Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 7 Ιουνίου 2021

201

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2233/29.5.2021 (επισυνάπτεται) η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου και ώρα 6:00.».

Η ως άνω ΚΥΑ επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 (ΦΕΚ τ. Β’ 2141/22.5.2021) για τη λειτουργία των δικαστηρίων (για την προηγούμενη ΚΥΑ βλ. εδώ:

https://bit.ly/3uC20ki

Συνημμένα

fek_2233_29.5.21.pdf