Καταδίκη του προσφεύγοντος για τη μη έγκαιρη διαγραφή παράνομων σχολίων στο Facebook. Δεν διαπιστώθηκε παραβίασητης ελευθερίας της έκφρασης

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Sanchez κατά Γαλλίας της 16.05.2023 (αρ. προσφ. 45581/15) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ποινική καταδίκη του προσφεύγοντος, την..

ΑΠ 40/2023. Δεν υφίσταται σοβαρός λόγος ευπρέπειας, με την έννοια της αμφισβήτησης της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, όταν ο Εισαγγελέας ή ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

ΑΠ 40/2023. Δεν υφίσταται σοβαρός λόγος ευπρέπειας, με την έννοια της αμφισβήτησης της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας του δικαστικού ή εισαγγελικού..

To Top