ΣυμβΕφΘεσ 414/2023 Εφαρμογή άρθρου 42 ΠΚ. Προσωρινή κράτηση.

148

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 414/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Βασίλειο Στέφο, Πρόεδρο Εφετών, Κυριακούλα Σαραντούδα και Αντωνία Βαρελά – Εισηγήτρια, Εφέτες.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ειδικό δωμάτιο των διασκέψεων, στις 28 Ιουνίου 2023, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και η Γραμματέας Παρασκευή Κωνσταντινίδου (άρθρα 30§2, 138§1, 316§2 του Κ.Π.Δ όπως κυρώθηκε με το Ν. 4620/2019).

 

Ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Νικόλαος Δεληδήμος υπέβαλε προς το Συμβούλιο τούτο στις 15/6/2023, την ποινική δικογραφία για εξακολούθηση ή μη της προσωρινής κράτησης των : 1] …, και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του, …, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, 2] … , κατοίκου Θεσσαλονίκης, και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, 3] …, και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του …, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, με την έγγραφη πρόταση του 360/2023, η οποία έχει ως εξής:

 

“Αριθμός 360.

 

Προς Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

Υπ’ αριθ. 360/2023

 

Ασκηθείσης ποινικής διώξεως για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία από δράστες οργανωμένους με σκοπό την τέλεση κλοπών (άρθρα 374 παρ. 1δ, 372 παρ. 1, 42 παρ. 1, 45 ΠΚ) εις βάρος των …, παραπέμπονται αυτοί με το από 4-4-2023 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στις 24-7-2023, επιπροσθέτως δε ο πρώτος εξ αυτών για παράνομη οπλοφορία, όντας προσωρινά κρατούμενοι (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. ./31-5-2023 πιστοποιητικό κράτησης του Σ.Κ. Θεσσαλονίκης, το υπ’αρ. πρωτ. ./1-6-2023 όμοιο του Σ.Κ. Νιγρίτας και το υπ’ αρ. πρωτ. ./1-6-2023 πιστοποιητικά κράτησης του Σ.Κ. Λαρίσης ως προς καθένα εκ των ανωτέρω κρατουμένων), και κατόπιν τούτων εισάγουμε στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης κατά το άρθρο 292 Κ.Ποιν.Δ. την υπό στοιχεία ΑΒΜ Φ/. δικογραφία ως προς τους παραπάνω προσωρινώς κρατούμενους πλην του ., του οποίου η προσωρινή κράτηση, επιβληθείσα με το υπ’ αρ. ./2023 οικείο ένταλμα του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κιλκίς, δεν έχει ακόμη αρχίσει επειδή ήδη αυτός κρατείται προσωρινά με το υπ’ αρ. ./2023 όμοιο του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Καστοριάς (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. ./9-6-2023 πιστοποιητικό κράτησης του Σ.Κ. Λαρίσης και απόσπασμα της υπ’ αρ. ./8-6-2023 αποφάσεως του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας) και εκθέτουμε κατά τα άρθρα 30 παρ. 2, 138 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ. τα εξής:

 

Από το άρθρο 292 παρ. 1β΄ Κ.Ποιν.Δ. προκύπτει ότι σε περίπτωση που η προσωπική κράτηση διαρκέσει έξι μήνες, το Δικαστικό Συμβούλιο του Δικαστηρίου που θα δικαστεί η υπόθεση αποφαίνεται, εφόσον η κυρία ανάκριση έχει περαιωθεί, με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά του εάν πρέπει να απολυθεί ο κρατούμενος από τις φυλακές.

 

Εν προκειμένω, στους κατηγορουμένους αποδίδεται, βάσει των συλλεγέντων κατά την κυρία ανάκριση και την προδικασία εν γένει στοιχείων, ότι στις 14-1-2023, έχοντας οργανωθεί με σκοπό την διάπραξη κλοπών και ενεργώντας κατόπιν συναποφάσεως, δηλ. με κοινό δόλο και ταυτόχρονες ενέργειές τους, εν γνώσει ότι πράττουν άπαντες και ο καθένας ξεχωριστά αδίκως και με πρόθεση να πράξουν έτσι, διέρρηξαν την θύρα εισόδου της οικίας του Ιωάννη Χατζόπουλου στο Κιλκίς και εισήλθαν σε αυτή διερευνώντας τον εσωτερικό χώρο της και τα εντός αυτής τοποθετημένα έπιπλα προς ανεύρεσιν κινητών πραγμάτων με σκοπό την διά της αφαιρέσεώς τους παράνομη ιδιοποίηση αυτών, πλην όμως δεν ολοκλήρωσαν την αρξαμένη πράξη τους επειδή κατελήφθησαν «εν των πράττεσθαι» και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Παιονίας.

