ΣΕφΘεσ. 250/2009 Μεταβολή κατηγορίας – Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης – Ληστεία – Ανήλικος -.

Εννοια συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης. Στοιχεία ληστείας. Μεταβολή κατηγορίας από άμεση συνέργεια σε απλή συνέργεια σε ληστεία. Χωρισμός δικογραφίας για ανήλικο. Νεαροί ενήλικες και δυνατότητα επιεικούς μεταχειρίσεως αυτών.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΩΣ ΟΜΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΗΛΙΑ ΣΕΦΕΡΙΔΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ:

………………

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Εισάγω στο Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 2, 4, 138 παρ. 1, 2, 270 παρ. 1, 308 παρ. 1, 309 παρ. 1 περ. ε, 316 παρ. 2, 317 παρ. 1 α, 318, 319 παρ. 1, 3 του ΚΠΔ όπως η διάταξη του άρθρου 316 αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 22 του νόμου 3160/2003 και άρθρου 7 του νόμου 2928/2001 την προκείμενη με αριθμ. Α07/11494/2008 ανακριτική δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος των 1) … του .. και της … γεν 8/5/88 2) … και της …   γεν 19/2/89, Θεσσαλονίκης, 3) … γεν 8/1/90 , 4) … γεν στις 2/2/89, 5) … γεν 19/6/87, και … ή … κατοίκων όλων Θεσσαλονίκης κατηγορουμένων για τις πράξεις της συγκρότησης δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής ομάδας προς διάπραξη ληστειών κατ΄ επάγγελμα (άρθρα 187 παρ. 1, 380 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 13 στοιχ. στ του ΠΚ) για την οποία κατηγορούνται άπαντες οι κατηγορούμενοι, περαιτέρω ο πρώτος (…) για άμεση συνέργεια σε ληστεία κατά συρροή και κατ επάγγελμα (άρθρα 13 στοιχ. στ. 46 παρ. 1 περ. β, 94 παρ. 1 και 380 παρ. 1 του ΠΚ), ο δεύτερος (…) για ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή και κατ επάγγελμα, (άρθρα 13 στοιχ. στ, 42 παρ. 1, 380 παρ. 1 του ΠΚ) της παράνομης οπλοφορίας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β του νόμου 2168/93) και της οπλοχρησίας, (άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ και 14 του νόμου 2168/93), ο τρίτος (…) της ληστείας κατά συρροή και κατ επάγγελμα (άρθρο 13 στοιχ. στ, 94 παρ. 1, 380 παρ. 1 του ΠΚ) της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας (άρθρα 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93), ο τέταρτος (…)   της ληστείας κατ΄ επάγγελμα (άρθρα 13 στοιχ στ. 380 παρ. 1 του ΠΚ) της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας (άρθρα 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93) ο πέμπτος (…) της άμεσης συνέργειας στην πράξη της ληστείας κατά συρροή και κατ επάγγελμα (άρθρα 13 στοιχ. στ, 46 παρ. 1 περ. β, 94 παρ. 1, 380 παρ. 1 του ΠΚ) και ο έκτος (… ή …) της ληστείας κατ’ επάγγελμα (άρθρο 13 στοιχ στ. 380 παρ. 1 του ΠΚ) της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας (άρθρα 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93).

Η ποινική δίωξη κινήθηκε με την υποβολή της αρίθμ. 1020/666002/4-α/13/12/2007 αναφοράς της Υποδιεύθυνσης ληστειών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με την σχετική δικογραφία, δια της οποίας καταγγέλλονται πως στις αρχές του έτους 2007 συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα προς διάπραξη ληστειών. Προς τούτο οι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και έκτος των κατηγορουμένων με την άμεση συνδρομή των λοιπών προέβησαν με την χρησιμοποίηση αεροβόλου όπλου στην διάπραξη ληστειών έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση εισοδημάτων προς βιοπορισμό τους. Μετά την απολογία των κατηγορουμένων επιβλήθηκαν σ΄ αυτούς οι περιοριστικοί όροι:

α) Σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου με την αρίθμ. 46/2008 διάταξη της Ε Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι α)   της   εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του ΤΑ του τόπου της κατοικίας του και β) της μη μεταβάσεως του στην αλλοδαπή. β) Σε βάρος του δευτέρου κατηγορουμένου με την αρίθμ. 39/2008 διάταξη της ιδίας ανωτέρω Ανακρίτριας επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή. γ) Σε βάρος του τρίτου κατηγορουμένου με την αρίθμ. 38/2008 διάταξη της ανωτέρω Ανακρίτριας επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι α) της εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του ΤΑ του τόπου κατοικίας του και β) της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή. δ) Σε βάρος του τετάρτου κατηγορουμένου η με αριθμ. 40/2008 διάταξη της ανωτέρω Ανακρίτριας με την οποία επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μη μεταβάσεως του στην αλλοδαπή. ε) Σε βάρος του πέμπτου κατηγορουμένου με την αριθμ. 37/2008 διάταξη της Ανακρίτριας επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή   και στ) σε βάρος του έκτου κατηγορουμένου επιβλήθηκε με την αρίθμ. 41/2008 διάταξη της παραπάνω Ανακρίτριας ο περιοριστικός όρος της εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του ΑΤ του τόπου κατοικίας του.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας εκθέτω τα παρακάτω.

 

Κατά την διάταξη του άρθρου 7 του νόμου 2928/2001 για την πράξη της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1 του ΠΚ) η ανάκριση περατώνεται από το Συμβούλιο Εφετών. Μετά την τελευταία ανακριτική πράξη η δικογραφία διαβιβάζεται από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος υποβάλλει πρόταση του στο οικείο Συμβούλιο. Στην προκείμενη περίπτωση το Συμβούλιο εφετών είναι αρμόδιο και για τα συναφή εγκλήματα ανεξάρτητα της βαρύτητας αυτών και αν γι΄ αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανακρίσεως. Η ανωτέρω διάταξη έχει θεσπιστεί   για την ταχεία περάτωση των υποθέσεων αυτών αποφεύγοντας την χρονοβόρα διαδικασία της ενδιάμεσης διαδικασίας του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφετών ή του ακυρωτικού (Αρείου Πάγου). Επομένως στην περίπτωση αυτή το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο (βλ. ΑΠ 464/2003 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2003 σελ 99, ΑΠ 404/2004 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου σελ 2004 σελ 261, ΑΠ 4/2005 ΝΟΒ 53 σελ 1334, ΑΠ 495/2005, ΑΠ 654/2005 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, ΣυμβΕφΑθ 1270/2003 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2003 σελ 221). Το Συμβούλιο εφετών δεν αποβάλει την αρμοδιότητα του στην περίπτωση που δεν αποδειχθεί η τέλεση του εγκλήματος της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. (βλ. άλλως ΒουλΣυμβΕφΑθ. 2584/2003 Ποιν.Χρον. ΝΔ σελ 362). Η παραπάνω διάταξη δεν αντίκειται στην διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του εβδόμου πρωτοκόλλου αυτής (άρθρο 2 του νόμου 1705/87) καθώς και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 14 παρ. 5 του νόμου 2462/97) για την ισότητα των όπλων και την αρχή της δίκαιης δίκης (βλ. ΑΠ 544/2004, ΑΠ   654/2005, ΑΠ 615/2003 Τράπεζα νομικών πληροφοριών του ΔΣΑ).

