Το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε τη Ρωσία να παύσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία: Τί αναφέρει η απόφαση των προσωρινών μέτρων

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εξέδωσε σήμερα, 16.3.2022, απόφαση επί της αίτησης λήψης προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την Ουκρανία στην υπόθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς για γενοκτονία βάσει της Σύμβασης σχετικά με την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας (υπόθεση Ουκρανίας κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Στην απόφαση του, η οποία έχει δεσμευτική ισχύ, το Δικαστήριο επισημαίνει τα ακόλουθα προσωρινά μέτρα:

(1) Με ψήφους δεκατρείς κατά δύο, η Ρωσική Ομοσπονδία να αναστείλει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 στο έδαφος της Ουκρανίας·

Υπερ τάχθκαν: Πρόεδρος Donoghue. Οι δικαστές Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth; Δικαστής ad hoc Daudet;

Κατά : Αντιπρόεδρος Gevorgian, Δικαστής Xue

(2) Με ψήφους δεκατρείς κατά δύο, η Ρωσική Ομοσπονδία να διασφαλίσει ότι τυχόν στρατιωτικές ή παράτυπες ένοπλες μονάδες που μπορεί να διευθύνονται ή υποστηρίζονται από αυτήν, καθώς και οποιουσδήποτε οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να υπόκεινται στον έλεγχο της , δεν λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο σημείο (1)

Υπερ ψήφισαν: Πρόεδρος Donoghue. Οι δικαστές Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth; Δικαστής ad hoc Daudet;

Κατά: Αντιπρόεδρος Gevorgian, Δικαστής Xue

(3) Ομόφωνα, και τα δύο μέρη να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει ή να επεκτείνει την επίδικη διαφορά ή να καταστήσει πιο δύσκολη την επίλυσή της. (legalnews24.gr/ icj-cij.org)

Tο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ

To Top