Σε ποιες περιπτώσεις μια ασφαλιστική εταιρεία δεν σε καλύπτει;

131

Μια ασφαλιστική οφείλει να καλύψει τις ζημιές που θα προκληθούν από ένα όχημα το οποίο, υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις στις οποίες μια εταιρεία μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών της.

Η ασφάλιση ενός οχήματος πέρα από υποχρεωτική από τον νόμο, συνιστά και μια αυτονόητη πράξη ευθύνης όχι μόνον απέναντι στον εαυτό μας αλλά και προς τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Αυτό που αξίζει να γνωρίζουμε ωστόσο ότι ακόμα και στην περίπτωση που το αυτοκίνητό μας διαθέτει σε ισχύ ένα συμβόλαιο, είτε με τις βασικές είτε με επιπλέον καλύψεις, η ασφαλιστική εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να αποποιηθεί των ευθυνών της και είτε να μην καλύψει το κόστος που θα προκύψει από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είτε να καταβάλλει την αποζημίωση, διεκδικώντας ωστόσο το ποσό από τον συμβαλλόμενο ο οποίος αθέτησε τους όρους του συμβολαίου.

Ας δούμε, λοιπόν, σε ποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση της καταβολής ενός ποσού με σκοπό να καλύψουμε μια ζημιά την οποία υπό κανονικές συνθήκες θα αποζημίωνε η ασφαλτική εταιρεία.

Ασφαλιστικές καλύψεις

1. Οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια-δίπλωμα

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διαθέτουμε την απαραίτητη άδεια οδήγησης και εμπλακούμε σε ατύχημα τότε η ασφαλιστική εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να μην αναλάβει την ευθύνη κάλυψης της ζημιάς. Σημειώστε ότι η μη ύπαρξη διπλώματος περιλαμβάνει τις περιπτώσεις τόσο της μη έκδοσης όσο και της αφαίρεσης εξαιτίας κάποιας τροχονομικής παράβασης.

2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών

Στην περίπτωση που ο οδηγός εντοπιστεί ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, τότε η ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί των ευθυνών της και το βάρος της κάλυψης των ζημιών ενός ατυχήματος να βαρύνει τον ίδιο τον οδηγό του οχήματος.

3. Χρήση οχήματος για διαφορετικό σκοπό από τον προβλεπόμενο

Η χρήση κάθε οχήματος περιγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και βάσει αυτής της περιγραφής καλύπτεται ασφαλιστικά από μια εταιρεία. Στην περίπτωση, λοιπόν, που το όχημα υπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό και εμπλακεί σε ατύχημα τότε ο οδηγός είναι εκτεθειμένος όχι μόνο στο γράμμα του νόμου αλλά και στα… ψιλά γράμματα του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Ασφαλιστικές καλύψεις

4. Πρόκληση ατυχήματος εκ προθέσεως

Αν αποδειχθεί ότι το ατύχημα που προκαλέσαμε έγινε εκ προθέσεων, τότε η ασφαλιστική εταιρεία αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να αποποιηθεί των ευθυνών της και να μεταφέρει την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης των υλικών και των σωματικών βλαβών στον υπαίτιο του ατυχήματος.

5. Κίνηση σε δρόμους όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία

Στην περίπτωση ένα ατύχημα συμβεί σε δρόμο ή περιοχή -π.χ. σε πεζόδρομους- που απαγορεύεται η κίνηση του οχήματος τότε για τους προφανείς λόγους η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα καλύψει το κόστος της ζημιάς.

Ασφαλιστικές καλύψεις

6. Συμμετοχή σε επιδείξεις

Η συμμετοχή του αυτοκινήτου σε επιδείξεις μπορεί να αποτελέσει την αφορμή ώστε η ασφαλιστική εταιρεία να μην προβεί στην αποζημίωση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

7. Βαθμός συγγένειας

Ο βαθμός συγγένειας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την καταβολή της αποζημίωσης, όταν τους οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων συνδέει πρώτος βαθμός συγγένειας. Ο όρος αυτός αφορά μόνον τις υλικές ζημιές και όχι τις σωματικές βλάβες στις οποίες καταβάλλεται η αποζημίωση κανονικά.

8. Ζημιές από εξαρτήματα του οχήματος

Όταν η πρόκληση μιας ζημιάς οφείλεται από κάποιο εξάρτημα το οποίο μεταφέρει το όχημα τότε η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται να καλύψει το κόστος που θα προκύψει από την αποκατάστασή της.