“Ακριβή μου” Δικαιοσύνη: Έξοδα δίκης (πέραν των προστίμων) από 200- 4.000 ευρώ θα πληρώνουν οι κατηγορούμενοι που καταδικάστηκαν – Όλες οι αλλαγές στον ΚΠΔ

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων αλλαγών των Κωδίκων, που εγκρίθηκαν ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο και σχεδιάζει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης, καθορίζεται ο κατάλογος των εξόδων που θα καταβάλλουν οι καταδικασμένοι – Από 200 ευρώ έως 4.000 ευρώ.

Πανάκριβα θα πληρώνουν τα δικαστικά έξοδα οι πολίτες που οδηγούνται σε δίκη , αφού σε αντίθεση με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του 2019, πλέον καθορίζονται επακριβώς τα ποσά που θα καταβάλλονται. Μέχρι τώρα το δικαστήριο επέβαλλε τα έξοδα κατα βούληση, ενώ πλέον προστίθεται ακριβής κατάλογος που περιλαμβάνει ποσά από 200- 4.000 ευρώ! 

Τα ποσά αυτά καθιστούν πιο ακριβή την Δικαιοσύνη σε συνάρτηση με τα έξοδα του δημοσίου, δηλαδή τον χρόνο που δαπανήθηκε από τις αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης “ιδίως λόγω της μακροχρόνιας διάρκειας διεξαγωγής της δίκης ή της κυρίας ανακρίσεως, διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και κλήσεων σημαντικού αριθμού μαρτύρων”.

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες στο άρθρο 577 ΚΠΔ προστίθενται δύο παράγραφοι:

«Άρθρο 577. – Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν.

  1. Κάθε κατηγορούμενος που καταδικάζεται σε ποινή καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
  2. Το ποσό των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής:

α) επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από διακόσια (200) μέχρι τετρακόσια (400) ευρώ,

β)Επί αποφάσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου από εξακόσια (600) μέχρι χίλια πεντακόσια(1.500) ευρώ,

γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από χίλια εξακόσια (1.600) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

δ) Επί αποφάσεων Μονομελούς Εφετείου από οκτακόσια (800) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

ε)Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου από χίλια διακόσια (1.200) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

στ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,

και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας.

Δικαστικά έξοδα

Freepik

3) Για τον υπολογισμό του ύψους των εξόδων λαμβάνεται υπόψη εάν η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της προδικασίας, υπήρξε δαπανηρή για το Δημόσιον, ιδίως λόγω της μακροχρόνιας διάρκειας διεξαγωγής της δίκης ή της κυρίας ανακρίσεως, διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και κλήσεων σημαντικού αριθμού μαρτύρων.».

Έξοδα καταβάλλουν και (όλοι) οι κατηγορούμενοι όταν απορρίπτονται ένδικα μέσα, ενστάσεις και αιτήσεις:

«Άρθρο 578. – Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων.

  1. Όταν η απόφαση απορρίπτει εξ ολοκλήρου την έφεση ή την αίτηση αναίρεσης ή επανάληψης διαδικασίας ή ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430) ή ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρα 341 και 435), ή αναστολής εκτέλεσης (άρθρα 472 και 497), τα έξοδα, που ισούνται με το μέγιστο ποσό αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου σύμφωνα με την παρ.2 του προηγούμενου άρθρου, επιβάλλονται σε καθέναν από εκείνους που άσκησαν το ένδικο μέσο ή την αίτηση.
  2. Όταν με την απόφαση απορρίπτονται ενστάσεις ή άλλες αιτήσεις που υποβάλλονται από οποιονδήποτε διάδικο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ποινικών υποθέσεων, ή για κάθε άλλη αίτηση ενώπιον δικαστηρίου, δεν επιβάλλονται έξοδα.».
To Top