υπέρβαση των προθεσμιών αυτών. 6. Αν από την ανάκριση προκύψουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος αποκόμισε ή προσπόρισε σε άλλον περιουσιακό όφελος από πράξη τιμωρούμενη σε βαθμό κακουργήματος, ο ανακριτής οφείλει επίσης να διερευνήσει την περιουσιακή κατάσταση του κατηγορουμένου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την βεβαίωση του εγκλήματος, προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς τον σκοπό αυτό. Κατά την έρευνα αυτή, ο ανακριτής, με διάταξή του που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να αίρει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή κάθε άλλου είδους απόρρητο, με την εξαίρεση του δικηγορικού (άρθρο 39 παρ. 1 ν. 4194/2013) και του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου (ν. 2225/1994) και να αποκτά πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαπιστώσει την περιουσιακή κατάσταση του κατηγορουμένου και κατά την κρίση του και κάθε άλλου προσώπου, για το οποίο, από τα στοιχεία της ανάκρισης, προκύπτουν ενδείξεις ότι απέκτησε περιουσία που προέρχεται ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διερευνώμενη πράξη. Η κατά την παράγραφο αυτή έρευνα μπορεί να παραλειφθεί, αν τέτοιος έλεγχος έχει λάβει χώρα στο πλαίσιο τυχόν προηγηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης.
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Courier; panose-1:2 7 4 9 2 2 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Tms Rmn”; panose-1:2 2 6 3 4 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Helv; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”New York”; panose-1:2 4 5 3 6 5 6 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:System; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”MS Mincho”; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-alt:”MS Gothic”; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:0 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Batang; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:바탕; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:PMingLiU; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:新細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face {font-family:”MS Gothic”; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4; mso-font-alt:”MS ゴシック”; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:Dotum; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:돋움; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:SimHei; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1; mso-font-alt:黑体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:MingLiU; panose-1:2 2 5 9 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:細明體; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:modern; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134742016 16 0 1048576 0;} @font-face {font-family:Mincho; panose-1:2 2 6 9 4 3 5 8 3 5; mso-font-alt:明朝; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:Gulim; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:굴림; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Angsana New”; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:”Cordia New”; panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:222; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777217 0 0 0 65536 0;} @font-face {font-family:Mangal; panose-1:2 4 5 3 5 2 3 3 2 2; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8192 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Latha; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:262144 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:67110535 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Vrinda; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Raavi; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Shruti; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Sendnya; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Gautami; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tunga; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:”Estrangelo Edessa”; panose-1:3 8 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:”Arial Unicode MS”; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610610945 1073750107 16 0 415 0;} @font-face {font-family:”Helvetica Neue”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:”Times New Roman”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073683329 9 0 511 0;} @font-face {font-family:inherit; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:”Times New Roman”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Light”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073683329 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Marlett; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Arial Black”; panose-1:2 11 10 4 2 1 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612049 1073772795 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift Light”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiLight”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Bahnschrift; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiBold”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift Light SemiCondensed”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiLight SemiConde”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiCondensed”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiBold SemiConden”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift Light Condensed”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiLight Condensed”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift Condensed”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bahnschrift SemiBold Condensed”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612025 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Calibri Light”; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Candara; panose-1:2 14 5 2 3 3 3 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073783883 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Candara Light”; panose-1:2 14 5 2 3 3 3 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611969 2 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Comic Sans MS”; panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 19 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Consolas; panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-536869121 64767 1 0 415 0;} @font-face {font-family:Constantia; panose-1:2 3 6 2 5 3 6 3 3 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Corbel; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073783883 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Corbel Light”; panose-1:2 11 3 3 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073783883 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Ebrima; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612641 33554497 2048 0 147 0;} @font-face {font-family:”Franklin Gothic Medium”; panose-1:2 11 6 3 2 1 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Gabriola; panose-1:4 4 6 5 5 16 2 2 13 2; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870161 1342185547 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Gadugi; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483645 33554432 12288 0 1 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Impact; panose-1:2 11 8 6 3 9 2 5 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Ink Free”; panose-1:3 8 4 2 0 5 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483645 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Javanese Text”; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483645 8192 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Leelawadee UI”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1560281085 0 65536 0 65793 0;} @font-face {font-family:”Leelawadee UI Semilight”; panose-1:2 11 4 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1560281085 0 65536 0 65793 0;} @font-face {font-family:”Lucida Console”; panose-1:2 11 6 9 4 5 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-2147482993 6144 0 0 31 0;} @font-face {font-family:”Lucida Sans Unicode”; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} @font-face {font-family:”Malgun Gothic”; panose-1:2 11 5 3 2 0 0 2 0 4; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1879048145 701988091 18 0 524289 0;} @font-face {font-family:”\@Malgun Gothic”; panose-1:2 11 5 3 2 0 0 2 0 4; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1879048145 701988091 18 0 524289 0;} @font-face {font-family:”Malgun Gothic Semilight”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1342174545 165641467 18 0 4063677 0;} @font-face {font-family:”\@Malgun Gothic Semilight”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1342174545 165641467 18 0 4063677 0;} @font-face {font-family:”Microsoft Himalaya”; panose-1:1 1 1 0 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483645 65536 64 0 1 0;} @font-face {font-family:”Microsoft JhengHei”; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:679 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft JhengHei”; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:679 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”Microsoft JhengHei UI”; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:679 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft JhengHei UI”; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:679 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”Microsoft JhengHei Light”; panose-1:2 11 3 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147482969 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft JhengHei Light”; panose-1:2 11 3 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147482969 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”Microsoft JhengHei UI Light”; panose-1:2 11 3 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147482969 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft JhengHei UI Light”; panose-1:2 11 3 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147482969 684672000 22 0 1048585 0;} @font-face {font-family:”Microsoft New Tai Lue”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 -2147483648 0 1 0;} @font-face {font-family:”Microsoft PhagsPa”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 134217728 0 1 0;} @font-face {font-family:”Microsoft Sans Serif”; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-452972801 -1073717157 41 0 66047 0;} @font-face {font-family:”Microsoft Tai Le”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 1073741824 0 1 0;} @font-face {font-family:”Microsoft YaHei”; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718224464 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft YaHei”; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718224464 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”Microsoft YaHei UI”; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718224464 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft YaHei UI”; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718224464 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”Microsoft YaHei Light”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718209040 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft YaHei Light”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718209040 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”Microsoft YaHei UI Light”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718209040 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”\@Microsoft YaHei UI Light”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483001 718209040 22 0 262175 0;} @font-face {font-family:”Microsoft Yi Baiti”; panose-1:3 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483645 66562 524290 0 1 0;} @font-face {font-family:MingLiU-ExtB; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 168296456 16 0 1048577 0;} @font-face {font-family:”\@MingLiU-ExtB”; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 168296456 16 0 1048577 0;} @font-face {font-family:PMingLiU-ExtB; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 168296456 16 0 1048577 0;} @font-face {font-family:”\@PMingLiU-ExtB”; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 168296456 16 0 1048577 0;} @font-face {font-family:MingLiU_HKSCS-ExtB; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 168296456 16 0 1048577 0;} @font-face {font-family:”\@MingLiU_HKSCS-ExtB”; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:136; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 168296456 16 0 1048577 0;} @font-face {font-family:”Mongolian Baiti”; panose-1:3 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483613 0 131072 0 1 0;} @font-face {font-family:”\@MS Gothic”; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:”MS UI Gothic”; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@MS UI Gothic”; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:”MS PGothic”; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@MS PGothic”; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;} @font-face {font-family:”MV Boli”; panose-1:2 0 5 0 3 2 0 9 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 256 0 1 0;} @font-face {font-family:”Myanmar Text”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483645 0 1024 0 1 0;} @font-face {font-family:”Nirmala UI”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2130739165 74 512 0 1 0;} @font-face {font-family:”Nirmala UI Semilight”; panose-1:2 11 4 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2130739165 74 512 0 1 0;} @font-face {font-family:”Palatino Linotype”; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870265 1073741843 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Segoe MDL2 Assets”; panose-1:5 10 1 2 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 268435456 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Segoe Print”; panose-1:2 0 6 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:655 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Segoe Script”; panose-1:2 11 5 4 2 0 0 0 0 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:655 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Black”; panose-1:2 11 10 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073800319 33 0 415 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Emoji”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 33554432 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Historic”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483153 33554434 6340736 0 1 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Semibold”; panose-1:2 11 7 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073683329 9 0 511 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Semilight”; panose-1:2 11 4 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073683329 9 0 511 0;} @font-face {font-family:”Segoe UI Symbol”; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483165 302055407 262144 0 1 0;} @font-face {font-family:”\@SimSun”; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:NSimSun; panose-1:2 1 6 9 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:643 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:”\@NSimSun”; panose-1:2 1 6 9 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:643 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:SimSun-ExtB; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:3 168689664 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:”\@SimSun-ExtB”; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:3 168689664 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:”Sitka Small”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Sitka Text”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Sitka Subheading”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Sitka Heading”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Sitka Display”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Sitka Banner”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Trebuchet MS”; panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1671 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Webdings; panose-1:5 3 1 2 1 5 9 6 7 3; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic”; panose-1:2 11 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic”; panose-1:2 11 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic UI”; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic UI”; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic UI Semibold”; panose-1:2 11 7 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic UI Semibold”; panose-1:2 11 7 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic Light”; panose-1:2 11 3 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic Light”; panose-1:2 11 3 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic UI Light”; panose-1:2 11 3 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic UI Light”; panose-1:2 11 3 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic Medium”; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic Medium”; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”Yu Gothic UI Semilight”; panose-1:2 11 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”\@Yu Gothic UI Semilight”; panose-1:2 11 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 717749759 22 0 131231 0;} @font-face {font-family:”HoloLens MDL2 Assets”; panose-1:5 10 1 2 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 268435456 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”DejaVu Sans Condensed”; panose-1:2 11 6 6 3 8 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-419418369 -771686913 170156073 0 511 0;} @font-face {font-family:OpenSymbol; panose-1:5 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483473 268561642 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Arimo; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536868097 