Κατά την διάταξη του άρθρου 187 παρ. 1 του ΠΚ η οποία έχει αντικατασταθεί με την διάταξη του άρθρου 1 του Νόμου 2928/2001 και συμπληρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του νόμου 3064/2002 ορίζεται ότι: «Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή και περισσότερα πρόσωπα για την διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων….374 (διακεκριμένης κλοπής ),.. .3» Η ανωτέρω διάταξη 75 (υπεξαίρεσης) 380 (ληστείας) ….385 (εκβίασης) ..» προβλέπει δύο εγκλήματα την συγκρότηση εγκληματικής ομάδας (στιγμιαίο έγκλημα) και την ένταξη σε ήδη δομημένη εγκληματική ομάδα νέων μελών (διαρκές έγκλημα). Το έγκλημα που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη είναι πραγματοπαγές, για τον λόγο αυτό τα μέλη μπορούν να αντικατασταθούν ή να εναλλαγούν μεταξύ τους. Για την στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική ομάδα απαιτείται να υφίσταται μεταξύ των μελών πειθαρχία και ενεργός δράσης, χωρίς να είναι αναγκαία και η επικοινωνία των μελών μεταξύ τους αρκεί τα μέλη να εκτελούν τα ανατιθέμενα σ΄ αυτά καθήκοντα χωρίς να απαιτείται το κάθε μέλος να συμμετέχει και στον σχηματισμό της εγκληματικής δράσης. Η απλή συμφωνία των μελών δηλ. η σύμπτωση των βουλήσεων των μελών για την τέλεση ορισμένων κακουργημάτων δεν αρκεί, γιατί τότε κάθε μορφή συναυτουργίας θα μπορούσε να αναχθεί και στο ιδιώνυμο έγκλημα της συγκρότησης ή ένταξης σε δομημένη εγκληματική ομάδα. Σκοπός των δραστών των ανωτέρω εγκλημάτων είναι η συστηματική τέλεση επιλεγμένων αξιοποίνων πράξεων, που διακρίνονται για την αυξημένη απαξία τους και αντικοινωνικότητα τους. Οι δράστες των ανωτέρω εγκλημάτων πρέπει να έχουν σκοπό να τελέσουν απεριόριστο αριθμό κακουργημάτων που προβλέπονται από την παραπάνω διάταξη μεταξύ των οποίων είναι και το έγκλημα της ληστείας (άρθρο 380 παρ. 1 του ΠΚ).

Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 187 παρ. 1 του ΠΚ είχε θεσπιστεί αρχικά για την προστασία της κοινωνίας από τις τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά ισχύει   και για κάθε μορφή ομαδικής εγκληματικής δράσης, που βάλλει κατά της οργανωμένης κοινωνίας και της έννομης τάξης. Η χρονική διάρκεια της   εγκληματικής ομάδας δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων καθορισμένη, μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας ή η διάρκεια αυτής να μην έχει επακριβώς υπολογιστεί, αρκεί να εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Για την συγκρότηση της εγκληματικής ομάδας και την ένταξη σ΄ αυτήν απαιτούνται τρία τουλάχιστον πρόσωπα με δυνατότητα επαύξησης του αριθμού των μελών αυτής και εναλλαγής των προσώπων αυτής. Σκοπός της εγκληματικής ομάδας πρέπει να είναι η διάπραξη διαφόρων εγκλημάτων (ομοειδών ή ετεροειδών) με αυξημένη κοινωνική απαξία, που βάλλουν κατά της οργανωμένης κοινωνίας. Η δραστηριότητα των μελών της εγκληματικής ομάδας δεν είναι αναγκαίο να περιορίζεται εντός εθνικών ορίων αλλά μπορεί να εκτείνεται και πέραν αυτών προσβάλλοντας την κοινωνία, και τα θεμέλια της οργανωμένης πολιτείας και οικονομικής ζωής των μελών αυτής (πολιτείας). Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση δεν είναι αναγκαία και η πραγμάτωση των επιδιωκομένων να τελεστούν εγκλημάτων, αρκεί να αποδεικνύεται η βεβαιότητα του σκοπού της τελέσεως αυτών. Στην περίπτωση αυτή τιμωρείται η βούληση των μελών της εγκληματικής ομάδας, η οποία προέβη στον σχηματισμό της διάπραξης ενός εγκλήματος ή εγκλημάτων που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα σ΄ αυτήν (ομάδα) οικονομοϋλικοτεχνικά μέσα (βλ. σχετ. ΑΠ   87/2000 Ποιν/νη 3 σελ 468, ΔιατΕισΕφΘεσ. 265/98 Υπερ. 1999 σελ 435, ΑΠ 265/2002 Πράξη και Λόγος Ποινικού Δικαίου 2003 σελ. 223, ΑΠ 615/2003 Πράξη και Λόγος Ποινικού Δικαίου 2003 σελ. 223,ΑΠ 402/2004 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2004 σελ 261, ΣυμβΕφΑθ. 3028/2003 Ποιν. Χρον ΝΕ 164, ΒουλΣυμβΕΦΑθ 1270/2003 Πράξη και Λόγος Ποινικού Δικαίου 2003 σελ 221, ΑΠ 33/2006, ΑΠ 48/2006 Τράπεζα νομικών Πληροφοριών Νόμος, ΒουλΣυμβΕφΑιγ. 35/2005 Ποιν/νη 2005 σελ 672, ΣυμβΕφΘεσ 491/2007 Αρμ. 2007 σελ 1760, Αθανασίου Κονταξή ερμ Ποινικού Δικαίου σελ 1629, Μιχ. Μαργαρίτη, Ι Μανωλεδάκη ερμ. ΠοινικούΚώδικα σελ 105. Ασφάλεια και Ελευθερία Ι Μανωλεδάκη σελ 103 επ.).

Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 380 παρ. 1 του ΠΚ «Οποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με κάθειρξη.» Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι το έγκλημα της ληστείας είναι σύνθετο με την στενή του όρου έννοια. Απαρτίζεται από το έγκλημα της κλοπής (άρθρο 372 του ΠΚ) και της παράνομης βίας (άρθρο 330 του ΠΚ). Η οποία (παράνομη βία) αποβλέπει στην κάμψη της αντιστάσεως του θύματος, η οποία επιτυγχάνεται και με την αδράνεια αυτού. Για την πραγμάτωση του εγκλήματος τη ληστείας είναι αδιάφορη η προσφορότητα της ασκηθείσας βίας προς την αφαίρεση του ξένου πράγματος ή τον εξαναγκασμό του θύματος προς παράδοση αυτού, καθώς και η αξία του αντικειμένου του αφαιρουμένου ή προς παράδοση πράγματος. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ληστείας στοιχειοθετείται με την άσκηση σωματικής βίας ή απειλών ενωμένων με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής δια των οποίων επιτυγχάνεται η αφαίρεση του ξένου κινητού πράγματος ή ο εξαναγκασμός του θύματος προς παράδοση αυτού. Το ξένο πράγμα δεν απαιτείται να ανήκει κατά κυριότητα στο πρόσωπο από την κατοχή του οποίου αφαιρείται η εξαναγκάζεται να το παραδώσει στον δράστη. Το έγκλημα της ληστείας πραγματώνεται και χωρίς επενέργεια επί του σώματος του θύματος εκ μέρους του δράστη, αρκεί να διαπιστώνεται η αντίληψη του θύματος πως δια της ασκήσεως της σωματικής βίας θα επιτευχθεί η παράδοση ή η αφαίρεση του ξένου πράγματος (ΑΠ 131/2008, ΑΠ 190/2008, ΑΠ 824/2008, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νόμος, ΑΠ 391/2007, ΑΠ 940/2006, ΑΠ 1331/2006, ΑΠ 1433/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του ΠΚ ορίζεται ότι «Όποιος έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα επιχειρεί   πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως, τιμωρείται αν το κακούργημα ή το πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε με ποινή ελαττωμένη κατά την διάταξη του άρθρου 83 του ΠΚ». Η απόπειρα αποτελεί φάση στην όλη διαδρομή του εγκλήματος (inter criminis). Ως πράξη που συνιστά τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως κάποιου εγκλήματος θεωρείται εκείνη που αν συνεχιστεί θα περατώσει αναμφισβήτητα το εγκληματικό αποτέλεσμα, δηλαδή τέτοια πράξη είναι εκείνη που μπορεί   με βεβαιότητα να οδηγήσει στην πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, εάν δεν ανακοπεί από λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως του δράστη. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ΠΚ συνάγεται πως η απόπειρα είναι πεπερασμένη στην περίπτωση που ο δράστης ολοκλήρωσε την ενέργεια του προς πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, αλλά για λόγους που δεν ανάγονται στην βούληση του, δεν επήλθε το αποτέλεσμα της πράξης του. Απόπειρα τελέσεως του εγκλήματος της ληστείας συνιστά η εκ μέρους του δράστη άσκηση απειλής σπουδαίου και αμέσου κινδύνου, που αφορά την ζωή του θύματος προς εξαναγκασμό αυτού να παραδώσει χρήματα. Γεγονός που δεν ολοκληρώθηκε λόγω της αντιδράσεως του θύματος και της έλλειψης σθένους του δράστη προς ολοκλήρωση του αποφασισθέντος εγκλήματος. Η έλλειψη σθένους είναι έννοια διάφορη της ελεύθερης βουλήσεως του θύματος καθώς και ο φόβος αυτού προς αποφυγή της συλλήψεως του. Επομένως η ανωτέρω συμπεριφορά στοιχειοθετεί το έγκλημα της απόπειρας ληστείας, αφού ο δράστης άσκησε την απειλή με επικείμενο κίνδυνο ζωής του θύματος προς αφαίρεση αντικειμένων της κατοχής του ή εξαναγκασμό αυτού (θύματος) προς παράδοση αυτών. Η μη ολοκλήρωση οφείλεται σε λόγους ανεξαρτήτους της ελεύθερης θελήσεως αυτού (βλ. σχετ. ΑΠ 912/99 Νομική Βιβλιοθήκη Πολιτικές και Ποινικές Αποφάσεις Αρείου Πάγου έκδοση 2000 σελ. 280, ΑΠ 993/2001, ΑΠ 110/2006, ΑΠ 623/2006, ΑΠ 1449/2007, ΑΠ 295/2008 ΤριμΕφΑθ. 1358.2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. Ερμ Ποινικού Κώδικα ʼγγελου Μπουρόπουλου τομος Α σελ 114, Ποινικό Δίκαιο γενικό μέρος τόμος Α Νικου Χωραφά σελ 311, Ποινικό Δίκαιο γενικό μέρος Ι. Μανωλεδάκη σελ 363 επ.) Μεταξύ των εγκλημάτων της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική ομάδα και της ληστείας υφίσταται αληθινή πραγματική συρροή. (ΑΠ 824/2008, ΑΠ 854/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νομος). Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 46 παρ. 1 περ. β και 47 του ΠΚ προκύπτει ότι άμεση συνέργεια υπάρχει όταν ο δράστης κατά την διάρκεια της κύριας πράξης και στην εκτέλεση αυτής παρέχει συνδρομή στον αυτουργό αυτής, κατά τρόπο ώστε χωρίς την συνδρομή αυτού δεν θα ήταν δυνατή η τέλεση αυτής με τον τρόπο που τελέστηκε. Ενώ απλή συνέργεια υπάρχει όταν ο δράστης παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή, υλική, ψυχική, θετική ή αποθετική πριν την τέλεση της κύριας πράξης ή κατά την τέλεση αυτής, ή με παροχή υποσχέσεως πως μετά την τέλεση της κύριας πράξης από τον αυτουργό θα βοηθήσει αυτόν να απομακρυνθεί από τον τόπο τελέσεως της κύριας πράξης η με ενέργειες του θα συντελέσει στην συγκάλυψη αυτής. Ο τρόπος αυτός συντελεί στην ψυχική ενίσχυση του δράστη να προβεί στην εκτέλεση του αποφασισθέντος εγκλήματος (ΑΠ 547/2008, ΑΠ 288/2007 ΝΟΒ 2008 σελ 187, 1910 αντίστοιχα, ΑΠ 971/2007 ΝΟΒ 2007 σελ 2474, ΑΠ 416/2005 Ποιν. Χρον. ΝΕ σελ 981, ΑΠ   1446/99 ΝΟΒ 1999 σελ 704). Η παραλλαγή στον τρόπο συμμετοχής συνιστά ορθό προσδιορισμό της πράξης και επόμενος όταν ο κατηγορούμενος παραπέμπεται για την πράξη της άμεσης συνέργειας στην τέλεση κάποιου εγκλήματος επιτρεπτά μπορεί να παραπεμφθεί για απλή συνέργεια στην τέλεση του ιδίου εγκλήματος, χωρίς τούτο να συνιστά μεταβολή της κατηγορίας. (βλ Καράμπελα Αναθεώρηση της κατηγορίας σελ 55 και 155 και νομολογία).

