ΚΥΠΡΟΣ : Έρχεται νομοθεσία φιλική για παιδιά

218

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η ριζοσπαστική νομοθεσία για τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο, με την Βουλή να τρέχει να προλάβει την ψήφισή της πριν τη διάλυσή της για τις επερχόμενες εκλογές. Χθες η Επιτροπή Νομικών συζήτησε το αναθεωρημένο κείμενο και σύμφωνα με τον πρόεδρό της Γιώργο Γεωργίου, απομένει ακόμη μια συνεδρία στις 10 Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της συζήτησης, ώστε το νομοσχέδιο να πάρει τον δρόμο για την Ολομέλεια. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αφού όλα σχεδόν τα κόμματα συμφωνούν με τη φιλοσοφία του. Το νομοσχέδιο είναι ένας συγκερασμός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους ανήλικους που συλλαμβάνονται και της καθιέρωσης ενός συστήματος δικαιοσύνης φιλικό προς τα παιδιά.   

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αφορά: 

– Tη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην παιδική παραβατικότητα και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή της. 

– Στην εγκαθίδρυση των απαραίτητων δομών και μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής παραβατικότητας και την ρύθμιση της μεταχείρισης των παιδιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης  σύμφωνα με τις αρχές και διατάξεις της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και άλλων διεθνών πρότυπωνΕ κανόνων αναφορικά με τη μεταχείριση των παιδιών παραβατών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

– Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ειδικών Δικαστηρίων  ανηλίκων (ορίζονται τα Ποινικά Δικαστήρια) με εξειδίκευση, ενώ συστήνονται διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και συμβούλια για τα παιδιά πριν αυτά καταλήξουν στο δικαστήριο. 

Ακόμα γίνεται καταγραφή όλων των δικαιωμάτων των παιδιών για ενημέρωση για εκπροσώπησή τους από δικηγόρο όπως και για τις ενωσιακές υποχρεώσεις.  Επίσης προβλέπονται ποινές  εναλλακτικές της κράτησης που είναι το έσχατο μέτρο, η οποία και εάν ακόμα επιβληθεί θα εκτελείται σε ειδικό χώρο κράτησης παιδιών και όχι στις φυλακές. Το νομοσχέδιο παρουσίαζε προβλήματα λόγω κυρίως των πολλών δομών που εισάγει  και των διαδικασιών του γενικότερα οι οποίες το έκαναν πολύπλοκο γι’ αυτό και ξαναγράφτηκε από τον Επίτροπο Νομοθεσίας.

Χθες η Επιτροπή Νομικών ασχολήθηκε και με το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα σε δικηγόρους να λαμβάνουν ένορκες δηλώσεις. «Ο περί Όρκων (τροποποιητικός) Νόμος του 2020» παρέχει τη δυνατότητα επαγωγής όρκου, διαβεβαίωσης, ένορκης δήλωσης ή δήλωσης σε δικηγόρους και εξουσιοδοτημένους από το Ανώτατο Δικαστήριο υπαλλήλους. Αυτοί πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και να είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, πέρα από τη δυνατότητα που ισχύει σήμερα τέτοιας επαγωγής σε δικαστές και Πρωτοκολλητεία.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου προέκυψαν προβλήματα που αφορούν στην πρόνοια που ορίζει ότι οι δικηγόροι να μην σχετίζονται με αυτόν που ορκίζουν, δηλαδή να μην είναι πελάτης τους, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Το θέμα θα εξεταστεί εκ νέου από την Επιτροπή.

Η αιτιολογική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα αναφέρει: «Mε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων από πολίτες που επιθυμούν την επαγωγή όρκων, κυρίως για εξωδικαστηριακές υποθέσεις. Ακόμα επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση χρόνου που συνεπάγεται τούτο για το προσωπικό της Δικαστικής Υπηρεσίας, όσο και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε στα δικηγορικά γραφεία είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, χωρίς την ανάγκη μετάβασης τους στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας».  

https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1117777/erchetai-nomothesia-filiki-ga-paidia