Έρχονται και νέοι Κανονισμοί για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών: Πώς θα αξιολογούνται και θα κατανέμονται οι υποθέσεις

Η καινούργια εγκύκλιος του Αρείου Πάγου, μετά την αντίστοιχη για τις Εισαγγελίες Εφετών. Διαφοροποιείται η κατανομή κατά τμήμα με βάση το αντικείμενο, καθώς και την σοβαρότητα και την δυσχέρεια τους

Οδηγίες για να προχωρήσουν οι νέοι Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών δίνει εγκύκλιος του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας τον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται η κατανομή των υποθέσεων, η διαβάθμισή τους ανά βαθμό δυσχέρεια καθώς και η αξιολόγηση τόσο των δικαστικών υπαλλήλων, όσο και των δικαστικών λειτουργών.

Μετά την εγκύκλιο για τους Κανονισμούς στις Εισαγγελίες Εφετών, όπως έγραψε το dikastiko.gr ήρθε τώρα μία νέα εγκύκλιος του αντεισαγγελέα Γεώργιος Διον. Σκιαδαρέσης για τους Κανονισμούς των Εισαγγελιών Πρωτοδικών.

Όπως αναφέρεται, στον Κανονισμό «πρέπει να προβλέπεται κατώτατος και ανώτατος αριθμός υποθέσεων που χρεώνονται ανά δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό με προτεραιότητα όμως των παλαιοτέρων κατά χρόνο τέλεσης και των βαρυτέρων, καθώς επίσης με πρόβλεψη δυνατότητας υπέρβασης του ανώτατου αριθμού σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν υπηρετούν λιγότεροι των προβλεπομένων εισαγγελικοί λειτουργοί ή ανακύπτει ασυνήθως μαζική υποβολή δικογραφιών κ.λπ.».

Συγκεκριμένα, ορίζεται πως «ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός αυτός, σε περίπτωση ύπαρξης πλειόνων τμημάτων στην εισαγγελία, πρέπει σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού να διαφοροποιείται κατά τμήμα με βάση το αντικείμενο του τμήματος, καθώς επίσης την σοβαρότητα και την δυσχέρεια των υποθέσεών του. Μάλιστα ο Κανονισμός πρέπει να προβλέπει ειδικά, ότι κατά τη χρέωση των υποθέσεων από τον διευθύνοντα την εισαγγελία ή από τον κατ’ ανάθεσή του επικεφαλής του τμήματος λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε αυτή να είναι καταρχήν ίση κατ’ αριθμό, σοβαρότητα και δυσχέρεια ως προς όλους τους υπηρετούντες στο τμήμα εισαγγελικούς λειτουργούς, ενώ μπορεί να προβλέπει κατ’ εξαίρεση μειωμένη χρέωση, όπου ο νόμος το επιβάλλει ή ενόψει της ανάθεσης σε εισαγγελικό λειτουργό και άλλων ασυνήθων ή ακόμη και συνήθων καθηκόντων εξειδικεύοντας ενδεικτικά τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις».

Και στην περίπτωση των Κανονισμών για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών όπως και σε εκείνες των Εισαγγελιών Εφετών, η εγκύκλιος παραπέμπει στη σχετική σύσταση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) ενός συστήματος αξιολόγησης της δυσχέρειας και της σοβαρότητας εκάστης υπό χρέωση υπόθεσης από το 1 που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το 5 που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική.

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Freepik

Εισαγγελίες Πρωτοδικών: Πώς γίνεται η διαβάθμιση

Ειδικότερα και ενδεικτικά λέει η εγκύκλιος του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

* Στην διαβάθμιση 1 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για πλημμελήματα με ελάχιστο αποδεικτικό υλικό που περαιώνονται άμεσα χωρίς προκαταρκτική εξέταση. Εντελώς απλές δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν. ΚΠΔ. Δικογραφίες που τίθενται στο αρχείο αγνώστων δραστών ή διαβιβάζονται στον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα ή στον καθ’ ύλην αρμόδιο στρατιωτικό εισαγγελέα. Η σύνταξη μη τυποποιημένων εισαγωγικών στο ακροατήριο του αρμόδιου δικ/ριου για οποιαδήποτε αίτηση. Εν γένει υποθέσεις με περιορισμένο αποδεικτικό υλικό που περατώνονται άμεσα χωρίς περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση.