Η έννοια του κατ’ επάγγελμα προσδιορίζεται από την διάταξη του άρθρου 13 στοιχ στ του ΠΚ όπως έχει προστεθεί με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του νόμου 2408/96 και η οποία ορίζει ότι: «Κατ΄ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος.» Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει πως για την στοιχειοθέτηση κάποιου εγκλήματος ως τελεσθέντος κατ΄ επάγγελμα απαιτείται επανειλημμένη τέλεση αυτού με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος για βιοπορισμό και από την διαμορφωθείσα υποδομή από τον δράστη με πρόθεση της επανειλημμένης τέλεσης αυτού. Υποδομή υπάρχει όταν έχει δημιουργηθεί κατάσταση που οδηγεί στην επανειλημμένη τέλεση του σκοπουμένου εγκλήματος. Ο χαρακτηρισμός κάποιας πράξης ως τελεσθείσας κατ΄ επάγγελμα δεν είναι αναγκαίο να προβλέπεται ειδικά στον νόμο, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της απάτης κατ επάγγελμα, της πλαστογραφίας κατ΄ επάγγελμα ή της τοκογλυφίας, αυτός μπορεί να προσδωθεί και σε εγκλήματα για τα οποία δεν υφίσταται ειδική τέτοια πρόβλεψη, αρκεί από τον τρόπο τελέσεως να προκύπτει η υποδομή προς τέλεση αυτής και ο σκοπός πορισμού εισοδήματος προς βιοπορισμό. Για τον λόγο αυτό άλλωστε προσδιορίζεται η έννοια του κατ επάγγελμα στις γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Η έννοια του κατ επάγγελμα μπορεί να προσδωθεί επομένως και στο έγκλημα της ληστείας, όταν δια της τελέσεως αυτής σκοπείται σκοπός πορισμού εισοδήματος προς βιοπορισμό του δράστη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσδοση του χαρακτηρισμού στην πράξη ως τελεσθείσας κατ επάγγελμα θα ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής (βλ. ΑΠ 806/94 ΝΟΒ 43 σελ 438, ΑΠ 825/95 Ποιν. Χρον ΜΣΤ 74, ΑΠ 829/2001 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου 2001 σελ 231, ΑΠ 104/98, ΑΠ 132/98, ΑΠ 20/98 Ποιν. Δικ. 1. σελ. 265, 378, 385 αντίστοιχα ΑΠ 347/2003, ΑΠ 184/2002, ΑΠ 183/2001, ΑΠ 17/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, ΑΠ 1335/2005 Δι/νη 2005 σελ 1569).

Κατά την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ του νομου 2168/93 απαγορεύεται η μεταφορά αεροβόλων όπλων. Εκτός αν αυτά χρησιμοποιούνται στους τόπους όπου επιτρέπεται η άσκηση της σκοποβολής. Επίσης επιτρέπεται να φέρει κάποιος αεροβόλο όπλο από και προς τους τόπους άσκησης   της σκοποβολής. Τα άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους αεροβόλα όπλα (άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 2168/93). Η οπλοφορία αεροβόλων όπλων εκτός των ανωτέρω αναφερομένων χώρων συνιστά το έγκλημα της παράνομης οπλοφορίας, που προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1, 13 περ. β του ν. 2168/93) (ΑΠ 425/2005, ΑΠ 1113/2005, ΑΠ 500/2005, ΑΠ 68/2004, ΑΠ 700/2003, ΠεντΕφΠατρ 38/2001, ΜΟΕΠατρ 31-32/95, Αρμ 1995, σελ 1464.Η έννοια των όπλων και πυρομαχικών Ι. Μπέκα σελ 132 επ.). Τέλος κατά την διάταξη του άρθρου 14 του νόμου 2168/93 οπλοχρησία διαπράττει όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερομένου στον ανωτέρω νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα   από δόλο ή αμέλεια και καταδικαστεί ανεξάρτητα από την επιβαλλόμενη ποινή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η πράξη της οπλοχρησίας είναι παρακολουθηματική και εξαρτάται από την τιμωρία άλλης κύριας πράξης. Το όπλο πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Επομένως ο δράστης στην περίπτωση που προβαίνει στην χρησιμοποίηση   αυτού με την επίδειξη αυτού προς το θύμα για την διάπραξη του εγκλήματος της ληστείας πραγματώνει το έγκλημα της οπλοχρησίας, αφού δια της επιδείξεως αυτού στο θύμα ασκεί απειλή σε βάρος αυτού με ενωμένο κίνδυνο ζωής (βλ. ΑΠ 123/92 Ποιν. Χρον ΜΒ σελ 852, ΑΠ 540/94 Ποιν. Χρον ΜΔ σελ 640, ΑΠ 640/99 Ποιν. Χρον Ν 231, ΜΟΕΑΘ. 360/98 Ποιν. Χρον Ν σελ 172, ΑΠ 295/2008 Τράπεζα νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ. Η έννοια των όπλων Ιωάννη Μπέκα σελ 49, 132. 147,)

Περαιτέρω   κατά την διάταξη του άρθρου 130 του ΠΚ (όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 11 του ν. 3189/2003):

«1. Αν ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του τέλεσε αξιόποινη πράξη και εισάγεται σε δίκη μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους, το δικαστήριο μπορεί, αντί για περιορισμό σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται για τη πράξη που τελέστηκε, ελαττωμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΠΚ. Τούτο γίνεται, αν το δικαστήριο κρίνει ότι, αν και ο ποινικός σωφρονισμός του ανηλίκου ειναι αναγκαίος, δεν είναι όμως σκόπιμος ο περιορισμός του σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

  1. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν συνεπάγονται σε καμία περίπτωση   την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή την παραπομπή του ανήλικου σε κατάστημα εργασίας.
  2. Κατά γενικό κανόνα οι κατάδικοι αυτοί κρατούνται χωριστά από άλλους ενήλικους καταδίκους.

Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 1 του ΠΚ οριοθετεί την ανηλικότητα με την ενηλικίωση. Στους τελέσαντες κάποια αξιόποινη πράξη πριν την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και καταδικασθέντες μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους μπορεί να επιβληθεί η ποινή που προβλέπεται για την τελεσθείσα πράξη ελαττωμένη όμως κατά τους ορισμούς του άρθρου 83 του ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιβληθεί και περιορισμός στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων. Στην περίπτωση βέβαια που όταν τελέστηκε η πράξη ο ανήλικος είχε χαρακτηριστεί ως ανεύθυνος ποινικά, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και στην περίπτωση αυτή αναμορφωτικά μέτρα. Στην περίπτωση που ο ανήλικος τέλεσε κάποια αξιόποινη πράξη μετά αμέσως την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του εκδικάζεται από τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Στο σημείο αυτό ακριβώς διαφαίνεται και η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανηλίκων δραστών και ενηλίκων (νεαρών δραστών) (ΑΠ 1609/2005 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Νόμος, ΕφΑνηλΘεσ 92/2001 Ποιν/νη 2001 σελ.1137, ΕφΑνηλΘεσ 17/2000 Ποιν.Λογος 2001 σελ 154).

Κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ΚΠΔ για την συμμετοχή ανηλίκων στην διάπραξη εγκλημάτων υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στην διάπραξη εγκλημάτων γίνεται χωρισμός της δίκης και οι ανήλικοι εκδικάζονται από το αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων. Στα κακουργήματα πάντοτε γίνεται χωρισμός και οι ανήλικοι εκδικάζονται από το αρμόδιο υλικά δικαστήριο ανηλίκων (ΣυμβΠλημΑγρ 58/99, ΣυμβΠλημΑγρ 16/99 Υπερ. 2000 σελ 767, 256 αντίστοιχα, ΣυμβΠλημΛιβ. 38/99 Ποιν. Χρον ΜΘ σελ 614).

Τέλος κατά την διάταξη του άρθρου 133 του ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 14 του νόμου 3189/2003 ορίζεται ότι :

«1. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83) σε όποιον, κατά το χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, όχι όμως και το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του ΠΚ.» Στην προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 133 του ΠΚ γινόταν τριμερής διάκριση σε παίδες, εφήβους και ατόμων μετεφηβικής ηλικίας. Μετά την κατάργηση των ανωτέρω διακρίσεων ο χωρισμός γίνεται με βάση τα ηλικιακά όρια. α) άτομα ηλικίας 8 έως 13 ετών, 13 ετών συμπληρωμένων έως 18 ετών και η τρίτη κατηγορία σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το εικοστό πρώτο. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων ανηλίκων διατηρείται και για τα άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά για πράξεις που είχαν τελέσει πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω ηλικιακού ορίου. Για τα άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τελέσει κάποια αδικοπραγία εκδικάζονται από τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Στην Γερμανία η ποινική ενηλικίωση κρίνεται με βάση την επελθούσα ωριμότητα (ηθικοπνευματική). Τούτο αποτελεί για τον εφαρμοστή του ποινικού δικαίου δυσχερές πρόβλημα (η κρίση της ωριμότητας του νεαρού ενήλικα). Στην περίπτωση δηλαδή που ο Δικαστής ανηλίκων κρίνει πως ο νεαρός ενήλικας ενήργησε χωρίς διάκριση εκδικάζεται από το δικαστήριο ανηλίκων. Ο Ελληνας Δικαστής δύναται να επιβάλει στον νεαρό ενήλικα ποινή ελαττωμένη λαμβάνοντας υπόψη του τις ειδικές περιστάσεις κάτω από τις οποίες ενήργησε ο νεαρός ενήλικας και την προσωπικότητα του. Στην περίπτωση που ο Δικαστής επιβάλλει ελαττωμένη ποινή δεν μπορεί να επιβάλει την παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ή να παραπέμψει τον νεαρό ενήλικο σε κατάστημα εργασίας (Τρωγιάννου Συστηματική Ερμ. Ποινικού Κώδικα σελ 1498 επ) Στην περίπτωση που κριθεί από το δικαστήριο πως ο νεαρός ενήλικος ενήργησε με διάκριση και επιβάλλει την προβλεπόμενη για την πράξη ποινή δεν κωλύεται να επιβάλει τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων ή την παραπομπή αυτού σε κατάστημα εργασίας (άρθρα 59, 63, 72 του ΠΚ). Τούτο άλλωστε συνάγεται και από την γραμματική ερμηνεία της παραπάνω διατάξεως, στην οποία ορίζεται πως η επιβολή της ελαττωμένης ποινής είναι δυνητική και στην περίπτωση αυτή (της επιβολής αυτής) δεν είναι δυνατή η επιβολή των ανωτέρω παρεπομένων ποινών, αφού στο τελευταίο εδάφιο της παραπάνω διατάξεως (άρθρο 133 του ΠΚ) παραπέμπει στην εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 της διατάξεως του άρθρου 130 του ΠΚ. Η αρμοδιότητα του κοινού ποινικού δικαστηρίου καθορίζεται με την συμπλήρωση του 18 έτους. Ο εφαρμοστής του δικαίου όμως έχει την δυνητική ευχέρεια να μεταχειριστεί τον νεαρό ενήλικο, που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του διαφορετικά από τους λοιπούς ενήλικες λόγω του ότι, ο νεαρός ενήλικος βρίσκεται στο κρίσιμο ηλικιακό όριο της ωριμότητας. Στην περίπτωση που κριθεί πως   ο νεαρός ενήλικος ενήργησε κάτω από ειδικές περιστάσεις και δεν επήλθε πλήρης καταλογισμός της τελεσθείσας πράξης αλλά ενήργησε ως ανήλικος του επιβάλλεται ελαττωμένη ποινή. Το ηλικιακό όριο της δυνητικής μεταχείρισης του νεαρού ενήλικα λήγει με την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, οπότε επέρχεται πλήρης ενηλικίωση του νεαρού ενήλικα χωρίς πλέον δυνατότητα διαφορετικής μεταχειρίσεως αυτού. Η δυνατότητα διαφορετικής μεταχειρίσεως του νεαρού ενήλικα   είναι δυνητική και γι΄ αυτό δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως με την οποία επιβλήθηκε ελαττωμένη ποινή (ΑΠ 1122/76 Ποιν. Χρον ΚΖ σελ 439 και Τρωγιάννου-Λουλά Συστηματική ερμ. Ποιν. Κώδικα Γεν Μέρος σελ 1498 επ).

Στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα συνημμένα έγγραφα σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα απολογητικά υπομνήματα αυτών έχουν προκύψει τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Οι κατηγορούμενοι …. όντες νεαροί ενήλικες γεννηθέντες ο πρώτος στις 8/5/88, ο δεύτερος στις 19/2/89, ο τρίτος στις 2/2/89, ο τέταρτος στις 19/6/87 από κοινού ενεργούντες με τον …. , ο οποίος ήταν ανήλικος ως γεννημένος στις 8/1/90 και τον … ή … ενήλικο συγκρότησαν άπαντες εγκληματική ομάδα προς διάπραξη ληστειών   με μοναδικό τους σκοπό τον εύκολο   και άκοπο πλουτισμό τους. Προς τούτοι κατάρτισαν σχέδιο δράσης κατά διάδες και μεμονωμένα για την μη στοχοποίηση τους και την ευκολότερη διαφυγή τους και αποτροπή συλλήψεως τους. Προς επίτευξη του σκοπού τους οι κατηγορούμενοι   ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο δράσης και με συστηματικότητα χρησιμοποιούσαν τα ίδια υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία είχαν σε αποθηκευτικό χώρο προσβάσιμο σε άπαντες. Οι δράστες γνωστοί από τα μαθητικά τους χρόνια και κατοικούντες στην ίδια γειτονιά συναποφάσισαν να καταρτίσουν ομάδα δραστηριοποιούμενοι στην διάπραξη ληστειών σε βάρος ιδιοκτητών και υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρακτορείων Προπό και άλλων καταστημάτων διανέμοντες μεταξύ τους τα αποκτώμενα.

