Ενημέρωση για δια ζώσης καταθέσεις από 12 έως 16/7/2021

1. Κατάθεση Ειρηνοδικείο Αθηνών:

12/7/2021 με λήγοντα αρ. μητρώου 0 και 1.

Από 13/7/2021 και έπειτα κάθε ημέρα ανά δύο νούμερα μητρώου.

2. Κατάθεση Πρωτοδικείο Αθηνών:

12/7/2021 γραμμάτιο προείσπραξης με λήγοντα σε 12.

Από 13/7/2021 και έπειτα, κάθε ημέρα ανά γραμμάτιο προείσπραξης .

3. Κατάθεση Ενδίκων Μέσων (οδός Δέγλερη):

12/7/2021 γραμμάτιο προείσπραξης με λήγοντα 6.

Από 13/7/2021 και έπειτα, κάθε ημέρα ανά γραμμάτιο προείσπραξης .

4. Προσδιορισμός – Κατάθεση Εφετείο Αθηνών

χωρίς περιορισμο

To Top