Άρθρο 20 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) – Λόγοι άρσης του αδίκου

ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304 παρ. 4, «308 παρ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο 20 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) – Λόγοι άρσης του αδίκου.