Άρειος Πάγος: Δικαίωση για έμμισθους δικηγόρους σε δήμους και περιφέρειες – Πάνω από 1.400 ευρώ η διαφορά στους μισθούς τους

255

Την κατάταξη σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια χωρίς υπουργική απόφαση, με παράλληλη αύξηση των απολαβών τους ορίζει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Αύξηση κατά 1.400 ευρώ στους μισθούς των έμμισθων δικηγόρων, που υπηρετούν σε δήμους, περιφέρειες και σε Νομικά Πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Όπως μάλιστα προβλέπει γίνεται «η ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του νέου νόμου και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, χωρίς πλέον να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης».

Σύμφωνα με την κρίση του και παρά την έφεση που ασκήθηκε από φορείς της Αυτοδιοίκησης, κρίθηκε πως το Δικαστήριο, που αποφάσισε πως ο «δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, συνδεόμενος με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με το αναιρεσείον ΝΠΔΔ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών προς το αντικείμενο της απασχόλησής του, έπρεπε να καταταχθεί στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο και όχι στο 15ο, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε την οικεία διάταξη του ουσιαστικού δικαίου».

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται πως όσοι δικηγόροι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να λάβουν αναδρομικά το ποσό των 1.416 ευρώ ως διαφορά των απολαβών που έπρεπε να τους έχουν καταβληθεί. Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την απόφαση που δικαίωσε έμμισθο δικηγόρο ο οποίος ανέφερε ότι «από την 16.12.2019, και ότι κατ’ εφαρμογή του Ν.4354/2015 κατατάχθηκε στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο, ενώ ως κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων συναφών προς το αντικείμενο της απασχόλησής του έπρεπε να είχε καταταχθεί στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο».

Αύξηση στους μισθούς των έμμισθων δικηγόρων

Eurokinissi

Αύξηση κατά 1.400 ευρώ στους μισθούς των έμμισθων δικηγόρων: Η απόφαση του Αρείου Πάγου

Για το λόγο αυτό ζήτησε «α) να αναγνωρισθεί ότι ο μηνιαίος μισθός του ανέρχεται σε αυτό του 17ου μισθολογικού κλιμακίου, β) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του καταβάλει νομιμότοκα το συνολικό ποσό των 1.416 ευρώ ως διαφορά των απολαβών που όφειλε να του έχουν καταβληθεί και αυτού που όντως του καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του έτους 2019 έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2020, γ) να υποχρεωθεί να τον κατατάξει στο 17° μισθολογικό κλιμάκιο από την 16.12.2019 και δ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου να τον κατατάξει σε προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο και να του καταβάλει τον νόμιμο μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό».

Βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου αναφέρεται πως «το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, δικάζον ως Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή του δέχθηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσία την έφεση του αναιρεσείοντος, επικυρώνοντας την απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε νόμιμη την αγωγή του αναιρεσιβλήτου, δεχόμενο ότι ούτος δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, εργάζεται με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στη νομική υπηρεσία του αναιρεσείοντος ΝΠΔΔ από 16.12.2019 και κατ’ εφαρμογή του Ν. 4354/2015 κατατάχθηκε στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο, ενώ ως κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων συναφών προς το αντικείμενο της απασχόλησής του, έπρεπε να είχε καταταχθεί στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο, επιδικάζοντας το ποσό των 1.416 ευρώ, ως διαφορά απολαβών».