1342208255 33 0 447 0;} @font-face {font-family:”Gentium Basic”; panose-1:2 0 5 3 6 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612609 1073750090 0 0 19 0;} @font-face {font-family:”Gentium Book Basic”; panose-1:2 0 5 3 6 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612609 1073750090 0 0 19 0;} @font-face {font-family:”DejaVu Sans”; panose-1:2 11 6 3 3 8 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-419418369 -771686913 170156073 0 511 0;} @font-face {font-family:”DejaVu Sans Mono”; panose-1:2 11 6 9 3 8 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-436197633 -771687941 33554472 0 479 0;} @font-face {font-family:”DejaVu Serif Condensed”; panose-1:2 6 6 6 5 6 5 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469760257 1375795707 168034336 0 159 0;} @font-face {font-family:”DejaVu Serif”; panose-1:2 6 6 3 5 6 5 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469760257 1375795707 168034336 0 159 0;} @font-face {font-family:”DejaVu Sans Light”; panose-1:2 11 2 3 3 8 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469752065 1342177403 134234144 0 415 0;} @font-face {font-family:”HP Simplified”; panose-1:2 11 6 4 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1342185563 0 0 147 0;} @font-face {font-family:”HP Simplified Light”; panose-1:2 11 4 4 2 2 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1342185563 0 0 147 0;} @font-face {font-family:LuzSans-Book; panose-1:2 0 6 3 4 0 0 2 0 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612049 1342185546 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Agency FB”; panose-1:2 11 5 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Algerian; panose-1:4 2 7 5 4 10 2 6 7 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Book Antiqua”; panose-1:2 4 6 2 5 3 5 3 3 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Arial Narrow”; panose-1:2 11 6 6 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 2048 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”\@Arial Unicode MS”; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:”Arial Rounded MT Bold”; panose-1:2 15 7 4 3 5 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Baskerville Old Face”; panose-1:2 2 6 2 8 5 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bauhaus 93″; panose-1:4 3 9 5 2 11 2 2 12 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bell MT”; panose-1:2 2 5 3 6 3 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bernard MT Condensed”; panose-1:2 5 8 6 6 9 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bodoni MT”; panose-1:2 7 6 3 8 6 6 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bodoni MT Black”; panose-1:2 7 10 3 8 6 6 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bodoni MT Condensed”; panose-1:2 7 6 6 8 6 6 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bodoni MT Poster Compressed”; panose-1:2 7 7 6 8 6 1 5 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 17 0;} @font-face {font-family:”Bookman Old Style”; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Bradley Hand ITC”; panose-1:3 7 4 2 5 3 2 3 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Britannic Bold”; panose-1:2 11 9 3 6 7 3 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Berlin Sans FB”; panose-1:2 14 6 2 2 5 2 2 3 6; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Berlin Sans FB Demi”; panose-1:2 14 8 2 2 5 2 2 3 6; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Broadway; panose-1:4 4 9 5 8 11 2 2 5 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Brush Script MT”; panose-1:3 6 8 2 4 4 6 7 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Bookshelf Symbol 7″; panose-1:5 1 1 1 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Californian FB”; panose-1:2 7 4 3 6 8 11 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Calisto MT”; panose-1:2 4 6 3 5 5 5 3 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Castellar; panose-1:2 10 4 2 6 4 6 1 3 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Century Schoolbook”; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Centaur; panose-1:2 3 5 4 5 2 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Chiller; panose-1:4 2 4 4 3 16 7 2 6 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Colonna MT”; panose-1:4 2 8 5 6 2 2 3 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Cooper Black”; panose-1:2 8 9 4 4 3 11 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Copperplate Gothic Bold”; panose-1:2 14 7 5 2 2 6 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Copperplate Gothic Light”; panose-1:2 14 5 7 2 2 6 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Curlz MT”; panose-1:4 4 4 4 5 7 2 2 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Elephant; panose-1:2 2 9 4 9 5 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Engravers MT”; panose-1:2 9 7 7 8 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Eras Bold ITC”; panose-1:2 11 9 7 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Eras Demi ITC”; panose-1:2 11 8 5 3 5 4 2 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Eras Light ITC”; panose-1:2 11 4 2 3 5 4 2 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Eras Medium ITC”; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Felix Titling”; panose-1:4 6 5 5 6 2 2 2 10 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Forte; panose-1:3 6 9 2 4 5 2 7 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Franklin Gothic Book”; panose-1:2 11 5 3 2 1 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Franklin Gothic Demi”; panose-1:2 11 7 3 2 1 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Franklin Gothic Demi Cond”; panose-1:2 11 7 6 3 4 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Franklin Gothic Heavy”; panose-1:2 11 9 3 2 1 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Franklin Gothic Medium Cond”; panose-1:2 11 6 6 3 4 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Freestyle Script”; panose-1:3 8 4 2 3 2 5 11 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”French Script MT”; panose-1:3 2 4 2 4 6 7 4 6 5; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Footlight MT Light”; panose-1:2 4 6 2 6 3 10 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Garamond; panose-1:2 2 4 4 3 3 1 1 8 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Gigi; panose-1:4 4 5 4 6 16 7 2 13 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Gill Sans MT”; panose-1:2 11 5 2 2 1 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Gill Sans MT Condensed”; panose-1:2 11 5 6 2 1 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Gill Sans Ultra Bold Condensed”; panose-1:2 11 10 6 2 1 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Gill Sans Ultra Bold”; panose-1:2 11 10 2 2 1 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Gloucester MT Extra Condensed”; panose-1:2 3 8 8 2 6 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Gill Sans MT Ext Condensed Bold”; panose-1:2 11 9 2 2 1 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Century Gothic”; panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Goudy Old Style”; panose-1:2 2 5 2 5 3 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Goudy Stout”; panose-1:2 2 9 4 7 3 11 2 4 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Harlow Solid Italic”; panose-1:4 3 6 4 2 15 2 2 13 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Harrington; panose-1:4 4 5 5 5 10 2 2 7 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Haettenschweiler; panose-1:2 11 7 6 4 9 2 6 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”High Tower Text”; panose-1:2 4 5 2 5 5 6 3 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Imprint MT Shadow”; panose-1:4 2 6 5 6 3 3 3 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Informal Roman”; panose-1:3 6 4 2 3 4 6 11 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Blackadder ITC”; panose-1:4 2 5 5 5 16 7 2 13 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Edwardian Script ITC”; panose-1:3 3 3 2 4 7 7 13 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Kristen ITC”; panose-1:3 5 5 2 4 2 2 3 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Jokerman; panose-1:4 9 6 5 6 13 6 2 7 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Juice ITC”; panose-1:4 4 4 3 4 10 2 2 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Kunstler Script”; panose-1:3 3 4 2 2 6 7 13 13 6; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Wide Latin”; panose-1:2 10 10 7 5 5 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Lucida Bright”; panose-1:2 4 6 2 5 5 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Lucida Calligraphy”; panose-1:3 1 1 1 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Lucida Fax”; panose-1:2 6 6 2 5 5 5 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Lucida Handwriting”; panose-1:3 1 1 1 1 1 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Lucida Sans”; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Lucida Sans Typewriter”; panose-1:2 11 5 9 3 5 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Magneto; panose-1:4 3 8 5 5 8 2 2 13 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Maiandra GD”; panose-1:2 14 5 2 3 3 8 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Matura MT Script Capitals”; panose-1:3 2 8 2 6 6 2 7 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Mistral; panose-1:3 9 7 2 3 4 7 2 4 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Modern No\. 20″; panose-1:2 7 7 4 7 5 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Monotype Corsiva”; panose-1:3 1 1 1 1 2 1 1 1 1; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Niagara Engraved”; panose-1:4 2 5 2 7 7 3 3 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Niagara Solid”; panose-1:4 2 5 2 7 7 2 2 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”OCR A Extended”; panose-1:2 1 5 9 2 1 2 1 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Old English Text MT”; panose-1:3 4 9 2 4 5 8 3 8 6; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Onyx; panose-1:4 5 6 2 8 7 2 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”MS Outlook”; panose-1:5 1 1 0 1 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Palace Script MT”; panose-1:3 3 3 2 2 6 7 12 11 5; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Papyrus; panose-1:3 7 5 2 6 5 2 3 2 5; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Parchment; panose-1:3 4 6 2 4 7 8 4 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Perpetua; panose-1:2 2 5 2 6 4 1 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Perpetua Titling MT”; panose-1:2 2 5 2 6 5 5 2 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Playbill; panose-1:4 5 6 3 10 6 2 2 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Poor Richard”; panose-1:2 8 5 2 5 5 5 2 7 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Pristina; panose-1:3 6 4 2 4 4 6 8 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Rage Italic”; panose-1:3 7 5 2 4 5 7 7 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Ravie; panose-1:4 4 8 5 5 8 9 2 6 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”MS Reference Sans Serif”; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”MS Reference Specialty”; panose-1:5 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Rockwell Condensed”; panose-1:2 6 6 3 5 4 5 2 1 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Rockwell; panose-1:2 6 6 3 2 2 5 2 4 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Rockwell Extra Bold”; panose-1:2 6 9 3 4 5 5 2 4 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Script MT Bold”; panose-1:3 4 6 2 4 6 7 8 9 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Showcard Gothic”; panose-1:4 2 9 4 2 1 2 2 6 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Snap ITC”; panose-1:4 4 10 7 6 10 2 2 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Stencil; panose-1:4 4 9 5 13 8 2 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Tw Cen MT”; panose-1:2 11 6 2 2 1 4 2 6 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Tw Cen MT Condensed”; panose-1:2 11 6 6 2 1 4 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Tw Cen MT Condensed Extra Bold”; panose-1:2 11 8 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 3 0;} @font-face {font-family:”Tempus Sans ITC”; panose-1:4 2 4 4 3 13 7 2 2 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:decorative; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Viner Hand ITC”; panose-1:3 7 5 2 3 5 2 2 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Vivaldi; panose-1:3 2 6 2 5 5 6 9 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Vladimir Script”; panose-1:3 5 4 2 4 4 7 7 3 5; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Wingdings 2″; panose-1:5 2 1 2 1 5 7 7 7 7; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Wingdings 3″; panose-1:5 4 1 2 1 8 7 7 7 7; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Athenian; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Kievit Offc Pro”; panose-1:2 11 5 4 3 1 1 2 1 2; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612049 1073750091 0 0 159 0;} @font-face {font-family:HelvLight; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Lato; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1342201931 0 0 147 0;} @font-face {font-family:”Noto Sans”; panose-1:2 11 5 2 4 5 4 2 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 0 0 0 415 0;} @font-face {font-family:”Bowlby One SC”; panose-1:2 0 5 5 6 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483409 1073782859 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Cabin Sketch”; panose-1:2 11 5 3 5 2 2 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Cookie; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612569 74 0 0 273 0;} @font-face {font-family:”Doppio One”; panose-1:2 1 6 3 3 0 0 2 8 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1073750090 0 0 147 0;} @font-face {font-family:Courgette; panose-1:2 0 6 3 7 4 0 6 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1342185546 0 0 147 0;} @font-face {font-family:”Dead Kansas”; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612049 1342208251 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Euphorigenic; panose-1:2 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483609 10 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Great Vibes”; panose-1:2 0 5 7 8 0 0 2 0 2; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612689 1342185563 0 0 147 0;} @font-face {font-family:”Kalam Light”; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:32775 0 0 0 147 0;} @font-face {font-family:Kalam; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:32775 0 0 0 147 0;} @font-face {font-family:Lemon; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483473 1073750091 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Limelight; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1073750090 0 0 147 0;} @font-face {font-family:Megrim; panose-1:2 0 6 3 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 10 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Montserrat Subrayada”; panose-1:2 0 5 5 0 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483601 1073750090 0 0 1 0;} @font-face {font-family:”Permanent Marker”; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147483609 1207959618 335544320 0 1 0;} @font-face {font-family:”Russo One”; panose-1:2 0 5 3 5 0 0 2 0 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147482961 11 0 0 151 0;} @font-face {font-family:”Sigmar One”; panose-1:0 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536870919 0 0 0 403 0;} @font-face {font-family:Yellowtail; panose-1:2 0 5 3 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610612561 1073741898 0 0 147 0;} @font-face {font-family:”MT Extra”; panose-1:5 5 1 2 1 2 5 2 2 2; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:controlIcons; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:”Times New Roman”; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:”Κείμενο πλαισίου Char”; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:”Tahoma”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} span.Char {mso-style-name:”Κείμενο πλαισίου Char”; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:”Κείμενο πλαισίου”; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:”Tahoma”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:Tahoma;} span.msoIns {mso-style-type:export-only; mso-style-name:””; text-decoration:underline; text-underline:single; color:red;} span.msoDel {mso-style-type:export-only; mso-style-name:””; text-decoration:line-through; color:aqua;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –>
Αρθρο: 249
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο ανακριτής μπορεί να μεταβαίνει για να διενεργήσει ανάκριση, έξω από την έδρα του με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια, αν το εγκρίνει ο εισαγγελέας εφετών. Στην τελευταία περίπτωση ειδοποιείται ο εισαγγελέας εφετών της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η ανάκριση.
2. Ο ανακριτής μπορεί να αναθέσει σε άλλον ανακριτικό υπάλληλο τις πράξεις που πρόκειται να διενεργηθούν έξω από την έδρα του, μέσα όμως στη δική του δικαστική περιφέρεια. Επίσης αναθέτει στον αρμόδιο ανακριτή ή ανακριτικό υπάλληλο εκείνες που πρόκειται να γίνουν έξω από την περιφέρειά του, ειδοποιώντας συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα. Δεν μπορεί όμως να αναθέσει σε άλλο ανακριτή την λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ανακριτής μπορεί να αναθέσει την διενέργεια ορισμένων πράξεων σε άλλον ανακριτή ή σε οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο της έδρας του, ειδοποιώντας συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα εφετών.

