Δαμιανός Αθανασίου

Ποινή κάθειρξης 6 ετών επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε έναν ημεδαπό έμπορο που κρίθηκε τελεσιδίκως ένοχος απάτης από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Το δευτεροβάθμιο ποινικό δικαστήριο δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικά και του επέβαλε την ίδια ποινή με την οποία καταδικάστηκε και πρωτοδίκως.
Ο μηνυτής Αγγλος υπήκοος, διατείνεται ότι αγόρασε ένα σπίτι το οποίο όμως ήταν προσημειωμένο και εν τέλει κατασχέθηκε.
Υστερα από διακοπές του στη Ρόδο, ο Αγγλος αποφάσισε να αγοράσει μία κατοικία για παραθερισμό και εν συνεχεία για μόνιμη εγκατάστασή του στη Ρόδο.
Τον Ιούνιο του 2006 γνωρίστηκε με τον μηνυόμενο, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, του συστήθηκε ως κατασκευαστής και του έδειξε συγκεκριμένη τοποθεσία και σχέδια κατασκευής πολυτελών ανεξάρτητων κατοικιών (οριζοντίων ιδιοκτησιών) στη Νότια Ρόδο, όπου θα ανήγειρε κατοικίες προς πώληση.
Συμφώνησαν να του πωλήσει και μεταβιβάσει μια κατοικία έναντι του συνολικού τιμήματος των 135.000 ευρώ. Προς τον σκοπό κατοχύρωσης της συμφωνίας και με υπόδειξη του μηνυόμενου, υπέγραψαν την 15-5-07 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα ενσωμάτωνε τη συμφωνία τους σ’ όλα τα κύρια στοιχεία αυτής και επίσης θα λειτουργούσε ως αποδεικτικό καταβολής και είσπραξης, αντίστοιχα, αρραβώνα-προκαταβολής.
Σε εκτέλεση της άνω άτυπης καταρχήν συμφωνίας τους την 26-5-2007, του απέστειλε μέσω εμβάσματος το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο του ζητήθηκε, ως προκαταβολή για την εκ μέρους του αγορά και προκειμένου να διασφαλιστεί και προτιμηθεί έναντι παντός τυχόν τρίτου ενδιαφερομένου για το ίδιο ακίνητο.
Εν συνεχεία, το φθινόπωρο του ίδιου έτους ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να γίνει η μεταβίβαση και την 2-12-07 ήλθε στη Ρόδο κομίζοντας τραπεζική επιταγή εις διαταγή του, ποσού 137.114,38 ευρώ.
Το ποσό αυτό, προστιθέμενο στην ήδη δοθείσα ως άνω προκαταβολή έναντι του πλήρους τιμήματος του ακινήτου, θα διαμόρφωνε την τελική τιμή στο ποσό των 147.114,38 ευρώ, ποσό ουσιωδώς μεγαλύτερο της αρχικής συμφωνίας.
Ενημερώθηκε, όπως υποστηρίζει, ότι είχε προστεθεί κάποια επιπλέον δαπάνη στο ολικό τίμημα.
Ο Ροδίτης φέρεται να τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εισπράξει όλη την επιταγή και ότι η πληρωμή θα πρέπει να γίνει σταδιακά και για τον λόγο αυτό φέρεται να τον έπεισε να ανοίξουν έναν κοινό λογαριασμό από τον οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει ανάληψη, χωρίς την παρουσία και συνυπογραφή αμφοτέρων.
Την 3-12-07 άνοιξαν τον λογαριασμό και λίγες μέρες αργότερα, ενημερώθηκε από τον μηνυόμενο ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε και ότι μπορούσε πλέον να μπει κανονικά στο «νέο του σπίτι», όπως και συνέβη περί την 16-12-07.
Αμέσως, ζήτησε από τον μηνυόμενο να ολοκληρώσουν κάθε διαδικαστικό θέμα προς μεταβίβαση του τίτλου στο όνομά του.
Κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων και ερωτήσεων προς τον μηνυόμενο, εκείνος φέρεται να του είπε ότι είχε ήδη αναλάβει το πλήρες ποσό των 137.114,38 ευρώ από τον κοινό λογαριασμό χωρίς ασφαλώς να έχει συνυπογράψει.
Ο μηνυόμενος φέρεται να τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι στο μεταξύ τακτοποιούνται με επιμέλειά του και όλα τα θέματα της επίσημης μεταβίβασης του ακινήτου.
Την 9-6-2008 εμφανίστηκε σε συμβολαιογράφο και εκεί, ενώ νόμιζε ότι υπέγραφε συμβόλαιο, στην πορεία διαπίστωσε ότι είχε υπογράψει ένα προσύμφωνο πωλήσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας αντί τιμήματος 45.000 ευρώ, με καταβολή αρραβώνα 45.000 ευρώ.
Ελεγχος τίτλων που διενεργήθηκε στο Κτηματολόγιο Ρόδου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαπίστωσε ότι την 3/3/2005 ενεγράφη στην οικεία μερίδα του πωληθέντος ακινήτου απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για προσημείωση υποθήκης υπέρ τράπεζας για το ποσό των 181.200 ευρώ. Την 3/3/2010 ενεγράφη στην οικεία μερίδα απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία ανακλήθηκε μερικώς η εγγραφείσα προσημείωση μόνον για ένα άλλο διαμέρισμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας το οποίο ο μηνυόμενος πώλησε σε τρίτο πρόσωπο.
Την 14/10/2011 ενεγράφη αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος του επίδικου ακινήτου για ποσό 26.467,47 ευρώ. Την 6/12/2011 ενεγράφη επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Την 14/2/2012, ενεγράφη περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης σε έναν άλλο Ροδίτη.
Εντός του Φεβρουαρίου του έτους 2012 εμφανίστηκε στο σπίτι δικαστικός επιμελητής, ο οποίος τον διέταξε να αποχωρήσει και του είπε ότι θα άλλαζε τις κλειδαριές, συνοδευόμενος από τρίτο πρόσωπο, που παρουσιάστηκε ως «ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού», έχοντας αγοράσει αυτό σε πλειστηριασμό!
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο δικηγόρος κ. Άκης Δημητριάδης και ως συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Ανδρέας Βόλτης (Αθηνών).

To Top