Σκέψεις για την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

Σκέψεις για την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

2

Λίγες συμπυκνωμένες σκέψεις για την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος και το πώς αξίζει να τις βιώνουμε ως πνευματικοί άνθρωποι και Χριστιανοί, αναβιώνοντας μέσα στο Χρόνο και με αφορμή όσα μας συμβαίνουν, όλες τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές, ως σταθμούς και της δικής μας ανελικτικής πορείας!
Καλή ένθεη Φώτιση!

Κυριάκος Κόκκινος, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ, Διαμεσολαβητής, Coach, CSAP

To Top