Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με πλήρη τίτλο «κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία με τις θετικές ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν επί της αρχής και επί του συνόλου του.

Με το σχέδιο Κώδικα επιδιώκεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. O Κώδικας συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) κατά την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Επικαιροποιείται και συστηματοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία αναφορικά με:

  • -τις απαιτήσεις για την απονομή σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς καθεστώτος διεθνούς προστασίας (καθεστώς πρόσφυγα η καθεστώς επικουρικής προστασίας, χορήγηση αδειών διαμονής, πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην ιατρική περίθαλψη κ.λπ.).
  • -τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (καταγραφή και ιατρικός έλεγχος αιτούντων, συνθήκες κράτησης, κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικές ρυθμίσεις για ευάλωτα άτομα, επαναπατρισμός κ.λπ.),
  • -τις διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας καθώς και για την παρεχόμενη δικαστική προστασία,
  • -την παροχή προσωρινής προστασίας επί μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών (διάρκεια προστασίας, δικαιώματα δικαιούχων, πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, επαναπατρισμός κ.λπ.).   (άρθρο πρώτο (άρθρα 1 – 146)

 

Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων

To Top