 
Αρθρο: 250
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Εξουσία του ανακριτή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Ο ανακριτής έχει το δικαίωμα και οφείλει να επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ίδια πράξη. Δεν μπορεί όμως να επεκτείνει την ποινική δίωξη και σε άλλη πράξη, έστω και αν είναι συναφής, ούτε έχει δικαίωμα συρρίκνωσης ή διεύρυνσης της ασκηθείσας ποινικής δίωξης.
2. Αν κατά την πορεία της ανάκρισης ανακαλυφθούν και άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, ο ανακριτής τις ανακοινώνει στον εισαγγελέα, χωρίς εν τω μεταξύ να εμποδίζεται να ενεργεί τις κατεπείγουσες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωσή τους. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43.»

 
Αρθρο: 251
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση – Αρχή της αναλογικότητας.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στις παρ. 1 και 2 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, αντιστοίχως, της παρ. 12) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί ανακριτικές πράξεις κατά το άρθρο «249 παρ. 2 και 3» οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορουμένους, να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, αφού πάρουν μαζί τους, αν υπάρχει ανάγκη, ιατροδικαστές ή άλλους πραγματογνώμονες, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαμβάνουν πειστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος.
2. Κατά τη διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης ο ανακριτής «και οι ανακριτικοί υπάλληλοι» οφείλουν να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος).

 
Αρθρο: 252
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Όταν γίνεται αυτοψία, έρευνα και κατάσχεση, οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο άρθρο έχουν δικαίωμα να κλείνουν κατοικίες ολικά ή μερικά, να θέτουν σφραγίδες, να διορίζουν φύλακες και γενικά να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπεξαιρεθούν, υπεξαχθούν ή μεταβληθούν αντικείμενα χρήσιμα στην ανάκριση ούτε να απομακρυνθούν ή να ξεφύγουν από τις έρευνές τους ύποπτοι.
2. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν επίσης να διατάξουν να μην απομακρυνθεί κανένας πριν από το τέλος της έρευνας και να έρθουν πάλι όσοι απομακρύνθηκαν.
3. Αν κάποιος, όσο γίνονται οι παραπάνω ή άλλες ανακριτικές πράξεις, διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο την ησυχία και την τάξη ή εναντιώνεται στα μέτρα που διατάχθηκαν, όσοι αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο έχουν δικαίωμα να διατάξουν την απομάκρυνσή του. AV αυτός επιμένει να θορυβεί ή να εναντιώνεται, μπορούν να διατάξουν την κράτησή του έως είκοσι τέσσερις ώρες. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στην έκθεση της ανάκρισης. Όταν εκείνος που θορυβεί ή εναντιώνεται είναι συνήγορος διαδίκου, όσοι ενεργούν την ανάκριση έχουν δικαίωμα να διατάξουν μόνο την απομάκρυνσή του, που εκτελείται βίαια αν αρνείται να απομακρυνθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι παραπάνω οφείλουν να διορίσουν για τον κατηγορούμενο άλλο συνήγορο, όπου ο νόμος το επιβάλλει.

 
Αρθρο: 253
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΕΥΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 28 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Αν διεξάγεται ανακριτική διαδικασία για κακούργημα ή πλημμέλημα, έρευνα διενεργείται, κι αν αυτή αφορά κατοικία με την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν.»

 
Αρθρο: 254
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΕΥΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019. – Αντικατασταθείς με την παρ. 3ιβ του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 27.06.2019 (Α’ 106/27.06.2019), ο εντός ” ” αριθμός στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ (με το ΙΔΙΟ περιεχόμενο) εκ νέου με την περίπτ. ιβ του άρθρου 96 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134/9.8.2019). – Στην παρ. 1, οι εντός ” ” λέξεις-φράσεις, πλην του αριθμού “351Α”, τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με τις περιπτ. α, β, γ και δ, αντιστοίχως, της παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 187, των άρθρων 187Α, «207 παρ. 1 και 2», 208 παρ. 1 εδ. α’, 208Α εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, «του άρθρου 338» σε βάρος ανηλίκου, «των παρ. 1 και 3 του άρθρου 339», «της παρ. 1 του άρθρου 342», των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και «351Α»*** (βλ. σχόλια) ΠΚ η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) συγκαλυμμένης έρευνας, κατά την οποία ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήματα της παρ. 1, την οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήματος είχε προαποφασίσει. Η διενέργεια της συγκαλυμμένης έρευνας γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, για δε τις ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν μνημονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου.
β) ανακριτικής διείσδυσης, κατά την οποία ανακριτικός υπάλληλος με συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας αναλαμβάνει διεκπεραιωτικά καθήκοντα σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση με σκοπό την εξιχνίαση της δομής της, την αποκάλυψη των μελών της, καθώς και τη διακρίβωση των εγκλημάτων της παρ. 1, την τέλεση των οποίων τα μέλη της οργάνωσης είχαν προαποφασίσει. Τα ίδια καθήκοντα μπορεί να αναλάβει και ιδιώτης υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος και εφόσον κατά τα λοιπά για τη δράση του είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών. Ο ενεργών την ανακριτική διείσδυση μπορεί να φέρει συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται με αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η διενέργεια της ανακριτικής διείσδυσης γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, για δε τις ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν μνημονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου.
γ) ελεγχόμενων μεταφορών, όπως οι μεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 2145/1993 (Α’ 88).
δ) άρσης του απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών ή των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 του ν. 2225/1994 (Α’ 121), όπως αυτά ισχύουν.
ε) καταγραφής της δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα. στ) συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Οι ανακριτικές πράξεις της προηγούμενης παραγράφου διεξάγονται, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόμενων παραγράφων, μόνο:
α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.
β) αν η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τρομοκρατικών πράξεων των άρθρων 187Α ΠΚ ή των λοιπών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού είναι διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής.
3. Για τη διενέργεια των αναφερόμενων στην παρ. 1 ανακριτικών πράξεων, καθώς και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά του το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά από πρόταση του εισαγγελέα. Στην αιτιολογία του βουλεύματος γίνεται ειδική μνεία:
α) της αξιόποινης πράξης,
β) των σοβαρών ενδείξεων ενοχής σε βάρος του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η ανακριτική πράξη, γ) του σκοπού αυτής,
δ) της αδυναμίας ή ιδιαίτερης δυσχέρειας διακρίβωσης του εγκλήματος με άλλο τρόπο, και
ε) της απόλυτα αναγκαίας χρονικής διάρκειας της ανακριτικής πράξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την έρευνα μπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής είναι υποχρεωμένοι να εισαγάγουν το ζήτημα μέσα σε προθεσμία τριών ημερών στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο ελέγχει παράλληλα την συνδρομή των εξαιρετικά επειγουσών περιστάσεων. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης αίρεται αυτοδικαίως. Αν εντός ευλόγου χρόνου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, δεν εκδοθεί βούλευμα, τα τυχόν ευρήματα δεν είναι αξιοποιήσιμα.
4. Οι αναφερόμενες στα στοιχεία γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 ανακριτικές πράξεις μπορούν να επιβληθούν υπό τους όρους της παραγράφου 3 και κατά τρίτου αμέτοχου στο έγκλημα προσώπου, προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου ή ο τόπος διαμονής ή της κατοικίας του και εφόσον είναι τεχνικά αδύνατη η εξακρίβωση αυτών των στοιχείων με άλλον τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό υλικό που αφορά το τρίτο πρόσωπο καταστρέφεται αμέσως μετά την επίτευξη του ανακριτικού σκοπού, εκτός εάν με αυτό αποδεικνύεται η εκ μέρους του τέλεση κακουργήματος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, του πολιτεύματος ή της ακεραιότητας της χώρας, οπότε επιτρέπεται η αξιοποίησή του σε δίκη για τα εν λόγω εγκλήματα.
5. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται κατά τη διενέργεια των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ανακριτικών πράξεων αξιοποιείται στο πλαίσιο της αυτής ποινικής δίκης, υπό τον όρο ότι αφορά πράξη για την οποία επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το στοιχείο αυτό ή η αποκτηθείσα γνώση να χρησιμοποιηθούν και σε άλλη ποινική δίκη για τη βεβαίωση εγκλήματος της παραγράφου 1, τη σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συμβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού. Κάθε άλλο στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διενέργεια των αναφερόμενων στην παρ. 1 ανακριτικών πράξεων απαγορεύεται, για λόγους δικαιότητας της διαδικασίας, να χρησιμοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη στην ίδια ή σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τα στοιχεία αυτά ή οι αποκτηθείσες γνώσεις να χρησιμοποιηθούν για τη βεβαίωση εγκλήματος, τη σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληματικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συμβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και κατά την διενέργεια των αντίστοιχων ερευνών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους, των οποίων οι ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 
Αρθρο: 255
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΕΥΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ, εφόσον αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) συγκαλυμμένης έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος με παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα και αφού ενημερωθεί προηγουμένως εγγράφως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς. Η εν λόγω παραγγελία δίδεται, αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί η τέλεση κάποιας από τις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις, όπως προκύπτει από ενδείξεις για προηγούμενη συστηματική δράση του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η συγκεκριμένη έρευνα ή από την εύρεση αδικαιολόγητων περιουσιακών στοιχείων του κατά τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασής του, και η αποκάλυψη αυτής είναι με άλλον τρόπο αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής. Κατά τη συγκαλυμμένη έρευνα ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του, εμφανίζεται ως ωφελούμενος ή ως μεσολαβητής ωφελουμένου προσώπου από την αξιόποινη πράξη της παρ. 1, την τέλεση της οποίας ο δράστης είχε προαποφασίσει. Η συγκαλυμμένη έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα τρίμηνο. Ο ενεργών τη συγκαλυμμένη έρευνα μπορεί να φέρει συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται με αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τις ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με ενέργειες του συγκαλυμμένα δρώντος, οι οποίες δεν μνημονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου.
β) άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 254. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου.
2. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά την διενέργεια των προαναφερόμενων ανακριτικών πράξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό συμβούλιο.

