Τέλος η εμφάνιση μαρτύρων αστυνομικών και λοιπών προανακριτικών υπαλλήλων σε δίκες

Π.Ο.ΑΣ.Υ.:Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά μας για την εξαίρεση της καταχρηστικής εμφάνισης μαρτύρων αστυνομικών σε δίκες

Ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών ικανοποιείται στο νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα που έχει ήδη τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, που αφορά τις καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Με τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας οι μάρτυρες Αστυνομικοί και λοιποί προανακριτικοί υπάλληλοι που έχουν καταθέσει στην προδικασία δεν θα  καλούνται στο ακροατήριο αλλά αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις τους.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών του Σχεδίου Νόμου:

“Η προσθήκη της παρ. 5 κρίθηκε επιβεβλημένη και θεωρείται πως θα συμβάλλει τόσο στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης που συνίσταται στη συντομότερη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και στην αποφυγή αναβολών οφειλομένων στην απουσία μαρτύρων, όσο και στην αποφυγή της υποστελέχωσης υπηρεσιών μέσω της άσκοπης και δαπανηρής για το δημόσιο, μετακίνησης αστυνομικών ή άλλων προανακριτικών υπαλλήλων, που έχουν ήδη καταθέσει ενόρκως κατά την προδικασία για ζητήματα που άπτονται της εκκρεμούς κατηγορίας και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν έχουν να εισφέρουν αποδεικτικά, τίποτα το επιπρόσθετο. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο κρίνουν πως η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της αλήθειας, η διάταξη επιφυλάσσει τη δυνατότητα κλήτευσής τους”.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63

Πρόβλεψη εξαίρεσης εμφάνισης μαρτύρων στην ακροαματική διαδικασία – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 215 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στο άρθρο 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Αστυνομικοί και λοιποί προανακριτικοί υπάλληλοι που έχουν καταθέσει στην προδικασία δεν καλούνται στο ακροατήριο αλλά αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις τους. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο μπορούν κατ’ εξαίρεση να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας.».

 

Τι λέει η ΠΟΑΣΥ

Π.Ο.ΑΣ.Υ.:Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά μας για την εξαίρεση της καταχρηστικής εμφάνισης μαρτύρων αστυνομικών σε δίκες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από εμπεριστατωμένη πρόταση της Ομοσπονδίας μας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υιοθέτησε και συμπεριέλαβε στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιό του ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης κλπ», συμπεριελήφθη η ρύθμιση που αφορά την εξαίρεση εμφάνισης μαρτύρων αστυνομικών στην ακροαματική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, με το Άρθρο 63, στο άρθρο 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Αστυνομικοί και λοιποί προανακριτικοί υπάλληλοι που έχουν καταθέσει στην προδικασία δεν καλούνται στο ακροατήριο αλλά αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις τους. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο μπορούν κατ’ εξαίρεση να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας».

Η Ομοσπονδία μας, ευελπιστώντας και στην ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Ελλήνων, εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτήν την εξέλιξη, διότι με την ως άνω ρύθμιση, θα αποφευχθούν οριστικά οι γνωστές επιπτώσεις των δυσλειτουργιών της δικαιοσύνης στην αστυνομική καθημερινότητα, όπως αυτές έχουν επισημανθεί από το συνδικαλιστικό μας κίνημα και αφορούν τις άσκοπες μετακινήσεις εξαιτίας των συχνών αναβολών των δικών, την αποδιοργάνωση της αστυνόμευσης, την καταπάτηση του πλαισίου εργασίας – υπηρεσίας των αστυνομικών, την ψυχική τους καταπόνηση, τη μη αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων και πολλών άλλων προβλημάτων.

 

Κατεβάστε εδώ το Σχέδιο Νόμου

Για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση : http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=17064

To Top