Στις 9/11/2007 και περί ώρα 22.00 οι …. επιβιβάστηκαν στο με αριθμ κυκλοφορίας ΝΕΝ-… αυτοκίνητο μάρκας PEUGEOT 206 λευκού χρώματος, το οποίο οδηγούσε ο πρώτος ιδιοκτησίας του πατέρα του (…)με το οποίο μετέβησαν στο πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του …, που βρίσκεται στην οδό … στην περιοχή Αγίου Παύλου στην συνοικία Βότση Θεσσαλονίκης, πλησίον του οποίου στάθμευσαν το αυτοκίνητο τους παραμένοντας εντός αυτού ο πρώτος κατοπτεύοντας της περιοχή, ενώ ο δεύτερος φορώντας ολοπρόσωπη μάλλινη κουκούλα τύπου, (full face) γάντια   και κρατώντας στα χέρια του μακρύκανο αεροβόλο όπλο   με αριθμ NM … μαρκας GOVERNMENT MODELO 38 SUPER εισήλθε στο πρατήριο μεταβαίνοντας στον προθάλαμο της τουαλέτας αυτού, όπου βρισκόταν ο υπάλληλος του πρατηρίου … καταγόμενος από το Σεράγεβο Βοσνίας προτείνοντας προς αυτόν το όπλο ακινητοποίησε αυτόν καθώς και τον προστρέξαντα ιδιοκτήτη του πρατηρίου και εξανάγκασε τον πρώτο να του παραδώσει ένα τσαντάκι μέσης, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, που αποτελούσε τις εισπράξεις της ημέρας και απομακρυνόμενος από τον χώρο του πρατηρίου επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, που τον ανέμενε πλησίον ου πρατηρίου ο προαναφερόμενος πρώτος κατηγορούμενος (…) και τράπηκαν σε φυγή. Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου … καταδιώκοντας τον δράστη μετά την διαπραχθείσα σε βάρος τους ληστείας βρήκε στην είσοδο του πρατηρίου του έναν γεμιστήρια αεροβόλου όπλου, ο οποίος έπεσε στο έδαφος   λόγω απασφαλίσεως του. Οι ανωτέρω δράστες είχαν συλληφθεί λόγω διαπράξεων και άλλων δύο ληστειών στην περιοχή Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και από την γενόμενη κατάσχεση του αεροβόλου όπλου διαπιστώθηκε πως το ίδιο αεροβόλο όπλο χρησιμοποιήθηκε και στην διάπραξη των λοιπών ληστειών που τελέστηκαν από τους κατηγορουμένους στην παρούσα δικογραφία. (βλ. σχετ. την αριθμ 1052/6/40-Α/11/11/2007 αναφορά του Τ.Α Αναλήψεως Θεσσαλονίκης) Στις 10/11/2007 και περί ώρα 18.30 οι ίδιοι δράστες επιβαίνοντες και πάλι στο ίδιο όχημα μετέβησαν στο περίπτερο ιδιοκτησίας του …, που βρίσκεται στην οδό … στην Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος στάθμευσε το αυτοκίνητο του πλησίον του περιπτέρου   και ο δεύτερος κάνοντας χρήση των ιδίων υλικοτεχνικών μέσων (ολοπρόσωπη κουκούλα τύπου full face και κρατώντας στα χέρια το ίδιο αεροβόλο όπλο απείλησε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος βρισκόταν εντός αυτού έχοντας την είσοδο του περιπτέρου ασφαλισμένη. Η απειλή έγινε φραστική και με την επίδειξη του όπλου, που κατείχε στα χέρια του. Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου στην προσπάθεια του να προστατεύσει τις εισπράξεις του άρχισε να καλεί σε βοήθεια μη ενδίδοντας στις απειλές του δράστη. Ο οποίος φοβούμενος την σύλληψη του από διερχομένους ή περιπολούντες αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή επιβιβαζόμενος στο όχημα που τον ανέμενε ο πρώτος (…) και απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Μετά την γενόμενη απόπειρα ληστείας σε βάρος του περιπτέρου του ….μετέβησαν αμφότεροι οι κατηγορούμενοι στο πρατήριο υγρών καυσίμων της Β/Ρ ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «… ΟΕ» που βρίσκεται στο 8,5 χλμ της Ε.Ο Θεσσαλονίκης –Νέων Μουδανιών. Οι ανωτέρω εισήλθαν στον χώρο του πρατηρίου αλλά αντιλαμβανόμενοι την παρουσία εκείνη την στιγμή δύο υπαλλήλων απομακρύνθηκαν από τον χώρο χωρίς να προβούν σε ουδεμία ενέργεια προς τέλεση του εγκλήματος της ληστείας, όπως κατά την ομολογία τους είχαν προαποφασίσει. Ο … ενεργώντας από κοινού με τον … μετέβησαν πεζοί στις 6/10/2007 και περί ώρα 21.39 στην οδό … στις Συκές στο πρακτορείο Προπό ιδιοκτησίας του … , όπου ο πρώτος (…) εισήλθε εντός του πρακτορείου φορώντας μάλλινη ολοπρόσωπη κουκούλα τύπου (full face) και κρατώντας   το προπεριγραφόμενο αεροβόλο όπλο απείλησε τον υπάλληλο του καταστήματος …εξαναγκάζοντας αυτόν να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ, που υπήρχε εκείνη την στιγμή στο ταμείο του καταστήματος. Ενώ ο δεύτερος (…) επόπτευε την γύρω περιοχή ενισχύοντας ψυχικά τον αυτουργό της εγκληματικής πράξεως της ληστείας. Εξερχόμενος του καταστήματος ο ανωτέρω δράστης τράπηκαν αμφότεροι σε φυγή   και διανεμόμενοι στην συνέχεια τα αποκτηθέντα. Τα χρησιμοποιηθέντα από τον ανωτέρω κατηγορούμενο μέσα ήσαν τα ίδια που χρησιμοποίησε ο δεύτερος των κατηγορουμένων στις διαπραχθείσες   πράξεις του, που περιγράφηκαν ανωτέρω.