 
Αρθρο: 256
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Όποιος στις περιπτώσεις του άρθρου 253 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ενεργεί την έρευνα σε κατοικία, προσλαμβάνει και άλλον ανακριτικό υπάλληλο, με τον οποίο συμπράττει, εκτός αν αυτός έχει προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 150. Αν βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται να την ανοίξει, μπορεί να την παραβιάσει παρουσία του ανακριτικού υπαλλήλου με τον οποίο συμπράττει.
2. Αν την έρευνα την ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος μη έχων την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού, απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού.
3. Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, με προφορική αίτησή του.
4. Στις έρευνες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται με επιμέλεια κάθε περιττή δημοσιότητα και κάθε ενόχληση των ενοίκων που δεν είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται μέριμνα για τη διαφύλαξη της υπόληψης και των ατομικών μυστικών που δεν έχουν σχέση με την πράξη της κατηγορίας, καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια με κάθε ευπρέπεια και κοσμιότητα. Όποιος διεξάγει την έρευνα πρέπει να προσκαλεί τον ένοικο των διαμερισμάτων που θα ερευνηθούν να παρευρίσκεται κατά τη διεξαγωγή της. Σε περίπτωση απουσίας του, προσκαλείται να παρευρεθεί ένας γείτονας.
5. Η νυχτερινή έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις και μόνο στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, στους ειρηνοδίκες ή στους πταισματοδίκες: α) αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται νόμιμα, β) αν κάποιος συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω να δια- πράττει μέσα στην κατοικία κακούργημα ή πλημμέλημα,
γ) αν γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται κατ’ επάγγελμα τυχερά παιχνίδια ή η κατοικία χρησιμοποιείται ως τόπος κατ’ επάγγελμα ακολασίας.
6. Η διάρκεια της νύχτας ορίζεται: από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για το διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί για το διάστημα από την 1 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 
Αρθρο: 257
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τίτλος Αρθρου
Σωματικές έρευνες.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στους κατηγορουμένους γίνεται σωματική έρευνα, όταν εκείνος που διεξάγει την ανάκριση κρίνει ότι εξαιτίας σπουδαίων λόγων είναι χρήσιμη για την εξακρίβωση της αλήθειας. Σε τρίτα πρόσωπα διενεργείται σωματική έρευνα, όταν υπάρχει σοβαρή και βάσιμη υπόνοια ότι θα βρεθούν ίχνη ή άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την κατηγορούμενη πράξη ή απόλυτη ανάγκη. Με τη διεξαγωγή της σωματικής έρευνας δεν θα πρέπει να προ- καλείται βλάβη στην υγεία του προσώπου που υπόκειται σε αυτήν, ούτε να θίγεται, κατά το δυνατό, η αξιοπρέπειά του. Η διάταξη του άρθρου 199 εφαρμόζεται και στις σωματικές έρευνες.
2. Η σωματική έρευνα πρέπει να γίνεται ιδιαιτέρως και χωριστά για κάθε πρόσωπο. Αν αναζητείται ορισμένο πράγμα ή έγγραφο, εκείνος που ενεργεί την έρευνα καλεί προηγουμένως τον κάτοχό του να το παραδώσει.

 
Αρθρο: 258
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΕΥΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” αριθμοί του δευτέρου εδαφίου τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 14) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
Μόλις τελειώσει μία έρευνα, συντάσσεται έκθεση κατά τα άρθρα 148 κ.ε. Τα πράγματα που βρέθηκαν και σχετίζονται με την ανακριτικό σκοπό της έρευνας, κατάσχονται και υποβάλλονται σε μεσεγγύηση με την τήρηση των άρθρων 259 και «267-268».

 
Αρθρο: 259
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Μεσεγγύηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Όποιος ενεργεί την ανάκριση μπορεί να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεσεγγύηση πραγμάτων ή εγγράφων που σχετίζονται με το έγκλημα, ακόμη και όταν δεν κατασχέθηκαν, αλλά απλώς παραδόθηκαν σε αυτόν.

 
Αρθρο: 260
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
1. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων ειδικών νόμων, όσοι αναφέρονται στο άρθρο 251 μπορούν αυτοπροσώπως να κατάσχουν τίτλους αξιών, στις τράπεζες ή σε άλλα ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά, σε ποσότητες που είναι κατατεθειμένες σε τρεχούμενο λογαριασμό και κάθε άλλο κατατεθειμένο πράγμα ή έγγραφο και όταν αυτά περιέχονται σε τραπεζικές θυρίδες, έστω και αν δεν ανήκουν στον κατηγορούμενο ή δεν είναι γραμμένα στο όνομά του, αρκεί να σχετίζονται με το έγκλημα.
2. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν την αλληλογραφία και όλες τις πράξεις της τράπεζας ή του ιδρύματος για να βρουν τα πράγματα που πρέπει να κατασχεθούν ή για να βεβαιώσουν άλλες περιστάσεις χρήσιμες για την εξακρίβωση της αλήθειας. Σε περίπτωση άρνησης προβαίνουν σε έρευνα και κατάσχεση των χρήσιμων εγγράφων και πραγμάτων.

 
Αρθρο: 261
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, ο ανακριτής μετά από σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να διατάσσει τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων του κατηγορουμένου, κινητών και ακινήτων και όσων ακόμη έχουν άυλη μορφή, εφόσον, μετά από την διερεύνηση της περιουσιακής του κατάστασης κατά το άρθρο 248 παρ. 6, προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τη διερευνώμενη αξιόποινη πράξη. Η δέσμευση μπορεί να αφορά περιουσιακά στοιχεία και τρίτου προσώπου στο οποίο, κατά τις υπάρχουσες ενδείξεις, μεταβιβάστηκε περιουσία από το έγκλημα, με σκοπό την αποφυγή της δήμευσής της, ιδίως όταν η μεταβίβαση έγινε χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα. Η περί της δέσμευσης διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο ή χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της διάταξης στην οικεία υπηρεσία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τα οποία απευθύνεται. Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επέχει θέση κατάσχεσης και επιδίδεται στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε.
2. Κατά την έκδοση της διάταξης του ανακριτή εξαιρούνται τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του κατηγορουμένου ή του τρίτου και των οικογενειών τους, των εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

 
Αρθρο: 262
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Αποτέλεσμα της δέσμευσης – προσφυγή.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Από την επίδοση της διάταξης για τη δέσμευση κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, είναι άκυρη κάθε διάθεση ή επιβάρυνση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.
2. Η διάταξη του προηγούμενου άρθρου επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον κατηγορούμενο ή τον τρίτο του οποίου δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν κατ’ αυτής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στο αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών ή εφετών, αν η ανάκριση διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ζητώντας την άρση ή τον περιορισμό της διάταξης σε περιουσιακά στοιχεία μικρότερης αξίας.
3. Η διάταξη του προηγούμενου άρθρου μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμισθεί και η δέσμευση να αρθεί ή να περιορισθεί αυτεπαγγέλτως από τον ανακριτή ή και με αίτηση εκείνου κατά του οποίου στρέφεται, αν προκύψουν νέα στοιχεία ή συντρέξουν ιδιαίτερες περιστάσεις στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ή του τρίτου ή των μελών των οικογενειών τους.
4. Η κατά το προηγούμενο άρθρο δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως αν δεν εκδοθεί οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση της διάταξης.

 
Αρθρο: 263
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικά στους οποίους έχει ανατεθεί έστω και προσωρινά δημόσια υπηρεσία και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 212 οφείλουν, αν διαταχθούν από εκείνον που κάνει την ανάκριση, να παραδώσουν στη δικαστική αρχή τα έγγραφα και στο πρωτότυπό τους ακόμα, καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο που βρίσκεται στην κατοχή τους λόγω των καθηκόντων τους, του λειτουργήματος ή του επαγγέλματός τους, εκτός αν δηλώσουν εγγράφως, έστω και αναιτιολόγητα, ότι πρόκειται για διπλωματικό ή στρατιωτικό μυστικό που ανάγεται στην ασφάλεια του κράτους ή μυστικό που σχετίζεται με το λειτούργημα ή το επάγγελμά τους.

