ΜονΠρΑθ 9443/2019 Προσβολή προσωπικότητας – Αδικοπραξία – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης – Συκοφαντική δυσφήμιση -Ψευδής καταμήνυση -.

Έγγραφη καταγγελία εναντίον υπαλλήλου Δήμου, κατατεθείσα ενώπιον του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για περιστατικά περί δήθεν κατάχρησης εξουσίας και..

Αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων καθώς και ιδιωτικών πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην Κύπρο

Εγκύκλιο με θέα την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων καθώς και ιδιωτικών πληρεξουσίων εγγράφων που έχουν συνταχθεί στην..

ΕφΠειρ 9/21 : ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 9/2021   Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή Πρόεδρο Εφετών, Ιωάννη Αποστολόπουλο Εφέτη – Εισηγητή, Αικατερίνη Κοκόλη..

To Top