ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 154/2021  Τριμελές. Αγωγή 105-106 ΕΙΣ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ. Ιατρικό Σφάλμα. Χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης. Δέσμευση του Δικαστηρίου από αμετάκλητη ποινική καταδικαστική απόφαση

253

Εισαγωγή θανόντος στο εναγόμενο Νοσοκομείο, κατόπιν τραυματισμού του από λάκτισμα αγελάδας στην κοιλιακή χώρα. Στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του εναγόμενου Νοσοκομείου, λόγω θανάτου του συγγενούς των εναγόντων που επήλθε συνεπεία παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του. Και τούτο διότι, κατόπιν της … απόφασης του Αρείου Πάγου, το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 Κ.Δ.Δ., δεσμεύεται από την αμετάκλητη ποινική καταδικαστική απόφαση, ως προς την ενοχή του ιατρικού οργάνου του εναγόμενου και ως προς τον παράνομο χαρακτήρα των παραλείψεών του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (ΣτΕ 2091/2017, 710/2016, 3739/2012).