 
Αρθρο: 264
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση των εγγράφων – Κατάσχεση εντύπων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν εκείνος που εκτελεί την κατάσχεση νομίζει ότι η δήλωση που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 263 δεν είναι αληθής και πρόκειται σύμφωνα με αυτήν για μυστικό του κράτους από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263, σφραγίζει το έγγραφο ή το εξασφαλίζει με άλλον τρόπο χωρίς να μάθει το περιεχόμενό του και αναφέρεται στον εισαγγελέα εφετών που ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Υπουργός έχει δικαίωμα είτε να επιτρέψει την κατάσχεση είτε όχι, με την επιφύλαξη της ποινικής και κάθε άλλης ευθύνης, αν η δήλωση αποδειχθεί ψευδής.
2. Οποιαδήποτε έρευνα και κατάσχεση κάθε εγγράφου που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών επιτρέπεται μόνο με άδεια των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι την παρέχουν αν κατά την κρίση τους δεν βλάπτονται τα εθνικά συμφέροντα.
3. Αν ο κάτοχος δηλώσει ότι πρόκειται για μυστικό του λειτουργήματος ή του επαγγέλματος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 212 και εκείνος που κάνει την κατάσχεση νομίζει ότι η δήλωση δεν είναι αληθής, σφραγίζει το έγγραφο ή το εξασφαλίζει με άλλον τρόπο, χωρίς να μάθει το περιεχόμενό του και ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου συλλόγου, δικηγορικού, ιατρικού ή φαρμακευτικού, ή από τον οικείο μητροπολίτη να κρίνει αν το έγγραφο περιέχει επαγγελματικό απόρρητο ή εξομολόγηση. Σε περίπτωση που σε αυτό το ζήτημα θα δοθεί αρνητική απάντηση, το έγγραφο κατάσχεται, με την επιφύλαξη της ποινικής και κάθε άλλης ευθύνης, αν η δήλωση αποδειχθεί ψευδής.
4. Για την κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της νομοθεσίας για τον τύπο.

 
Αρθρο: 265
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων μπορεί να επιβληθεί:
α) Σε ένα σύστημα υπολογιστή στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, στα οποία έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση,
β) σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή στο οποίο υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστή και έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση,
γ) σε ένα απομακρυσμένο σύστημα υπολογιστή στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν ή σε ένα απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο σύστημα υπολογιστή στο οποίο έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση. Στην τελευταία περίπτωση, τα ψηφιακά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα και προσβάσιμα μέσω συστήματος και υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud services) δεν θεωρούνται αποθηκευμένα σε απομακρυσμένο σύστημα υπολογιστή ή σε απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο σύστημα υπολογιστή στο οποίο έχουν φυσική πρόσβαση οι αρχές.
2. Η κατά τα ανωτέρω κατάσχεση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που επιτρέπει σε εκείνον που τη διεξάγει:
α) Την αφαίρεση και την κατάσχεση του υλικού φορέα των υπό στοιχείων α-γ της παρ. 1, στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα και/ή
β) την αντιγραφή και την αφαίρεση των αποθηκευμένων ψηφιακών δεδομένων των υπό στοιχείων α-γ της παρ. 1 σε μέσο αποθήκευσης δεδομένων και
γ) την αναπαραγωγή και την επαλήθευση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των κατασχεθέντων δεδομένων.
3. Η κατάσχεση που διενεργείται κατά τις παρ. 1 και 2, βεβαιώνεται με ειδική έκθεση, η οποία αναφέρει ειδικώς τις ενέργειες της παρ. 2 που πραγματοποιεί εκείνος που διεξάγει την ανάκριση.
4. Τα ψηφιακά δεδομένα που κατάσχονται διατηρούνται αποθηκευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας σε ένα και μόνο υλικό μέσο αποθήκευσης που περιέχεται στη δικογραφία. Ασφαλές αντίγραφο αυτού ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων που έχουν κατασχεθεί, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, σχηματίζεται κατά την κατάσχεσή τους και διατηρείται στο γραφείο πειστηρίων του πρωτοδικείου στο οποίο υποβάλλεται η δικογραφία και το οποίο παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις φυσικής ασφάλειας και πρόσβασης σε εκείνους μόνο που ασκούν καθήκοντα στην υπόθεση. Η παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στα δεδομένα επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
5. Η πρόσβαση και η δυνατότητα αναπαραγωγής των ψηφιακών δεδομένων που κατάσχονται επιτρέπεται μόνο σε όσους ασκούν δικαστικά, εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα στην υπόθεση ή τους γραμματείς. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά μέσα. Τέτοια μέσα είναι η κρυπτογράφηση και η χρήση κωδικών ασφαλείας για την πρόσβαση και αναπαραγωγή των κατασχεμένων ψηφιακών δεδομένων από το υλικό μέσο αποθήκευσης στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα. Η παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στα δεδομένα επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
6. Απαγορεύεται η δημιουργία και η διατήρηση αντιγράφων των ψηφιακών δεδομένων για οποιονδήποτε άλλον λόγο εκτός αν ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής ή συμβούλιο ή το δικαστήριο κρίνουν ότι τα κατασχεμένα ψηφιακά δεδομένα είναι αναγκαίο να περιληφθούν σε άλλη δικογραφία. Η παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν στα δεδομένα επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

 
Αρθρο: 266
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση μετά το τέλος της ανάκρισης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν κατά την πορεία της ανάκρισης δεν έγινε δυνατή ή δεν θεωρήθηκε αναγκαία η κατάσχεση πραγμάτων ή εγγράφων σχετικών με το έγκλημα, η κατάσχεση μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της δίκης και αυτεπαγγέλτως, οπότε ενεργείται από τον εντελλόμενο γι’ αυτήν ανακριτικό υπάλληλο μόλις γίνει δυνατή η διενέργειά της.
2. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης, η κατάσχεση, οποτεδήποτε θεωρηθεί ότι μπορεί να γίνει και ανεξάρτητα αν η ποινή εκτίθηκε ή αποσβέστηκε με άλλον τρόπο, διατάσσεται από τον εισαγγελέα και αυτεπαγγέλτως. Για την τύχη των πραγμάτων ή των εγγράφων που κατασχέθηκαν αποφασίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 372.

 
Αρθρο: 267
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και δικαστική παρακατάθεσή τους.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκείνος που έκανε την κατάσχεση μπορεί να επιτρέπει να χορηγούνται ατελώς αντίγραφα σε αυτούς που κατείχαν τα έγγραφα πριν από την κατάσχεση. Μπορεί επίσης να κρατήσει και ο ίδιος αντίγραφο από τα έγγραφα που είχαν παραδοθεί, επιστρέφοντας τα πρωτότυπα.
2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δικηγόροι μπορούν να εκδίδουν αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από τα έγγραφα που τους αποδόθηκαν, σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο, από τον ανακριτή ή τον ανακριτικό υπάλληλο. Αν όμως έγινε κατάσχεση, πρέπει να μνημονεύουν την διενέργειά της.
3. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο ή το ίδρυμα ή το γραφείο, όπου έγινε η κατάσχεση, έχει δικαίωμα να λάβει ατελώς πιστοποιητικό σχετικό με αυτήν.
4. Αν το έγγραφο που πρέπει να κατασχεθεί αποτελεί μέρος τόμου ή βιβλίου, από το οποίο δεν μπορεί να αποσπαστεί, και εκείνος που διενεργεί την ανάκριση νομίζει ότι δεν είναι αρκετό να πάρει αντίγραφο, ολόκληρος ο τόμος ή το βιβλίο παραδίδεται για φύλαξη στον γραμματέα του δικαστηρίου. Αυτός με άδεια του ανακριτή ή του εισαγγελέα εκδίδει για τους ενδιαφερομένους, ύστερα από αίτησή τους, αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά μερών του τόμου ή του βιβλίου, μνημονεύοντας την μερική κατάσχεση. Στον πριν από την κατάσχεση κάτοχο παρέχονται ατελώς τέτοιου είδους αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά.
5. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται στον κάτοχο ατελώς αντίγραφο της έκθεσης για την κατάσχεση.

 
Αρθρο: 268
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Φύλαξη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν Σφράγιση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Τα πράγματα που κατασχέθηκαν παραδίδονται για φύλαξη στον γραμματέα του δικαστηρίου, εκτός αν δεν είναι δυνατή η φύλαξη από αυτόν, οπότε όποιος ενεργεί την ανάκριση διατάσσει να φυλαχθούν αλλού και διορίζει φύλακα ικανό και φερέγγυο. Χρήματα ή άλλα τιμαλφή κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.
2. Στην έκθεση για την παράδοση μνημονεύεται η υποχρέωση του φύλακα να διαφυλάξει τα πράγματα και να τα παραδώσει οποτεδήποτε το ζητήσει η δικαστική αρχή. Ο ανακριτικός υπάλληλος μπορεί να επιβάλει στον φύλακα και την καταβολή εγγύησης, που παραδίδεται στο γραμματέα του πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου της κατοικίας.
3. Τα κατά την παρ. 1 πράγματα, εφόσον παρήλθε πενταετία από την κατάσχεσή τους χωρίς να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την τύχη τους, καταστρέφονται, αν είναι άχρηστα, άνευ αξίας ή ευτελούς αξίας. Η καταστροφή αποφασίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αποδεικτική αξία και ενεργείται από επιτροπή που αποτελείται:
α) από έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα πρωτοδικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον εισαγγελέα που διευθύνει την οικεία εισαγγελία και β) από έναν υπάλληλο της γραμματείας του πρωτοδικείου και έναν της εισαγγελίας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα πρωτοδικών, αντίστοιχα.
Ρυπαρά ή επιβλαβή για τη δημόσια υγεία πράγματα καταστρέφονται και αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την κατάσχεσή τους. Όπλα και πυρομαχικά παραδίδονται στην αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία μετά από έγγραφη πρόσκληση του εισαγγελέα. Για την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
4. Αν υπάρχει ανάγκη, όποιος ενεργεί την κατάσχεση ασφαλίζει τα πράγματα ή τα έγγραφα που κατασχέθηκαν είτε θέτοντας την σφραγίδα της υπηρεσίας είτε με άλλον τρόπο. Επίσης σε όσους έχουν συμφέρον επιτρέπεται να θέσουν και την δική τους σφραγίδα, αν παρίστανται και το ζητήσουν. Η αποσφράγιση γίνεται μπροστά τους, αν αυτό είναι δυνατό, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι σφραγίδες.

 
Αρθρο: 269
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν είναι δυνατό, με αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και με φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των πραγμάτων που κατασχέθηκαν και μπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.
2. Για τα πράγματα που μπορούν να φθαρούν διατάσσεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση η πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 3 και 4 και 51 παρ. 2 και 3 την άρση κατάσχεσης διατάσσει ο εισαγγελέας. Το ενδεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο.