* Στην διαβάθμιση 2 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για πλημμελήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημ/κείου και για συνήθη – ουχί σύνθετα κακουργήματα, που απαιτούν παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης. Δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν. ΚΠΔ με ικανό αποδεικτικό υλικό χωρίς δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για έκδοση διάταξης κατ’ άρ. 51 ν. ΚΠΔ για παραγραφή, δεδικασμένο, εκκρεμοδικία, για αναβολή της διαδικασίας κατ’ άρ. 59 ν. ΚΠΔ, για αναβολή της ποινικής δίωξης κατ’ άρ. 44 ν.ΚΠΔ, καθώς επίσης οι δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο για τα άνω ζητήματα ή για αναστολή της ποινικής δίωξης. Δικογραφίες για σύνταξη μη τυποποιημένων κλητηρίων θεσπισμάτων αρμοδιότητας μονομελούς πλημ/κείου. Δικογραφίες η κυρία ανάκριση των οποίων περατώνεται με την διαδικασία του άρ. 309 ν. ΚΠΔ σε βάρος μέχρι τριών κατηγορούμενων. Γενικά δικογραφίες μέτριας βαρύτητας, με ικανό (όχι εκτενές) αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση ή τέτοιες δικογραφίες προκ/κής εξέτασης όπου ασκείται μόνο ποινική δίωξη.

* Στην διαβάθμιση 3 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για σύνθετα κακουργήματα με ήδη εκτενές αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν παραγγελία προκ/κής εξέτασης ή άσκηση ποινικών διώξεων και παραγγελία κυρίας ανάκρισης. Δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν. ΚΠΔ με ογκώδες αποδεικτικό υλικό χωρίς δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για έκδοση διατάξεων επί της ουσίας κατ’ άρ. 51 ν. ΚΠΔ και διατάξεων αποχής από την ποινική δίωξη ή αποχής υπό όρους ή αποχής ύστερα από εντελή ικανοποίηση κατά τα άρ. 45 – 50 ν. ΚΠΔ. Δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο σχετικά με παρεμπίπτοντα ζητήματα. Δικογραφίες για σύνταξη κλητηρίου θεσπίσματος αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημ/κείου ή για υποβολή στον εισαγγελέα εφετών λόγω ειδικής δωσιδικίας με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Δικογραφίες με περισσότερους από τρεις κατηγίνους ή με προσωρινά κρατούμενο, των οποίων η κυρία ανάκριση περατώνεται με την διαδικασία TOU άρ. 309 ν.ΚΠΔ. Δικογραφίες με αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης ή ποινικής συνδιαλλαγής. Άσκηση αιτιολογημένης έφεσης κατ’ απόφασης. Δικογραφίες επί σοβαρών αρκούντως περίπλοκων, πολλαπλών ή εξακολουθητικών αξιοποίνων πράξεων, μακροχρονίως τελεσθεισών, με εκτενές αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχομένως συνδρομή ετέρων αρχών.

* Στην διαβάθμιση 4 μπορούν να υπαχθούν: Μηνύσεις, εγκλήσεις και αναφορές για σύνθετα, περίπλοκα, πολλαπλά ή κατ’ εξακολούθηση κακουργήματα μείζονος απαξίας, με πολλούς υπαιτίους και ογκώδες αποδεικτικό υλικό, που απαιτούν παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης και συνδρομή ετέρων αρχών ή άσκηση ποινικών διώξεων και παραγγελία κυρίας ανάκρισης. Δικογραφίες για αρχειοθέτηση κατ’ άρ. 43 ν. ΚΠΔ με ογκώδες αποδεικτικό υλικό και δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για έκδοση διατάξεων επί της ουσίας κατ’ άρ. 51 ν.ΚΠΔ με δυσχερή νομικά ζητήματα. Δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο επί της ουσίας ή για ακυρότητα αρμοδιότητας του συμβουλίου πλη/κών. Άσκηση αιτιολογημένης έφεσης κατ’ απόφασης σε υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και περίπλοκη. Δικογραφίες εν γένει επί ιδιαίτερα σοβαρών και περίπλοκων ή πολλαπλών ή εξακολουθητικών κακουργηματικών πράξεων μακροχρονίως τελεσθεισών ή τέτοιων με επείγοντα χαρακτήρα και πολλούς κατηγίνους ή τέτοιων με ιδιαίτερα δυσχερή νομικά ζητήματα, σε όλες τις περιπτώσεις με ιδιαίτερα ογκώδες αποδεικτικό υλικό, χωρίς όμως πρόταση στο συμβούλιο.

