Διάρκεια ποινικής διαδικασίας 9 χρόνων σε έναν μόνο βαθμό δικαιοδοσίας! Παραβίαση εύλογου χρόνου της δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Adamčo κατά Σλοβακίας της 09.02.2023 (αρ. προσφ. 25436/21)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων, υπήκοος Σλοβακίας, καταδικάστηκε στις 16 Απριλίου 2016 για ανθρωποκτονία με απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου. Κατόπιν έφεσης του προσφεύγοντος, η υπόθεση αναπέμφθηκε για επανεκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο. Το 2018 άσκησε διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, διαμαρτυρόμενος για την διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου, ωστόσο η προσφυγή του απορρίφθηκε.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι καθυστερήσεις που υπήρξαν ήταν αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των έκτακτων υγειονομικών μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Επικαλούμενος το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ, ο προσφεύγων κατήγγειλε ότι η υπερβολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας ήταν ασυμβίβαστη με την απαίτηση της «εύλογης διάρκειας» της δίκης.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι ο εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας της διαδικασίας πρέπει να εκτιμάται υπό το πρίσμα των ακόλουθων κριτηρίων: πολυπλοκότητα της υπόθεσης, συμπεριφορά του προσφεύγοντος και των αρμόδιων αρχών και διακύβευμα για τον προσφεύγοντα. Η υπό κρίση διαδικασία εκκρεμούσε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου, ήτοι σε έναν βαθμό δικαιοδοσίας από το 2013 έως το 2022.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου δεν διαπίστωσε κανένα πραγματικό περιστατικό ή επιχείρημα ικανό να δικαιολογήσει τη συνολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον ενός βαθμού δικαιοδοσίας σε εθνικό επίπεδο.

Συνεπώς, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε στον προσφεύγοντα 5.200 ευρώ για ηθική βλάβη και 250 ευρώ για έξοδα.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6

To Top