Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ): Πώς υποβάλλεται αίτημα για την έκδοσή του

230

Οδηγίες του Υπ. Δικαιοσύνης για τη διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ)

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ) εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Α. Οι πολίτες αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΑΠΜ στη διεύθυνση: rdv.pm@ncris.gov.gr, προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα προσέλευσής τους.

Στο μήνυμα θα αναγράφεται το Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο του αιτούντος, καθώς και ο λόγος έκδοσης αντιγράφου.

Β. Οι Φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν τα αιτήματα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ΑΠΜ αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vevaioseis.pm@ncris.gov.gr

Πηγή: ministryofjustice.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/antigrafo-poinikoy-mitrooy-apm-pos-ypovalletai-aitima-gia-tin-ekdosi-toy