Πρόσθετη αποζημίωση των Δικηγόρων σε Ποινικές Δίκες Μακράς Διαρκείας [ΦΕΚ Β 1472/2021]

244

Αριθμ. 14869 οικ. (2)
Πρόσθετη αποζημίωση σε Ποινικές Δίκες Μακράς Διαρκείας, κατά την παρ. 1 β’ του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

Ορίζουμε την, επιπροσθέτως της κατώτατης αμοιβής, καταβαλλόμενη εύλογη αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας επί μείζονος χρονικού διαστήματος απασχόλησης, εντός πολυήμερης δικαστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο μακράς διάρκειας δίκης, σε εκατόν είκοσι
(120,00) ευρώ ανά εκάστη μετά την 5η από τη διακοπή συνεδρίαση. Η ανωτέρω αποζημίωση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα (5.040,00) ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