Αποσυμφόρηση πινακίων από χιλιάδες ασφαλιστικές υποθέσεις – Πώς μια διάταξη αλλάζει την δικαστηριακή ύλη

96

Χιλιάδες οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών θα δουν να γλιτώνουν τη βάσανο της ποινικής εξάντλησης εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη τους με τη νέα διάταξη που θα ψηφίσει το υπουργείο Εργασίας.

Ασφαλιστικές υποθέσεις: Σε πλήρη απελευθέρωση μεγάλου όγκου δυνάμεων από το δικαστηριακό σύστημα της χώρας αλλά και της εξάντλησης των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία, οδηγεί η νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που απονευρώνει ποινικά μια υπόθεση όταν ο πολίτης μπει σε ρύθμιση. Η διάταξη είναι μέσα στο νέο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο και προβλέπει πως παύει η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση τήρησης της ρύθμισης στο δικαστήριο. Παράλληλα με τη μείωση της ταλαιπωρίας συνεπώς ασφαλισμένων, μειώνεται και ο φόρτος εργασίας στα δικαστήρια. 

Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες συνεπείς στις ρυθμίσεις τους οφειλέτες που ουσιαστικά ήταν δέσμιοι μιας ποινικής διαδικασίας ώστε να επιβεβαιώνεται η συνέπειά τους.   Τώρα με την ένταξη στη ρύθμιση εξυπηρέτησης των οφειλών και όσο αυτή εξυπηρετείται, παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη, και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά και τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Άλεξ Τζόουνς

Freepik

Ασφαλιστικές υποθέσεις: Τι σημαίνει η ρύθμιση

Όπως εξηγεί το Υπουργείο Εργασίας  «πρόκειται για μία θετική ρύθμιση για τους συνεπείς ασφαλισμένους που έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση χρεών προς τα ταμεία, καθώς επέρχεται παύση της ποινικής δίωξης του οφειλέτη μόλις γίνει δεκτή η αίτηση για ρύθμιση της οφειλής του και η ποινική υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Μέχρι τώρα, η ποινική δίωξη απλώς αναστελλόταν όσο εξυπηρετούνταν η ρύθμισηΗ υπόθεση διατηρούνταν στα πινάκια των δικαστηρίων και οι οφειλέτες υποχρεούνταν να επιβεβαιώνουν κατ’ επανάληψη στο δικαστήριο ότι τηρούν τη ρύθμιση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση συνεπάγεται την υφ’ όρον παύση της ποινικής δίωξης. Επομένως, η ποινική υπόθεση τίθεται στο αρχείο και δεν χρειάζεται να εμφανίζονται κάθε τόσο οι οφειλέτες στο Δικαστήριο, για να βεβαιώνεται ότι τηρούν την οφειλή τους. Εάν η ρύθμιση απολεσθεί, η υπόθεση ανασύρεται από το αρχείο και η ποινική δίωξη επανεκκινεί.

Είναι μία ρύθμιση για το σεβασμό της αξιοπρέπειας των πολιτών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ελάφρυνση των πινακίων και του αντίστοιχου φόρτου των δικαστηρίων».