Αδικήματα σε βάρος ανηλίκων: Και οι δύο γονείς πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποστήριξης κατηγορίας λέει ο Άρειος Πάγος

105

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω παράνομης παράστασης μόνον από τη μητέρα του παιδιού, παρά το γεγονός πως ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου.

Σε μία ιδιαίτερη απόφαση δικαίωσης για τον πατέρα ανηλίκου προχώρησε ο Άρειος Πάγος, κρίνοντας πως όταν η υπόθεση αφορά αδίκημα σε βάρος του παιδιού θα πρέπει η υποστήριξη κατηγορίας να γίνεται και από τους δύο γονείς.

Στην υπόθεση ο κατηγορούμενος είχε κηρυχθεί ένοχος για την αξιόποινη πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας προσώπου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, ανασταλείσα επί τριετία.

Στο πλαίσιο της προσφυγής του κατηγορούμενου εμφανίστηκε μόνον η μητέρα προς υποστήριξη κατηγορίας, κάτι ωστόσο που κρίθηκε παράνομο από το Ανώτατο Δικαστήριο καθώς δεν συνέτρεχαν οι λόγοι αποκλεισμού του πατέρα του ανηλίκου από την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Όταν ο παθών είναι ανήλικος, την υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του, ασκούν και οι δύο γονείς του από κοινού, ως ενασκούντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου, η οποία (γονική μέριμνα) περιλαμβάνει και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του και σε περίπτωση διαφωνίας τους αποφασίζει… το πρωτοδικείο, ενώ σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή διάσπασης της έγγαμης σχέσεως, την υποστήριξη της κατηγορίας και την εκπροσώπηση του ανηλίκου έχει εκείνος στον οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η γονική μέριμνα ή η επιμέλεια του ανηλίκου και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ο τυχόν διορισθείς ειδικός επίτροπος».

Απόφαση δικαίωσης για πατέρα ανηλίκου

Eurokinissi

Βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου «επί του παθόντος ανηλίκου παρισταμένου με το νόμιμο αντιπρόσωπό του, ο τελευταίος, για να είναι νόμιμη η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, οφείλει να διαλάβει στη σχετική δήλωσή του τη για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου ανηλίκου, άσκηση αυτής, εάν δε τη δήλωση ασκεί μόνο ο ένας γονέας οφείλει επιπλέον να διαλάβει το λόγο για τον οποίο παρίσταται μόνος προς υποστήριξη της κατηγορίας ή, αν του έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας του παθόντος ανηλίκου τέκνου του, ή ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση για να ενεργεί μόνος, χωρίς τη σύμπραξη του άλλου γονέα, διαφορετικά επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω παράνομης παράστασης του υποστηρίζοντος την κατηγορία».

Σημειώνεται επίσης πως από «την έννοια του “παθόντος”, που κατά το άρθρο 118 παρ.1 ΠΚ έχει δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως στα όχι αυτεπάγγελτα αλλά στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα (36, 50 ΚΠοινΔ), δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με την έννοια του αδικηθέντα και ζημιωθέντα που ασκεί πολιτική αγωγή και στο ποινικό δικαστήριο.

Απόφαση δικαίωσης για πατέρα ανηλίκου- Η απόφαση του Αρείου Πάγου: «Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω παράνομης παράστασης της μητέρας»

«Έτσι, όμως που ασκήθηκε η δήλωση για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο από την μητέρα του ανήλικου παθόντος ατομικά, χωρίς η ίδια να είναι παθούσα από το ως άνω ποινικό αδίκημα, και όχι για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της Γ. Μ., ως εκπρόσωπος γονέας του εν λόγω ανηλίκου, που είναι ο μόνος φορέας του προσβληθέντος εννόμου αγαθού της γενετήσιας αξιοπρέπειας και δικαιούχος, ως εκ τούτου, της αξιώσεως για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, και επιπλέον ακόμη και αν ήθελε εκτιμηθεί ότι παρίσταται για λογαριασμό του ως άνω ανηλίκου, χωρίς περαιτέρω στη δήλωση να αιτιολογείται για ποιο λόγο παρίσταται μόνη ως υποστηρίζουσα την κατηγορία δηλαδή ότι της έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας του παθόντος ανηλίκου τέκνου της, ή ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση για να ενεργεί μόνη, χωρίς τη σύμπραξη του πατέρα του ανηλίκου, ο οποίος από τα ίδια πρακτικά προκύπτει ότι εξετάστηκε ως μάρτυρας, επήλθε σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω παράνομης παράστασης της υποστηρίζουσας την κατηγορία στη διαδικασία του ακροατηρίου» καταλήγει ο Άρειος Πάγος στην απόφασή του.