Άρθρο 1 Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) – Καμία ποινή χωρίς νόμο

“Έγκλημα δεν υπάρχει χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο 1 Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) – Καμία ποινή χωρίς νόμο.