Δημοσιεύθηκε ο N. 5067/2023 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

126
21958495 - holding laptop mouse

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5067
Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