Άρειος Πάγος: Άμεση ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών σε περίπτωση κακοποίησης για ανηλίκους – Επιτρέπεται ανάκριση υπό όρους από αστυνομικές και άλλες αρχές

Τα στοιχεία θα πρέπει να διαβιβάζονται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές. Δεκτά και όσα προέρχονται από μαγνητοσκόπηση ή διαδίκτυο.

Σε ειδοποίηση με το ταχύτερο δυνατό μέσο θα πρέπει να υποβάλλουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι των αστυνομικών και άλλων αρχών τις εκθέσεις τους στον εισαγγελέα σε περιπτώσεις ανηλίκων θυμάτων μαρτύρων προσβολής της προσωπική και γενετήσιας ελευθερίας.

Αυτό επισημαίνει γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου.

«Ειδοποιεί τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλει χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν» αναφέρει ο Άρειος Πάγος και σημειώνει πως «δεν επιτρέπεται στους ανακριτικούς υπαλλήλους να διαθέσουν κατ’ αρέσκειαν, δηλαδή κυριαρχικά το ανακριτικό υλικό που συνέλεξαν και να θέσουν τη δικογραφία (ή στοιχείο της) στο αρχείο της υπηρεσίας τους ή έτι περαιτέρω να μη σχηματίσουν δικογραφία».

Απαντώντας σε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για την εξέταση σε ειδικό χώρο των συγκεκριμένων ανηλίκων το Ανώτατο Δικαστήριο σημειώνει: «Ο χώρος που δημιουργήθηκε στην υπηρεσία σας για τη δικανική εξέταση των ανηλίκων μαρτύρων, θυμάτων προσβολής της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και ο οποίος πληροί τους όρους του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης, αφού είναι ειδικά σχεδιασμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος για τον πιο πάνω σκοπό, μπορεί αναμφίβολα να αξιοποιηθεί για τη δικανική εξέταση των ανηλίκων θυμάτων.

Τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων

Ωστόσο, τονίζεται πως δεν μπορεί ο χώρος αυτός να υποκαταστήσει τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων – «Σπίτι του Παιδιού». Καθώς, όπως επισημαίνεται μέσω αυτών επιδιώκεται πέρα από την ανάκριση και η παροχή υποστήριξης στο ανήλικο θύμα.

Τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων – «Σπίτι του Παιδιού» αποτελούν αυτοτελείς περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την εποπτεία του οποίου τελούν, στελεχώνονται με προσωπικό, οι θέσεις του οποίου προβλέπονται από τον Οργανισμό του υπουργείου (παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, επιμελητές ανηλίκων κ.λπ.).

Για το λόγο αυτό στα Αυτοτελή Γραφεία «διαμορφώνονται ειδικοί, φιλικοί προς το ανήλικο θύμα χώροι με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, κατάλληλες υποδομές για άτομα με αναπηρία, εξοπλισμένοι με κατάλληλα μη λεκτικά εργαλεία αξιολόγησης κ.λπ, ενώ προβλέπεται και κατάλληλα διαμορφωμένος σ’ αυτούς ειδικός διακριτός χώρος για τη δικανική εξέταση των ανηλίκων θυμάτων, διατίθεται δε και τεχνικός εξοπλισμός (ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα) για την ανωτέρω εξέταση».

Δεκτά όλα τα μέσα

Παράλληλα, ο Άρειος Πάγος αποδέχεται τη χρήση και άλλων αποδεικτικών μέσων στην περίπτωση των ανηλίκων θυμάτων.

Παραπέμπει σε σχετική νομοθετική διάταξη όπου «έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία, όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει το γεγονός αυτό. Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή, αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό εφόσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία».

Υπογραμμίζει, ωστόσο, πως θα πρέπει να δίνεται αντίγραφο στους διαδίκους.

Ολόκληρη η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου ΕΔΩ

To Top