Ο … όντας ανήλικος γιατί δεν είχε συμπληρώσει στις 29/9/2007 το 18ο έτος της ηλικίας του ενεργώντας από κοινού με τον … μετέβησαν πεζοί περί ώρα 21.10 της ανωτέρω ημέρας (29/9/2007) στο πρακτορείο Προπό ιδιοκτησίας της …., που βρίσκεται στην οδό … στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης, όπου ο ανωτέρω αναφερόμενος ανήλικος (…) φορώντας την ίδια ολοπρόσωπη κουκούλα και κρατώντας το ίδιο αεροβόλο όπλο στα χέρια του, (υλικοτεχνικά μέσα) που του προμήθευσε ο συγκατηγορούμενος του (…) εισήλθε στο κατάστημα και με την απειλή σπουδαίου και αμέσου κινδύνου για την ζωή της ιδιοκτήτριας του πρακτορείου απέσπασε από αυτήν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και αφού τα τοποθέτησε στο σακίδιο του εξήλθε του καταστήματος και απομακρύνθηκαν αμφότεροι οι κατηγορούμενοι από τον χώρο. Κατά την διάρκεια εισόδου του ανωτέρω κατηγορουμένου στο κατάστημα   ο …. επόπτευε την γύρω περιοχή και ανέμενε τον συγκατηγορούμενο του να εξέλθει του καταστήματος και τραπούν μαζί σε φυγή διανεμόμενοι τα αποκτηθέντα από την αυτουργία του πρώτου (….). Η ανωτέρω παθούσα μετά την έξοδο του κατηγορουμένου από το κατάστημα της εξήλθε αυτού καλώντας σε βοήθεια περιοίκους να συλλάβουν τον δράστη. Τους δράστες είδε και αναγνώρισε ο αυτόπτης μάρτυρας της συναντήσεως αμφοτέρων και της τροπής τους σε φυγή μη δυνάμενος όμως να συλλάβει αυτούς. Ο … κατέχοντας τα ανωτέρω υλικοτεχνικά μέσα που προμηθεύτηκε από τον κοινό αποθηκευτικό χώρο, που φύλασσαν τα ανωτέρω μετέβη στις 25/9/2007 και περί ώρα 04.30 στο περίπτερο ιδιοκτησίας του … του …, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών …. φορώντας την ίδια μάλλινη   ολοπρόσωπη κουκούλα και κρατώντας στα χέρια του το μακρύκανο αεροβόλο όπλο (που περιγράφεται ανωτέρω)   απείλησε τον νεαρό υπάλληλο του περιπτέρου …,εξαναγκάζοντας αυτόν να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ καθώς και τηλεκάρτες διαφόρων εταιρειών συνολικής αξίας 400 ευρώ. Το περίπτερο παρότι διέθετε σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής δεν κατέστη δυνατόν να καταγράψει τα γενόμενα, γιατί ο δράστης ενήργησε από την πλευρά της εισόδου του περιπτέρου από την οποία δεν ήταν δυνατή η καταγραφή της σκηνής που διαδραματίστηκε μεταξύ δράστη (….) και παθόντα (υπαλλήλου του περιπτέρου). Ο δράστης μετά την αφαίρεση των ανωτέρω τοποθέτησε αυτά στον φερόμενο από αυτόν σάκο τύπου polo και απομακρύνθηκε από το σημείο. Ο ίδιος δράστης κρατώντας στα χέρια του το ίδιο αεροβόλο όπλο και έχοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλυμμένα με ένα τεμάχιο μαύρου υφάσματος μετέβη στις 10/10/2007 και περί ώρα 21.00 στο κατάστημα ψιλικών ιδιοκτησίας της …, υπεύθυνος του οποίου εκείνη την στιγμή ήταν ο πατέρας της …. και με την απειλή του αεροβόλου όπλου εξανάγκασε τον υπεύθυνο του καταστήματος να του παραδώσει κερματοδέκτη, που περιείχε 15 ευρώ σε κέρματα, επειδή την στιγμή εκείνη στην ταμιακή μηχανή δεν υπήρχαν άλλα χρήματα. Ο δράστης τοποθέτησε τον κερματοδέκτη στο σακίδιο του και απομακρύνθηκε. Κατά την στιγμή της απομακρύνσεως όμως έπεσε ο κερματοδέκτης στο έδαφος και στην προσπάθεια του να ανασηκώσει αυτόν και επανατοποθετήσει στο σακίδιο του έπεσε και το μαύρο τεμάχιο υφάσματος με το οποίο είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έτσι αποκαλύφθηκαν τα χαρακτηριστικά αυτού και μετά ταύτα τράπηκε σε φυγή. Τέλος ο … ενεργώντας από κοινού με τον … ή … στις 14/10/2007 και περί ώρα 16.05 μετέβησαν με την δίκυκλη μο/τα μάρκας KAWASAKI … ιδιοκτησίας του δευτέρου στην οδό ….στο πρακτορείο Προπό ιδιοκτησίας του …Ο ιδιοκτήτης της μηχανής στάθμευσε αυτήν πλησίον του πρακτορείου και ο … ανέλαβε και πάλι τον ρόλο της κατοπτεύσεως της περιοχής και την ψυχική τόνωση έτσι του αυτουργού (… –…) ο οποίος φορώντας το κράνος της μηχανής και κρατώντας το παραπάνω αεροβόλο όπλο εισήλθε στο κατάστημα (πρακτορείο Προπό) και με την πρόταξη και πάλι του ίδιου προπεριγραφόμενου αεροβόλου όπλου στην υπεύθυνη του πρακτορείου και σύζυγο του ιδιοκτήτη αυτού …εξάνάγκασε αυτήν να του παραδώσει τις εισπράξεις της ημέρας εκείνης ανερχόμενες στο ποσό των 300 ευρώ. Μετά ταύτα τοποθέτησε ο δράστης τα αποκτηθέντα στον σάκο του και αποχώρησε από το κατάστημα   και επιβιβάστηκαν και πάλι οι δύο δράστες στην μοτ/τα και απομακρύνθηκαν από τν περιοχή και στην συνέχεια διανεμήθηκαν τα αποκτηθέντα από την πράξη του προαναφερομένου κατηγορουμένου (… ή …).

Εκ των ανωτέρω έχει προκύψει πως άπαντες οι κατηγορούμενοι συναποφάσισαν και συγκρότησαν εγκληματική ομάδα προς διάπραξη ληστειών έχοντας ως αποκλειστικό τους σκοπό την δι΄ αυτών απόκτηση εισοδημάτων προς βιοπορισμό τους. Το εύκολο και άκοπο κέρδος θα εξασφάλιζε   εισοδήματα σ΄ αυτούς προς επίλυση   των οικονομικών τους προβλημάτων. Για τον σκοπό αυτό κατάρτισαν σχέδιο δράσης ενεργώντας ανά διάδες ή και μεμονωμένα προς διάπραξη για τον ανωτέρω σκοπό ληστειών για την αποφυγή στοχοποιήσεως τους και την ευκολία διαφυγής τους και αποφυγής έτσι της συλλήψεως τους λόγω του μικρού σχηματισμού τους. Κατά την οργάνωση της δράσης τους αποφάσισαν να ακολουθούν παρόμοιο τρόπο δράσεως και να χρησιμοποιούν τα ίδια υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία είχαν τοποθετημένα σε αποθηκευτικό χώρο προσβάσιμο σε όλους τους. Προς τούτο προέβησαν στον χωρισμό δράσης τους. Ο … με τον …, οι οποίοι επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα του πρώτου (…) μετέβησαν στους χώρους που προπεριγράφηκαν και τέλεσε ο δεύτερος τις αποδιδόμενες σ΄ αυτόν πράξεις. Ενώ ο πρώτος σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα θα μετέφερε τον δεύτερο στον τόπο δράσης του, θα κατόπτευε την περιοχή και θα ειδοποιούσε σχετικά τον κυρίως αυτουργό για την εμφάνιση στο σημείο αστυνομιών οργάνων και στην συνέχεια θα απομάκρυνε αυτόν από το σημείο δραστηριότητας του συγκατηγορουμένου του. Η συνδρομή αυτή όμως δεν είναι άμεση αλλά απλή, αφού το πρώτο μέρος αυτής τελέστηκε πριν την τέλεση της κύριας πράξης με την μεταφορά του συγκατηγορουμένου του στον τόπο δράσης του και στην απομάκρυνση αυτού μετά την τέλεση αυτής και κατά την τέλεση αυτής θα κατόπτευε τον χώρος προς ενημέρωση αυτού για την εμφάνιση αστυνομικών οργάνων στην περιοχή. και με τον παραπάνω τρόπο ενίσχυε τον συγκατηγορουμένο του ψυχικά για την ολοκλήρωση των ενεργειών του. Ο … όντας ανήλικος αφού κατά τον χρόνο τελέσεως της αποδιδόμενης σε βάρος του πράξεως δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, αού αυτός γεννήθηκε στις 8/1/90 τέλεσε την πρώτη ανωτέρω αποδιδόμενη σ΄ αυτόν πράξη με την συνδρομή του …. Τις λοιπές δε πράξεις που του αποδίδονται τις τέλεσε μόνος του. Γι΄ αυτόν όμως η δικογραφία πρέπει να χριστεί και να εκδικαστεί από το αρμόδιο για την περίπτωση αυτή υλικά Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (βλ άρθρα 121, 122, 130 παρ. 2,3 του ΠΚ και 130 παρ. 3 τπθ ΚΠΔ). Οι κατηγορούμενοι … και … ή … προέβησαν στις πράξεις της ληστείας με την συνδρομή του ιδίου   ανωτέρω αναφερομένου κατηγορουμένου …, ο οποίος του συνόδευε μέχρι του καταστήματος στο οποίο θα ανέπτυσσαν αυτή την εγκληματική τους δραστηριότητα και αυτός κατόπτευε την περιοχή για τον προαναφερόμενο λόγο. Ο ανωτέρω συνεργός με την συμπεριφορά του ενίσχυε την προειλημμένη απόφαση τους προς διάπραξη ληστειών και την απόκτηση δι αυτών εισοδημάτων   για την επίλυση των οικονομικών τους προβλημάτων.

