Οι Εκλογές ανακαθορίζουν την Ύπαρξη κι Υπόσταση του Ελληνισμού

Από τoν Κυριάκο Κόκκινο, Δικηγόρο, Διαμεσολαβητή, CSAP, Coach

 

Προχωρούμε ακάθεκτοι προς μία ακόμη εκλογική διαδικασία, που φέρνει τους πολίτες αντιμέτωπους με την αδιαπραγμάτευτη κοινωνική τους υπευθυνότητα να ΕΙΝΑΙ ελεύθεροι ως πρόσωπα, υπεύθυνοι ως πολίτες, ασυμβίβαστοι αναζητητές και έμπρακτοι εφαρμοστές του αληθούς, του καλού και του αγαθού στον καθ’ ημέρα βίο.

Είναι μία πορεία, αέναη, που δεν σταματά στις εκλογές, αλλά καθορίζεται από το αποτέλεσμά τους και οφείλει να μας φέρνει σε επαφή με τα αμείλικτα ερωτήματα της ζωής, η απάντηση των οποίων φωτίζει με ιδιαίτερο τρόπο την ευθύνη του εκλέγειν και πολύ περισσότερο του εκλέγεσθαι!

Τα ερωτήματα αφορούν τη φύση και το ΛΟΓΟ της Ύπαρξης και της Υπόστασής μας ως Ανθρώπων και μερών της Εθνικής – Κρατικής μας Οντότητας.

Η Ύπαρξή μας μας συνδέει νοηματικά με την Ουσία μας ως όντων μέσα στη χρονική μας διάρκεια και συνέχεια, εισάγει την ιστορικότητα στη ζωή μας, που νοηματοδοτεί τις επιλογές μας ακόμη και στο χρόνο, που εμείς θα έχουμε εξέλθει των ορίων της κοσμικής παρουσίας. Επισημαίνει έτσι την αξία του να ζούμε με διαρκή εγρήγορση, αποδίδοντας αξία σε κάθε στιγμή και κάθε επιλογή μας, το οποίο το πετυχαίνουμε, όταν αυτά γίνονται με Συνείδηση. Η Ουσία μας αυτή ως Ανθρώπων, είτε με την έννοια των εξελισσόμενων όντων, που άνω θρώσκουν (βλέπουν), είτε με την Σωκρατική έννοια των όντων που διερευνούν αυτά που αισθητηριακά αισθάνονται {άνθρωπος=ο αναθρών (προσεκτικά παρατηρών) ά όπωπε (είδε)}, μας ξεχωρίζει από τα λοιπά είδη του ζωικού βασιλείου και συνεπώς επιτάσσει την έκφρασή της και στην κορυφαία πράξη της επιλογής της συλλογικής μας διακυβέρνησης.  Σήμερα το ζήτημα της συνέχισης ύπαρξης των Ελλήνων παρίσταται ως ένα εκ των πλέον κρίσιμων ζητημάτων, κυρίως από την άποψη της δραματικής δημογραφικής μας κατάρρευσης, που οδηγεί σε ένα πρωτοφανή εν ειρήνη κίνδυνο εξαφάνισή μας, μετά χιλιετίες ιστορικής μας παρουσίας.

Από την άλλη η Υπόσταση αναφέρεται στη δυναμική διαμόρφωση της Ουσίας μας ως Ανθρώπων, με τα ποιοτικά προσδιοριστικά στοιχεία μας ως Ελλήνων, καθώς αυτή πλάθεται από εμάς τους ίδιους, αλλά και από την επίδραση πολλαπλών εξωτερικών επιδράσεων, παρέχοντάς μας στο επίπεδο της συλλογικής ύπαρξης την έννοια του Εθνικού Προσώπου! Και στο επίπεδο αυτό είναι πασίδηλη η κρισιμότητα των επιλογών μας, εξαιτίας των σοβαρών παγκόσμιων πλέον κρίσεων, που επιταχυμένα αναδύονται μέσα από τα σπλάχνα της Ανθρωπότητας τις τελευταίες δεκαετίες και δημιουργούν μεταμορφωτικές τάσεις ικανές να εξαφανίσουν την Ελληνική Ιδιοπροσωπεία, αλλά και την Ευρωπαϊκή αντίστοιχη, μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες από σήμερα. Παράλληλα δημιουργούνται συνθήκες σφοδρών εθνικών συγκρούσεων, διεύρυνσης οικονομικών ανισοτήτων και αδικιών, διόγκωσης της εγκληματικότητας, καθώς η ανθρωπότητα εν συνόλω εμφανίζει μία υποστροφή προς προγενέστερες φάσεις εξέλιξής της, όταν επικρατούσε το δίκαιο του ισχυρού. Η αναμόρφωση των αξιακών κωδίκων προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός αδιάφορου ατομιστή καταναλωτή χωρίς εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναφορές και ρίζες,  καθιστά κρίσιμο το ποιοι και με ποια κριτήρια θα βρεθούν στις επάλξεις αντιμετώπισης και διαμόρφωσης των εξελίξεων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως όταν ο Ελληνισμός αντιμετωπίζει μία αναθεωρητική Τουρκία, που μας πολιορκεί με συνέχεια και συνέπεια, για να προκαλεί μόνιμα μονομερείς παραχωρήσεις των δικαιωμάτων μας, ως τα τελευταία έτη έχει συμβεί σε όλα τα ανοικτά μας εθνικά θέματα (Κύπρος, Αιγαίο, ΑΟΖ, χωρικά ύδατα κλπ).

Η εκλογική επιλογή μας εις το εξής θα πρέπει να ενέχει και ένα ιδιαίτερο πλέον χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή είναι ανακλητή ακόμη και πριν την παρέλευση της τετραετίας και ότι οι λαμβάνοντες την εντολή διοίκησης της Πολιτείας, βουλευτές και κυβερνητικοί, θα ελέγχονται διαρκώς, αυστηρά και με δυνατότητα παρεμβάσεως από τον κυρίαρχο λαό, όταν τα έργα τους είναι ασυμβίβαστα με τους λόγους και τις υποσχέσεις τους. Κι αυτό θα είναι δείγμα ωριμότητας ενός λαού, που διεκδικεί να παύσει να είναι υποτελής κι αναζητεί ελευθερία, δικαιοσύνη και αρετή σε όλες τις εκφάνσεις της Πολιτείας του!

To Top