Αυτοξαίρεση δικαστή από πολιτική δίκη (ΠΠρΑθ 154/2022)

Αποφυγή υπόνοιας μεροληψίας – Είχε εκφέρει γνώμη ως μέλος σύνθεσης ποινικού δικαστηρίου επί του αυτού βιοτικού συμβάντος που αποτελεί το αντικείμενο της πολιτικής δίκης

Δεκτή έγινε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η δήλωση αυτοεξαίρεσης δικαστή, προς αποφυγή υπόνοιας μεροληψίας, στηριζόμενη στο άρθρο 52 παρ. 1 περ. στ’, και 55 παρ. 3 του ΚΠολΔ (ΠΠρΑθ 154/2022).

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω δικαστής υπέβαλε ενώπιον της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετική αίτηση, με την οποία ζητούσε να γίνει δεκτή η δήλωση αυτοεξαίρεσής της προς αποφυγή υπόνοιας μεροληψίας σε βάρος της από την έκδοση απόφασης επί συγκεκριμένης αγωγής. Και τούτο, διότι είχε εκφέρει γνώμη ως μέλος της σύνθεσης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών επί του αυτού βιοτικού συμβάντος, που αποτελεί το αντικείμενο της ανωτέρω πολιτικής δίκης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, πράγματι, πιθανολογείται ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης της δηλούσας από την έκδοση απόφασης επί της συγκεκριμένης υπόθεσης για λόγους αποφυγής υπόνοιας μεροληψίας, για όλους τους ουσιαστικά βάσιμους και αναλυτικά αναφερόμενους στην αίτηση λόγους. Συνεπώς, η σχετική δήλωση αυτοεξαίρεσης έγινε δεκτή και κατ’ ουσίαν.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.

To Top