 
Αρθρο: 270
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
1. Η κύρια ανάκριση δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμέ- νη, αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Μπορεί όμως να θεωρηθεί τελειωμένη, χωρίς κλήτευση και απολογία του κατηγορουμένου, αν μετά την διενέργεια ανακριτικών πράξεων δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εναντίον του ή συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 301 παρ. 4 εδ. α’ και 303 παρ. 5 εδ. α’.
2. Αν ο κατηγορούμενος κλήθηκε σε απολογία, από απείθεια όμως δεν παρουσιάζεται και ο ανακριτής κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εναντίον του, τότε η ανάκριση μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη με την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 272 και αν οι ενδείξεις είναι σοβαρές με την έκδοση εντάλματος σύλληψης σύμφωνα με το άρθρο 276.

 
Αρθρο: 271
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Κλήση κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στον κατηγορούμενο επιδίδεται κλήση για να εμφανισθεί στον ανακριτή, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 276.
2. Η κλήση γίνεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει την αξιόποινη πράξη για την οποία διεξάγεται ανάκριση, να έχει την επίσημη σφραγίδα και να έχει υπογραφεί από τον ανακριτή και τον γραμματέα. Η επίδοσή της γίνεται στον κλητευόμενο είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την εμφάνισή του.

 
Αρθρο: 272
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΑΛΜΑ ΒΙΑΙΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Ένταλμα βίαιης προσαγωγής.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Αν ο κατηγορούμενος που κλήθηκε δεν εμφανίστηκε, μπορεί να εκδοθεί εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής, αν δεν συντρέχει περίπτωση να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σύμφωνα με το άρθρο 276. Το ένταλμα βίαιης προσαγωγής εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 277.

 
Αρθρο: 273
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Ένταλμα βίαιης προσαγωγής.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. α) Όταν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή του ειρηνοδίκη ή των ανακριτικών υπαλλήλων του άρθρου 31, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή από το διαβατήριό του, προσκαλώντας τον ταυτόχρονα να δηλώσει την τωρινή διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαμονής του (πόλη, χωριό, συνοικία, οδό, αριθμό). Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της απολογίας.
β) Αν ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δεν αμφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της απολογίας το γεγονός αυτό, καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουμένου στοιχεία της ταυτότητάς του, αποστέλλοντας αμέσως απόσπασμα του μέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της ταυτότητας που δηλώθηκαν.
γ) Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση υπενθυμίζει στον κατηγορούμενο ή στον ύποπτο την υποχρέωσή του, να δηλώσει κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 156 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, μνημονεύοντας ρητά το γεγονός αυτό στην έκθεση της απολογίας.
δ) Στην έκθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και η αρμόδια ΔΟΥ του κατηγορουμένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυμο και το όνομα του πατέρα του, το πατρικό επώνυμο και το όνομα της μητέρας του, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.
2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου και του εξηγηθούν τα δικαιώματά του, εκείνος που ενεργεί την εξέτασή του εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την οποία κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει τα μέσα της υπεράσπισής του. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωμα να παραδώσει την απολογία του γραπτή. Σε αυτήν την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση απευθύνει στον κατηγορούμενο τις απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της έγγραφης απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναγράφονται ρητά στην έκθεση.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 223 παρ. 2, 3 και 5 και 225 εφαρμόζονται και για την εξέταση κατηγορουμένων.

 
Αρθρο: 274
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Τίτλος Αρθρου
Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης.
Σχόλια
– Το εντός ” ” τρίτο εδάφιο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 29 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
Ο κατηγορούμενος πρέπει να καλείται να εκθέτει πλήρως τους λόγους που συμβάλλουν στην υπεράσπισή του. Όποιος ενεργεί την εξέταση πρέπει να ερευνά με επιμέλεια κάθε περιστατικό που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό είναι χρήσιμο για να εξακριβωθεί η αλήθεια. «Ο ανακρίνων, αφού προηγουμένως διατυπώσει τη γνώμη του ο εισαγγελέας, έχει την υποχρέωση με διάταξή του να αιτιολογεί την απόρριψη των αποδεικτικών αιτημάτων του άρθρου 102.».

 
Αρθρο: 275
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Στα αυτόφωρα εγκλήματα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
1. Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.
2. Στα εγκλήματα που διώκονται με έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουμένως υποβληθεί η έγκληση, έστω και προφορικά, σε εκείνον που έχει δικαίωμα να συλλάβει το δράστη.
3. Στα αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλμα σύλληψής του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 276 και 277. Το ένταλμα αυτό μπορεί ο εισαγγελέας να το ανακαλεί ή να το καταργεί.

 
Αρθρο: 276
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου
Σύλληψη με ένταλμα.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 275, κανείς δεν συλλαμβάνεται χωρίς ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα του ανακριτή ή βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, που πρέπει να επιδίδονται κατά τη στιγμή της σύλληψης.
2. Ο ανακριτής εκδίδει το ένταλμα σύλληψης αφού προηγουμένως διατυπώσει την γνώμη του ο εισαγγελέας, και μόνο στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται προσωρινή κράτηση κατά τα άρθρα 286 και 287. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση και από το δικαστικό συμβούλιο. Το κατά την παράγραφο αυτή ένταλμα σύλληψης εκδίδεται μόνο όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επί τη βάσει συγκεκριμένων περιστατικών, που πρέπει να μνημονεύονται στο σώμα του εντάλματος, ότι ο κατηγορούμενος έχει σχεδιάσει την φυγή του ή την τέλεση άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
3. Το ένταλμα σύλληψης περιέχει το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή του προσώπου που συλλαμβάνεται, σημείωση για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται και μνεία του άρθρου που το προβλέπει. Έχει επίσης την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή του ανακριτή και του γραμματέα.
4. Το ένταλμα σύλληψης μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, αν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την έκδοσή του.

 
Αρθρο: 277
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Το ένταλμα σύλληψης που εκδίδεται με το νόμιμο τύπο είναι εκτελεστό σε όλη την επικράτεια. Η εκτέλεσή του γίνεται με τη φροντίδα του εισαγγελέα από τις αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλμάτων.
2. Αν ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε άλλη δικαστική περιφέρεια, ο εισαγγελέας μπορεί να αποστείλει το ένταλμα σύλληψης απευθείας στην επιτόπια αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλμάτων.
3. Όλες οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές, μόλις τους επιδειχθεί το ένταλμα, οφείλουν να βοηθήσουν για τη σύλληψη χωρίς αναβολή και μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους.
4. Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που αφορά στρατιωτικό γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

 
Αρθρο: 278
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Πώς γίνεται η σύλληψη.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Σύλληψη δεν μπορεί να γίνει:
α) όσο διαρκεί η ιερουργία, σε οίκημα που προορίζεται για τη θεία λατρεία β) τη νύχτα σε ιδιωτική κατοικία, εκτός αν αυτός που διαμένει εκεί το ζητήσει ρητά ή αν τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 256. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στα όργανα που εκτελούν την σύλληψη.
2. Τα αρμόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συμπεριφέρονται με κάθε δυνατή ευγένεια σε αυτόν που συλλαμβάνουν και να σέβονται την τιμή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζονται βία παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να τον δεσμεύουν παρά μόνο όταν ο συλλαμβανόμενος αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής.

 
Αρθρο: 279
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Προσαγωγή του κατηγορουμένου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ο συλλαμβανόμενος επ’ αυτοφώρω ή με ένταλμα οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρμόδιο εισαγγελέα, το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη σύλληψή του και, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την μεταφορά του. Αν πρόκειται για κακούργημα ή αν η σύλληψη έγινε με ένταλμα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέμπει στον ανακριτή εκείνον που έχει συλληφθεί και αν πρόκειται για πλημμέλημα, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43, 51, 246 παρ. 2β και 417 κ.ε. Ειδικά σε περίπτωση σύλληψης επ’ αυτοφώρω για πλημμέλημα, ο ανακριτικός υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών ειδοποιεί με το ταχύτερο μέσο τον εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του δράστη, να δώσει εντολή να αφεθεί αυτός ελεύθερος και να μην εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη για τα αυτόφωρα εγκλήματα διαδικασία του άρθρου 418 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος υποβάλλει στον εισαγγελέα, χωρίς χρονοτριβή, όλες τις εκθέσεις που συντάχθηκαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
2. Αν ο συλλαμβανόμενος αμφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται ή ισχυρίζεται ότι έπαυσε να ισχύει το ένταλμα σύλληψης ή το βούλευμα, οδηγείται σε έναν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του τόπου της σύλληψης που αναφέρονται στο άρθρο 31. Ο ανακριτικός υπάλληλος εξετάζει τα στοιχεία της ταυτότητας και ζητεί πληροφορίες με το ταχύτερο μέσο για την ισχύ του εντάλματος ή του βουλεύματος. Αν η ταυτότητα δεν αποδείχθηκε ή έχει παύσει να ισχύει το ένταλμα σύλληψης ή το βούλευμα, ή δεν εκδόθηκε το ένταλμα σύμφωνα με τον τύπο που απαιτείται, εκείνος που έχει συλληφθεί απολύεται αμέσως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ανακριτικός υπάλληλος τον στέλνει μαζί με την έκθεση που έχει συντάξει στην αρχή που ζήτησε τη σύλληψή του, η οποία μπορεί επίσης να εξετάσει και αυτή την ταυτότητά του.

 
Αρθρο: 280
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσχεση πειστηρίων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Όλα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν σε αυτόν που έχει συλληφθεί και έχουν σχέση με το έγκλημα κατάσχονται και παραδίδονται με αυτόν και την σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα ή ανακριτή.

 
Αρθρο: 281
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Κράτηση του προσώπου που συλλαμβάνεται.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Όποιος έχει συλληφθεί κρατείται στις φυλακές για υποδίκους ή στο αστυνομικό κρατητήριο ή, κατά τις περιστάσεις, στο σπίτι του υπό φρούρηση, στην περίπτωση όμως αυτή με δικά του έξοδα, ωσότου εκδοθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης ή απολυθεί.

 
Αρθρο: 282
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.
2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.
3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν και αυτό το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης.

 
Αρθρο: 283
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Οι περιοριστικοί όροι.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή στην Ελλάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό και η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. Σε περίπτωση επιβολής του περιοριστικού όρου της εμφάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, η τελευταία υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών αρχών. Γ ια τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ έως ια’ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με το μέτρο της περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται ένα από τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.
2. Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

 
Αρθρο: 284
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ως κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση νοείται η επιβολή στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης να μην εξέρχεται από συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο στην διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων, που αποδεδειγμένα συνιστά τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του. Η διάταξη που επιβάλλει τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ορίζει την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του κατηγορουμένου, στην οποία θα μπορεί αυτός να κινείται για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του. Για τον σκοπό αυτόν ο κατηγορούμενος επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να μην επεμβαίνει ή επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρμόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, μόνο την γεωγραφική θέση του κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό αρχείο.
2. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση επιβάλλεται μόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα και κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 282, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και:
α) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή
β) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.
3. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη ή αν το έγκλημα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα.
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διάρκειας του περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες.
5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκλημάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης.
6. Αν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296. Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α ΠΚ, ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 294. Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Αν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α ΠΚ, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση.