 

Από το άρθρο 42 παρ. 1 ΠΚ, που ορίζει ότι: «όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκλημα, αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόμενη στο νόμο πράξη, τιμωρείται εάν το έγκλημα δεν ολοκληρώθηκε με μειωμένη ποινή (άρθρο 83 ΠΚ)», προκύπτει ότι παρά την αλλαγή της διατύπωσης στην ανωτέρω διάταξη, ισχύουσα από 1-7-2019 με το ν. 4619/2019, εν συγκρίσει προς την προϊσχύσασα διάταξη του ιδίου άρθρου όπου ορίζετο ότι «όποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως τιμωρείται, αν το κακούργημα ή πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83 ΠΚ)», δεν μεταβλήθηκε αυτή κατά το περιεχόμενό της, ιδίως ως προς την έννοια της αρχής εκτελέσεως (ΑΠ 1288/2020 ΠοινΔικ, τόμ. 25ος, σελ. 732), που περιλαμβάνει, πέραν των πράξεων της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, και κάθε πράξη η οποία δυνάμει της αναγκαίας συνάφειάς της με την πράξη της αντικειμενικής υπόστασης εμφανίζεται κατά τη φυσική αντίληψη ως τμήμα αυτής (βλ. και ΑΠ–Ολομ.-3/2022, Ποιν.Χρον. ΟΒ΄, σελ. 533)’ τούτο δε ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης δεν περιγράφονται λεπτομερώς στο νόμο (ΑΠ 635/2022, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου). Τούτο προκύπτει κυρίως από το γράμμα της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 1 ΠΚ που θεωρεί δράστη της απόπειρας κάποιου εγκλήματος εκείνον «που αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόμενη στο νόμο αξιόποινη πράξη» και από την οποία διόλου δεν συνάγεται, ως εσφαλμένως συχνά εκλαμβάνεται (Γκμπάντι: «Η αρχή εκτελέσεως στο έγκλημα της κλοπής και η οριοθέτησή της από τη νομολογία», Αρμεν. 1984, σελ. 241-244, αναλόγως σε: Συμεωνίδου-Καστανίδου: «Η απόπειρα στο νέο Ποινικό Κώδικα», ΠοινΔικ, τομ. 26ος, έτους 2023, σελ. 355-361), ότι δηλ. οι ενέργειες του δράστη που «τελούν σε σχέση άμεσης και αναγκαίας συνάφειας» δεν είναι και στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος ή ότι στην περίπτωση αυτή στοιχειοθετείται απόπειρα κάποιου εγκλήματος με στοιχεία εκτός της αντικειμενικής υπόστασης αυτού (βλ. αντί άλλων: Χρ. Μυλωνόπουλος: Ζητήματα απόπειρας κατά το νέο Ποινικό Κώδικα, ΠοινΧρον. Ο΄, έτους 2020, σελ. 321-327).

 

Ειδικώς δε για την απόπειρα κλοπής διόλου δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και η έναρξη της αφαίρεσης του πράγματος (βλ. Μυλωνόπουλος: Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος, έκδ. 2008, τόμος ΙΙ, σελ. 44), δεδομένου μάλιστα ότι η Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 42 ΠΚ, όπου αναγράφεται ότι «το έγκλημα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απόπειρα μόνον όταν έχει πραγματωθεί ένα τμήμα της αντικειμενικής του υπόστασης», διόλου δεν είναι συμβατή με τη διατύπωση του άρθρου 42 παρ. 1 ΠΚ που αναφέρεται σε εκείνον που «αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόμενη στο νόμο αξιόποινη πράξη», ενώ, προκειμένου να υπάρχει η ελλείπουσα συμβατότητα και αντιστοιχία, θα ήταν ακριβέστερη η αναφορά σε εκείνον ο οποίος «εκτελεί εν μέρει την περιγραφόμενη στο νόμο συμπεριφορά» (βλ. σχετ. Παν. Χριστόπουλος: «Οι περί συμμετοχής διατάξεις στο νέο Ποινικό Κώδικα», στο συλλογικό έργο «Το Ποινικό Δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση», έκδ. 2020, σελ. 373-375, Αλεξ. Δημάκης σε «Συστηματική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα», έκδ. 2005, αριθμ. 45, πλαγιαρ. 24 επ.).

