1 στα 5 δικόγραφα κατατίθενται πλέον ψηφιακά: Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικά δικαστικά πιστοποιητικά

Ο Κώστας Τσιάρας περιγράφει την “ψηφιακή εποχή της Δικαιοσύνης” και λέει για τους για Ποινικούς Κώδικες: “Η νομοπαρασκευαστική συνεχίζει έργο της- Αν χρειαστεί θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις”.

Ψηφιακή δικαιοσύνη: Για χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν παραληφθεί ψηφιακά, την ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης των δικών μέσω των ηλεκτρονικών πινακίων, και την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της ποινικής δίκης που επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα δικαστήρια της επικράτειας, μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης περιγράφοντας την “ψηφιακή εποχή” της Δικαιοσύνης.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ότι 1 στα 5 δικόγραφα κατατίθενται πλέον ψηφιακά και έχουν εκδοθεί περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικά δικαστικά πιστοποιητικά.

Παράλληλα ο υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει την διαχρονικότητα των κωδίκων (που τροποποιήθηκαν και πάλι πρόσφατα) , αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα περιγράφει τις παρεμβάσεις που ετοιμάζει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συστήνεται για το μείζων θέμα της ενδοικογενιακής βίας.

Ψηφιακή δικαιοσύνη

Freepik

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ethnos.gr, ο Κωστας Τσιάρας, αναφέρει:

H κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αυτές είναι οι τελευταίες αλλαγές ή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επικαιροποίησης διατάξεων του;

Όπως ξέρετε, οι Κώδικες είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία στα χέρια των δικαστών και των εισαγγελέων προκειμένου να απονεμηθεί δικαιοσύνη και να προστατευθούν τα δικαιώματα των πολιτών. Με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επιχειρήθηκε μια συνολική αναμόρφωση των αμφιλεγόμενων διατάξεων που είχε εισάγει η προηγούμενη κυβέρνηση. Στόχος των νέων διατάξεων είναι να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών, το οποίο είχαν διαταράξει οι χαμηλές ποινές και οι πρόωρες αποφυλακίσεις, που προβλέπονταν στον νέο Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ.

Βεβαίως, οι Κώδικες πρέπει να εφαρμόζονται σε μακροχρόνιο ορίζοντα, δημιουργώντας ασφάλεια δικαίου. Αυτή η σταθερότητα όμως δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ανάγκης του εκσυγχρονισμού των διατάξεων των Κωδίκων, οι οποίοι πρέπει να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην επιστήμη αλλά και την κοινωνία.

Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε να δώσουμε διαρκή χαρακτήρα στην επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που παράγει ο Ποινικός Κώδικας. Η επιτροπή αυτή συνεχίζει απερίσπαστη τις εργασίες της, αναλύει τις διεθνείς επιστημονικές και νομολογιακές εξελίξεις και παρακολουθεί συστηματικά τις ανάγκες της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να εισηγηθεί -με τρόπο επιστημονικά άρτιο- πρόσθετες παρεμβάσεις.

Ψηφιακή δικαιοσύνη

Freepik

Έχει προαναγγελθεί η σύσταση ειδικής επιτροπής, που θα εξετάσει συνολικά το πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ποια μέτρα σχεδιάζονται σε αυτή τη κατεύθυνση;

Παρά τις αυστηρές ποινές που ήδη προβλέπονται για την ενδοικοκογενειακή βία, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως παραλάβαμε ένα ανεπαρκές πλαίσιο για την τιμώρηση αδικημάτων που τελούνται στο πλαίσιο της οικογένειας.

Για τον λόγο αυτό, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα δημιουργήσαμε ένα πιο ανθεκτικό δίκτυ προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, μέσω του ποινικού δικαίου, καθιερώνοντας τον αξιόποινο χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση η οποία επιβάλλει απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, που αποτελεί τη συνηθέστερη απόφαση των δικαστηρίων για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα, υπήρξε αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποινών για το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης που συνήθως διαπράττεται στο πλαίσιο της έμφυλης βίας. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε όλες αυτές τις παρεμβάσεις.

Πέρα, όμως από το ποινικό δίκαιο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει οριζόντιες δράσεις, που αφορούν όχι μόνο την καταστολή του φαινομένου, αλλά και την πρόληψη. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Κατάστασης και Ισότητας των Φύλων ενίσχυσαν το πλέγμα προστασίας των γυναικών θυμάτων, ενώ αντίστοιχα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία λειτούργησε νέες, εξειδικευμένες υπηρεσίες με εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διαχείριση των καταγγελιών και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Όλες αυτές οι δράσεις, προφανώς, δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. Η νέα επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων θα αναλάβει να συντονίσει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και να τεκμηριώσει τις αναγκαίες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Freepik

Πως προχωρά το σχέδιο για την ψηφιακή δικαιοσύνη;

Ήδη από τις αρχές του 2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπόνησε μια ολοκληρωμένη τριετή ψηφιακή στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού δικαστικού συστήματος και την απλοποίηση των διαδικασιών, που καθιστούν την ελληνική δικαιοσύνη πιο φιλική και περισσότερο προσβάσιμη για τους πολίτες.

Τους τελευταίους 24 μήνες υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιακών δράσεων που εκπονήθηκε ποτέ, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των διαδίκων, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστικών λειτουργών.

Τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί είναι περισσότερο από εντυπωσιακά:

-Ο ηλεκτρονικός φάκελος επεκτείνεται σταθερά, με ένα στα 5 δικόγραφα να κατατίθενται, πλέον, ψηφιακά.

-Περισσότερα από 1 εκ. πολίτες έχουν αιτηθεί και έχουν παραλάβει ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι δικαστικές αρχές.

-Χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις έχουν παραληφθεί ψηφιακά, η εξέλιξη των δικών παρακολουθείται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών πινακίων, και η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της ποινικής δίκης επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα δικαστήρια της επικράτειας.

-Παράλληλα, υλοποιούμε το σχέδιο επέκτασης του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης σε όλα τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, αναβαθμίζουμε το ολοκληρωμένο σύστημα της διοικητικής δικαιοσύνης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναπτύσσουμε νέες εφαρμογές που συντελούν στην απλούστευση των διαδικασιών, όπως το άυλο συναινετικό διαζύγιο.

To Top