Ασφάλιση δικηγόρου με το άρθρο 39 παρ. 9 Ν.4387

Μπορεί δικηγόρος να ασφαλιστεί με το άρθρο 39 παρ. 9 Ν.4387 (με δεδομένο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39) ?

Με ποιό ΚΑΔ και Π.Κ. ?

Μετά και την έκδοση της 13/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασφαλώς και οι δικηγόροι υπάγονται στις διατάξεις του >άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016. Περί αυτού έχει εκδοθεί και αναλυτικός οδηγός του ΔΣΑ, τον οποίο μπορείτε να βρείτε >εδώ.

Μεταξύ των αιτημάτων του Δικηγορικού Σώματος είναι η αλλαγή των πακέτων κάλυψης, ώστε αυτά να συμπίπτουν με αυτά των εμμίσθων δικηγόρων, ως προς τις εισφορές της επικουρικής και πρόνοιας. Κατά πληροφορίες μας ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή τη διόρθωση των πακέτων για τους δικηγόρους που ασφαλίζονται με τις ανωτέρω διατάξεις. Μέχρι να επισυμβεί η αλλαγή, θα επιλέξετε τα πακέτα κάλυψης της υπάρχουσας εγκυκλίου, με εισφορές επικουρικής ασφάλισης για όλους τους δικηγόρους πλην Αθηνών, και με εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) για τους δικηγόρους Αθηνών. Σε περίπτωση δε αλλαγής στη συνέχεια, θα διορθώσετε σε επόμενες ΑΠΔ τα πακέτα.

To Top