 
Αρθρο: 285
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής του εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 292 και 293.
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. Για τον σκοπό αυτόν με τη διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του μέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεται με το σχετικό βούλευμα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το μέτρο πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε με την σχετική απόφαση, διάταξη ή βούλευμα διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρμόζεται ως προς τη διαφορά αντίστοιχα το άρθρο 299.
3. Σε περίπτωση μη προκαταβολής των εξόδων εντός της χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσμίας, ο τελευταίος, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει προσωρινή κράτηση, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος στερείται την οικονομική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται στο δημόσιο.
4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση κρατείται μέχρι να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που του επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρμόδιο όργανο για την προσαρμογή του τεχνικού μέσου επιτήρησης, μαζί με την σχετική διάταξη του ανακριτή. Αν στην δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούμενος οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρμόδιο όργανο. Αφού προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο προκαθορισμένο κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων και συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού αρχίζει από την ημέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής του.

 
Αρθρο: 286
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Η προσωρινή κράτηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί:
α) για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να υποβληθεί σε αυτό και
β) για περιοριστικούς όρους, αν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α’ και β’ μέτρα δεν επαρκούν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 282, μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στην χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει την φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.
Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα δέκα πέντε έτη ή αν το έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης.
2. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης είναι διάρκειας έως έξι μηνών.
3. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο για κακούργημα ή πλημμέλημα, αν παραβιασθούν από αυτόν, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296.

 
Αρθρο: 287
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, υπό τους όρους του προηγούμενου άρθρου και εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλμα προσωρινής κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

 
Αρθρο: 288
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία μετά την απολογία.
Σχόλια
– Η εντός ” ” φράση στην παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. α της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου, αποφασίζει με την σειρά που αναφέρεται στο άρθρο αυτό αν θα αφήσει ελεύθερο τον κατηγορούμενο ή θα εκδώσει διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων ή διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση λάβει την γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώμη του, υποχρεούται να ακούσει τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του. Η τυχόν διαφωνία επιλύεται από το δικαστικό συμβούλιο (άρθρα 306 και 307 στοιχείο στ’). Ειδικά σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση η πρόταση του εισαγγελέα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών και το συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Στο μεταξύ διάστημα με διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.
2. «Το ένταλμα για την προσωρινή κράτηση ή η διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή περιοριστικών όρων περιέχει», εκτός από τα τυπικά στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 276 παρ. 3, την ακριβή σημείωση για το κακούργημα ή το πλημμέλημα. Το ένταλμα προσωρινής κράτησης εκτελείται με τη φροντίδα του εισαγγελέα από τις αρχές που σύμφωνα με το άρθρο 277 τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλμάτων. Για τους στρατιωτικούς τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

 
Αρθρο: 289
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Εκείνος που εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης οδηγείται στις φυλακές των υποδίκων και παραδίδεται στο διευθυντή τους μαζί με το ένταλμα προσωρινής κράτησης. H σχετική έκθεση που συντάσσεται εντάσσεται στη δικογραφία. Από την ημέρα που έγινε η παράδοση αρχίζει η διάρκεια της προσωρινής κράτησης. Αν όμως ο κρατούμενος είχε κρατηθεί πριν από την ημέρα αυτή επειδή είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή με ένταλμα, η διάρκεια της προσωρινής κράτησης θεωρείται ότι άρχισε από την ημέρα που κρατήθηκε. Η ημέρα αυτή καθορίζεται ειδικά στο ένταλμα προσωρινής κράτησης. Επίσης έκθεση συντάσσεται και κατά την απόλυση εκείνου που προσωρινά κρατήθηκε.
2. Ο διευθυντής των φυλακών δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν σε αυτές, αν προηγουμένως δεν του παραδοθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης ή βούλευμα δικαστικού συμβουλίου που την διατάσσει.

 
Αρθρο: 290
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου.
Σχόλια
– Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. β της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Κατά του εντάλματος για την προσωρινή κράτηση και της διάταξης του ανακριτή που επέβαλε περιοριστικούς όρους επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να προσφύγει στο συμβούλιο των πλημμελειοδικών. «Η προσφυγή γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προσωρινή κράτηση και συντάσσεται έκθεση δήλωσης ή εγχείρισης δικογράφου από τον γραμματέα των πλημμελειοδικών ή από εκείνον που διευθύνει τις φυλακές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 474 παρ. 1.». Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα των πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν χωρίς χρονοτριβή μαζί με την πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αμετάκλητα.
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική δύναμη.
3. Αν το ένταλμα προσωρινής κράτησης εκδόθηκε ύστερα από βούλευμα δικαστικού συμβουλίου που έκρινε σε σχετική διαφωνία του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν επιτρέπεται προσφυγή.
4. Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν ασχολείται με την προσφυγή μπορεί να άρει την προσωρινή κράτηση ή να την αντικαταστήσει με τους περιοριστικούς όρους που επιβάλλονται κατά την κρίση του ή να αντικαταστήσει με άλλους τους όρους που έχουν τεθεί.
5. Και μετά την άσκηση της προσφυγής ο ανακριτής εξακολουθεί την ανάκριση χωρίς διακοπή.

 
Αρθρο: 291
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
«Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων.»
Σχόλια
– Ο τίτλος του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. γ της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Οι εντός ” ” λέξεις στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την περίπτ. δ της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Το εντός ” ” πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. ε της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019). – Το εντός ” ” πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. στ της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν στη διάρκεια της ανάκρισης προκύψει ότι δεν υπάρχει πλέον ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση «ή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση», μπορεί ο ανακριτής αυτεπαγγέλτως ή με πρόταση του εισαγγελέα να άρει αυτά τα μέτρα ή να υποβάλει στο συμβούλιο αίτηση για την άρση τους. Εναντίον αυτής της απόφασης ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο των εφετών.
2. «Εκείνος που προσωρινά κρατείται ή εκείνος στον οποίο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να υποβάλει αίτηση στον ανακριτή για την άρση των μέτρων αυτών ή για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους ή με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή για την αντικατάσταση του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση με περιοριστικούς όρους ή των περιοριστικών όρων με άλλους.» Εναντίον της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται προσφυγή στο συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η ανακριτική διάταξη σ’ εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.
3. «Ο ανακριτής, με γραπτή γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί με αιτιολογημένη διάταξή του να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση με περιοριστικούς όρους ή αυτούς ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση με προσωρινή κράτηση (άρθρο 296).» Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ανακριτής εκδίδει και ένταλμα σύλληψης. Επίσης ο ανακριτής μπορεί με τις ίδιες διατυπώσεις να αλλάξει τους όρους που έχουν επιβληθεί με άλλους δυσμενέστερους ή επιεικέστερους. Εναντίον αυτής της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται και στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο να προσφύγουν στο συμβούλιο πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την έκδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον εισαγγελέα και από την επίδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον κατηγορούμενο. Η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση.

 
Αρθρο: 292
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια της προσωρινής κράτησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι μήνες, ή στην εντελώς εξαιρετική περίπτωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή τους τρεις μήνες, το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά του, αν πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούμενος από τις φυλακές ή να εξακολουθήσει η προσωρινή κράτησή του. Για το σκοπό αυτόν:
α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος ο ανακριτής αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών με αιτιολογημένη έκθεσή του τους λόγους για τους οποίους δεν περατώθηκε η ανάκριση και διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει αμέσως στο συμβούλιο πλημμελειοδικών με έγγραφη αιτιολογημένη πρότασή του. Ο γραμματέας του συμβουλίου ειδοποιεί με οποιοδήποτε μέσο (έγγραφο, τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία) τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του για να διατυπώσει τις απόψεις του με έγγραφο υπόμνημα, μέσα σε προθεσμία που καθορίζει ο πρόεδρος του συμβουλίου και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 48 ωρών από την υποβολή της πρότασης στο συμβούλιο. Ο κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης. Ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν εμφανίζονται ενώπιον του συμβουλίου, μπορεί όμως το συμβούλιο, αν κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, να διατάξει την ενώπιόν του εμφάνιση του κατηγορουμένου, οπότε καλείται και ο εισαγγελέας. Μετά ταύτα, το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα αν πρέπει να απολυθεί προσωρινά ο κατηγορούμενος ή να εξακολουθήσει η προσωρινή του κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από εφέτη, κατά το άρθρο 28, αρμόδιο να αποφανθεί είναι το συμβούλιο εφετών.
β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο εισαγγελέας εφετών, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά βουλεύματος, πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εισάγει τη δικογραφία με αιτιολογημένη πρότασή του στο αρμόδιο κατά την επόμενη παράγραφο συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση α’ για την ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς υποβολή υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του συμβουλίου και την απόφαση του τελευταίου.
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον η κατηγορία αφορά σε εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη, η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα:
α) του συμβουλίου εφετών, αν η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό ύστερα από έφεση κατά βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, και β) του συμβουλίου πλημμελειοδικών σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν η υπόθεση εκκρεμεί στον ανακριτή και συνεχίζεται η προσωρινή κράτηση σύμφωνα με την παρ. 1, ο ανακριτής τριάντα ημέρες πριν από την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες την εισάγει με πρότασή του στο συμβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο αρμόδιος εισαγγελέας, είκοσι πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της προσωρινής κράτησης σύμφωνα με αυτή την παράγραφο ή πριν από το τέλος της παράτασης που ήδη είχε χορηγηθεί, υποβάλλει στο αρμόδιο συμβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι της προσωρινής κράτησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο για την ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς υποβολή υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του συμβουλίου και την απόφαση του τελευταίου.
3. Αν δεν διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) ή των έξι (6) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1, το ένταλμα ή το βούλευμα με το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρμόδιος εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς κρατουμένου. Αν το βούλευμα με το οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτηση δεν εκδοθεί πριν την παρέλευση του έτους, ο κατηγορούμενος απολύεται.
4. Όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 290 και στα άρθρα 283 και 284 για την επιβολή περιοριστικών ή άλλων όρων, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού. Μετά την παύση ισχύος του εντάλματος ή του βουλεύματος, με το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, μπορεί να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
5. Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση ως προς την παράταση ή τη συμπλήρωση των ανώτατων ορίων της προσωρινής κράτησης επιλύεται από το κατά την παρ. 2 αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, εφαρμόζονται δε και στην περίπτωση αυτήν όσα ορίζονται στην παρ. 1 στοιχ. α’ για την ακρόαση του κατηγορουμένου και του εισαγγελέα.

