Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οι μειωμένες ποινές ισχύουν αναδρομικά αλλά δεν απαλείφεται ο «κακουργηματικός» χαρακτήρας της φοροδιαφυγής.

Μείωση των ποινών για τη διάπραξη εγκλημάτων φοροδιαφυγής, και μάλιστα αναδρομικά, προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, προσαρμόζοντας τη φορολογική νομοθεσία, στον ισχύοντα ποινικό κώδικα.

Ουσιαστικά στον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ενσωματώνονται οι ελαφρύτερες ποινές κάθειρξης ή φυλάκισης που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, καθώς και η πρόβλεψη για μετατροπή των ποινών φυλάκισης σε χρηματικές ποινές.

Έτσι, ενώ ο ισχύον Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει ποινές κάθειρξης, έως 10 έτη, με τις δρομολογούμενες αλλαγές, η μέγιστη ποινή περιορίζεται στα έξι (6) χρόνια κάθειρξης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,

Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν.

Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Η φοροδιαφυγή παραμένει κακούργημα, αλλά οι νέες ποινές ισχύουν και αναδρομικά και εφαρμόζονται και σε όσους έχουν φυλακιστεί για φορολογικές παραβάσεις.

Ειδικότερα ο νέος Κώδικας προβλέπει, πως η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της.

Συγχρόνως, αναφέρει πως το νέο ποινολόγιο εφαρμόζεται και για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε χρόνο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Π.Κ. και, κατ’ αρχήν, υπάγονταν στο πλαίσιο της ποινικής αντιμετώπισης των εγκλημάτων φοροδιαφυγής.

Δείτε αναλυτικά τα πρόστιμα και τις ποινές ΕΔΩ

To Top