Αντισυνταγματική και νομικά ανίσχυρη η συντόμευση της διάρκειας του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 στους 3 μήνες, σύμφωνα με απόφαση γερμανικού δικαστηρίο

Πολύ μεγάλης σημασίας απόφαση εξέδωσε γερμανικό διοικητικό δικαστήριο σχετικά με τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης για τον Covid19 και παρουσιάζει στην ελληνική γλώσσα το Legalnews24.gr

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο του Όσναμπρικ έκρινε ότι η συντόμευση της διάρκειας της αναρρωτικής περιόδου σε 90 ημέρες, από 180 που είχε αρχικώς ορισθεί, είναι αντίθετη στο Σύνταγμα της χώρας και ως εκ τούτου ανίσχυρη.

Με το σκεπτικό αυτό το 3ο τμήμα του Δικαστηρίου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων διέταξε την περιφέρεια του Osnabrück (καθ’ ης η αίτηση) να εκδώσει στον αιτούντα πιστοποιητικό νόσησης διάρκειας 6 μηνών, και όχι 3.

Ο καθορισμός της περιόδου ανάρρωσης σε 90 ημέρες μέσω της σχετικής αναφοράς στον «Κανονισμό για τη ρύθμιση των διευκολύνσεων και των εξαιρέσεων από τα προστατευτικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19» (Διάταγμα Εξαίρεσης Προστατευτικών Μέτρων Covid-19 – SchAusnahmeV ) κρίθηκε από το δικαστήριο αντισυνταγματικός και επομένως, θα πρέπει να εφαρμοστεί το διάταγμα της 8ης Μαΐου 2021, το οποίο καθορίζει το χρονο ισχυος του πιστοποιητικου νόσησης για την περίοδο των 28 ημερών μετά τον (θετικό) έλεγχο PCR έως και 6 μήνες (§ 2 No. 5 SchAusnahmeV).

Ο λόγος που επικαλέστηκε το Δικαστήριο ήταν ότι η αναρρωτική κατάσταση και άρα η διάρκειά της έχουν μεγάλη σημασία για την ελευθερία των πολιτών. Είναι προφανές ότι ο αποκλεισμός του ατόμου από τη συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή έχει μεγάλη σημασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τη γενική ελευθερία δράσης από το Άρθρο 2 Παρ. 1 του Γερμανικού Συντάγματος, τη σωματική ακεραιότητα του Άρθ. 2 Παρ. 2 , από την άποψη της ψυχικής υγείας και της ελευθερίας άσκησης επαγγέλματος βάσει του άρθρου 12 παρ. 1  καθώς και για άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

H σύντμηση της χρονικής διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 στους 3 μήνες βασίστηκε σε αναφορά του κυβερνητικού ινστιτούτου βιοιατρικής Robert Koch (RKI), που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Το Δικαστήριο τονίζει στην απόφασή του ότι, παραβιάζει το συνταγματικό δίκαιο ο νομοθέτης με το να περιορίζει τη διάρκεια της κατάστασης ανάρρωσης σε 90 ημέρες μετά τον εντοπισμό της μόλυνσης βασιζόμενος σε έρευνα που δημοσιεύει το RKI στο Διαδίκτυο.

To Δικαστήριο εν προκειμένω διαπίστωσε έλλειψη νομικής βάσης , αδιαφάνεια και ασάφεια ως προς τη διαδικασία που ο νομοθέτης υιοθέτησε το πόρισμα του RKI.

Υπάρχει επίσης έλλειψη επιστημονικά έγκυρης βάσης για τη συντόμευση της κατάστασης ανάρρωσης. Το RKI δεν έχει υπολογίσει επαρκώς επιστημονικά εάν αποδεικνύεται ότι μετά από 90 ημέρες τελειώνει η προστασία όσων έχουν αναρρώσει από την μόλυνση με τον covid-19.

Η απόφαση υπόκειται σε έφεση εντός δύο εβδομάδων ενώπιον του Ανώτερου Διοικητικού Δικαστηρίου της Κάτω Σαξονίας στο Lüneburg.

Επίσης, σημειώνεται ότι η απόφαση έχει άμεσες συνέπειες μόνο για τον αιτούντα, ο οποίος δικαιούται το πιστοποιητικό νόσησης για περίοδο 6 μηνών.

http://www.legalnews24.gr/2022/02/6-3.html

To Top