 

Σύμφωνα προς τα ανωτέρω, οι κατηγορούμενοι οι οποίοι εισήλθαν παρανόμως στην οικία του . στην Ειδομένη Κιλκίς διαρρηγνύοντας με διαρρηκτικό εργαλείο τη θύρα εισόδου, εφοδιασμένοι επιπροσθέτως με «σπρέι» πιπεριού (σχετ. οι από 15-1-2023 εκθέσεις εξέτασης του ., αστυνομικού), και ερεύνησαν τους εσωτερικούς χώρους καθώς επίσης έπιπλα τοποθετημένα εκεί προς ανεύρεσιν κινητών πραγμάτων την παράνομη ιδιοποίηση των οποίων εσκόπευασν (σχετ. η από 16-12-023 ένορκη κατάθεση του .), όντας οργανωμένοι με σκοπό τη διάπραξη κλοπών, τέλεσαν την αποδιδόμενη εις βάρος τους πράξη, διότι οι προαναφερθείσες ενέργειές τους κατευθύνονταν αποκλειστικά στην τέλεση του εγκλήματος της κλοπής και όχι σε κάποιο άλλο, υποθετικό και ασύμβατο προς το εκδηλούμενο και εφαρμοζόμενο σχέδιό τους έγκλημα (πρβλ. Γκμπάντι, έ.α., Συμεωνίδου-Καστανίδου, έ.α.), και ήταν πρόσφορες προς τούτο (ad hoc: ΑΠ 234/2021 ΤΝΠ Qualex), έχοντας ήδη αρχίσει την κατάλυση της κατοχής του ., και, ως εκ τούτου, αποτελούσες τμήμα της αντικειμενικής υπόστασης του διωκομένου και αποδιδόμενου εις βάρος τους εγκλήματος (βλ. Μυλωνόπουλος: έ.α., Ποιν.Χρον. Ο΄, σελ. 323, όπου κριτική στην ΑΠ 1280/2019).

 

Πέραν των προαναφερθέντων, οι προσωρινώς κρατούμενοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι εισήλθαν παρανόμως στην Ελλάδα και διέμεναν σε «κέντρο φιλοξενίας» αλλοδαπών στη Νέα Καβάλα του νομού Κιλκίς, αρνούνται αβασίμως την κατηγορία ισχυριζόμενοι αορίστως ότι επιθυμούσαν κατόπιν υποδείξεων ετέρου αλλοδαπού, υπηκοότητας Πακιστάν αγνώστων στοιχείων, να διαμείνουν επ’ ολίγον στην οικία που διέρρηξαν, πλην όμως, όπως προκύπτει από τα επισυναφθέντα στη δικογραφία δελτία ποινικών μητρώων, αυτοί διαπράττουν κατά τρόπο οργανωμένο κλοπές, προεξάρχοντος του ., ο οποίος κρατείται προσωρινά με το υπ’ αριθμ. ./2023 ένταλμα προσωρινής κράτησης του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Καστοριάς για όμοια με την ήδη αποδιδόμενη εις βάρος του πράξη.

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν ορμητήριο της εγκληματικής δράσεώς τους τη «δομή φιλοξενίας» στη Νέα Καβάλα του νομού Κιλκίς, όπου μάλιστα εξακολουθούσαν να διαμένουν μέχρι πρότινος, παρά τις εις βάρος τους καταδίκες, θα διαπράξουν μετά βεβαιότητας νέα εγκλήματα σε περίπτωση που δεν εξακολουθήσει η επιβληθείσα εις βάρος τους προσωρινή κράτηση, μη αρκούσης προς αποτροπήν του ενδεχόμενου τούτου τυχόν επιβολής σε αυτούς περιοριστικών όρων, μηδέ της ηλεκτρονικής επιτήρησης εξαιρουμένης.

 

Επομένως, εξακολουθούσης της συνδρομής των λόγων που κατέστησαν αναγκαία την προσωρινή κράτησή τους με τα προαναφερθέντα οικεία εντάλματα του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κιλικίς και δη το υπ’ αριθμ. ./2023 ένταλμα προσωρινής κράτησης για τον κατηγορούμενο ., το υπ’ αριθμ. ./2023 όμοιο για τον κατηγορούμενο . και το υπ’ αριθμ. ./2023 ένταλμα για τον ., πρέπει να εξακολουθήσει η ούτω επιβληθείσα προσωρινή κράτηση για χρονικό διάστημα όχι πέραν συμπληρώσεως έτους από την επιβολή της, ήτοι όχι πέραν της 15-1-2024.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: Να εξακολουθήσει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ., επιβληθείσα με το υπ’ αριθμ. ./2023 οικείο ένταλμα του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κιλικίς, του κατηγορουμένου ., επιβληθείσα με το υπ’ αριθμ. ./2023 οικείο ένταλμα του ιδίου Ανακριτή και του κατηγορουμένου ., επιβληθείσα με το υπ’ αριθμ. ./2023 ένταλμα προσωρινής κράτησης του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κιλκίς για χρονικό διάστημα όχι πέραν του έτους από την επιβολή της, ήτοι όχι πέραν της 15ης Ιανουαρίου 2024.

