Το “παρών” στα γραφεία του Κτηματολογίου θα δίνουν δικηγόροι και συμβολαιογράφοι: Παρατάθηκε μέχρι τέλος Ιουνίου 2023 η δυνατότητα φυσικής παρουσίας

126

Με απόφαση δόθηκε νέα αναστολή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων. Ικανοποίηση δικηγόρων και συμβολαιογράφων για την ανταπόκριση στο αίτημά τους.

 

Πλήθος αντιδράσεων είχαν υπάρξει από το δικηγορικό και συμβολαιογραφικό κλάδο για την έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία από τον περασμένο Μάιο και αποφασίστηκε τελικώς τον Ιούνιο να δοθεί παράταση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν καθώς τα προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος παρέμειναν και για το λόγο αυτό εκδόθηκε νέα απόφαση για αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Δικηγόροι: Ζητούν νομοθετική ρύθμιση για 20ετή προθεσμία διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολόγιο

freepik

Όπως αναφέρεται για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία:

α) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

β) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. 185/16/26.05.2022 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2660) και ισχύει μέχρι και την 30 Οκτωβρίου 2022, παρατείνεται, για τα ίδια πρόσωπα, έως και την 30 Ιουνίου 2023.

Στην απόφαση ορίζεται πως «μετά την παρέλευση της 30ης Ιουνίου 2023, η υποχρέωση που αναστέλλεται κατά παράταση, συντρέχει εκ νέου και η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων».

Τέλος στη γραφειοκρατία με το ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης του Κτηματολογίου για δήλωση θανάτου

eurokinissi

Κτηματολογικά Γραφεία: Τι αναφέρουν δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Σε ανακοίνωση τονίζεται πως «σε συνέχεια του αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογράφων προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την ανάγκη παράτασης της αναστολής της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 202/2022 απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου κατά την οποία η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους και από Συμβολαιογράφους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αναστέλλεται έως και την 30η Ιουνίου 2023».