Ευθύνη του Δημοσίου λόγω παράνομης συμπεριφοράς των συνοδών καθηγητών σε εκδρομή Γυμνασίου – Αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω μόνιμης σωματικής βλάβης που υπέστη ο μαθητής (ΔΠρΒολ)

Διοικ.Πρωτ. Βόλου (Τριμ.) 1157/2019: Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του (105 ΕισΝΑΚ). Αναπηρία..

To Top