 

Θεσσαλονίκη, 15η Ιουνίου 2023

 

Ο Εισαγγελέας

Νικόλαος Δεληδήμος

Αντεισαγγελέας Εφετών

 

To Συμβούλιο μελέτησε τη δικογραφία και σύμφωνα με το Νόμο σκέφθηκε ως εξής:

 

Επειδή, νόμιμα επιλαμβάνεται το Συμβούλιο τούτο προκειμένου να αποφανθεί αν πρέπει να απολυθούν από τις φυλακές οι: 1] …, και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του, …, κάτοικος Θεσσαλονίκης και ήδη προσωρινά κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, 2] …, κάτοικος Θεσσαλονίκης, και ήδη προσωρινά κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, 3] …, και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του …, κάτοικος Θεσσαλονίκης και ήδη προσωρινά κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, οι οποίοι κρατούνται σ’ αυτές με τα υπ’ αριθμ. ./2023, ./2023 και ./2023, αντίστοιχα, εντάλματα προσωρινής κρατήσεως της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Κιλκίς, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. 302/2023 Διάταξη του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης ή να εξακολουθήσει η προσωρινή τους κράτηση, μετά την συμπλήρωση εξαμήνου από της ενάρξεως της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 292 του ΚΠΔ.

 

Το Συμβούλιο συμφωνεί με την πρόταση του Εισαγγελέα, στις ορθές και νόμιμες σκέψεις της οποίας και αναφέρεται εξ ολοκλήρου, τόσο ως προς το νομικό όσο και ως προς το πραγματικό μέρος της υπόθεσης, τις οποίες καθιστά αναπόσπαστο μέρος του αιτιολογικού του παρόντος βουλεύματος προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων (ΟλΑΠ 1227/1979 ΠΧ 1980.253, ΣυμβΑΠ 12/2011 ΤΝΠ Νόμος, ΣυμβΑΠ 1151/2006 ΠΧ 2007.33, ΣυμβΑΠ 2354/2003 ΠΛογ 2003.2535, ΣυμβΑΠ 635.2001 ΕλλΔνη 2001.960) και κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων: 1] …, και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του, 2] …, 3] …, και κατά δήλωση του, κατά την απολογία του, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν νομότυπα [βλ. α) τα από 16-6-2023 δύο αποδεικτικά επίδοσης του …, γραμματέα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης, που αφορούν τους πρώτο και δεύτερο κατηγορουμένους, και β) το από 15-6-2023 αποδεικτικό επίδοσης του …, γραμματέως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας, που αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο], για να διατυπώσει έκαστος τις απόψεις του με έγγραφο -υπόμνημα, μέσα στην προθεσμία που καθόρισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου (άρθρο 292 παρ. 1 περ. α’ Κ.Π.Δ.), και από τους οποίους ο 3ος κατηγορούμενος …, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ./21-06-2023 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας κατέθεσε το από 21/06/2023 υπόμνημα, ενώ οι λοιποί κατηγορούμενοι δεν κατέθεσαν υπόμνημα.

 

Ειδικότερα, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας, το ως άνω από 21-6-2023 υπόμνημα του κατηγορουμένου … και όλα τα προσκομιζόμενα μ’ αυτό έγγραφα, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισαγγελική πρόταση και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους, για τις οποίες διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση αυτών, αλλά και την προηγουμένη ζωή του πρώτου και του δεύτερου των προαναφερόμενων κατηγορουμένων, το Συμβούλιο κρίνει ότι είναι πολύ πιθανό, αν οι κατηγορούμενοι (πρώτος, δεύτερος και τρίτος) αφεθούν ελεύθεροι, να διαπράξουν και άλλα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει να διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης των πιο πάνω κατηγορουμένων, σύμφωνα με το διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων: 1] …, και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του, …, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, 2] …, κατοίκου Θεσσαλονίκης, και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, 3] … και κατά δήλωσή του, κατά την απολογία του …, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, στην οποία αυτοί διατελούν από τις 15-1-2023 δυνάμει των υπ’ αριθμ. ../2023, ./2023 και ./2023 ενταλμάτων προσωρινής κρατήσεως της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Κιλκίς, αντίστοιχα, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. 302/2023 Διάταξη του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης, έως και την έκδοση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου, που δεν μπορεί να υπερβεί όμως το ένα έτος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Ιουνίου 2023 και εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