Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή άνω των 5.000 ευρώ σε όποιον παρεμποδίζει (απεργοσπάστη) εργαζόμενο να δουλέψει – Όλες οι αλλαγές

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει ποινικές κυρώσεις όχι μόνο για την σωματική αλλά και την ψυχολογική παρεμπόδιση εργαζομένων που τη διάρκεια απεργίας επιθυμούν να εργαστούν – Ποινική κύρωση και για καταλήψεις χώρων δουλειάς στις απεργίες ή σε άλλο χρόνο

Ποινικές – πέραν των αστικών- κυρώσεις για όσους παρεμποδίζουν εργαζόμενους που θέλουν να εργαστούν στη διάρκεια απεργίας και καταλαμβάνουν χώρους εργασίας στη διάρκεια απεργίας ή όχι , προβλέπει το υπό διαβούλευση, έως τις 8 Σεπτεμβρίου, νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε αυτό υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία, εκτός από την αστική ευθύνη, θα προβλέπεται τώρα και ποινική για παρεμπόδιση των απεργοσπαστών. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που κριθεί από τα δικαστήρια ότι απεργοί -μέλη του συνδικάτου που έχει κηρύξει απεργία- κλείνουν και δεν επιτρέπουν την είσοδο στην εργασία όλων όσοι διαφωνούν εμπράκτως με αυτή, δεν θα κληθούν να καταβάλουν μόνο το οικονομικό αντίτιμο που θα τους επιδικαστεί, αλλά θα κινδυνεύσουν ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Εξίσου ποινική θα χαρακτηρίζεται και η ευθύνη όλων όσοι παρεμποδίζουν όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά τους απεργοσπάστες.

Το ίδιο το υπουργείο περιγράφει ως εξής τις αλλαγές:

-”Η προστασία όμως του δικαιώματος της εργασίας περνά και μέσα από μια ακόμη διάταξη του νομοσχεδίου με την οποία αναγορεύεται σε ποινικώς κολάσιμη πράξη η παρεμπόδιση της εργασίας.

Και συγκεκριμένα ορίζεται ότι

Όποιος εμποδίζει,

Α. την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή

Β. την παροχή της εργασίας από εργαζομένους που επιθυμούν να εργαστούν ή

Γ. για όποιον ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία σε βάρος αυτών των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν ή

Δ. για όποιον συμμετέχει σε κατάληψη χώρων εργασίας ή εισόδων τους κατά τη διάρκεια ή μη απεργίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000,00 ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομων καταλήψεων χώρων εργασίας ν που έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε παραλυσία τόσο μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο ακόμα και την ελληνική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Έτσι, ποινικοποιείται η κατάληψη χώρων εργασίας και η παρεμπόδιση εργαζομένων, που το επιθυμούν, να εργαστούν ελεύθερα, έτσι ώστε να μπορούν οι Αρχές να επέμβουν και να ματαιώσουν παρόμοιες παράνομες καταστάσεις, που συχνότατα επιβάλλονται από πρόσωπα άσχετα προς την επιχείρηση και καταλήγουν να στερούν τους εργαζόμενους από τα μεροκάματά τους”.

Ποινικές κυρώσεις για παρεμπόδιση απεργοσπαστών

freepik

Η συγκεκριμένη διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, αναφέρει:

“Άρθρο 31 – Προστασία δικαιώματος στην εργασία – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 93 του ν. 4808/2021

Στο άρθρο 93 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της προστασίας του δικαιώματος στην εργασία, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Όποιος α) εμποδίζει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή την παροχή της εργασίας από εργαζομένους οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε απεργία και επιθυμούν να εργαστούν ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία σε βάρος τους ή β) συμμετέχει σε κατάληψη χώρων εργασίας ή εισόδων τους κατά τη διάρκεια απεργίας ή ανεξαρτήτως αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200) ημερησίων μονάδων, οριζoμένης της τιμής εκάστης ημερησίας μονάδας σε είκοσι πέντε (25) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση υποτροπής τα ανωτέρω ελάχιστα όρια διπλασιάζονται.».

To Top