 
Αρθρο: 293
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Όταν το έγκλημα για το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση συρρέει κατ’ ιδέαν με άλλο έγκλημα ή αν το έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 292 υπολογίζεται από τότε που για πρώτη φορά κρατήθηκε ο κατηγορούμενος είτε για ένα από τα εγκλήματα που συρρέουν κατ’ ιδέαν είτε για μια από τις μερικότερες πράξεις που απαρτίζουν το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα.
2. Από την επιβολή της προσωρινής κράτησης έως την έκδοση οριστικής απόφασης δεν μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη πράξη για την οποία, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν δυνατό να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να απαγγελθεί κατηγορία, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε η προηγούμενη προσωρινή κράτηση ή μέσα σε εύλογο διάστημα από αυτήν. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή κράτηση για άλλη πράξη, αν η ποινική δίωξη γι’ αυτήν δεν μπορούσε να ασκηθεί παρά μόνο μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες πριν από την πάροδο του χρονικού ορίου της διάρκειας της προηγούμενης προσωρινής κράτησης ή την τυχόν απόλυση του κρατουμένου. Στην περίπτωση αυτή η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και δεν παρατείνεται.

 
Αρθρο: 294
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και μετά το παραπεμπτικό βούλευμα.
Σχόλια
– Οι εντός ” ” λέξεις στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την περίπτ. ζ της παρ. 30 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη, το αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση, μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως «να άρει την προσωρινή κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να αντικαταστήσει τα προηγούμενα μέτρα με περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί με άλλους». Το δικαστήριο που αποφάσισε την αναβολή αποφαίνεται και για την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης, αν, στις επόμενες τριάντα ημέρες από την αναβολή, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος.
2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο.
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του βουλεύματος ή της απόφασης.

 
Αρθρο: 295
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία της εγγυοδοσίας.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν ως περιοριστικός όρος τεθεί η καταβολή εγγύησης, το ύψος και το αξιόχρεο της εγγύησης, ορίζονται με ελεύθερη κρίση, αφού ληφθεί υπόψη η ποινή που επιβάλλεται στην πράξη, καθώς και η οικονομική και η ηθική κατάσταση του κατηγορουμένου.
2. Η εγγύηση δίνεται από τον κατηγορούμενο ή και από κάθε άλλον τρίτο. Το ποσό που ορίστηκε καταβάλλεται, κατ’ επιλογή του κατηγορουμένου, σε χρήματα ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή με αξιόχρεη υποθήκη εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τον ανακριτή. Η εγγύηση δίνεται στον γραμματέα του δικαστηρίου, και συντάσσεται σχετική έκθεση, που υπογράφεται από εκείνον που παρέχει την εγγύηση, τον κατηγορούμενο, τον εισαγγελέα και τον γραμματέα.
3. Για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ως προς την παροχή της εγγύησης αποφασίζει ανέκκλητα το συμβούλιο ή το δικαστήριο.

 
Αρθρο: 296
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση.
Σχόλια
– Η εντός ” ” άνω τελεία στο τέλος της περίπτ. β ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 15) του άρθρου 8 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο είναι δυνατό να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση:
α) αν, μολονότι προσκλήθηκε νόμιμα, δεν εμφανίζεται στον ανακριτή ή στο δικαστήριο για να δικαστεί, χωρίς να συντρέχουν εύλογα κωλύματα που να κάνουν αδύνατη την εμφάνισή του•
β) αν έχει κάνει προπαρασκευαστικές πράξεις φυγής«•» γ) αν παραβιάζει τους όρους που του επιβλήθηκαν ή δεν δηλώσει τη μεταβολή της κατοικίας του σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

 
Αρθρο: 297
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις του απολυόμενου.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Ο κατηγορούμενος στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι κατά την απόλυσή του οφείλει να δηλώσει την κατοικία του, κατά την κύρια ανάκριση στον ανακριτή και μετά το πέρας αυτής στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου εκκρεμεί η υπόθεση, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τη διεύθυνσή του (πόλη, συνοικία, χωριό, οδό, αριθμό) και να δηλώνει αμέσως κάθε μεταβολή της στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα. Οφείλει επίσης με την ίδια δήλωση να διορίσει αντίκλητο στον οποίο να γίνονται όλες οι επιδόσεις εκτός από τα εισαγωγικά έγγραφα της δίκης.

 
Αρθρο: 298
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

Τίτλος Αρθρου
Η τύχη της εγγύησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν επιβληθεί στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, και αυτός, ενώ προσκλήθηκε νόμιμα, δεν εμφανιστεί στον ανακριτή μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε ή στο δικαστήριο κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε ή παραβιάσει περιοριστικό όρο, το ποσό της εγγύησης ανήκει αυτοδικαίως στο κράτος. Δεν ισχύουν τα παραπάνω, αν αθωωθεί ο κατηγορούμενος, οπότε εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 299.
2. Το δικαστήριο που ασχολείται με την κατηγορία και στο οποίο προσκλήθηκε ο κατηγορούμενος να δικαστεί αποφαίνεται για την τύχη της εγγύησης στην ίδια δικάσιμο στην οποία κλήθηκε ο κατηγορούμενος. Όταν εκείνος που έδωσε την εγγύηση είναι τρίτος, καλείται και αυτός στην δικάσιμο. Αν δεν υπάρχει νόμιμη περίπτωση να ασχοληθεί το δικαστήριο με την κατηγορία, καθώς και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αποφαίνεται το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αφού πρώτα προσκληθεί ο κατηγορούμενος και ο τρίτος που έδωσε την εγγύηση πέντε τουλάχιστον ημέρες προτού εισαχθεί η υπόθεση στο συμβούλιο.
3. Στον κατηγορούμενο και στον τρίτο που έδωσε την εγγύηση επιτρέπεται έφεση στο συμβούλιο εφετών εναντίον του βουλεύματος του συμβουλίου των πλημμελειοδικών.

 
Αρθρο: 299
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

Τίτλος Αρθρου
Απόδοση της εγγύησης.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, η εγγύηση επιστρέφεται άμεσα. Την απόδοση διατάσσει το δικαστήριο με την ίδια απόφαση. Διαφορετικά τη διατάσσει το συμβούλιο πλημμελειοδικών, κατά του βουλεύματος του οποίου επιτρέπεται έφεση στον κατηγορούμενο και στον τρίτο που είχε καταθέσει την εγγύηση.
2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο ή το συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου διατάσσει την απόδοση της εγγύησης. Η απόδοση εκτελείται από τον εισαγγελέα, μόλις ο αμετάκλητα καταδικασμένος φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή του, εκτός αν διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από το ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και όταν ακόμη έχει κατατεθεί από τρίτους, αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα και οι χρηματικές ποινές. Στον κατηγορούμενο και στον τρίτο που κατέθεσε την εγγύηση επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύματος του συμβουλίου

 
Αρθρο: 300
Ημ/νία: 01.07.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

Τίτλος Αρθρου
Πλειστηριασμός των πραγμάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο.
Σχόλια
– Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τέθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4620/2019 (Α’ 96/11.06.2019) με το οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου, ισχύει από 01.07.2019.
 
Κείμενο Αρθρου
Για τα κινητά πράγματα που τυχόν δόθηκαν ως ενέχυρα, καθώς και για τα ακίνητα που υποθηκεύθηκαν, γίνεται δικαστικός πλειστηριασμός με την επιμέλεια του εισαγγελέα ύστερα από την κατάπτωση της εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 298. Το περίσσευμα που μένει από την πώληση επιστρέφεται στον κατηγορούμενο ή σε εκείνον που έδωσε την εγγύηση.

 
Αρθρο: 301
Ημ/νία: 18.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης.
Σχόλια
– Η παρ. 3 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περίπτ. α της παρ. 31 του άρθρου 7 του Ν. 4637/2019 (Α’ 180/18.11.2019).
 
Κείμενο Αρθρου
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου για την ποινική συνδιαλλαγή εφαρμόζονται στα κακουργήματα: α) που προβλέπονται στα άρθρα 216 παρ. 3 και 4 και 242 παρ. 3, 4 και 5 ΠΚ,
β) που χωρίς βία ή απειλή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και γ) που προβλέπονται στους νόμους 1599/1986, 2803/2000, 2960/2001, 4557/2018 και 4174/2013, ανεξάρτητα από την συνδρομή ή μη επιβαρυντικών περιστάσεων.
2. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1, ο εισαγγελέας μετά από αίτημα του κατηγορουμένου που υποβάλλεται μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούμενο και τον παθόντα και, προκειμένου περί του δημοσίου τον οριζόμενο βάσει των κείμενων διατάξεων νόμιμο εκπρόσωπό του να εμφανισθούν ενώπιόν του, μετά ή δια των συνηγόρων τους, για συνδιαλλαγή. Ο εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο στον διάδικο, που δεν έχει, από τον σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
«3. Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσμία δεκαπέντε ημερών στους διαδίκους για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής, στο οποίο περιέχεται η ομολογία του κατηγορουμένου για την πράξη για την οποία κατηγορείται και βεβαιώνεται η απόδοση του πράγματος ή η εντελής ικανοποίηση της ζημίας που αναφέρεται στην κατηγορία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενός εκ των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως για δεκαπέντε ημέρες.»
4. Αν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν από την απολογία του κατηγορουμένου, η ανάκριση θεωρείται περατωμένη ως προς αυτόν και τους συμμετόχους που το αποδέχονται. Αν το πρακτικό συνταχθεί μετά την απολογία του κατηγορουμένου, τα τυχόν επιβληθέντα για το συγκεκριμένο έγκλημα κατά το άρθρο 282 μέτρα δικονομικού καταναγκασμού αίρονται υποχρεωτικά με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
5. Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα, καταστρέφεται με το οικείο υλικό και τυχόν αντίγραφά τους δεν λαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της δίκης και σε καμία άλλη διαδικασία.
6. Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση της παρ. 2 αφορά την χρηματική ικανοποίηση του ζημιωθέντος λόγω της ηθικής βλάβης, η οποία για την εφαρμογή των διατάξεων της ποινικής συν