Τι αλλάζει στις ποινές για τα εγκλήματα τρομοκρατίας και για τη διασυνοριακή απάτη για το ΦΠΑ

311

Το σχέδιο νόμου του υπ. Δικαιοσύνης περιλαμβάνει παρεμβάσεις και για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Σημαντικές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τρομοκρατία, προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επιφέρει η ενσωμάτωση  ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη, η οποία προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, με τον εν λόγω νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη  ευρωπαϊκές Οδηγίες, των οποίων η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία εκκρεμεί ήδη από τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη μεταφορά των συγκεκριμένων οδηγιών στην εθνική νομοθεσία αντιμετωπίζεται μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων και θεσπίζεται κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για:

– Την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι κατηγορούμενοι ή ύποπτοι σε ποινικές δίκες, ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.  Με τις εν λόγω ρυθμίσεις εξασφαλίζονται  πρόσθετες και αυξημένες δικονομικές εγγυήσεις για τους ανηλίκους, ενώ θεσπίζεται η ατομική αξιολόγηση των ανηλίκων από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και η σύνταξη έκθεσης  αναφορικά με την προσωπικότητα, το οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και τη σωματική και διανοητική κατάσταση του ανηλίκου.

– Την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Με τις σχετικές ρυθμίσεις εξομοιώνεται η ποινική προστασία της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την προστασία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α. και οι πράξεις υποβολής ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή παρασιώπησης πληροφοριών, παράνομης λήψης και παρακράτησης επιχορηγήσεων και παροχών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Με την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας τυποποιούνται ως ποινικά αδικήματα η οργάνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία, καθώς και  η κλοπή, εκβίαση και πλαστογραφία που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα. Προβλέπονται, επίσης, ειδικές διατάξεις για τη διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση, συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ενώ λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς προβλέπεται η παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε αυτά αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

– Τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τη συστηματοποίηση του θεσμικού πλαισίου της  δικαστικής αρωγής για υπόπτους και κατηγορουμένους ποινικών υποθέσεων και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Ειδικότερα, προβλέπονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις διορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού χαρακτήρα και καθορίζονται τα κριτήρια παροχής νομικής βοήθειας στους δικαιούχους.

https://www.lawandorder.gr/Article/76458/ti-allazei-stis-poines-gia-ta-egklimata-tromokratias-kai-gia-ti-diasunoriaki-apati-gia-to-fpa