ΣτΕ: Διευκρινίσεις για την ψηφιακή κατάθεση δικογράφων

Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων ΣτΕ

​ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, κατά την υπογραφή του δικογράφου, να επιλέγουν να μην επιτρέπονται αλλαγές (“no changes allowed”), με αποτέλεσμα το δικόγραφο να «κλειδώνει», με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής κατάθεσης του δικογράφου.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να αποφεύγουν ρυθμίσεις επί του εγγράφου που περιορίζουν το δικαίωμα αλλαγών από το ΟΣΔΔΥΔΔ, και να υπογράφουν με την επιλογή “Form filling and annotations allowed”, προκειμένου να επιτρέπεται η χρονοσφράγιση του δικογράφου από το Σύστημα και να ολοκληρώνεται με τον τρόπο αυτό , η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταθεσης.

To Top