Παρενοχλητική συμπεριφορά (Stalking): Αποτελεί πλέον και στη χώρα μας ποινικό αδίκημα

Αλήθεια, τι είναι το stalking και γιατί είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι πλέον διώκεται ποινικά;

O νόμος
Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 333 Π.Κ. (περί απειλής) με το νόμο 4531/18, «[…] τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του.».

Ο νόμος είναι αρκετά ξεκάθαρος και η αιτιολογική έκθεση που αναφέρει τον όρο «stalking», δεν αναφέρει άλλες διευκρινιστικές πληροφορίες. Στο νόμο δίνεται έμφαση στην επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα του ατόμου με επίμονο τρόπο, στο ότι το θύμα θα πρέπει να έχει εκφράσει την αντίθετη βούλησή του και στο ότι το θύμα βιώνει τρόμο ή/και ανησυχία. Ως μέθοδοι δράσης ορίζονται η καταδίωξη και η παρακολούθηση και πιο συγκεκριμένα, η επιδίωξη διαρκούς επαφής με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο.

Η τροποποίηση έγινε στα πλαίσια του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης 2011).

Από εκεί και πέρα, η κάθε χώρα έχει (ή δεν έχει) το δικό της νομικό πλαίσιο που καλύπτει το stalkingκαι το έγκλημα διώκεται βάσει της χώρας όπου βρίσκεται ο δράστης. Για παράδειγμα, αν ο δράστης βρίσκεται στην Ελλάδα και το θύμα στην Αγγλία, το θύμα πρέπει να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές και ο δράστης θα διωχθεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία έχει αρκετά σημεία διαφοράς από την αγγλική με προεξέχον την ποινή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα πέντε χρόνια φυλάκισης, ενώ στην Ελλάδα είναι έως ένα έτος και η ποινή είναι εξαγοράσιμη.

 

To Top