Άρθρο 9 Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019) – Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

111
<<Άρθρο 9
Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή
1. Η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή αποκλείεται: α) αν ο υπαίτιος δικάστηκε για την πράξη αυτή στην αλλοδαπή και αθωώθηκε ή αν, σε περίπτωση που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ή εκτίει νομίμως την ποινή του, β) αν, σύμφωνα με τον αλλοδαπό νόμο, η πράξη έχει παραγραφεί ή η ποινή που επιβλήθηκε έχει παραγραφεί ή έχει χαριστεί, γ) αν, σύμφωνα με τον αλλοδαπό νόμο, χρειάζεται έγκληση για τη δίωξη της πράξης και τέτοια έγκληση είτε δεν υποβλήθηκε είτε ανακλήθηκε.
2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει για τις πράξεις που ορίζει το άρθρο 8.
3. Η ποινική δίωξη αποκλείεται αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για την ίδια πράξη από δικαστήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης>>.
________________________________________________________________________
Άρειος Πάγος 597/2019
“… στο άρθρο 9 του Π.Κ. προβλέπεται το ακαταδίωκτο των εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή. Έτσι, μεταξύ άλλων, κατά την παραπάνω διάταξη, η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή αποκλείεται, αν, σύμφωνα με τον αλλοδαπό νόμο, η πράξη έχει παραγραφεί (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β’ ΠΚ). Έτσι, σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς και ανεξάρτητης ποινικής δίωξης Έλληνα υπηκόου για τελεσθείσα στην αλλοδαπή αξιόποινη πράξη, επί της οποίας εφαρμόζονται οι Ελληνικοί ποινικοί νόμοι κατά το άρθρο 6 ΠΚ, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ίδιου Κώδικα, δεν απαγορεύεται κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης στην ημεδαπή η μεταβολή της κατηγορίας σε σχέση με εκείνη που του αποδόθηκε στην αλλοδαπή, δηλαδή ο ορθότερος νομικός χαρακτηρισμός της διωκόμενης πράξης, κάτι που δεν είναι επιτρεπτό μόνον επί έκδοσης (ΚΠοινΔ 438 στοιχ. δ’). Κατ’ επέκταση, αν η τελεσθείσα από ημεδαπό, χαρακτηρισθείσα δε και διωχθείσα στην αλλοδαπή (Πολιτεία) αξιόποινη πράξη, η οποία δεν εκδικάστηκε ούτε επιβλήθηκε εκεί γι’ αυτήν ποινή, διώκεται εν συνεχεία στην Ελλάδα, χωρίς να μεσολαβήσει, μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του δράστη στα Ελληνικά Δικαστήρια, παραγραφή αυτής κατά το νόμο της αλλοδαπής Πολιτείας, ουδεμία παράβαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης προκαλείται από τη μεταβολή της αρχικώς αποδοθείσας κατηγορίας…”.
________________________________________________________________________
Κυριάκος Κόκκινος
Δικηγόρος, Ποινικολόγος, Διαμεσολαβητής, CSAP, Coach
Σημ. Να ελέγχετε πάντοτε την τρέχουσα μορφή του άρθρου, γιατί ενδέχεται από την παρούσα δημοσίευση έως την ανάγνωσή της από εσάς, να έχουν επέλθει αλλαγές.