Η Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ στην Εξαρχία του Πανάγου Τάφου για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων

Κάθε χρόνο το ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ συμμετέχει στη μοναδική Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, στο Ασκληπιείο Ακροπόλεως! Μία μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχετε στην κατανυκτική λειτουργία, με δωρεάν είσοδο στον εξωτερικό αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Το παρεκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής , βρίσκεται στο χώρο του Αρχαίου Ασκληπιείου , εντός του βράχου, στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως.
Τρεις φορὲς το χρόνο, την Παρασκευὴ της Διακαινησίμου, εορτὴ της Ζωοδόχου Πηγής και την 1η Ἰουλίου καὶ 1η Νοεμβρίου, εορτή των Αγίων Αναργύρων, το παρεκκλήσι είναι ελεύθερα προσβάσιμο στους πιστοὺς και λειτουργεί . Προσοχή γιατί περί τις 09.30 ολοκληρώνεται η Θεία Λειτουργία.
Η εμπειρία είναι μοναδική!
Δυστυχώς εφέτος εξαιτίας των προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν στην ενορία του Αγ. Νικολάου Ραγκαβά και τον ιερέα της, εξαιτίας μικρόψυχων ανθρώπων, που από φόβο κάνουν μεγάλη ζημιά, θεωρώντας ότι προσφέρουν θεάρεστο έργο με τις καταγγελίες τους, εν προκειμένω για τα κοριτσάκια, που ντύθηκαν παπαδάκια μαζί με τον τρίδυμο αδελφό τους, που οδήγησε στην αργία του, η λειτουργία δεν έλαβε χώρα.
Ο πνευματικός πόθος μας οδήγησε μυστηριακά στον Μετόχι του Πανάγιου Τάφου και τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, που εόρταζε, προσφέροντάς μας μεγάλη χαρά.
Βλέπετε πώς πλέκει στη ζωή η εναλλαγή αυτή της εξωτερικότητας, που μεταφράζεται σε συναισθηματική χαρμολύπη και εγκαθιστά τη μόνιμη εν Χριστώ πνευματική ευδαιμονία!

Μετά τη θεία Λειτουργία κάναμε τον περίπατό μας στα υπέροχα Αναφιώτικα, απ’ όπου οι φωτογραφίες και συζητήσαμε σε κάποιο από τα μοναδικά καφέ της περιοχής, μέσα στον καθαρό αέρα, το εκτυφλωτικό φως και τις ιερές δονήσεις του αιώνιου Ελληνισμού, που στο χώρο αυτό συνέθεσε αρμονικά την αρχαία φιλοσοφική και αισθητική του παράδοση με την υπέρτατη Χριστική διδασκαλία!

Κι επειδή ως Κίνηση ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ θεωρούμε κάθε άνθρωπο μέλος του ευρύτερου Υπεροργανισμού της Ανθρωπότητας, διαβάστε και χαρείτε κι εσείς με την Αποστολική περικοπή, που διαβάστηκε σήμερα:

Ο Απόστολος του Σαββάτου 1 Ιουλίου 2023.
Εορτή της Ορθοδοξίας:
Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι εκ Ρώμης οι Θαυματουργοί.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’: Ένα σώμα με πολλά μέλη. Η αγάπη.
Αποστολικό ανάγνωσμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, ΙΒ'(12) 27-31
῾Υμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις;
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι;
ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. καὶ ἔτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι.

Νεοελληνική Απόδοση
Ένα σώμα με πολλά μέλη
Εσείς όμως είστε σώμα Χριστού και μέλη του ο καθένας σας χωριστά.
Και αυτούς βέβαια έθεσε ο Θεός μέσα στην εκκλησία: Πρώτα αποστόλους, δεύτερο προφήτες, τρίτο δασκάλους, έπειτα θαυματουργικές δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, παροχές βοηθειών, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών.
Μήπως είναι όλοι απόστολοι; Μήπως όλοι προφήτες; Μήπως όλοι δάσκαλοι; Μήπως όλοι κάνουν θαυματουργικές δυνάμεις;
Μήπως όλοι έχουν χαρίσματα ιαμάτων; Μήπως όλοι λαλούν γλώσσες; Μήπως όλοι διερμηνεύουν;
Ποθείτε όμως με ζήλο τα χαρίσματα τα μεγαλύτερα. Και ακόμα σας δείχνω μια οδό υπερβολικά έξοχη.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, ΙΓ'(13) 1-8
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.
καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

Νεοελληνική Απόδοση
Η αγάπη
Αν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αλλά αγάπη δεν έχω, έχω γίνει χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει.
Και αν έχω προφητεία και ξέρω τα μυστήρια όλα και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε όρη να μετακινώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν είμαι.
Και αν δώσω για τροφή όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω το σώμα μου, για να καώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν ωφελούμαι.
Η αγάπη μακροθυμεί, συμπεριφέρεται με χρηστότητα, η αγάπη δεν ζηλεύει, η αγάπη δεν μεγαλοκαυχιέται, δεν φουσκώνει από υπερηφάνεια, δεν συμπεριφέρεται άσχημα, δεν ζητά τα δικά της, δεν παροξύνεται, δεν λογίζεται το κακό, δεν χαίρει για την αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια.
Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.
Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει. Είτε όμως προφητείες, θα καταργηθούν. Είτε γλώσσες, θα πάψουν. Είτε γνώση, θα καταργηθεί.

Σχετικές φωτογραφίες δείτε τις ΕΔΩ

Αναζητείστε και επισκεφθείτε την Εξαρχία του Πανάγου Τάφου ΕΔΩ:

https://maps.app.goo.gl/ZZsvEaWZq7RLW54p8

Κυριάκος Κόκκινος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Κίνησης Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ
To Top