Ως εκ τούτου οι κατηγορούμενοι …. να παραπεμφθούν άπαντες για την πράξη της συγκρότησης εγκληματικής ομάδας με δομημένη και διαρκή δράση προς διάπραξη ληστειών κατ επάγγελμα (άρθρα 13 στ. 187 παρ. 1, σε συνδ με άρθρο 380 παρ. 1 του ΠΚ) περαιτέρω, ο πρώτος   για την πράξη της απλής συνέργειας στην τέλεση του εγκλήματος της ληστείας κατά συρροή κατ΄ επάγγελμα (άρθρα 13 στοιχ στ, 47, 94 παρ. 1 και 380 παρ. 1 του ΠΚ), ο δεύτερος της ληστείας τετελεσμένης και σε απόπειρα, που τελέστηκαν κατ΄ επάγγελμα, της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας (άρθρα 13 στοιχ στ. 42 παρ.1, 94 παρ.1, 380 παρ. 1 του ΠΚ και άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93) ο τρίτος της ληστείας   κατ’ επάγγελμα, της παράνομης οπλοφορίας, της οπλοχρησίας, (άρθρα 13 στοιχ στ. 380 παρ. 1 του ΠΚ και άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93), ο τέταρτος της απλής συνέργειας στην τέλεση των πράξεων της ληστείας κατ΄ επάγγελμα και κατά συρροή, (άρθρα 13 στοιχ στ. 47, 94 παρ. 1, 380 παρ. 1 του ΠΚ) και ο πέμπτος της ληστείας κατ΄ επάγγελμα, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας (άρθρα 13 στοιχ στ, 380 παρ. 1 και 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93) για να δικαστούν από το αρμόδιο υλικά Τριμελές Εφετείο Α βαθμού (κακουργημάτων) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 στοιχ. στ, 42 παρ. 1, 47, 51, 52, 53, 57, 60, 63, 79, 94 παρ. 1, 187 παρ. 1, 380 παρ. 1 του ΠΚ και άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ, 10 παρ. 1, 13 περ. β και 14 του νόμου 2168/93 και άρθρο 130 παρ. 3 του ΚΠΔ.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους : α) σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου με την αρίθμ. 46/2008 διάταξη της Ε Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι α) της   εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του Τ.Α του τόπου της κατοικίας του και β) της μη μεταβάσεως του στην αλλοδαπή. β) σε βάρος του δευτέρου κατηγορουμένου με την αρίθμ. 39/2008 διάταξη της ιδίας ανωτέρω Ανακρίτριας επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή. γ) σε βάρος του τρίτου κατηγορουμένου η με αριθμ. 40/2008 διάταξη της ανωτέρω Ανακρίτριας με την οποία επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μη μεταβάσεως του στην αλλοδαπή. δ) σε βάρος του τετάρτου κατηγορουμένου με την αριθμ 37/2008 διάταξη της Ανακρίτριας επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή και ε) σε βάρος του πέμπτου κατηγορουμένου επιβλήθηκε με την αρίθμ. 41/2008 διάταξη της παραπάνω Ανακρίτριας ο περιοριστικός όρος της εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του Α.Τ του τόπου κατοικίας του να διατηρηθούν σε ισχύ μέχρι την εκδίκαση της προκείμενης υποθέσεως τους.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Προτείνω α) η δικογραφία να χωριστεί για τον κατηγορούμενο … γεν στις 8/1/90 κάτοικο Θεσσαλονίκης λόγω ανηλικότητας αυτού και να παραπεμφθεί αυτή προς εκδίκαση στο αρμόδιο υλικά Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Οι λοιποί κατηγορούμενοι να παραπεμφθούν για να δικαστούν από το αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Α βαθμού (κακουργημάτων) Θεσσαλονίκης για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι:

Απαντες οι κατηγορούμενοι με περισσότερες πράξεις   τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα που τιμωρούνται στον νόμο με περιοριστικές της ελευθερίας ποινές. Συγκεκριμένα:

Α) Απαντες οι κατηγορούμενοι στις αρχές Σεπτεμβρίου   του έτους 2007 συγκρότησαν   εγκληματική ομάδα με δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα για την διάπραξη ληστειών έχοντας αποκλειστικό σκοπό την δι΄ αυτών απόκτηση εισοδημάτων για τον βιοπορισμό τους. Ειδικότερα συγκρότησαν   εγκληματική ομάδα για την διάπραξη ληστειών προς τούτο προέβησαν στην κατάρτιση σχεδίου δρώντας ανά διάδες ή και μεμονωμένα προς αποφυγή στοχοποιήσεως τους   και αποφυγή συλλήψεως τους. Προς τούτο κατάρτισαν ομάδα δρώντας ανά διάδες και χρησιμοποιούντες τα ίδια υλικοτεχνικά μέσα και τον ίδιο ανωτέρω τρόπο δράσης τους διανεμόμενοι μετά την τέλεση των πράξεων τους τα αποκτώμενα μεταξύ τους.

Β) ο Α κατηγορούμενος (…) κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι παρείχε απλή συνδρομή στον συγκατηγορούμενο του …πριν την τέλεση και κατά την τέλεση της κύριας από αυτόν πράξης (της ληστείας) και συγκεκριμένα: α) Επιβίβασε τον ανωτέρω στο με αριθμ ΝΕΝ …αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα του   μάρκας PEUGEOT 2006   χρώματος λευκού στις 9/10/2007 και περί ώρα 22.00 μεταφέροντας αυτόν στην οδό … στην περιοχή Αγίου Παύλου στο πρατήριο υγρών καυσίμων του … όπου αποβίβασε αυτόν αναμένοντας αυτόν να επιστρέψει και απομακρύνει από το σημείο και ταυτόχρονα κατά την διάρκεια τελέσεως από τον ανωτέρω της κυρίας πράξεως κατόπτευε την περιοχή για να ειδοποιήσει αυτόν σε περίπτωση εμφανίσεως αστυνομικών οργάνων. β) Στην συνέχεια στις 10/10/2007 και περί ώρα 18.30 μετέφερε τον ίδιο ανωτέρω αυτουργό της κύριας πράξης (της ληστείας) στην οδό … στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο περίπτερο του … πλησίον του οποίου στάθμευσε το όχημα του, αποβίβασε τον ανωτέρω προς εκτέλεση της κύριας πράξης, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της οποίας κατόπτευε και πάλι για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό την περιοχή και στην συνέχεια απομάκρυνε αυτόν από το σημείο προς διαφυγή τους και αποφυγή της συλλήψεως τους.

Γ ) ο Β κατηγορούμενος (…) κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στις 9/10/2007 και περί ώρα 22.00 φορώντας μάλλινη ολοπρόσωπη   κουκούλα τύπου (full face) και κρατώντας στα χέρια του αεροβόλο όπλο με στοιχεία NM …μαρκας GOVERNMENT MODEL 38 SUPER μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του …, που βρίσκεται στην οδό .. στην περιοχή Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε με το προαναφερόμενο όχημα του συγκατηγορουμένου του, το οποίο οδηγούσε εκείνος και φορώντας την ολοπρόσωπη ανωτέρω κουκούλα και κρατώντας στα χέρια του το αεροβόλο όπλο κατευθύνθηκε στον προθάλαμο της τουαλέτας του κατστήματος, όπου βρισκόταν ο υπάλληλος αυτού … καταγόμενος από το Σαράγεβο Βοσνίας, τον οποίο ακινητοποίησε με απειλές φραστικές και με την πρόταξη προς αυτόν του ανωτέρω όπλου και συγχρόνως ακινητοποίησε και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, που προσέτρεξε για την παροχή βοηθείας στον υπάλληλο του και εξανάγκασε τον πρώτο να του παραδώσει το τσαντάκι μέσης, που έφερε επάνω του και το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ και κατόπιν απομακρύνθηκε από το σημείο. β) Στις 10/10/2007 και περί ώρα 18.30 με τον προαναφερόμενο συγκατηγορούμενο του και με το προπεριγραφόμενο όχημα αυτού μετέβη στην οδό … πόλης της Θεσσαλονίκης, πλησίον του οποίου και πάλι στάθμευσε το ανωτέρω όχημα του και αποβίβαστηκε ο ανωτέρω φορώντας και πάλι την ανωτέρω αναφερομένη ολοπρόσωπη κουκούλα τύπου full face) και κρατώντας στα χέρια του το ίδιο προπεριγραφόμενο αεροβόλο όπλο πλησίασε από την πλευρά της εισόδου του περιπτέρου τον ιδιοκτήτη αυτού, ο οποίος βρισκόταν εντός αυτού έχοντας την είσοδο αυτού ασφαλισμένη και απείλησε αυτόν πως αν δεν ανοίξει την πόρτα και του παραδώσει τα υπάρχοντα εντός αυτού χρήματα (εισπράξεις του περιπτέρου) θα προβεί στην τέλεση κακού σε βάρος του. Ο ανωτέρω δράστης άρχισε να καλεί σε βοήθεια και τότε ο ανωτέρω δράστης τράπηκε σε φυγή μη ολοκληρώνοντας την πράξη του την οποία είχε προαποφασίσει για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως του και συγκεκριμένα για την αποφυγή συλλήψεως του αποδιερχομένους ή προσδραμώντες αστυνομικούς.

