Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση – ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

113

https://www.kokkinoslawfirm.com/wp-content/uploads/2023/12/Πώς-λειτουργεί-η-ΕΕ-1.pdf