23.8 C
Athens
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική Συμβολαιογραφικά Συντονιστική Συμβ/φων : Πότε ξεκινά η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή στο κτηματολόγιο

Συντονιστική Συμβ/φων : Πότε ξεκινά η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή στο κτηματολόγιο

67

Την 1η Ιουνίου ξεκινά, σύμφωνα με ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, μετά από αίτημα της ΣΕΣΣΕ και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους.

Εν τω μεταξύ, σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε νέα διόρθωση της απόφασης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εγγραφής πράξεων, από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τι αναφέρει η νέα απόφαση:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

Την υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 1550).

Την υπ’ αρ. 178/3/31.03.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο): «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο “Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1550)”» (Β’ 1602).

Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίζει:
Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1550), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 178/3/31.03.2022 ίδια απόφαση (Β’ 1602), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3

Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών

Από την 1η Μαΐου 2022 η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων, που κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά από τα ίδια πρόσωπα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1Α της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 2681).

Αντίστοιχα, η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, από την 30ή Μαΐου 2022 διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά από τα ίδια πρόσωπα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Σε περίπτωση έκτακτου τεχνικού προβλήματος που διαπιστώνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, η υποβολή αιτήσεων προς καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων του πρώτου και δεύτερου εδαφίου διενεργείται με επιτόπια παρουσία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 177/11/ 03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των ειδικότερων οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»

Δείτε εδώ το ΦΕΚ