β) Κατά τους ίδιους ανωτέρω χρόνους και στους ίδιους τόπους έφερε μαζί του το προπεριγραφόμενο αεροβόλο όπλο χωρίς να έχει προς τουτο δικαίωμα. Συγκεκριμένα έφερε μαζί του και στους δύο προπεριγραφόμενους ανωτέρω τόπους το αεροβόλο όπλο με στοιχεία ΝΜ … μάρκας GAVERNMENT MODEL 38 SYPER παράνομα χωρίς να έχει προς τούτο σχετικό δικαίωμα, αφού έφερε τούτο σε χώρους όπου απαγορεύεται να φέρει τούτο.

γ) Κατά τους προαναφερομένους τόπους και κατά τους προαναφερομένους χρόνους έκανε χρήση του παραπάνω αναφερομένου αεροβόλου όπλου διαπράττοντας διά αυτού το έγκλημα της τετελεσμένης ληστείας σε βάρος του υπαλλήλου και ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων … καθώς και στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου ….

Γ) Ο Γ κατηγορούμενος (…) κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι: α) Στις 6/10/2007 και περί ώρα 21.30 μετέβη με τον συγκατηγορούμενο του …πεζός στο πρακτορείο Προπό του … φορώντας την προπεριγραφόμενη ολοπρόσωπη μάλλινη κουκούλα και κρατώντας στα χέρια του το ίδιο ανωτέρω αεροβόλο όπλο με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο για την ζωή του απείλησε τον υπάλληλο αυτού …και εξανάγκασε έτσι αυτόν να του παραδώσει τις εισπράξεις του πρακτορείου ανερχόμενες στο χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ.

β) Κατά τον ίδιο πιο πάνω τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο έφερε μαζί του παράνομα αεροβόλο όπλο, που περιγράφεται ανωτέρω χωρίς να έχει προς τούτο σχετικό δικαίωμα, αφού δεν επιτρεπόταν να φέρει τούτο εκτός χώρου αθλήσεως.

γ) Στον προπεριγραφόμενο τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο έκανε χρήση του παραπάνω αεροβόλου όπλου προς τέλεση του εγκλήματος της ληστείας.

Δ) ο Δ κατηγορούμενος (…) κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι παρείχε απλή συνδρομή στους συγκατηγορουμένους του … πριν και κατά την τέλεση από αυτούς της κύριας πράξης (της ληστείας) και ειδικότερα: α) Στις 29/9/2007 και περί ώρα 21.10 συνοδεύοντας τον συγκατηγορούμενο του …. όντα ανήλικο κατά τον χρόνο τελέσεως της κύριας από αυτόν πράξεως μετέβη έξω από το πρακτορείο Προπό της …, που βρίσκεται στην οδό … όπου αυτός παρέμεινε εκτός του καταστήματος κατοπτεύοντας τον χώρο για να ειδοποιήσει τον συγκατηγορούμενο του (αυτουργό της κύριας πράξης) σε περίπτωση που θα πλησίαζαν στην περιοχή αστυνομικά όργανα ή θα διέτρεχαν άλλο κίνδυνο αποκαλύψεως των ενεργειών τους και κατόπιν της ολοκληρώσεως της πράξεως του αυτουργού τράπηκαν σε φυγή. Με τον ανωτέρω τρόπο παρείχε στον συγκατηγορούμενο του απλή συνδρομή.

β) Στις 6/10/2007 και περί ώρα 21.30 με τον συγκατηγορούμενο του … μετέβη πεζός στο κατάστημα πρακτορείο Προπό ιδιοκτησίας του …, που βρίσκεται στην οδό .. στις Συκές όπου και πάλι παρέμεινε όπως είχε προαποφασιστεί από τον σχεδιασμό της εγκληματικής τους ομάδας έξω από το κατάστημα κατοπτεύοντας τον χώρο και ενισχύοντας δι αυτού τον συγκατηγορούμενο του να τελέσει την κύρια πράξη της ληστείας, η οποία και τελέστηκε και απομακρύνθηκαν αμφότεροι από την περιοχή μετά την τέλεση αυτής.

γ) Στις 14/10/2007 και περί ώρα 16.05 μετέβη με τον συγκατηγορούμενο του … ή … με την δίκυκλη μοτ/τα αυτού μάρκας KAWASAKI … στην οδό … στο πρακτορείο Προπό του … όπου την στιγμή εκείνη ήταν υπεύθυνη η σύζυγος αυτού …. Ο αυτουργός της κύριας πράξης εισήλθε στο ανωτέρω κατάστημα όπως θα περιγραφεί κατωτέρω ενώ αυτός (…) ανέμενε και πάλι σύμφωνα με τον προαποφασισθέντα σχεδιασμό δράσης τους) στην μηχανή κατοπτεύοντας την γύρω περιοχή για τον παραπάνω σκοπό και συγχρόνως ενισχύοντας τον αυτουργό της κύριας πράξης να προβεί με μεγαλύτερη ευκολία στην τέλεση της κύριας από αυτόν πράξης, η οποία και ολοκληρώθηκε. Μετά την τέλεση αυτής αμφότεροι οδηγώντας την ίδια ανωτέρω δίκυκλη μοτ/τα απομακρύνθηκαν από το σημείο της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Ε) ο πέμπτος κατηγορούμενος ( … ή …) στις 14/10/2007 και περί ώρα 16.05 μεταβαίνοντας στην οδό … με την δίκυκλη μοτ/τα του μάρκας KAWASAKI … στο πρακτορείο προπό ιδιοκτησίας του … με την απειλή του ίδιου αεροβόλου όπλου και φορώντας το κράνος της μηχανής του ασκώντας σε βάρος της συζύγου του ιδιοκτήτη   του καταστήματος, που εκείνη την στιγμή ήταν υπεύθυνη αυτού … όπου την εξανάγκασε με ενωμένες απειλές για επικείμενο κίνδυνο ζωής να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, το οποίο τοποθέτησε στο σακίδιο του και τράπηκε με τον συγκατηγορούμενο του με την ίδια προπεριγραφόμενη μοτ/τα του σε φυγή προς αποφυγή συλλήψεως τους. Οι ανωτέρω πράξεις των κατηγορουμένων τελέστηκαν   έχοντας προηγουμένως διαμορφώσει υποδομή για επανειλημμένη τέλεση αυτών και έχοντας αποκλειστικό σκοπό τον πορισμό δι΄ αυτών εισοδημάτων για τον βιοπορισμό τους. Προς τούτο σχημάτισαν   μικρές ομάδες αναδιάδες ή και δρώντας και μεμονωμένα και έχοντας κατανεμημένους μεταξύ τους ρόλους (να τελεί άλλος την κύρια πράξη και άλλος την παροχή ψυχικής συνδρομής ή άλλης παροχής βοηθείας στην τέλεση της κύριας πράξης και χρησιμοποιώντας τα αυτά υλικοτεχνικά μέσα και μετά την επιτυχή έκβαση της ληστείας διανεμόταν   τα αποκτώμενα μεταξύ τους.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους και συγκεκριμένα: α) της   εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του Τ.Α του τόπου της κατοικίας του και β) της μη μεταβάσεως του στην αλλοδαπή. β) Σε βάρος του δευτέρου κατηγορουμένου με την αρίθμ 39/2008 διάταξη της ιδίας ανωτέρω Ανακρίτριας επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή. γ) Σε βάρος του τρίτου κατηγορουμένου με την αρίθμ 38/2008 διάταξη της ανωτέρω Ανακρίτριας επιβληθηκαν οι περιοριστικοί όροι α) της εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του Τ.Α του τόπου κατοικίας του και β) της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή. δ) Σε βάρος του τετάρτου κατηγορουμένου η με αριθμ 40/2008 διάταξη της ανωτέρω Ανακρίτριας με την οποία επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μη μεταβάσεως του στην αλλοδαπή. ε) Σε βάρος του πέμπτου κατηγορουμένου με την αριθμ 37/2008 διάταξη της Ανακρίτριας επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως του να μεταβεί στην αλλοδαπή και στ) σε βάρος του έκτου κατηγορουμένου επιβλήθηκε με την αρίθμ 41/2008 διάταξη της παραπάνω Ανακρίτριας ο περιοριστικός όρος της εμφανίσεως του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον Διοικητή του Α.Τ του τόπου κατοικίας του.

 

Θεσσαλονίκη 29/1/2009.

ο Αντεισαγγελέας Εφετών

Ηλίας Σεφερίδης.

https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/seth250_09.htm

 

To Top