Κακομεταχείριση αλλοδαπών: Επισημάνσεις και οδηγίες της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εγκύκλιος ΕισΑΠ 8/2022)

Η αρχή της αποτελεσματικής προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων επιτάσσει εισαγγελείς και αστυνομικούς όχι μόνο να μεριμνούν για τη μη παραβίασή τους, αλλά και να διασφαλίζουν την προστασία τους

Προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας απηύθυνε οδηγίες η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφορικά με το ζήτημα της κακομεταχείρισης αλλοδαπών (ΕισΑΠ 8/2022), παρακινώντας για την άμεση νόμιμη παρέμβασή τους σε κάθε περίπτωση απαγορευμένης διάκρισης ή κακομεταχείρισης ή κακοποίησης και εν γένει παραβίασης ή φαλκίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου οπουδήποτε κι αν προέρχεται.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν καθήκον, μεταξύ άλλων, και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης και εν γένει την τήρηση της νομιμότητας, γνωρίζουν δε ότι πολλοί αλλοδαποί είναι de facto αδύναμοι και ευάλωτοι, γεγονός που τους καθιστά εύκολους στόχους από οργανωμένες ομάδες, πλην όμως de jure δεν είναι απροστάτευτοι.

Η Εισαγγελία επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι μέρος πλήθος διεθνών συμβάσεων που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που ειδικά χορηγούνται σε όλα τα ευρισκόμενα στο έδαφός τους πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των μεταναστών, ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται στο κράτος υποδοχής νόμιμα ή παράτυπα.

Η ΕΣΔΑ και, γενικότερα, τα διεθνή συμβατικά κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν εφαρμόζονται μόνο στους πολίτες των συμβαλλομένων κρατών, αφού κατά το γενικό διεθνές δίκαιο αναμφίβολα κάθε κράτος ασκεί δικαιοδοσία όχι μόνο στους πολίτες του, αλλά και σε ανιθαγενείς ή αλλοδαπούς που βρίσκονται στην επικράτειά του, είτε ως τουρίστες, είτε ως μετανάστες, είτε ως πρόσφυγες αιτούντες άσυλο με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Περαιτέρω, η Εισαγγελία παρέθεσε ορισμένα σημαντικά διεθνή συμβατικά κείμενα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρα από την ΕΣΔΑ,  τα οποία περιλαμβάνουν και τους μετανάστες στο προστατευτικό τους πεδίο, καταλήγοντας στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αποτελεσματικότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία, όπως επεσήμανε, επιτάσσει τα κρατικά όργανα (συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών λειτουργών και των αστυνομικών) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να τα προστατεύουν, κατά τρόπο, δηλαδή, όχι μόνο αρνητικό (υποχρέωση μη παραβίασής τους), αλλά και θετικό.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο eisap.gr.

To Top