ΑΠ 635/2022.Βιασμός. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος. Έννοια γενετήσιας πράξης. Ήσσονος σημασίας ερωτικές πράξεις δεν υπάγονται στην έννοια αυτή. Έννοια της απειλής.

31