* Στην διαβάθμιση 5 μπορούν να υπαχθούν: Η άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος ή κατ’ απόφασης. Ανακριτικές δικογραφίες για σύνταξη πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο επί της ουσίας: (i) με ιδιαίτερα δυσχερή νομικά ζητήματα ή (ii) με περισσότερες κακουργηματικές πράξεις, πολλούς κατηγορούμενους, προσωρινές κρατήσεις και ιδιαίτερα ογκώδες αποδεικτικό υλικό.

Βερβεσός-Καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη

freepik

Εισαγγελίες Πρωτοδικών: Εισαγγελείς ανηλίκων

Ειδικές προβλέψεις πρέπει να υπάρχουν στους Κανονισμούς για τους Εισαγγελείς ανηλίκων. Οι διευθύνοντες τις εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Πατρών, προκειμένου να ορισθεί με τριετή θητεία από τον οικείο εισαγγελέα εφετών εισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, του υποβάλλουν κατάλογο εισαγγελικών λειτουργών της υπηρεσίας τους, οι οποίοι διαθέτουν κατά προτίμηση διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο συναφές με την ανηλικότητα ή συμμετείχαν σε σχετικό πρόγραμμα της ΕΣΔΙ ή κρίνονται κατάλληλοι ελλείψει των προηγουμένων. Μετά την επιλογή του εισαγγελέα εφετών, ο ανωτέρω διευθύνων την οικεία εισαγγελία πρωτοδικών ορίζει επίσης με 3ετή θητεία τους ίδιους ως τακτικό και αναπληρωματικό εισαγγελέα έδρας του Μον. και Τριμ. Πλημ. Ανηλίκων ορίζοντας και επί πλέον εισαγγελείς ανηλίκων εφόσον απαιτείται. Η θητεία των ανωτέρω μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη.

Στις λοιπές εισαγγελίες πρωτοδικών ο διευθύνων ορίζει επίσης με 3ετή θητεία τον τακτικό και αναπληρωματικό εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα έδρας του Μον. και Τριμ. Πλημ. Ανηλίκων με δυνατότητα παράτασης επί 2ετία. Οι εισαγγελείς ανηλίκων πριν την πάροδο της θητείας τους μπορούν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία.

revenge porn

FREEPIK

Οι αξιολογήσεις δικαστικών υπαλλήλων και προϊσταμένων

Στους νέους Κανονισμούς θα προβλέπονται αξιολογήσεις τόσο των δικαστικών υπαλλήλων όσο και των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους υπαλλήλους.

«Ο διευθύνων εισαγγελέας αξιολογεί ως μόνος αξιολογητής τον προϊστάμενο της διεύθυνσης γραμματείας και ως Β ́ αξιολογητής τους τμηματάρχες, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης γραμματείας αξιολογεί ως Α ́ αξιολογητής τους τμηματάρχες και ως Β ́ αξιολογητής όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους της γραμματείας, ο δε τμηματάρχης αξιολογεί ως Α ́ αξιολογητής τους υπηρετούντες στο τμήμα του δικαστικούς υπαλλήλους» αναφέρει ο αντεισαγγελέας.

Παράλληλα, ορίζεται αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους δικαστικούς υπαλλήλους, όπου:

Κατά την αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της γραμματείας (πλην του αυτοτελούς τμήματος υπαλλήλων κλάδου ΠΕ-ΤΕΔΕ κατά την ρητή πρόβλεψη του άρ. 5594 ΚΔΥ) συνεκτιμάται και η αξιολόγηση αυτών από τους υφισταμένους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 134§§13-16 ΚΔΥ, οι οποίες ενόψει της προβλεπόμενης αυτονόητης μυστικότητας – ανωνυμοποίησης της αξιολόγησης των υφισταμένων απαιτούν σαφώς περαιτέρω εξειδίκευση της διαδικασίας στον Κανονισμό.

Ειδικότερα ο τμηματάρχης αξιολογείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο τμήμα του εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, ο δε προϊστάμενος διεύθυνσης από τους τμηματάρχες αυτής εφόσον είναι επίσης τουλάχιστον τρείς και πάντως ο Κανονισμός μπορεί να προβλέψει την αξιολόγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης από το σύνολο των υπαλλήλων της. Η ταυτότητα του αξιολογητή υφιστάμενου παραμένει μυστική, γεγονός απολύτως κρίσιμο στην όλη διαδικασία, για την σχολαστική τήρηση της οποίας ο διευθύνων εισαγγελέας ορίζει με πράξη του έγκαιρα, αφενός μεν υπεύθυνο της διαδικασίας εισαγγελικό λειτουργό, αφετέρου δε συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής αυτής κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους. Της πράξης λαμβάνουν ενυπογράφως γνώση όλοι οι υπάλληλοι της γραμματείας. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

To Top