Συστάσεις για τις συνθήκες κράτησης εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων που υπόκεινται σε προσωρινή κράτηση και σχετικά με τις υλικές συνθήκες κράτησης, κατόπιν αιτήματος των υπουργών της ΕΕ για την πρόταση μη νομοθετικών μέτρων βελτίωσης των συνθηκών κράτησης.

Η σύσταση θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για μέτρα, όπως η χρήση της προσωρινής κράτησης ως έσχατης λύσης και η καθιέρωση περιοδικών επανεξετάσεων όπου αυτή είναι δικαιολογημένη, η θέσπιση ελάχιστων κανόνων για το μέγεθος των κελιών, τον χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους και τις συνθήκες διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και μέτρα κοινωνικής επανένταξης.

Η σύσταση εισάγει επίσης ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, καθώς και ειδικά μέτρα για τις γυναίκες, τα κορίτσια, τους ΛΟΑΤΚΙ, τους αλλοδαπούς, τα άτομα με αναπηρία και άλλους ευάλωτους κρατούμενους.

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε και μια στατιστική επισκόπηση σχετικά με τις διαφορές στις συνθήκες κράτησης μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εντοπίσει απαράδεκτες πρακτικές ορισμένων κρατών μελών, οι οποίες συνεπάγονται απάνθρωπη μεταχείριση και παραβίαση των δικαιωμάτων στην ελευθερία και την ασφάλεια. Η ΕΕ προασπίζεται σθεναρά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε τάξη τα του οίκου μας. Καλούμε τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συστάσεις αυτές το συντομότερο δυνατόν και να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους συστήματα συνάδουν με τα πρότυπα της ΕΕ.»

Η σύσταση τίθεται σε ισχύ σήμερα και θα υποβληθεί στους υπουργούς κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία εθνικά μέτρα για την ευθυγράμμιση των πρακτικών τους με τις συστάσεις.

Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

To Top